Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo
Ảnh tác giả

Nguyễn Lê Hà Phương

Xin chào, tôi là Hà Phương. Hiện tại Quản lý nội dung (Content Manager) của Tri Thức Cộng Đồng. Từ bé tôi đã yêu thích đọc sách và sáng tác nội dung, tôi đã nuôi dưỡng ước mơ và phấn đấu trong 5 năm để trở thành Quản lý nội dung tại Tri Thức Cộng Đồng. Với tôi mọi sự thành công đều cần ước mơ và nỗ lực. Bạn hãy tham khảo website https://trithuccongdong.net để tìm hiểu rõ hơn về công việc của tôi nhé.

Khái niệm, đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nước

Ngân sách Nhà nước bao gồm các khoản thu: từ thuế, phí, lệ phí, các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước, các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân, các khoản viện trợ, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật….. Xem thêm:  Các hình thức quản lý hành chính nhà nước Mục lục 1. Khái niệm Ngân sách nhà nước 2. Đặc điểm của Ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước có 5 đặc điểm: 3. Vai ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

Do thời gian lao động xã hội cần thiết luôn thay đổi, có thêm nhiều các nhân tố ảnh hưởng, nên lượng giá trị của hàng hóa cũng là một đại lượng không cố định. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa Mục lục 1. Lượng giá trị của hàng hóa là gì? 2. Thước đo lượng giá trị của hàng hóa 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa 3.1 Năng suất lao động 3.2 Mức độ phức tạp của lao động ...

Phân tích chức năng và vai trò của nhà quản trị

Nhà quản trị là những người làm việc trong các tổ chức, công việc của họ là phối hợp, định hướng, lựa chọn, quyết định và kết dính các công việc không phải là quản trị trong một tổ chức lại với nhau để đạt mục tiêu chung của chính tổ chức đó. Vậy các chức năng của nhà quản trị là gì, có mấy chức năng quản trị và vai trò của nhà quản trị là như thế nào? Cùng Tri Thức Cộng Đồng tìm hiểu nội dung này ...

Quyết định quản lý là gì? Các kỹ năng ra quyết định quản lý

  Quyết định quản lý là hành vi có tính chỉ thị của chủ thể quản lý để định hướng, tổ chức và kích thích mọi nguồn động lực trong hệ thống quản lý, chi phối sự vận động, phát triển của toàn bộ hệ thống quản lý nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra. Mục lục 1. Quyết định quản lý là gì? 2. Kỹ năng ra quyết định quản lý 2.1 Phải có căn cứ khoa học toàn diện 2.2 Phải bảo đảm tính thống nhất 2.3 Phải đúng ...

Các hình thức quản lý hành chính nhà nước hiện nay

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình đối với xã hội, các chủ thể quản lý hành chính nhà nước thực hiện rất nhiều hoạt động khác nhau và được thể hiện ra bên ngoài dưới những hình thức quản lý nhà nước nhất định. Xem thêm:   Sơ đồ bộ máy nhà nước việt nam hiện nay 1.Khái niệm hình thức quản lý hành chính nhà nước Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình đối với xã hội, ...

Trái phiếu là gì? Cách phân loại trái phiếu

Theo Wikipedia định nghĩa thì: Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể, trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Vậy có những định nghĩa nào về trái phiếu là gì ?, các loại trái phiếu và có mấy cách phân loại trái phiếu. Cùng Tri Thức Cộng Đồng tìm hiểu ở bài viết dưới đây Mục lục 1. Trái phiếu ...

Cách tính hạn mức tín dụng hiện nay đơn giản và nhanh chóng

Cách tính hạn mức tín dụng dùng để xác định hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp hoặc cá nhân trong khoản vay ngắn hạn. Thông thường công thức hạn mức tín dụng sẽ bằng nhu cầu vốn lư động trừ cho vốn chủ sở hữu tham gia. Tuy nhiên, để xác định hạn mức tín dụng chính xác thì nhân viên tín dụng sẽ thẩm định các yếu tố về tài sản và nguồn vốn của người đi vay. Không hẳn nhiều người biết rõ về hạn mức ...

Chiến lược cấp kinh doanh và chiến lược cấp chức năng

 Tri thức Cộng đồng xin chia sẻ bài viết Chiến lược cấp kinh doanh và chiến lược cấp chức năng Mục lục 1. Các yếu tố nền tảng của chiến lược cấp kinh doanh 1.1 Nhu cầu khách hàng và sự khác biệt hóa sản phẩm 1.2 Nhóm khách hàng và sự phân khúc thị trường 1.3 Năng lực phân biệt 2. Chọn lựa chiến lược cạnh tranh tổng quát 2.1 Chiến lược chi phí thấp nhất 2.2 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm 2.3 ...

Chất lượng sản phẩm là gì? Vai trò của chất lượng sản phẩm

T ổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) có định nghĩa trong ISO 9000 như sau: “Chất lượng là một tập hợp các tính chất và đặc trưng của sản phẩm có khả năng thoả mãn những nhu cầu đã nêu ra hoặc tiềm ẩn”. Vậy chất lượng sản phẩm là gì và vai trò của chất lượng sản phẩm như thế nào? Cùng tìm hiểu nội dung bài viết sau Chất lượng sản phẩm là gì? Tham khảo đề tài luận văn quản trị chất lượng: Luận Văn ...

Tình hình thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay

  Mục lục [ Hiện ] 1. Thanh toán không dùng tiền mặt là gì? 2. Đánh giá tình hình thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay 2.1 Ưu điểm 1. Thanh toán không dùng tiền mặt là gì? Thanh toán không dùng tiền mặt là thanh toán bằng những phương tiện như séc, thẻ thanh toán, hối phiếu,… để thanh toán tiền hành hóa, dịch vụ mà không cần phải dùng tiền mặt để trả. Các phương tiện này đại diện cho ...