Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

5/5 (6 đánh giá) 2 bình luận

Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp bao gồm: cơ cấu tài sản và nguồn vốn. Cơ cấu tài sản gồm Tài sản cố định và tài sản lưu động. Phân tích cơ cấu tài sản, bên cạnh việc so sánh tổng số tài sản cuối kỳ so với đầu năm còn phải xem xét tỉ trọng từng loại tài sản chiếm trong tổng số và xu hướng biến động của chúng. Tri Thức Cộng Đồng xin chia sẻ Phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp.

Xem thêm:

1. Phân tích cơ cấu tài sản

Về cơ cấu tài sản, bên cạnh việc so sánh tổng số tài sản cuối kỳ so với đầu năm còn phải xem xét tỉ trọng từng loại tài sản chiếm trong tổng số và xu hướng biến động của chúng để thấy được mức độ hợp lý của việc phân bổ. Việc đánh giá phải dựa trên tính chất kinh doanh và tình hình biến động của từng bộ phận. Cũng qua việc phân tích cơ cấu tài sản, ta biết được hệ số đầu tư :

Hệ số đầu tư  = Tài sản cố định đã và đang đầu tư /  Tổng số tài sản

Trong đó tài sản cố định đã và đang đầu tư được lấy từ chỉ tiêu “Tài sản cố định”; chỉ tiêu “ Chi phí xây dựng dở dang“ và chỉ tiêu tổng cộng tài sản trên Bảng Cân đối kế toán.

Chỉ tiêu này phản ánh tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật nói chung và máy móc thiết bị nói riêng của Doanh nghiệp. Nó cho biết năng lực sản xuất và xu hướng phát triển lâu dài của Doanh nghiệp. Trị số của từng chỉ tiêu này phụ thuộc vào từng ngành kinh doanh cụ thể. Thông thường hệ số đầu tư được coi là hợp lý trong một số ngành nếu đạt trị số sau :

– Ngành công nghiệp thăm dò và khai thác dầu mỏ : 0,9

– Ngành công nghiệp luyện kim :    0,7

– Ngành công nghiệp chế biến :   0,1

Đối với một số Doanh nghiệp thuộc ngành thương mại, dịch vụ hệ số này thay đổi phụ thuộc vào từng hoạt động kinh doanh cũng như điều kiện kinh doanh cụ thể.

Đồng thời với việc phân tích cơ cấu tài sản, cần xem xét tình hình biến động của từng khoản mục tài sản cụ thể. Qua đó, đánh giá tính hợp lý của sự biến động.

Chẳng hạn, với doanh nghiệp sản xuất, khoản mục nguyên vật liệu tồn kho phải bảo đảm đủ cho quá trình sản xuất được liên tục, không thừa làm gây ứ đọng; Còn với Doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá thì hàng hoá tồn kho phải chiếm tỉ trọng tương đối cao trong tổng số hàng tồn kho…

Bảng phân tích cơ cấu tài sản
Bảng phân tích cơ cấu tài sản

2. Phân tích khả năng thanh toán

Trước hết cần tính ra và so sánh giữa cuối kỳ và đầu năm trên các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán như : “Hệ số thanh toán hiện hành”, “ Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn “, “Hệ số thanh toán của vốn lưu động”, “Hệ số thanh toán nhanh” và “ Hệ số thanh toán nợ dài hạn”.

Tiếp theo dựa vào các tài liệu hạch toán liên  quan, tiến hành thu thập số liệu liên quan đến các khoản có thể dùng để thanh toán ( khả năng thanh toán) với các khoản phải thanh toán (nhu cầu thanh toán) của Doanh nghiệp. Sau đó xắp xếp các chỉ tiêu này vào một bảng phân tích theo một trình tự nhất định.

Với nhu cầu thanh toán, các chỉ tiêu được xếp theo mức độ khẩn trương của việc thanh toán (thanh toán ngay, chưa cần thanh toán ngay). Còn với khả năng thanh toán các chỉ tiêu được xếp theo khả năng huy động (huy động ngay, huy động trong thời gian tới…).   

Trên cơ sở bảng phân tích này, các nhà quản lý sẽ tiến hành so sánh giữa khả năng thanh toán với nhu cầu thanh toán trong từng giai đoạn (thanh toán ngay, thanh toán trong tháng tới, thanh toán trong quý tới…).

Doanh nghiệp bảo đảm được khả năng thanh toán trong từng giai đoạn nếu các khoản dùng để thanh toán lớn hơn các khoản phải thanh toán. Ngược lại khi các khoản có thể dùng để thanh toán nhỏ hơn các khoản phải thanh toán, Doanh nghiệp sẽ không bảo đảm được khả năng thanh toán. Điều này buộc các nhà quản lý phải tìm kế sách để huy động nguồn tài chính bảo đảm cho việc thanh toán nếu không muốn rơi vào tình trạng phá sản.

Bảng phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán
Bảng phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán

Hi vọng bài viết “Phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp” này sẽ hữu ích với bạn trong quá trình học tập và làm việc.

 

Nguồn:Tri Thức Cộng Đồng

Bình luận

2 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

H
Nguyễn Quang Huy

Em đang làm luận văn về đề tài ” Cơ cấu của nguồn vốn của doanh nghiệp” . Cho e xin ít tài liệu hoặc luận văn mẫu để tham khảo với ạ

reply Trả lời
H
Nguyễn Quang Huy

Em đang làm luận văn về đề tài ” Cơ cấu của nguồn vốn của doanh nghiệp” . Cho e xin ít tài liệu hoặc luận văn mẫu để tham khảo với ạ

reply Trả lời
V
Thảo Vy

Nhờ các bạn giúp mình ít tài liệu để cuối tuần nộp bài tiểu luận môn Nguồn vốn doanh nghiệp với…gấp…gấp…gấp

reply Trả lời
V
Thảo Vy

Nhờ các bạn giúp mình ít tài liệu để cuối tuần nộp bài tiểu luận môn Nguồn vốn doanh nghiệp với…gấp…gấp…gấp

reply Trả lời
Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Kho 20 Mẫu Luận Văn Quản Trị Nguồn Nhân Lực Đạt Điểm Cao
Kho 20 Mẫu Luận Văn Quản Trị Nguồn Nhân Lực Đạt Điểm Cao
Tải Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế Miễn Phí
Tải Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế Miễn Phí
Kho 75 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế Kèm Mẫu Tải Miễn Phí
Kho 75 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế Kèm Mẫu Tải Miễn Phí
Cách Vẽ Biểu Đồ Trong SPSS Mới Nhất Chi Tiết 2021
Cách Vẽ Biểu Đồ Trong SPSS Mới Nhất Chi Tiết 2021
Top 3 Mẫu Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Và Gợi Ý Cách Viết
Top 3 Mẫu Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Và Gợi Ý Cách Viết