Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

TOP 8 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Xây Dựng Đạt Điểm Xuất Sắc

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng hay là một chủ đề tìm kiếm nhiều nhất của các sinh viên, nghiên cứu sinh kinh tế xây dựng. Để cung cấp một nguồn tham khảo cho các bạn, chúng tôi đã lên list TOP 8 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Xây Dựng Đạt Điểm Xuất Sắc.

1. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng thương hiệu

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng thương hiệu

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng thương hiệu

- Tên đề tài: Xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

- Giới thiệu nội dung: 

+ Vấn đề: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh thuộc khu vực kinh tế trọng điểm của phía nam, vì vậy xây dựng một thương hiệu cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong bối cảnh kinh tế hội nhập như hiện nay là vô cùng quan trọng.

+ Cách phân tích vấn đề: từ cơ sở lý thuyết, phân tích các số liệu về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hiện trạng hiện nay.

+ Kết luận và giải pháp: đề xuất các phương hướng để xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho đến năm 2025.

- Link tải miễn phí Tại Đây

Tham khảo về kho luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển

2. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng và bảo vệ thương hiệu

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng và bảo vệ thương hiệu

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng và bảo vệ thương hiệu

- Tên đề tài: Xây dựng và bảo vệ thương hiệu của hàng hoá ở Việt Nam.

- Giới thiệu nội dung:

+ Vấn đề: Để bảo vệ quyền lợi và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, nên xây dựng thương hiệu và bảo vệ thương hiệu của các sản phẩm hàng hóa Việt Nam.

+ Cách phân tích vấn đề: trên cơ sở lý luận về thương hiệu và thực tiễn hiện nay, rút ra kết luận.

+ Kết luận và giải pháp: đưa ra giải pháp dựa trên kết luận và phương hướng để xây dựng và bảo vệ thương hiệu.

- Link tải miễn phí Tại Đây

3. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng chiến lược

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng chiến lược

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng chiến lược

- Tên đề tài: Xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đến năm 2020.

- Giới thiệu nội dung:

+ Vấn đề: nghiên cứu xây dựng chiến lược để phát triển tổng công ty Xi măng Việt Nam đến năm 2020.

+ Cách phân tích vấn đề: phân tích và hệ thống hóa cơ sở lý thuyết, đánh giá những ảnh hưởng của các yếu tố môi trường kinh doanh.

+ Kết luận và giải pháp: kiến nghị giải pháp và xu hướng để thực hiện chiến lược.

- Link tải miễn phí Tại Đây

4. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng chiến lược cho công ty

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng chiến lược cho công ty

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng chiến lược cho công ty

- Tên đề tài: Xây dựng chiến lược cho VNPT Tây Ninh đến năm 2020.

- Giới thiệu nội dung:

+ Vấn đề: nghiên cứu để giải quyết các khó khăn tồn đọng trong công tác kinh doanh viễn thông của VNPT Tây Ninh cho đến năm 2020.

+ Cách phân tích vấn đề: phân tích cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh, bao gồm cả môi trường kinh doanh, môi trường vi mô, hoàn cảnh nội bộ và thực tiễn của VNPT Tây Ninh.

+ Kết luận và giải pháp: xây dựng chiến lược cho VNPT Tây Ninh bao gồm sứ mạng, chiến lược, giải pháp và kiến nghị.

- Link tải miễn phí Tại Đây

5. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng khu phố văn hóa

Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng khu phố văn hóa

Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng khu phố văn hóa

- Tên đề tài: Xây dựng khu phố văn hóa trên địa bàn quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2015 – 2025.

- Giới thiệu nội dung:

+ Vấn đề: trong thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa hiện nay, đẩy mạnh văn hóa cũng là điều thiết yếu. Do đó, dự án nghiên cứu nhằm xây dựng một khu phố văn hóa gắn với cuộc sống tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh vào giai đoạn từ năm 2015-2020.

+ Cách phân tích vấn đề: cơ sở lý luận về khu phố văn hóa, thực trạng xây dựng phố văn hóa hiện nay.

+ Kết luận và giải pháp: định hướng và giải pháp xây dựng phố văn hóa về chủ trương, chính sách, con người và quản lý nhà nước.

- Link tải miễn phí Tại Đây

6. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng hoàn thiện phương pháp

Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng hoàn thiện phương pháp

Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng hoàn thiện phương pháp

- Tên đề tài: Hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng các dự án xây dựng công trình Thủy lợi phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.

- Giới thiệu nội dung:

+ Vấn đề: nghiên cứu hướng tới tìm ra giải pháp hoàn thiện phương pháp điều chỉnh về giá hợp đồng thi công cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay

+ Cách phân tích vấn đề: cơ sở lý luận về giá hợp đồng, các vấn đề đang tồn tại trong giá hợp đồng thi công.

+ Kết luận và giải pháp: các kiến nghị hoàn thiện dựa trên các đối tượng của hợp đồng.

- Link tải miễn phí Tại Đây

7. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng: Nghiên cứu cơ chế

Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng: Nghiên cứu cơ chế

Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng: Nghiên cứu cơ chế

- Tên đề tài: Nghiên cứu cơ chế quản lý đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với công trình thủy lợi.

- Giới thiệu nội dung:

+ Vấn đề: trong nền kinh tế thị trường thì quản lý chi phí đầu tư xây dựng là một vấn đề cấp bách. Bài nghiên cứu hướng về xây dựng và nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư đối với các công trình thủy lợi.

+ Cách phân tích vấn đề: Các vấn đề chung về chi phí đầu tư xây dựng cơ bản và đánh giá kết quả chung đối với công trình thủy lợi. 

+ Kết luận và giải pháp: các kiến nghị thay đổi về phương thức đầu tư, nhà quản lý, phương thức đấu thầu, mô hình quản lý và ứng dụng của cơ chế quản lý.

- Link tải miễn phí Tại Đây

8. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng mô hình

Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng mô hình

Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng mô hình

- Tên đề tài: Xây dựng mô hình tập đoàn tài chính - ngân hàng ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Giới thiệu nội dung:

+ Vấn đề: nghiên cứu nhằm xây dựng một mô hình tài chính - ngân hàng hiệu quả để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

+ Cách phân tích vấn đề: cơ sở lý luận chung về xây dựng mô hình tài chính - ngân hàng, thực trạng mô hình tài chính - ngân hàng hiện nay.

+ Kết luận và giải pháp: đưa ra các giải pháp dựa vào khả năng xây dựng mô hình tài chính - ngân hàng ở Việt Nam, định hướng và đề ra các giải pháp từ  vi mô đến vĩ mô.

- Link tải miễn phí Tại Đây

- Xem thêm: luận văn thạc sĩ đại học kinh tế

9. Gợi ý 24 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng dễ đạt điểm cao

Gợi ý 24 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng dễ đạt điểm cao

Gợi ý 24 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng dễ đạt điểm cao

Để giúp các bạn dễ dàng chọn được đề tài nghiên cứu, chúng tôi đã tổng hợp 24 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng hay, dễ đạt điểm cao dưới đây.

 1. Kế hoạch thi công và chi phí cho công trình A.
 2. Luận văn tốt nghiệp kinh tế xây dựng đại học A.
 3. Thiết kế, tổ chức và lập kế hoạch tác nghiệp cho dự án A.
 4. Thiết kế nhà máy sản xuất vật liệu kết cấu bê tông cho cầu nông thôn.
 5. Thiết kế và tổ chức thi công cho công trình A.
 6. Thiết kế xưởng sản xuất vật liệu cho các ngành điện tử.
 7. Thiết kế polygone di dộng sản xuất dầm Super T với chiều dài 50m dùng xây dựng monorail trên không ở địa phương A.
 8. Tổ chức và lập kế hoạch tác nghiệp dự án A.
 9. Thiết kế xưởng sản xuất kết cấu bê tông cho ngành nghề may mặc.
 10.  Thiết kế polygone di dộng sản xuất dầm Super T với chiều dài 60m dùng xây dựng monorail trên không ở địa phương A.
 11. Xây dựng thương hiệu cho dự án A trong bối cảnh hiện đại hóa.
 12.  Phân tích kinh tế xây dựng tại công trình A.
 13.  Xây dựng hệ thống kinh tế xây dựng áp dụng trong xây chung cư.
 14. Xây dựng thương hiệu cho tỉnh A trong bối cảnh toàn cầu hóa.
 15.  Xây dựng kế hoạch thi công và thiết kế cầu đường tại địa phương A.
 16.  Phương án xây dựng và bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp A.
 17.  Chiến lược phát triển kinh tế xây dựng của công ty A trong thời đại mới.
 18.  Thiết kế và thi công khu phố văn hóa tại tỉnh A.
 19.  Xây dựng và hoàn thiện phương pháp kinh tế xây dựng tại doanh nghiệp A.
 20.  Nghiên cứu cơ chế để đầu tư và xây dựng có hiệu quả.
 21.  Xây dựng mô hình kinh tế xây dựng hiệu quả.
 22.  Kế hoạch thi công và chi phí xây dựng khu phố văn hóa tại tỉnh A.
 23.  Phương án xây dựng và bảo vệ thương hiệu của công ty đầu tư.
 24.  Nghiên cứu cơ chế kinh tế xây dựng để áp dụng trong doanh nghiệp.

Tham khảo thêm về đề tài thạc sĩ kinh tế chính trị

10. Hướng dẫn làm form đề cương nghiên cứu đảm bảo đạt điểm cao

Hướng dẫn làm form đề cương nghiên cứu đảm bảo đạt điểm cao

Hướng dẫn làm form đề cương nghiên cứu đảm bảo đạt điểm cao

Để làm bài khóa luận đạt điểm cao, gây ấn tượng với hội đồng, các bạn nên tham khảo đề cương chuẩn dưới đây:

* Chương 1: Mở đầu

- Lý do chọn đề tài: nên bắt nguồn từ bản thân, hạn chế chọn đề tài theo xu hướng. Đề tài phải có đủ tính mới mẻ, tính cấp thiết và ứng dụng trong thực tiễn:

- Mục tiêu nghiên cứu: ứng dụng trong thực tiễn, giải quyết vấn đề được đặt ra.

- Đối tượng nghiên cứu: có đối tượng nghiên cứu cụ thể, rõ ràng.

- Phương pháp nghiên cứu: nên kết hợp cả 2 phương pháp định lượng và định tính để phân tích, chứng minh.

* Chương 2: Nội dung

- Cơ sở lý luận: phân tích cơ sở lý luận chung và cơ sở lý luận đi sâu vào đối tượng nghiên cứu cụ thể.

- Thực trạng của vấn đề: phân tích thực trạng dựa trên cơ sở lý luận và số liệu thực tế.

- Giải pháp giải quyết vấn đề: đề ra các nguyên nhân dẫn đến thực trạng, đưa ra giải pháp cụ thể trên nguyên nhân đó.

* Chương 3: Kết luận

- Tóm tắt lại nội dung nghiên cứu: nêu lại nội dung nghiên cứu, mục đích và kết quả của nghiên cứu.

- Đưa ra kiến nghị mang tính cá nhân: đưa ra những kiến nghị mang tính chất giải pháp của cá nhân.

11. Tránh mất điểm bài viết với 3 lưu ý sau

Tránh mất điểm bài viết với 3 lưu ý sau

Tránh mất điểm bài viết với 3 lưu ý sau

Khi làm bài khóa luận, các bạn nên lưu ý những chi tiết sau để tránh mất điểm không đáng nhé.

- Hình thức trình bày: nên dùng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14, định dạng căn đều 2 bên.

- Ghi đầy đủ thông tin của bản thân: các thông tin cá nhân như mã sinh viên, mã học viên, khóa, lớp, ngành cần được ghi đầy đủ.

- Chuẩn bị nguồn tài liệu: các tài liệu trích dẫn, tài liệu tham khảo trong bài luận của bạn cần có nguồn rõ ràng, có độ uy tín cao, nên tránh các nguồn không uy tín như Wikipedia.

Với dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp thuê, độc giả có thể giải quyết tất cả các khâu thực hiện bài luận văn. Điều bạn cần làm là hãy liên hệ ngay với Tri Thức Cộng Đồng để được tư vấn, báo giá với mức giá ưu đãi nhất.

Trên đây là TOP 8 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Xây Dựng Đạt Điểm Xuất Sắc mà chúng tôi đã tổng hợp. Hy vọng những mẫu luận văn này cùng với những gợi ý, hướng dẫn của chúng tôi sẽ giúp các bạn lựa chọn và nghiên cứu thành công đề tài luận văn của mình.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận