Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tải miễn phí 11 mẫu luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Nguồn nhân lực luôn là tài nguyên quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy đề tài này luôn giành được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với các bạn các bài luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mẫu tiêu biểu cùng các đề tài đa dạng phong phú để bạn có thêm sự lựa chọn. Hãy cùng tham khảo nhé.

Mục lục

1. Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty Pixel

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty Pixel

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty Pixel

Tóm tắt nội dung

 • Các lý thuyết kinh tế học hiện đại đã chỉ ra rằng nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của một quốc gia, đặc biệt là trong một tổ chức.
 • Trong vòng 3 năm gần đây, Công ty Cổ phần số hóa Pixel Việt Nam đã luôn duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu năm sau cao hơn từ 10 - 20% so với năm trước đó.
 • Nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ quản lý cao cấp có trình độ là yêu cầu bức thiết đối với Công ty Cổ phần số hóa Pixel Việt Nam.
 • Tác giả đã nghiên cứu đề tài này và trình bày bài luận văn thành 3 chương chính:
  • Chương 1: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
  • Chương 2: Thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty cổ phần số hóa Pixel Việt Nam
  • Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty cổ phần số hóa Pixel Việt Nam

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1q2Gu1O890iKFiMVFuDjylk_m2aGOgNiP/view?usp=share_link

2. Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy

Tóm tắt nội dung

 • Thu thập dữ liệu sơ cấp: Tác giả thu thập thông tin qua phỏng vấn nhà quản trị, điều tra trắc nghiệm đối với đối tượng bưu tá và nhà quản trị kết hợp với quan sát thực tế làm việc tại doanh nghiệp.
 • Thu thập dữ liệu thứ cấp: Các dữ liệu, tài liệu liên quan đến lý luận và thực tiễn nâng cao chất lượng nhân lực. Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực được giảng dạy tại các trường đại học.
 • Phương pháp thống kê và phân tích thống kê: Thống kê, phân tích chi tiết dựa trên các số liệu thực tế tại công ty, tìm ra những hạn chế.
 • Phương pháp điều tra xã hội học: tiến hành việc xây dựng bảng hỏi và tiến hành điều tra mẫu đối với nhân viên bưu tá tại các bưu cục ở Hà Nội.
 • Phương pháp quan sát: Tác giả trong vai trò thực tế làm việc tại bưu cục sử dụng phương pháp quan sát để thu thập thông tin về chất lượng, phương pháp làm việc.
 • Phương pháp phân tích tài liệu; phân tích các công trình nghiên cứu liên quan. Phân tích nội dung tài liệu để thu thập, học hỏi, kế thừa và phát triển phù hợp với đề tài. 

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1s1BGJfue-6X2Zz4MfOVSx0OFOYV6UfbA/view?usp=share_link

3. Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bệnh viện đa khoa Hưng Nhân

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bệnh viện đa khoa Hưng Nhân

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bệnh viện đa khoa Hưng Nhân

Tóm tắt nội dung

 • Trong quá trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, nguồn nhân lực là nhân tố đặc biệt, có vai trò quan trọng quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế.
 • Mục đích nghiên cứu của luận văn này là đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân.
 • Nhiệm vụ nghiên cứu chính gồm: 
  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
  • Phân tích làm rõ thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân từ đó đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân.
  • Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1gYK2lTAWWPFdqGMY2e8E3nyga4GUbnAB/view?usp=share_link

4. Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV

Tóm tắt nội dung

 • Ngành Nông nghiệp đang quản lý khai thác hàng vạn công trình thủy lợi lớn nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh kinh tế - xã hội và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
 • Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Hà Nam là doanh nghiệp hoạt động công ích, được thành lập nhằm mục đích phục vụ tưới tiêu, phục vụ nông nghiệp, phục vụ dân sinh kinh tế là chính và không vì mục đích lợi nhuận.
 • Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực của Công ty còn tương đối thấp, vì vậy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty là vấn đề cần thiết, khách quan và xuất phát từ nhu cầu thực tiễn.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1hWTkVwL4AIDKYVYpFNijAwBq-DVm7i_u/view?usp=share_link

5. Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MBS

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MBS

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MBS

Tóm tắt nội dung

 • Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp là hoạt động cần đầu tư nhiều thời gian, tiền bạc và công sức.
 • Nhận thức được tầm quan trọng của công tác nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực với sự tồn tại, phát triển và thành công của doanh nghiệp, kết hợp với tình hình thực tế của công ty cổ phần chứng khoán MBS, tác giả đã viết bài luận văn gồm 3 phần chính:
  • Chương 1: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
  • Chương 2: Thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cổ phần chứng khoán MBS.
  • Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cổ phần chứng khoán MBS.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1L0HDC6OcptOTXB1zUXuD2V0S2F3WxxBg/view?usp=share_link

6. Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Công nghiệp in

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Công nghiệp in

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Công nghiệp in

Tóm tắt nội dung

 • Trong hệ thống giáo dục nước ta hiện nay, bậc đào tạo cao đẳng đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo không chỉ kiến thức lý luận mà còn đào tạo nghề để cung ứng nhân lực tay nghề cao cho các tổ chức.
 • Vì vậy tác giả đã viết bài luận văn này nhằm thực hiện các nhiệm vụ:
  • Tập hợp và lựa chọn các công trình nghiên cứu đã được công bố có đề cập đến lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
  • Nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của một số đơn vị sự nghiệp khác nhau. Từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho Trường Cao đẳng Công nghiệp In.
  • Thu thập các số liệu thứ cấp và thực hiện điều tra xã hội học để thu thập các tài liệu sơ cấp nhằm phục vụ việc phân tích thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Công nghiệp In.
  • Thông qua kết quả nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, phát hiện ra hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Trường Cao đẳng Công nghiệp In.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1uafedVcCyAvdNC0gRJZtT7EtpTgWpb9A/view?usp=share_link

7. Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam

Tóm tắt nội dung

- Mục đích nghiên cứu của luận văn là: 

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng và các hoạt động nâng cao chất lượng; 
 • Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực và các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). 
 • Đưa ra những quan điểm và đề xuất những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đến năm 2020.

- Đối tượng nghiên cứu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

- Phạm vi nghiên cứu: 

 • Về không gian: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
 • Về thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu và sử dụng dữ liệu trong giai đoạn 2010 – 2015 để minh họa, đánh giá và phân tích trong quá trình nghiên cứu, từ đó đưa ra các giải pháp đến năm 2020.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1pPj4-GzZV4zvByR8ZuO0_fe4AOA8wZ0Q/view?usp=share_link

8. Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn

Tóm tắt nội dung

 • Trong thời đại ngày nay, con người được coi là một ''tài nguyên đặc biệt'', là nhân tố trung tâm của mọi hoạt động, vừa là chủ thể vừa là đối tượng của hoạt động - một nguồn lực của sự phát triển kinh tế.
 • Trong tổ chức, nguồn nhân lực vừa là nhân tố tạo ra sự khác biệt vừa tạo ra tính cạnh tranh cho các tổ chức, đồng thời nguồn nhân lực là yếu tố quyết định việc sử dụng các yếu tố nguồn lực khác của tổ chức.
 • Chất lượng nguồn nhân lực là lợi thế so sánh hàng đầu của tổ chức bởi vì nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ góp phần quan trọng trong việc duy trì và phát triển của tổ chức.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1ntle9qPG5oXVTjDlI8ysm59jMjrI5ZYM/view?usp=share_link

9. Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội 

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội

Tóm tắt nội dung

 • Phương pháp quan sát: Tiến hành quan sát trong hoàn cảnh tự nhiên, những hoạt động thực tế về nâng cao chất lượng NNL tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội. 
 • Phương pháp điều tra, khảo sát: thu thập thông tin qua bảng hỏi. Nội dung bảng hỏi được chia thành nhiều câu hỏi nhỏ tương ứng với mục đích nghiên cứu. Các câu hỏi được chia ra dưới dạng câu hỏi đóng, câu hỏi mở, câu hỏi kết hợp, trong đó câu hỏi đóng là chủ yếu.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/17d3xXzsFxffT0OkfcmApV0kJEUqe_sQj/view?usp=share_link

10. Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Tóm tắt nội dung

 • Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình là Bệnh viện thuộc huyện nghèo, vùng khó khăn của tỉnh Ninh Bình. 
 • Đây là tuyến đầu tiên tiếp xúc với người dân, giúp cho người dân nghèo có thể tiếp cận với các dịch vụ y tế đơn giản nhất, thuận tiện nhất. 
 • Tuy nhiên trên thực tế, số lượng người dân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn chưa cao, số lượng bệnh nhân chuyển lên tuyến trên cao.
 • Vì vậy tác giả đã nghiên cứu vấn đề này và trình bày qua 3 chương:
  • Chương 1: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức;
  • Chương 2: Thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;
  • Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1vm0BtuALoM3EJhKPqzJFvdXf2Tgrz7gB/view?usp=share_link

11. Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Tóm tắt nội dung

 • Con người là mục tiêu và vừa là động lực của sự phát triển của mọi tổ chức, đặc biệt trong giáo dục và đào tạo, việc phát triển nguồn nhân lực lại càng quan trọng. 
 • Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một chủ đề lớn được nhiều sự quan tâm của các học giả đi sâu vào nghiên cứu và đã chỉ ra rằng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay đòi hỏi ngày càng cao hơn vai trò của đội ngũ cán bộ giảng dạy.
 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1ziJTM59aS2FNChUqTQg0JHzNRHX_rAYU/view?usp=share_link

12. Top đề tài luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Top đề tài nhân lực tiêu biểu
Top đề tài nhân lực tiêu biểu

Sau đây, Tri Thức Cộng Đồng xin chia sẻ đến bạn Top những đề tài luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mới nhất để bạn tham khảo:

 1. Áp dụng các học thuyết quản trị nhân lực phương tây trong hoạt động quản trị nhân lực của Công ty ABC. Liên hệ thực tiễn.
 2. Áp dụng lý thuyết quản trị nhân lực phương đông và ứng dụng vào doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh ABC.
 3. Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam.
 4. Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Công tác quản trị nguồn nhân sự tại Tổng công ty ABC.
 5. Đánh giá hiệu quả cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực.
 6. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức nhà nước trên địa bàn huyện A, tỉnh B.
 7. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty ABC đến năm …..
 8. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần ABC
 9. Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Hoàn thiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Tập đoàn ABC
 10. Phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ở nước ta hiện nay.
 11. Một số biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Tổng công ty ABC giai đoạn ………….
 12. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ABC.
 13. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ABC
 14. Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng A chi nhánh Đông B.
 15. Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng A chi nhánh chi nhánh B đến năm ….
 16. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ABC đến năm …
 17. Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty ABC
 18. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho phục vụ cho kinh tế – xã hội ở Thành phố A, tỉnh B.
 19. Luận văn phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Phát triển nguồn nhân lực cho Khu công nghiệp A giai đoạn ……..
 20. Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục theo đổi mới cải cách giáo dục tại Tỉnh ABC
 21. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ nền nông nghiệp nông thôn theo chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 22. Phát triển nguồn nhân lực thông qua hoạt động đào tạo nghề trung học phổ thông tại địa bàn tỉnh ABC
 23. Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành Phố ABC – Giai đoạn …………….
 24. Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại trường Đại Học A cơ sở B.
 25. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế – xã hội ở Thành phố ABC
 26. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty ABC
 27. Thực trạng và giải pháp trong hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam.
 28. Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Thực trạng và giải pháp trong quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.
 29. Thực trạng về quản trị nhân sự tại Bệnh viện Đa khoa vùng ABC.
 30. Tạo động lực lao động tại Công ty ABC
 31. Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty ABC
 32. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Tổng công ty ABC
 33. Điều kiện lao động tại Công ty ABC
 34. Tạo động lực lao động cho giảng viên tại Trường đại học ABC
 35. Nâng cao chất lượng đội ngũ bác sỹ, y sỹ tại bệnh viện ABC
 36. Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Phát triển đội ngũ giảng viên tại Trường Đại học ABC
 37. Tuyển dụng nhân lực tại Công ty ABC
 38. Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty ABC
 39. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ABC
 40. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của Công ty ABC
 41. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực của Công ty ABC
 42. Xây dựng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty ABC
 43. Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Công tác quản lý nhân sự tại Công ty ABC
 44. Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng ABC
 45. Liên hệ thực tiễn việc áp dụng các học thuyết quản trị nhân lực phương Tây trong hoạt động quản trị nhân lực của Công ty ABC

Chọn đề tài luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vừa mang cấp thiết và vừa sức với mình là một vô cùng quan trọng để đạt điểm cao. Bạn nên cân nhắc thật kỹ.

13. Kinh nghiệm lựa chọn đề tài luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

13.1. Dựa vào tính cấp thiết của đề tài

Đề tài luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn luôn được quan tâm và thu hút nhiều đọc giả bởi nhu cầu cấp thiết của nó. Nếu bạn muốn viết một luận văn về đào tạo nguồn nhân lực thì xin chúc mừng! 

Bạn đã đi đúng hướng với những gì mà xã hội đang cần.

Tuy còn tồn đọng nhiều vấn đề xung quanh, nhưng một luận văn phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hay vẫn bắt nguồn từ một đề tài hay và thiết thực. 

Bạn hãy nhìn vào thực tế xã hội, tức là tính cấp thiết để chọn ra một đề tài cần được lưu tâm nhất về nguồn nhân lực.

1.2. Dựa vào sở thích của bạn

Bạn cảm thấy mình thực sự thích chủ đề nào? Vì chỉ khi thực sự đam mê bạn mới có thể quên ăn quên ngủ để hoàn thiện bài luận văn của mình một cách trọn vẹn nhất.

13.3. Nhờ đến sự hỗ trợ từ Giảng viên hướng dẫn

Đây là một trong những cách hay và hiệu quả nhất để bạn có thể tìm được đề tài cho mình. Giảng viên là những người đã có kinh nghiệm và họ sẽ có thể cho bạn những lời khuyên, gợi ý hữu ích nhất.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn còn thắc mắc về tài luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua Tri Thức Cộng Đồng theo đường e-mail: ttcd.group@gmail.com hoặc số điện thoại 0946.88.33.50 để được hỗ trợ bạn nhé.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay