Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

TẢI NGAY 10 MẪU TIỂU LUẬN KINH TẾ VĨ MÔ CÓ SỐ ĐIỂM CAO NHẤT

4/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Kinh tế vĩ mô là ngành học mà tất cả các sinh viên kinh tế đều cần phải tiếp xúc. Đó là khái niệm chỉ một ngành kinh tế học chuyên về nghiên cứu các đặc điểm, hành vi của một nền kinh tế nói chung. Để hoàn thành việc tổng kết cho môn học này, việc viết luận văn là một điều không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên công việc này thường đem đến sự lo lắng cho đa số sinh viên bởi những yêu cầu đặc thù về kiến thức cũng như kỹ năng để hoàn thành một bài tiểu luận kinh tế vĩ mô xuất sắc. Hiểu được điều đó, chúng tôi xin gửi tới bạn bài viết tổng hợp 10 tiểu luận kinh tế vĩ mô có số điểm cao nhất, hỗ trợ đắc lực cho các sinh viên trong hành trình hoàn thành bài luận của riêng mình.

1. Mẫu tiểu luận kinh tế vĩ mô về thất nghiệp 

Mẫu tiểu luận kinh tế vĩ mô về thất nghiệp

Mẫu tiểu luận kinh tế vĩ mô về thất nghiệp

- Tên đề tài: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất nghiệp tại Việt Nam và giải pháp

- Giới thiệu nội dung: Bài tiểu luận kinh tế vĩ mô về thất nghiệp tập trung nghiên cứu các yếu tố dẫn đến tình hình thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay thông qua việc tìm hiểu thị trường trong thời gian dài:

 • Đưa ra cơ sở lý thuyết với những khái niệm liên quan xung quanh thất nghiệp, các hình thức của thất nghiệp và tác động của nó
 • Sử dụng kiến thức chuyên môn và những tìm hiểu của người viết để phân tích thực trạng và tìm ra nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay
 • Từ những thông tin trên, tổng hợp và đưa ra giải pháp cho tình trạng thất nghiệp đang còn tồn đọng.

- Link tải tài liệu tại đây

2. Tiểu luận kinh tế vĩ mô về lạm phát 

Tiểu luận kinh tế vĩ mô về lạm phát

Tiểu luận kinh tế vĩ mô về lạm phát

- Tên đề tài: Lạm phát và những chính sách liên quan

- Giới thiệu nội dung: Tiểu luận kinh tế vĩ mô về lạm phát này phân tích, làm rõ một số vấn đề liên quan đến tình hình lạm phát hiện nay ở Việt Nam và những tác động của nó thông qua 4 phần chính:

 • Phần 1: Tổng quan về lạm phát
 • Phần 2: Thực trạng - nguyên nhân gây ra lạm phát ở Việt Nam
 • Phần 3: Các giải pháp kiểm soát lạm phát cho nền kinh tế ở Việt Nam
 • Phần 4: Xu hướng lạm phát năm 2013 và so sánh lạm phát ở Việt Nam với một số nước trên thế giới

- Link tải tài liệu tại đây

3. Tiểu luận chính sách kinh tế vĩ mô

Tiểu luận chính sách kinh tế vĩ mô

Tiểu luận chính sách kinh tế vĩ mô

- Tên đề tài: Thông tin tìm hiểu về bộ 3 bất khả thi

- Giới thiệu nội dung: 

 • Mẫu tiểu luận chính sách kinh tế vĩ mô này có nội dung chính là nghiên cứu lý thuyết tổng quan và các trường phái liên quan đến bộ ba bất khả thi, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới trong việc điều hành chính sách vĩ mô cùng những liên hệ với tình hình trực tiếp ngay tại Việt Nam. 
 • Cuối cùng, tiểu luận kết lại bằng những giải pháp điều hành nền kinh tế Việt Nam với những góc nhìn từ bộ ba bất khả thi. 
 • Tác giả đã sử dụng kiến thức chuyên môn sẵn có cùng những tìm hiểu, tích lũy của bản thân để đưa ra những thông tin, kiến thức chính xác và khách quan nhất trong tiểu luận này.

- Link tải tài liệu tại đây

4. Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tiền tệ 

Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tiền tệ

Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tiền tệ

- Tên đề tài: Các chính sách tiền tệ hiện có tại Việt Nam

- Giới thiệu nội dung: Trong bài tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tiền tệ này, tác giả đã thực hiện những nghiên cứu về các chính sách tiền tệ đang có tại Việt Nam, tìm hiểu một số mục tiêu và đưa ra giải pháp cho nhiều vấn đề yếu kém đang tồn đọng thông qua ba phần chính:

 • Phần I: Cơ sở lý thuyết
 • Phần II: Thực trạng chính sách tiền tệ ở Việt Nam
 • Phần III: Giải pháp

- Link tải tài liệu tại đây

5. Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tài khóa

Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tài khóa

Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tài khóa

- Tên đề tài: Chính sách tài khoá và những việc làm để thực hiện chính sách tài khoá tại Việt Nam

- Giới thiệu nội dung: 

 • Nội dung chính của bài tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tài khoá mà bạn đọc thấy trên đây là phân tích các nguồn thông tin một cách có hệ thống để thấy được mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và nền kinh tế. 
 • Tác giả đã áp dụng nhiều kiến thức học được trên giảng đường đại học cũng như tiến hành các hoạt động tìm hiểu và bổ sung thông tin để hoàn thiện một tiểu luận xuất sắc nhất.

- Link tải tài liệu tại đây

6. Tiểu luận kinh tế vĩ mô về thâm hụt ngân sách

Tiểu luận kinh tế vĩ mô về thâm hụt ngân sách

Tiểu luận kinh tế vĩ mô về thâm hụt ngân sách

- Tên đề tài: Thâm hụt ngân sách và những thông tin cần biết về thâm hụt ngân sách

- Giới thiệu nội dung: Tiểu luận kinh tế vĩ mô này được tác giả tập trung nghiên cứu những vấn đề chuyển sâu về thâm hụt ngân sách, cụ thể là những nội dung sau:

 • Khái niệm về ngân sách nhà nước và thâm hụt ngân sách 
 • Nguyên nhân gây nên thâm hụt ngân sách
 • Thực trạng và các giải pháp tình hình thâm hụt ngân sách hiện nay ở Việt Nam

- Link tải tài liệu tại đây

7. Tiểu luận kinh tế vĩ mô về nợ công

Tiểu luận kinh tế vĩ mô về nợ công

Tiểu luận kinh tế vĩ mô về nợ công

- Tên đề tài: Những bài học về nợ công châu Âu dành cho Việt Nam 

- Giới thiệu nội dung: Nội dung chính của tiểu luận này là tìm hiểu các khái niệm liên quan đến nợ công, tình hình nợ công đang diễn ra tại châu Âu và rút ra những bài học dành cho Việt Nam. Cụ thể những vấn đề ấy được trình bày thông qua 3 phần chính của tiểu luận kinh tế vĩ mô này:

 • Phần I: Tổng quan lý thuyết về nợ công
 • Phần II: Khủng hoảng nợ châu Âu
 • Phần III: Nợ công tại Việt Nam

- Link tải tài liệu tại đây

8. Mẫu tiểu luận tăng trưởng kinh tế vĩ mô 

Mẫu tiểu luận tăng trưởng kinh tế vĩ mô

Mẫu tiểu luận tăng trưởng kinh tế vĩ mô

- Tên đề tài: Tăng trưởng kinh tế và những vấn đề liên quan

- Giới thiệu nội dung: 

 • Đây là một bài tiểu luận kinh tế vĩ mô tập trung nghiên cứu về cơ sở lý thuyết của tăng trưởng kinh tế, các nhân tố tác động đến sự tăng trưởng kinh tế theo từng mô hình nổi tiếng trên thế giới. 
 • Tình hình tăng trưởng kinh tế hiện tại ở Việt Nam, thực trạng và những giải pháp đi kèm nhằm giải quyết những vấn đề tiêu cực còn tồn đông.

- Link tải tài liệu tại đây

9. Mẫu tiểu luận tăng trưởng kinh tế vĩ mô về kích cầu

Mẫu tiểu luận tăng trưởng kinh tế vĩ mô về kích cầu

Mẫu tiểu luận tăng trưởng kinh tế vĩ mô về kích cầu 

- Tên đề tài: Kích cầu và những liên hệ về tình hình kích cầu tại Việt Nam

- Giới thiệu nội dung: 

 • Tiểu luận kinh tế vĩ mô này đi từ những khái niệm xung quanh vấn đề kích cầu, thực trạng của việc kích cầu đang diễn ra tại Việt Nam và một số nước trên thế giới. 
 • Bên cạnh đó, tiểu luận còn đưa tới người đọc những kiến thức chuyên sâu liên quan đến “tác dụng phụ” của việc kích cầu và kết lại là những kiến nghị dành cho việc kích cầu đạt được hiệu quả tốt hơn.

- Link tải tài liệu tại đây

10. Mẫu tiểu luận tăng trưởng kinh tế vĩ mô về sử dụng vốn

Mẫu tiểu luận tăng trưởng kinh tế vĩ mô về sử dụng vốn

Mẫu tiểu luận tăng trưởng kinh tế vĩ mô về sử dụng vốn

- Tên đề tài: Sử dụng vốn FDI ở Việt Nam: khó khăn và thuận lợi

- Giới thiệu nội dung: 

 • Thông qua tiểu luận này, người đọc sẽ hiểu hơn tầm ảnh hưởng quan trọng của vốn FDI đến toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam. Tuy vậy cũng giống như nhiều vấn đề khác, việc sử dụng nguồn vốn này cũng mang đến nhiều sự bất lợi đáng kể bên cạnh những thuận lợi không thể không nhắc tới. 
 • Tác giả đã thể hiện trong bài tiểu luận kinh tế vĩ mô trên đây một lập luận sắc bén, chắc chắn cùng tầm nhìn sâu rộng khi của phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng sử dụng vốn FDI không hiệu quả và đề xuất các biện pháp để khắc phục vấn đề đó.

- Link tải tài liệu tại đây

11. Gợi ý 30 đề tài tiểu luận kinh tế vĩ mô được chọn nhiều nhất

Đề tài tiểu luận kinh tế vĩ mô

Đề tài tiểu luận kinh tế vĩ mô

Nếu bạn đang trong quá trình chuẩn bị viết tiểu luận kinh tế vĩ mô mà chưa chọn được đề tài nào phù hợp, hãy tham khảo 30 đề tài được chọn nhiều nhất dưới đây nhé:

 1. Các chính sách tiền tệ ở Việt Nam và những điều cần biết.
 2. Những ảnh hưởng tích cực của lạm phát lên nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2020 - 2021 3. Ảnh hưởng của toàn cầu hoá đối với thị trường
 3. Tăng trưởng kinh tế và những lưu ý quan trọng
 4. Những đóng góp của tiết kiệm và đầu tư mới trong tăng trưởng phát triển kinh tế.
 5. Nợ công và những điều cơ bản cần biết về nợ công
 6. Kiểm soát lạm phát bằng chính sách tiền tệ
 7. Những đóng góp của nguồn nhân lực trong vấn đề tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam
 8. Sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam trước sự khủng hoảng của kinh tế thế giới
 9. Những ảnh hưởng của khủng hoảng nợ công đối với nền kinh tế nước ta
 10. Khủng hoảng tài chính: thực trạng và giải pháp
 11. Lợi thế và bất lợi của Việt Nam khi cạnh tranh trong thời đại toàn cầu hoá
 12. Tác động của các cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới đối với Việt Nam
 13. Thực trạng và nguyên nhân dẫn đến lạm phát 
 14. Chiến lược và sự cạnh tranh về giá điện thoại của tập đoàn Samsung tại Việt Nam
 15. Nền kinh tế Việt Nam trước tác động mạnh mẽ của hoạt động rửa tiền
 16. Các vấn đề tồn đọng trong kinh doanh của ngành xăng dầu tại Việt Nam
 17. Hoạt động của chính sách kích cầu khi thực hiện tại thị trường Việt Nam
 18. Tình hình cung cầu của các mặt hàng may mặc tại Việt Nam
 19. Tình hình nền kinh tế vĩ mô của các nước Đông Nam Á
 20. Cung cầu lúa gạo: thuận lợi và khó khăn
 21. Phân tích ngành may mặc tại Việt Nam
 22. Tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2022
 23. Những tác động tích cực của tỷ giá hối đoái đến tình hình lạm phát tại Việt Nam
 24. Chính sách kích cầu của Việt Nam đối với ngành may mặc
 25. Giải pháp trong kích cầu lúa gạo
 26. Phân tích tình hình cán cân thương mại hiện tại ở Việt Nam
 27. Lạm phát tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp
 28. Cung cầu nông sản và chính sách trợ giá của chính phủ
 29. Nợ công tại các nước phương Tây và bài học dành cho Việt Nam

12. Các dạng đề tài tiểu luận kinh tế vĩ mô tiêu biểu

Hiện nay có rất nhiều dạng đề tài tiểu luận kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên để lựa chọn được một dạng đề tài hay và phù hợp bạn có thể tham khảo nội dung dưới đây:

Đề tài 1: Vấn đề thất nghiệp

Thất nghiệp là một vấn đề thường xuyên xảy ra trong xã hội hiện nay. Khi viết tiểu luận về vấn đề này bạn cần đưa ra các thông tin cụ thể như:

Chương I: Cơ sở lý thuyết của vấn đề thất nghiệp.

Chương II: Thực trạng và nguyên nhân thất nghiệp.

Chương III: Giải pháp cải thiện tình trạng thất nghiệp.

Các dạng đề tài tiểu luận kinh tế vĩ mô tiêu biểu
Các dạng đề tài tiểu luận kinh tế vĩ mô tiêu biểu

Đề tài 2: Chính sách tiền tệ ở một quốc gia

Với đề tài chính sách tiền tệ ở một quốc gia bạn có thể thực hiện theo cấu trúc như sau:

Chương I: Chỉ ra cơ sở lý luận chung về vấn đề chính sách tiền tệ.

Chương II: Thực trạng chính sách tiền tệ ở quốc gia đó.

Chương III: Đánh giá tiềm năng phát triển của quốc gia thông qua chính sách tiền tệ và đề xuất giải pháp hoàn thiện hiệu quả.

Đề tài 3: Tiểu luận kinh tế vĩ mô về lạm phát

Đối với đề tài này các bạn sẽ thực hiện theo các nội dung chính:

Chương I: Tổng quan về tình trạng lạm phát hiện nay.

Chương II: Thực trạng của vấn đề lạm phát.

Chương III: Giải pháp hạn chế lạm phát

Hiện tại, Tri Thức Cộng Đồng đang cung cấp DỊCH VỤ VIẾT TIỂU LUẬN THUÊ Hà Nội, HCM, Cần Thơ… mọi chuyên ngành học chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!

13. Tham khảo lời mở đầu bài tiểu luận kinh tế vĩ mô

Lời mở đầu đề tài tiểu luận kinh tế vĩ mô: Vấn đề việc làm và thất nghiệp ở Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU

“Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã không ít tạo ra những sự nhảy vọt về mọi mặt, đã đưa nhân loại tiến xa hơn nữa. Trong những năm gần đây chúng ta đã đạt được một số thành tựu phát triển rực rỡ về khoa học kỹ thuật, các ngành như du lịch, dịch vụ, xuất khẩu, lương thực thực phẩm sang các nước …..vv . Đằng sau những thành tựu chúng ta đã đạt được, thì cũng có không ít vấn đề mà Đảng và nhà nước ta cần quan tâm như: Tệ nạn xã hội, lạm phát, việc làm và tình trạng thất nghiệp …..Song với hạn chế của bài viết mà chúng ta không thể phân tích kỹ từng vấn đề đang xảy ra trong xã hội như hiện nay được. Nhưng có lẽ điều được quan tâm hàng đầu ở đây có lẽ là Nhưng có lẽ vấn đề được quan tâm hàng đầu ở đây có lẽ là vấn đề việc làm và tình trạng thất nghiệp hiện nay.

Tham khảo lời mở đầu bài tiểu luận kinh tế vĩ mô
Tham khảo lời mở đầu bài tiểu luận kinh tế vĩ mô

Thất nghiệp, đó là vấn đề cả thế giới cần quan tâm. Bất kỳ một quốc gia nào dù nền kinh tế có phát triển đến đâu đi chăng nữa thì vẫn tồn tại thất nghiệp đó là vấn đề không tránh khỏi chỉ có điều là thất nghiệp đó ở mức độ thấp hay cao mà thôi. Với thời gian không cho phép chính vì thế mà bài viết này chúng ta chỉ đề cập đến tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam. Thất nghiệp, nó còn kéo theo nhiều vấn đề đằng sau: Sẽ dẫn đến tình trạng làm suy giảm nền kinh tế, sự gia tăng của các tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp, làm xói mòn nếp sống lành mạnh, phá vỡ nhiều mối quan hệ. Tạo ra sự lo lắng cho toàn xã hội.

Trong bài tiểu luận này em xin trình bày với thầy cô và các bạn chủ đề “Vấn đề việc làm và thất nghiệp ở Việt Nam”. Nội dung của đề tài gồm các phần sau:

Phần 1: Những vấn đề cơ bản về việc làm và thất nghiệp.

Phần 2: Thực trạng về tình hình việc làm và thất nghiệp.

Phần 3: Nguyên nhân và giải pháp.

Kết luận

Mặc dù đã rất cố gắng hoàn thành đề tài, nhưng không thể tránh khỏi những sai sót, mong được thầy cô và các bạn thông cảm đóng góp ý kiến. Xin chân thành cảm ơn thầy cô và các bạn!”

14. Mẫu lời kết luận tiểu luận kinh tế vĩ mô

Lời kết luận bài tiểu luận kinh tế vĩ mô: Cung cầu lúa gạo và những chính sách hỗ trợ về giá của chính phủ

KẾT LUẬN

Vai trò của hai chính sách

Hai biện pháp can thiệp trực tiếp của chính phủ là giá trần và giá sàn không tồn tại riêng biệt, đối lập, không triệt tiêu, phủ định lẫn nhau mà giữ hai biện pháp trên có tính chất bổ sung, liên kết, tương trợ lẫn nhau trong quá trình hoàn thiện hệ thống chính sách, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt kịp thời của Đảng, Chính phủ Việt Nam: điều tiết mức cung cầu, đảm bảo nền kinh tế thị trường ở mức cân bằng "Thuận tình kẻ mua người bán"

Mặt khác nền kinh tế Việt Nam hiện nay là nền kinh tế thị trường phát triển năng động, đa phương đa chiều, bởi vậy không thể áp dụng một phương pháp cố định mà cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai phương pháp này: một mặt giúp cân bằng nền kinh tế thị trường, mặt khác lại tỏ rõ được tầm quan trọng, sáng suốt của chính phủ trong quá trình hoạch định, chèo lái con thuyền kinh tế của đất nước.

Trên đây là những quan điểm, nhận xét của nhóm về chủ đề bài tiểu luận. Bài tiểu luận chắc hẳn còn rất nhiều hạn chế mong cô đóng góp ý kiến bài làm của nhóm được hoàn thiện hơn nữa.

Nhóm chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của giảng viên.

Qua bài viết trên chắc hẳn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tiểu luận kinh tế vĩ mô và một số dạng đề tài tiêu biểu. Hy vọng với những chia sẻ của Tri Thức Cộng Đồng sẽ hỗ trợ bạn thực hiện được bài tiểu luận chính xác và chất lượng nhất. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn được hỗ trợ trong quá trình viết luận văn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua SĐT: 0946 88 33 50 hoặc email: ttcd.group@gmail.com để được giúp đỡ. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi bài viết này của chúng tôi.

Nguồn: Tri Thức Cộng Đồng

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
AI viết tiểu luận
AI viết tiểu luận
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing