Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật này được đưa ra để thể hiện vai trò của Tri Thức Cộng Đồng trong vấn đề bảo mật trực tuyến và dịch vụ khách hàng.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin qua website trithuccongdong.net sẽ giúp Trung tâm:

  • Nắm bắt được nguyện vọng, mong muốn của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ.
  • Hỗ trợ nhanh nhất khi có khiếu nại từ phía khách hàng.

Thông tin khách hàng TRi Thức Cộng Đồng thu thập gồm:

  • Họ tên
  • Email
  • Điện thoại
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

2. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  • Trung tâm cam kết đảm bảo an toàn thông tin cho quý khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân trên website của Tri Thức Cộng Đồng. Trung tâm cam kết không trao đổi mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại.
  • Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm khi những thông tin cá nhân của quý khách bị rò rỉ vì những nguyên nhân từ phía khách hàng.
  • Chính sách bảo mật chỉ áp dụng khi khách hàng đăng ký trên website chính thức trithuccongdong.net của Tri Thức Cộng Đồng. Mọi thông tin quý khách hàng đăng ký tại những website khác đều không thuộc phạm vi hiệu lực của chính sách bảo mật thông tin này.