Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Nhận Miễn Phí 8 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Thuế Giá Trị Gia Tăng 2022 + Đề Tài

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Ta có thể thấy ngày nay vấn đề về thuế giá trị gia tăng đang ngày càng phổ biến trên khắp đất nước. Và đó chính là đề tài mà các thạc sĩ luôn tìm kiếm để nghiên cứu. Đây chính là vấn đề mà khiến cho nhiều nhà nghiên cứu luôn có hứng thú đi sâu vào tìm hiểu và mang đến các kiến thức bổ ích về các loại thuế mà người dân phải chịu. Để biết rõ hơn về vấn đề này thì các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về luận văn thạc sĩ về thuế giá trị gia tăng dưới đây.

1. Luận văn thạc sĩ quản lý về thuế giá trị gia tăng

Luận văn thạc sĩ quản lý về thuế giá trị gia tăng

Luận văn thạc sĩ quản lý về thuế giá trị gia tăng

Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp do Cục thuế tỉnh Nam Định nắm giữ và quản lý nghiêm ngặt.

Tóm tắt nội dung:

 • Luận văn đã thể hiện rõ cơ sở lý luận và thực trạng quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp quản lý và  phân tích, đánh giá những thành công lớn đã có và tồn tại, hạn chế cùng với đó là nguyên nhân.
 • Qua đó đưa ra các giải pháp hữu ích nhằm hoàn thiện vấn đề thuế GTGT của các doanh nghiệp do Cục thuế Nam Định giữ vai trò quan trọng. 

Tải tất cả tài liệu luận văn tại đây

Xem ngay: luận văn về thuế

2. Luận văn thạc sĩ tăng cường thu thuế giá trị gia tăng

Luận văn thạc sĩ tăng cường thu thuế giá trị gia tăng

Luận văn thạc sĩ tăng cường thu thuế giá trị gia tăng

Đề tài: Việc Tăng cường quản lý thu thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình gần đây nhất.

Tóm tắt nội dung:

 • Luận văn đã góp phần thể hiện vấn đề lý luận đề cương luận văn thạc sĩ về thuế giá trị gia tăng và thực tế về thu thuế GTGT và thuế TNDN 
 • Quan tâm đến việc phân tích và đánh giá vấn đề thu thuế GTGT và thuế TNDN tại Chi Cục Thuế Quảng Trạch vào thời kỳ 2005-2007
 • Đưa ra một số giải pháp về quản lý thu thuế GTGT và thuế TNDN cho những doanh nghiệp của địa bàn huyện Quảng Trạch vào thời điểm trong tương lai. 

Tải tất cả tài liệu luận văn tại đây

Xem thêm nhiều mẫu chủ đề thuế doanh nghiệp trong bài luận văn thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng

Tên đề tài: Việc đã Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thuộc tỉnh Quảng Trị.

Tóm tắt nội dung:

 • Nội dung nghiên cứu là nêu ra thực trạng hoàn thuế giá trị gia tăng một số giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề quản lý thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn nghiên cứu gần đây nhất. 
 • Luận văn đã chỉ ra các mục tiêu cũng như các giải pháp về thuế giá trị gia tăng để mọi người dân đều nắm rõ. 

Xem nhanh nhất và tất cả tài liệu luận văn tại đây

4. Luận văn thạc sĩ giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng

Luận văn thạc sĩ giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng

Luận văn thạc sĩ giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng

Tên đề tài: Phân tích và đề xuất các giải pháp hữu ích về việc hoàn thiện việc công tác thu thuế giá trị gia tăng của Chi cục Thuế quận Đống Đa – Hà Nội gần đây.

Tóm tắt nội dung:

 • Nội dung của đề tài là góp một phần nào đó thực tiễn áp dụng thuế giá trị gia tăng để có thể làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tế của việc theo dõi thu thuế GTGT 
 • Phân tích thực trạng vấn đề về việc quản lý thu thuế GTGT thuộc Quận Đống Đa – Hà Nội và đưa ra một số các giải pháp để việc thu thuế GTGT trên địa bàn quận Đống Đa – Hà Nội trong tương lai sẽ tích cực hơn. 

Xem nhanh nhất và tất cả tài liệu luận văn tại đây

5. Mẫu luận văn thạc sĩ phân tích công tác thu thuế giá trị gia tăng

Mẫu luận văn thạc sĩ phân tích công tác thu thuế giá trị gia tăng

Mẫu luận văn thạc sĩ phân tích công tác thu thuế giá trị gia tăng

Tên đề tài: Nghiên cứu về công tác của việc thu giá trị gia tăng ở Chi Cục thuế thuộc Hạ Long và phát triển một số giải pháp để hoàn thiện hơn.

Tóm tắt nội dung:

 • Nội dung của đề tài nghiên cứu về: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật thuế giá trị gia tăng có thể thấy mục đích chủ yếu của luận văn là góp phần làm rõ hơn về lý luận và thực tế của việc theo dõi thu thuế GTGT
 • Đưa ra các giải pháp hiệu quả để góp phần nâng cao thành quả công tác quản lý thu thuế GTGT của địa phương trong thời gian trong tương lai. 

Xem nhanh nhất và tất cả tài liệu luận văn tại đây

6. Mẫu luận văn thạc sĩ hoàn thiện hoạt động quản lý thuế giá trị gia tăng

Mẫu luận văn thạc sĩ hoàn thiện hoạt động quản lý thuế giá trị gia tăng

Mẫu luận văn thạc sĩ hoàn thiện hoạt động quản lý thuế giá trị gia tăng

Tên đề tài: Thể hiện việc hoàn thiện hoạt động quản lý thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh.

Tóm tắt nội dung:

 • Nội dung của đề tài này là nói thực trạng pháp luật thuế giá trị gia tăng ở việt nam về nghiên cứu về các công tác xây dựng quản lý thuế GTGT của cả nước và vấn đề công tác quản lý thu thuế GTGT của mảnh đất thuộc tỉnh Quảng Ninh
 • Qua đó sẽ đưa ra những giải pháp đặc biệt nhằm góp phần nào đó quản lý thuế GTGT của tất cả các doanh nghiệp thuộc địa phận trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Xem nhanh nhất và tất cả tài liệu luận văn tại đây

7. Mẫu luận văn thạc sĩ dự báo thu thuế giá trị gia tăng

Mẫu luận văn thạc sĩ dự báo thu thuế giá trị gia tăng

Mẫu luận văn thạc sĩ dự báo thu thuế giá trị gia tăng

Tên đề tài: Dự báo thu thuế Giá trị gia tăng của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính nước ta.

Nội dung của đề tài: 

 • Nghiên cứu về nền móng cơ sở của thuế GTGT và đưa ra những dự báo về thuế GTGT ứng dụng vào thực tế các mô hình dự báo thuế GTGT
 • Nghiên cứu làm rõ và đánh giá, quản lý thu, chi những vấn đề ngân sách và thực hiện các dự toán thu NSNN; phục vụ cho công tác đánh giá về việc tuân thủ đến đâu đối với thuế GTGT; góp phần nâng cao cho công tác kế hoạch về chính sách thuế GTGT của tương lai sau này. 

Xem nhanh nhất và tất cả tài liệu luận văn tại đây

8. Mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng

Mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng

Mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng

Tên đề tài: Đưa ra các giải pháp hữu ích để xây dựng một số giải pháp để hoàn thành vấn đề công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của các hộ kinh doanh thuộc Chi cục thuế thuộc tỉnh thành phố Nam Định.

Nội dung của đề tài: 

 • Luận văn tốt nghiệp đề tài thuế gtgt đề tài đã tập trung về việc phân tích các vấn đề thuộc các lĩnh vực thực trạng của việc quản lý 
 • Qua đó chỉ ra các hạn chế và của những điều bất cập vẫn đang tồn tại trong xã hội, qua đó đưa ra các hướng giải quyết để hoàn thành việc công tác quản lý thuế GTGT của các hộ kinh doanh cá thể để đạt được các thành tựu lớn trong tương lai gần nhất có thể đạt được. 

Xem nhanh nhất và tất cả tài liệu luận văn tại đây

9. 45 đề tài chọn lọc chủ đề thuế giá trị gia tăng

Đề tài chọn lọc chủ đề thuế giá trị gia tăng

Đề tài chọn lọc chủ đề thuế giá trị gia tăng

Dưới đây là 45 đề tài chọn lọc đem lại kết quả cao về việc nghiên cứu của các thạc sĩ:

 1. Tìm hiểu pháp luật về thuế giá trị gia tăng tại cục thuế trên nước ta
 2. Việc áp dụng pháp luật thuế giá trị gia tăng tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
 3. Tác động của thuế giá trị gia tăng và giải pháp đưa ra giá trị gia tăng của Việt Nam
 4. Một số giải pháp hoàn thành thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp do cục thuế tỉnh Nam Định quản lý
 5. Thực tế pháp luật về khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng của chi cục thuế huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh
 6. Nghiên cứu hoạt động tác dụng pháp luật về thuế giá trị gia tăng tại tỉnh Quảng Trị
 7. Xây dựng quản lý thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình
 8. Quan hệ thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 9. Xây dựng kiểm soát thuế giá trị gia tăng và cục thuế tỉnh Bình Định
 10. Kế hoạch theo dõi thực trạng thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay 
 11. Theo dõi đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đắk Hà tỉnh Kon Tum về thuế giá trị gia tăng.
 12. Theo dõi thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk
 13. Theo dõi đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị
 14. Gian Lận giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam Nam và các biện pháp phòng ngủ
 15. Một số giải pháp thu thuế giá trị gia tăng ở chi cục thuế quận Đống Đa thành phố Hà Nội
 16. Xây dựng thu thuế giá trị gia tăng ở chi cục thuế thành phố Hạ Long và và một số giải pháp hoàn thiện
 17. Hoàn thành quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình
 18. Xây dựng quản lý thuế giá trị gia tăng tại cục thuế tỉnh Quảng Trị
 19. Công tác quản lý giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ở thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa
 20. Nhà nước về thu thuế giá trị gia tăng cục thuế huyện Núi Thành
 21. Hoạt động thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế
 22. Thuế giá trị gia tăng đối với tại chi cục thuế thị xã Điện Bàn
 23. Xây dựng quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các hộ kinh doanh nhỏ
 24. Thu thuế giá trị gia tăng giải trí cục thuế thành phố Nam Định tương lai
 25. Tìm hiểu về hoạt động quản lý ngoài quốc doanh tại chi cục thuế thành phố Pleiku
 26. Hoàn thiện công tác quản lý với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 27. Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp ngoài ở tỉnh Thanh Hoá
 28. Thu thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tương lai
 29. Thuế Giá Trị Gia Tăng kiểm tra ở quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội
 30. Doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình
 31. Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp chi cục thuế thành phố Bắc Ninh
 32. Quản lý thuế giá trị gia tăng khu vực Châu Thành Tân Phước tỉnh Tiền Giang
 33. Phát triển thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế khu vực Đồng Hới Quảng Ninh
 34. Quản lý thu thuế giá trị gia tăng và tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng ở khu vực kinh tế cà phê ở quận Ba Đình
 35. Thực trạng và luật thuế giá trị gia tăng và tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp Việt Nam
 36. Xây dựng thuế ở các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa
 37. Quản lý thu thuế giá trị gia tăng huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum
 38. Đề Tài Luận Văn Thuế Giá Trị Gia Tăng thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thuế tỉnh Quảng Nam
 39. Theo dõi thuế giá trị gia tăng  ở huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế
 40. Thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 41. Thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài của Tổng cục Hải quan quản lý trong tương lai trong thời gian tới thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội
 42. Nghiên cứu các hành vi tuân thủ trong kê khai thuế giá trị gia tăng cục thuế Phú Nhuận
 43. Kiểm soát thuế giá trị gia tăng thuế quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
 44. Quản lý thu thuế giá trị gia tăng  thuế huyện Thọ thành phố Hà Nội
 45. Quản lý kiểm tra thuế giá trị gia tăng Tân Châu tỉnh An Giang

Xem thêm: Top luận văn tốt nghiệp kế toán: 10 Bài Mẫu & 50 Đề Tài Hay Nhất để tham khảo và có thêm tư liệu cho bài luận của mình nhé!

10. Giới thiệu mẫu đề cương tiêu biểu cho chủ đề thuế giá trị gia tăng

Giới thiệu mẫu đề cương tiêu biểu cho chủ đề thuế giá trị gia tăng

Giới thiệu mẫu đề cương tiêu biểu cho chủ đề thuế giá trị gia tăng

Tên đề tài: nghiên cứu về vấn đề theo dõi quản lý thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp trung bình và vừa của thành phố thuộc địa bàn tỉnh Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

Tóm tắt nội dung:

 • Nội dung của đề tài nghiên cứu là vấn đề việc phân tích một số các vấn đề thuộc các lĩnh vực thực trạng của việc quản lý
 • Qua đó chỉ ra các hạn chế và của những điều bất cập vẫn đang tồn tại trong xã hội, qua đó đưa ra các hướng giải quyết để hoàn thành việc công tác quản lý thuế GTGT của các hộ kinh doanh cá thể để đạt được các thành tựu lớn trong tương lai.

Xem nhanh nhất và tất cả tài liệu luận văn tại đây

Hiện tại, Tri Thức Cộng Đồng đang cung cấp viết luận văn thạc sĩ với mọi chuyên ngành học chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!

Như vậy chúng tôi đã cung cấp cho các bạn về các luận văn thạc sĩ về thuế giá trị gia tăng của các thạc sĩ nước ta về vấn đề thuế giá trị gia tăng đang ngày càng được nghiên cứu nhiều. Từ đây ta có thể thấy vấn đề này là vấn đề nghiên cứu của rất nhiều người và là vấn đề quan trọng của đất nước ta trong tương lai phát triển đất nước ngày nay.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Tung độ là x hay y?
Tung độ là x hay y?