Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Top 8 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Công Tác Kế Toán

3/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Đối với các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán đang muốn học lên thạc sĩ thì việc chọn đề tài luận văn thạc sĩ có một ý nghĩa nhất định với công trình nghiên cứu của bạn. Hiểu được vấn đề này, Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp tại đây 8 mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán. Hy vọng, bài viết này sẽ mang đến cho bạn những nguồn tài liệu tham khảo có chất lượng.

1. Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán phổ biến nhất

Tên đề tài:

 • Tổ chức công tác kế toán tại trường Hữu Nghị T78

Tóm tắt nội dung

 • Chương 1: Những lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 
 • Chương 2: Nêu lên những thực trạng tổ chức công tác kế toán tại trường Hữu Nghị T78.
 • Chương 3: Đưa ra các giải pháp để hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường Hữu Nghị T78.
Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán phổ biến nhất

Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán phổ biến nhất

Xem chi tiết bài viết tại đây

Tham khảo thêm bài viết: Tìm hiểu đề cương luận văn thạc sĩ kế toán chi tiết nhất

2. Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán về nhân tố ảnh hưởng

Tên đề tài: 

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức công tác kế toán trong các cơ quan hành chính sự nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt nội dung

 • Chương 1: Tổng quan
 • Chương 2: Cơ sở lý thuyết
 • Chương 3: Trình bày những phương pháp nghiên cứu đã sử dụng
 • Chương 4: Kết quả nghiên cứu
 • Chương 5: Đưa ra các kết luận và các giải pháp
Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán về nhân tố ảnh hưởng

Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán về nhân tố ảnh hưởng

Xem chi tiết bài viết tại đây

3. Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán đạt điểm cao

Tên đề tài: 

 • Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Tóm tắt nội dung

 • Chương 1: Phần mở đầu.
 • Chương 2: Nội dung nêu rõ những cơ sở lý luận về tổ chức kế toán quản trị.
 • Chương 3: Trình bày tình hình tổ chức công tác kế toán quản trị tại TMP.
 • Chương 4: Đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị cho công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ.
 • Chương 5: Kiến nghị và kết luận.
Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán đạt điểm cao

Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán đạt điểm cao

Xem chi tiết bài viết tại đây

4. 2 mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán về thực trạng

4.1. Mẫu 1

Tên đề tài: 

 • Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Hoàn Kiếm

Tóm tắt nội dung

 • Chương 1: Nội dung bàn về cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại.
 • Chương 2: Nội dung nêu lên thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn điện tử Hoàn Kiếm.
 • Chương 3: Các ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn điện tử Hoàn Kiếm.
Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán về thực trạng doanh thu, chi phí

Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán về thực trạng doanh thu, chi phí

Xem chi tiết bài viết tại đây

4.2. Mẫu 2

Tên đề tài: 

 • Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Sông Đà số 2

Tóm tắt nội dung

 • Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp xây dựng.
 • Chương 2: Nêu lên thực trạng kế toán nguyên vật liệu ở công ty xây dựng Sông Đà 2.
 • Chương 3: Đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở công ty xây dựng Sông Đà 2.
Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán về thực trạng nguyên vật liệu

Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán về thực trạng nguyên vật liệu

Xem chi tiết bài viết tại đây

5. Mẫu luận văn thạc sĩ về hoàn thiện tổ chức công tác kế toán

Tên đề tài

 • Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật.

Tóm tắt nội dung

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu.
 • Chương 2: Trình bày rõ những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu.
 • Chương 3: Nêu lên thực trạng tổ chức kế toán tại nhà xuất bản chính trị quốc gia - sự thật.
 • Chương 4: Đưa ra kết luận và các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tại nhà xuất bản chính trị Quốc gia - Sự thật.
Mẫu luận văn thạc sĩ hoàn thiện tổ chức công tác kế toán

Mẫu luận văn thạc sĩ hoàn thiện tổ chức công tác kế toán

Xem chi tiết bài viết tại đây

6. 2 Mẫu luận văn tổ chức công tác kế toán

6.1. Mẫu 1

Tên đề tài: 

 • Tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh

Tóm tắt nội dung

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu.
 • Chương 2: Trình bày những lý luận chung về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp..
 • Chương 3: Nêu ra những thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.
 • Chương 4: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.
Mẫu luận văn tổ chức công tác kế toán tại công ty X

Mẫu luận văn tổ chức công tác kế toán tại công ty X

Xem chi tiết bài viết tại đây

6.2. Mẫu 2

Tên đề tài: 

 • Tổ chức công tác kế toán phục vụ quản trị tại công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu khoáng sản Việt Nam

Tóm tắt nội dung

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan về các vấn đề trong đề tài nghiên cứu.
 • Chương 2: Trình bày những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.
 • Chương 3: Nêu lên thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh xuất nhập khẩu khoáng sản Việt Nam.
 • Chương 4: Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán phục vụ quản trị tại công ty tnhh xuất nhập khẩu khoáng sản Việt Nam
Mẫu luận văn tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH

Mẫu luận văn tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH

Xem chi tiết bài viết tại đây

Tìm hiều thêm nhiều gợi ý hơn trong bài luận văn thạc sĩ kế toán

7. Cấu trúc bài luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán

Để viết được một bài luận văn thạc sĩ tốt, các bạn cần nắm chắc được cấu trúc của một bài luận. Dưới đây là cấu trúc luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán cùng những danh mục cần lưu ý.

Với mỗi bài luận văn, thông thường sẽ được chia làm 4 chương như sau: 

Chương 1: Giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu

 • Trong chương này, người viết cần nêu ra được các vấn đề như tính cấp thiết của đề tài, tình hình nghiên cứu, mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa, kết cấu của bài nghiên cứu.

Chương 2: Vấn đề lý luận cơ bản

 • Trong nội dung của chương 2, các bạn cần chỉ ra những vấn đề cơ bản như đặc điểm, yêu cầu, nội dung kế toán, và một số vấn đề khác tùy thuộc vào đề tài nghiên cứu của bạn.

Chương 3: Thực trạng

 • Trong chương này, chúng ta nên có cái nhìn tổng quan về tình hình của đối tượng, như quá trình vận hành, đặc điểm tổ chức, các chính sách trong công ty, những hạn chế hay bất cập vẫn còn tồn tại trong tổ chức kế toán.

Chương 4: Giải pháp hoàn thiện tổ chức

 • Cuối cùng, trước khi đưa ra những giải pháp để có thể hoàn thiện hơn cho tổ chức, chúng ta nên có những đánh giá về ưu, nhược điểm của bộ máy quản lý, tổ chức kế toán, hay về phương pháp và quá trình hoạt động của cơ quan tổ chức đó. Sau đó là đưa ra những biện pháp đề xuất của cá nhân.
 • Sau cùng là kết luận về vấn đề nghiên cứu và tài liệu tham khảo.

Các bài luận văn thạc sĩ kế toán đòi hỏi người viết phải đầu tư thời gian và công sức để hoàn thành. Nếu như Quý anh/chị gặp phải khó khăn trong việc sắp xếp thời gian, thu thập tài liệu để có cho mình một bài luận hoàn chỉnh, Tri Thức Cộng Đồng  mang đến giải pháp cho bạn đây: Dịch vụ nhận làm luận văn tốt nghiệp kế toán .

Trên đây là Top 8 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Công Tác Kế Toán mà Trung tâm đã tổng hợp và gửi đến cho các bạn. Hy vọng bài viết sẽ trở thành nguồn tư liệu có ích cho quá trình nghiên cứu và học tập của bạn.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Significant là gì? Cách sử dụng "Significant" hiệu quả
Significant là gì? Cách sử dụng "Significant" hiệu quả
Thành phần biệt lập là gì? Các loại thành phần biệt lập thường gặp
Thành phần biệt lập là gì? Các loại thành phần biệt lập thường gặp
Tuyến tính là gì? Định nghĩa hàm tuyến tính
Tuyến tính là gì? Định nghĩa hàm tuyến tính
Định tính là gì? Ưu & nhược điểm
Định tính là gì? Ưu & nhược điểm
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS