Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

9 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Chính Trị Có Điểm Cao Nhất

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Có rất nhiều bài luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị được đánh giá là hay và có nhiều ý nghĩa thiết thực; tạo cơ hội để nâng cao thêm kiến thức và kỹ năng. Người đọc cần tham khảo những mẫu luận văn thạc sĩ đạt điểm cao nhất có link tải, từ đó bổ sung thêm gợi ý cho bài làm của mình cùng với đó là tìm thêm gợi ý về đề tài. 

1. Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị về Mác - Lênin

Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị về Mác - Lênin

Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị về Mác - Lênin

Đề tài: Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lênin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường. 

 • Khác với chủ đề của bài viết, đây không phải là luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị mà chỉ là đề tài tiểu luận nhỏ về việc vận dụng quan điểm Mác Lênin. Tiểu luận bao gồm 2 chương: phần nội dung và phần kết luận và một số giải pháp. 
 • Chương 1 của tiểu luận nói đến quan điểm toàn diện của triết học Mac-Lênin; thực trạng của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp do nhiều yếu tố khác nhau khi chỉ ra các nguyên nhân cụ thể. Chương 2 là giải pháp thiết thực giúp hạn chế tình trạng trên. 

Link tải miễn phí Tại đây

2. Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị về công nghệ thông tin

Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị về công nghệ thông tin

Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị về công nghệ thông tin

Đề tài: Chuyển giao công nghệ ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị về công nghệ thông tin gồm 3 chương. 

 • Chương 1 của đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị đã trình bày những lý luận chung và kinh nghiệm quốc tế, điều kiện về công nghệ, chuyển giao công nghệ. 
 • Từ đó chương 2 đánh giá thực trạng hoạt động chuyển giao công nghệ ở Việt Nam trong thời gian qua với những ưu điểm và hạn chế. 
 • Cuối cùng là những quan điểm, định hướng, đưa ra giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ của nước ta trong thời gian tới. 

Link tải miễn phí Tại đây

3. Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị về nhà nước

Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị về nhà nước

Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị về nhà nước

Đề tài: Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị - Vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước trong việc thúc đẩy kinh tế 

Đây cũng là đề án được nhiều sự thu hút của học viên khi tìm kiếm luận văn thạc sĩ ngành kinh tế chính trị. Luận văn được tác giả viết thành 5 phần lớn: 

 • Phần 1 là sự cần thiết khách quan của vai trò quản lý kinh tế nhà nước với những vai trò khác nhau qua từng giai đoạn. Phần tiếp theo nói đến sự hình thành cơ chế quản lý mới ở Việt Nam, số liệu cụ thể cũng được nêu ra. 
 • Sự cần thiết tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước ở Việt Nam với đặc trưng, vai trò và mục tiêu được phân tích cụ thể ở phần 3. Đi kèm với đó là thực trạng quản lý nhà nước ở nước ta với nhiều ưu điểm và tồn đọng. Kết thúc 
 • 2 chương cuối của luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị là giải pháp tăng cường vai trò kinh tế tại Việt Nam và kết luận. 

Link tải miễn phí Tại đây

Đọc thêm: luận văn quản lý kinh tế

4. Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị về tư nhân

Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị về tư nhân

Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị về tư nhân

Đề tài: Phát triển kinh tế tư nhân ở Hà Nội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

 • Với luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị về tư nhân, tác giả đã nêu ra những khía cạnh lý luận và kinh nghiệm quốc tế. Với khái niệm, vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
 • Chương 2 là thực trạng của kinh tế tư nhân ở Hà Nội trong quá trình hội nhập. Những thành công và hạn chế,, nguyên tạo ra bất cập cũng được nêu rõ tại luận văn thạc sĩ ngành kinh tế chính trị. Trên cơ sở phân tích, luận văn đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế  tư nhân tại Hà Nội trong tương lai. 

Link tải miễn phí Tại đây 

5. Mẫu luận văn thạc sĩ ngành kinh tế chính trị về quản trị tập đoàn

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành kinh tế chính trị về quản trị tập đoàn

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành kinh tế chính trị về quản trị tập đoàn

Đề tài: Hoàn thiện mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tại tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam trước yêu cầu hội nhập nền kinh tế quốc tế. 

Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị với 3 chương: 

 • Chương 1 là những lý luận cơ bản về tập đoàn kinh tế, vai trò, kinh nghiệm phát triển TĐKT ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. 
 • Chương 2 tác giả viết về quá trình xây dựng và hoạt động của mô hình quản trị tập đoàn tại VNPT. Những ưu điểm và hạn chế khi áp dụng mô hình quản trị tập đoàn. 
 • Cuối cùng là phương hướng và giải pháp cấp thiết nhằm hoàn thiện mô hình quản trị tại VNPT trong giai đoạn hội nhập kinh tế. 

Link tải miễn phí Tại đây 

6. Luận văn thạc sĩ chuyên ngành kinh tế chính trị về chuyển dịch cơ cấu

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành kinh tế chính trị về chuyển dịch cơ cấu

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành kinh tế chính trị về chuyển dịch cơ cấu

Đề tài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Việt Nam trong quá trình đổi mới 

Cũng giống như những luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị ở trên, đây là tài liệu đáng để bạn tham khảo. 

 • Chương 1 nêu ra lý luận chung về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành gồm khái niệm, chỉ tiêu và nhân tố tác động. 
 • Tiếp theo, tác giả đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành tại Việt Nam từ năm 1990 đến nay với từng phân ngành. 
 • Cuối cùng là quan điểm và giải pháp đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Việt Nam hợp lý và hiện đại trong khu vực. Điểm đặc biệt của luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị là dự đoán về tình hình kinh tế vĩ mô vô cùng quan trọng. 

Link tải miễn phí Tại đây

7. Luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế chính trị về quy luật giá trị

Luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế chính trị về quy luật giá trị

Luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế chính trị về quy luật giá trị

Đề tài: Quy luật giá trị và vai trò của nó trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta. 

Mục tiêu của luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị về quy luật giá trị được thể hiện qua 2 phần: 

 • Chương 1 là những vấn đề lý luận, vai trò về quy luật giá trị và vai trò trong nền kinh tế thị trường với nhiều quan điểm khác nhau. 
 • Chương 2 nói đến thực trạng vận dụng quy luật giá trị ở nước ta trong từng giai đoạn. Nổi cộm lên một số ưu điểm và tồn đọng cần sửa chữa. Từ đó là những giải pháp vận dụng tốt hơn quy luật giá trị trong thời gian tới. Luận văn ngắn gọn, minh chứng sinh động thu hút nhiều ý tưởng tương tự. 

Link tải miễn phí Tại đây 

8. Mẫu luận văn kinh tế chính trị về hội nhập quốc tế

Mẫu luận văn kinh tế chính trị về hội nhập quốc tế

Mẫu luận văn kinh tế chính trị về hội nhập quốc tế

Đề tài: Làng nghề Thanh Hóa trong hội nhập kinh tế quốc tế 

Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị về hội nhập quốc tế viết 3 chương qua đề tài này. 

 • Chương 1 tác giả đã đưa ra một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển làng nghề trong quá trình hội nhập. Qua quan niệm, đặc điểm yếu tố tác động đã làm nổi bật được mục tiêu của chương. 
 • Chương 2 là thực trạng phát triển làng nghề ở Thanh Hóa, xem xét số lượng ngành nghề. Từ đó đánh giá những ưu, nhược điểm qua yếu tố khách quan và con số chính xác. 
 • Cuối cùng là giải pháp cơ bản thúc đẩy phát triển nhanh các làng nghề ở Thanh Hóa trong quá trình hội nhập. 

Link tải miễn phí Tại đây

Tham khảo chi tiêt hơn trong bài viết luận văn về kinh tế quốc tế

9. Mẫu luận văn kinh tế chính trị về đối ngoại

Mẫu luận văn kinh tế chính trị về đối ngoại

Mẫu luận văn kinh tế chính trị về đối ngoại

Đề tài: Phát triển Kinh tế đối ngoại của Campuchia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 

Với đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị về đối ngoại này, tác giả đã thể hiện thông qua những nội dung cơ bản sau: 

 • Phần đầu tiên tác giả phân tích lý luận chung phát triển kinh tế đối ngoại. Đề cập đến những thuận lợi và bất lợi của Campuchia đã được hưởng và phải đối mặt do việc hội nhập ASEAN và WTO đem lại. Tiếp đến là sự so sánh kinh tế đối ngoại trước và sau khi gia nhập.
 • Qua những nhận định và đánh giá trên, luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị đã đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế đối ngoại trong quá trình hội nhập nền kinh tế quốc tế và khu vực. 

Link tải miễn phí Tại đây 

10. Download ngay 10 mẫu luận văn kinh tế chính trị đạt điểm tuyệt đối năm 2022

Dưới đây là link tổng hợp 10 mẫu luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế chính trị hay nhất đáng để bạn tham khảo. Đây là những mẫu luận văn kinh tế chính trị được đánh giá cao và có ý nghĩa thực tiễn vô cùng lớn. 

Link tải: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mI4IPJe-vXxXU0gcm6_Au6crqh31lnQ-

Xem thêm: Tổng Hợp 6 Mẫu Luận Văn Đại Học Kinh Tế Xuất Sắc Trên Cả Nước Kèm Đề Tài

11. Tham khảo ngay 18 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị được chọn lọc kỹ càng

Đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị

Đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị

Cùng liệt kê lần lượt những luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị hay nhất nhé: 

 1. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự nhận thức, vận dụng quy luật này ở Việt Nam
 2. Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở tỉnh Quảng Nam hiện nay.
 3. Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị: Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự nhận thức, vận dụng quy luật này ở Việt Nam.
 4. Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam.
 5. Khắc phục ảnh hư­ởng của lối sống thực dụng đối với học viên đào tạo sĩ quan ở Học viện Phòng không- Không quân hiện nay
 6. Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị: Nghiên cứu vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam.
 7. Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt nam hiện nay.
 8. Lực lượng vũ trang Quân khu VII với việc thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay
 9. Nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ cấp trung đoàn QĐND Lào hiện nay
 10. Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị: Nâng cao tính chính trị – thực tiễn trong giáo dục và đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở HVKTQS 
 11. Nâng cao tính tích cực chính trị -xã hội của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Lục quân II hiện nay
 12. Nâng cao trình độ dân chủ chính trị của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Lục quân I hiện nay
 13. Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong xây dựng môi trư­ờng văn hoá ở Học viện Hải quân hiện nay
 14. Phát huy vai trò đơn vị cơ sở trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta ở Quân khu II hiện nay
 15. Tác động của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến lối sống sĩ quan trẻ Quân khu 1 hiện nay
 16. Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị: Tác động của sự phân hoá giàu nghèo ở nước ta hiện nay đến xây dựng QĐND Việt Nam về chính trị
 17. Nâng cao trình độ văn hóa chính trị của cán bộ phân đội trong quân đội ta hiện nay
 18. Lý luận chung về thu hút vốn đầu tư nước ngoài và một số giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ kinh nghiệm ở một số nước trên Thế giới.
 19. Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị: Phát Triển Kinh Tế Làng Nghề Ở Bắc Ninh.
 20. Tăng Cường Vai Trò Quản Lý Của Nhà Nước Đối Với Đất Đai Trong Quá Trình Đô Thị Hóa.

Nếu bạn đang cần hoàn thiện bài luận văn để kịp thời gian nộp bài, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay tới dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp thuê của Tri Thức Cộng Đồng.

Trên đây là những thông tin về những luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị hay nhất. Hy vọng bạn sẽ nghiên cứu và chọn cho mình những đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị phù hợp để lên ý tưởng cho luận văn của mình.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Đáp án tự luận module 8 tiểu học