Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

[HOT] 10 mẫu luận văn kinh tế phát triển đạt điểm tuyệt đối

3/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Đề tài luận văn kinh tế phát triển có ý nghĩa quan trọng bởi có tính thực tiễn cao và đóng góp trực tiếp vào việc phát triển kinh tế. Nếu bạn đang phân vân chưa biết chọn đề tài luận văn sao cho ấn tượng, đặc sắc, hãy cùng Tri thức cộng đồng tham khảo 10 mẫu luận văn kinh tế phát triển đạt điểm tuyệt đối dưới đây:

Kinh tế hay hay kinh tế phát triển là một trong những lĩnh vực nóng, được quan tâm nhất hiện nay. Kinh tế phát triển cũng là một trong những lĩnh vực mà rất nhiều học viên lựa chọn làm luận văn thạc sĩ. Chúng tôi xin gửi 10 mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển kèm 24 đề tài để bạn tham khảo và tải miễn phí.

1. Luận văn phát triển kinh tế đối ngoại

Luận văn phát triển kinh tế đối ngoại

Luận văn phát triển kinh tế đối ngoại

- Tên đề tài: “Phát triển Kinh tế Đối ngoại của Campuchia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực”

- Nội dung đề tài: 

 • Đề tài đưa ra những lý luận chung về phát triển kinh tế đối ngoại và phân tích cụ thể kinh tế đối ngoại của Campuchia trước và sau khi gia nhập ASEAN, WTO. 
 • Từ đó đề xuất một số phương hướng đối với Campuchia nhằm đẩy mạnh sự phát triển Kinh tế Đối ngoại trong quá trình hội nhập nền kinh tế quốc tế cũng như khu vực.

- Link tải miễn phí Tại Đây

2. Luận văn kinh tế phát triển biển

Luận văn kinh tế phát triển biển

Luận văn kinh tế phát triển biển

- Tên đề tài: “Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế” 

- Nội dung đề tài: 

 • Đề tài khái quát và hệ thống những cơ sở lý luận về kinh tế biển và phát triển kinh tế biển; Phân tích chính xác thực trạng kinh tế biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế và phân tích kinh nghiệm phát triển kinh tế biển của các quốc gia, địa phương trong nước
 • Từ đó rút ra bài học cho tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế biển của tỉnh Thừa Thiên Huế trong tương lai.

- Link tải miễn phí Tại Đây

- Tham khảo ngay: luận văn đại học kinh tế

3. Luận văn kinh tế phát triển tỉnh

Luận văn kinh tế phát triển tỉnh

Luận văn kinh tế phát triển tỉnh

- Tên đề tài: “Xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong bối cảnh hội nhập vào nền kinh tế quốc tế”

- Nội dung đề tài: 

 • Luận văn nêu rõ cơ sở lý luận về xây dựng thương hiệu địa phương và thực trạng xây dựng thương hiệu địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 • Từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp xây dựng thương hiệu địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025.

- Link tải miễn phí Tại Đây

4. Luận văn kinh tế phát triển tư nhân

Luận văn kinh tế phát triển tư nhân

Luận văn kinh tế phát triển tư nhân

- Tên đề tài: Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa”

- Nội dung đề tài: 

 • Luận văn đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng thành phần kinh tế tư nhân ở Khánh Hòa. 
 • Qua đó đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm phát huy mặt tích cực, đồng thời hạn chế mặt tiêu cực của nó trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa.

- Link tải miễn phí Tại Đây

5. Luận văn kinh tế phát triển hộ gia đình

Luận văn kinh tế phát triển hộ gia đình

Luận văn kinh tế phát triển hộ gia đình

- Tên đề tài: "Làng nghề ở Thanh Hoá trong hội nhập kinh tế quốc tế"

- Nội dung đề tài: 

 • Đề tài nêu lên một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển Làng nghề trong hội nhập kinh tế quốc tế, chỉ ra thực trạng phát triển làng nghề ở Thanh Hoá. 
 • Từ đó, đưa ra quan điểm, giải pháp cơ bản phát triển làng nghề ở Thanh Hoá.

- Link tải miễn phí Tại Đây

6. Luận văn kinh tế phát triển hộ nông dân

Luận văn kinh tế phát triển hộ nông dân

Luận văn kinh tế phát triển hộ nông dân

- Tên đề tài: "Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế"

- Nội dung đề tài: 

 • Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về phát triển kinh tế hộ nông dân trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, nghiên cứu, đánh giá chính xác thực trạng phát triển của kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương đồng thời phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế hộ nông dân. 
 • Qua đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương trong những năm tới.

- Link tải miễn phí Tại Đây

- Xem thêm: Cách viết lý do chọn đề tài cho luận văn ngành Kinh tế

7. Mẫu luận văn về kinh tế phát triển huyện

Mẫu luận văn về kinh tế phát triển huyện

Mẫu luận văn về kinh tế phát triển huyện

- Tên đề tài: "Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013 – 2020"

- Nội dung đề tài: 

 • Đề tài đưa ra những cơ sở lý luận đúng đắn về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực, trình bày rõ thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2000-2012 
 • Từ đó định hướng và đưa ra giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực có thể đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn 2013 – 2020.

- Link tải miễn phí Tại Đây

8. Mẫu luận văn kinh tế phát triển xã

Mẫu luận văn kinh tế phát triển xã

Mẫu luận văn kinh tế phát triển xã

- Tên đề tài: “Phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thị xã An Nhơn Tỉnh Bình Định”

- Nội dung đề tài: 

 • Luận văn đặt ra những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến phát triển kinh tế nông nghiệp, đánh giá khách quan, chính xác thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp ở thị xã An Nhơn trong những năm qua
 • Nêu rõ những thế mạnh, điểm hạn chế của kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thị xã An Nhơn, từ đó đề xuất, đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp thị xã trong thời gian tới.

- Link tải miễn phí Tại Đây

9. Mẫu luận văn về kinh tế phát triển thị trường

Mẫu luận văn về kinh tế phát triển thị trường

Mẫu luận văn về kinh tế phát triển thị trường

- Tên đề tài: “Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

- Nội dung đề tài: 

 • Luận văn đưa ra những vấn đề chung về kinh tế thị trường, cùng sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ngoài ra nêu rõ đặc điểm của nền kinh tế thị trường ở nước ta.
 • So sánh với nền kinh tế thị trường của các nước tư bản chủ nghĩa trên thế giới, từ đó đề ra giải pháp nhằm phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Link tải miễn phí Tại Đây

10. Luận văn về tác động toàn cầu hóa đến phát triển kinh tế

Luận văn về tác động toàn cầu hóa đến phát triển kinh tế

Luận văn về tác động toàn cầu hóa đến phát triển kinh tế

- Tên đề tài: “Tác động của toàn cầu hoá kinh tế đối với sự phát triển kinh tế của các nước trên thế giới và của Việt Nam”

- Nội dung đề tài: Đề tài nêu rõ những ảnh hưởng, tác động của toàn cầu hóa  kinh  tế đến sự  phát  triển kinh  tế của các nước trên thế giới và của Việt Nam.

- Link tải miễn phí Tại Đây

11. "Ẵm" ngay 25 đề tài luận văn kinh tế phát triển mới nhất 2022

Dưới đây là 25 đề tài luận văn kinh tế phát triển mới, cập nhật nhất mà chúng tôi gửi tới bạn:

 1. Giải pháp tái cơ cấu đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp Tỉnh Sóc Trăng
 2. Luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển: Hiệu quả kinh tế đền từ mô hình cánh đồng mẫu lớn ở tỉnh Cần Thơ
 3. Chính sách phát triển các tổ chức kinh tế, xã hội, dân sự nhằm góp phần phát triển nông thôn ở tỉnh Cà Mau
 4. Vai trò của Nhà nước trong việc thúc đẩy xuất khẩu rau củ quả Việt Nam sang Nhật Bản
 5. Thực hiện xây dựng và triển khai các Chương trình xuất khẩu quốc gia của Bộ Công Thương 
 6. Cách tiếp cận phương pháp phát triển bền vững dựa trên hệ sinh thái, từ đó liên hệ thực tế ở Việt Nam
 7. Áp dụng phương pháp tiếp cận liên, đa ngành vào quá trình phát triển bền vững tại Việt Nam
 8. Xây dựng, hình thành chỉ tiêu về phát triển bền vững tại Việt Nam
 9. Định hướng chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020
 10.  Vai trò của chính phủ Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 11.  Sự can thiệp của chính phủ Việt Nam trong công cuộc điều tiết thất bại của thị trường
 12.  Luận văn thạc sĩ về kinh tế phát triển: Thực trạng thẩm định dự án phát triển tại Việt Nam và các giải pháp đi kèm
 13.  Vấn đề an toàn lao động trong các dự án phát triển kinh tế tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
 14.  Các biện pháp, giải pháp nhằm hạn chế việc thất thoát vốn trong các dự án phát triển tại Việt Nam
 15.  Những giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của ngành dệt may bên ngoài quốc doanh Việt Nam
 16.  Những biện pháp đẩy mạnh cạnh tranh ở hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ nguồn vốn nhà nước ở Việt Nam
 17.  Hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch và phân bổ ngân sách cho lĩnh vực giáo dục
 18.  Những giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Bến Tre trong giai đoạn 2020 – 2025
 19.  Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2020 – 2025
 20.  Giải pháp nâng cao thu nhập của dân cư các dân tộc thiểu số tại địa bàn tỉnh Cao Bằng
 21.  Giải pháp huy động và sử dụng vốn hiệu quả viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
 22.  Luận văn thạc sĩ về kinh tế phát triển: Phát triển ngành du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Tam Đảo
 23.  Tình trạng thất nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn dịch Covid 19
 24.  Các vấn đề liên quan đến giáo dục và phát triển kinh tế tại Việt Nam trong giai đoạn 2015 – 2020
 25.  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Tham khảo: luận văn phân tích hoạt động kinh doanh

Nếu các bạn đã chọn được đề tài nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn viết luận văn thuê với chất lượng tốt nhất, đảm bảo deadline nộp bài.

Trên đây là top 10 mẫu luận văn kinh tế phát triển mà Tri thức cộng đồng gửi đến bạn đọc để các bạn có thể tiện theo dõi và tải xuống. Hi vọng qua các mẫu và đề tài luận văn kinh tế phát triển, bạn đọc sẽ lựa chọn được cho mình mẫu luận văn và đề tài ưng ý nhất.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay