Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Chọn Lọc 8 Mẫu Luận Văn Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Ấn Tượng Nhất

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực là một trong những luận văn có nội dung hay và có nhiều ý nghĩa thực tiễn trong đời sống. Thế nhưng hiện nay lại không có nhiều nguồn tham khảo cho sinh viên khi viết về đề tài này. Vì vậy bài viết này đem đến cho bạn đọc tám luận văn thạc sĩ đào tạo nguồn nhân lực ấn tượng sẽ giúp bạn hoàn thành luận văn của mình đạt được kết quả tốt nhất.

1. Mẫu luận văn đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Mẫu luận văn đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Mẫu luận văn đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Tên đề tài: Thực trạng và giải pháp khi đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam

- Tóm tắt nội dung: Đề tài luận văn đào tạo nguồn nhân lực này nhằm tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực và việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam, tìm ra những tồn tại, yếu kém trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại này nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng và quy mô đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.

- Link tải miễn phí tại đây

Xem thêm về mẫu luận văn phát triển nguồn nhân lực.

2. Mẫu luận văn đào tạo nguồn nhân lực cho công ty

Mẫu luận văn đào tạo nguồn nhân lực cho công ty

Mẫu luận văn đào tạo nguồn nhân lực cho công ty

- Tên đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực cho công ty TNHH Cao su Krông Bik

- Tóm tắt nội dung: 

 • Mục đích của luận văn về đào tạo nguồn nhân lực là hệ thống hóa những cơ sở lý luận về đào tạo cá nhân trong công ty 
 • Lý giải thực trạng đào tạo cá nhân tại Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk trong thời gian qua. 
 • Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo nhân sự của công ty trong thời gian sắp tới.

- Link tải miễn phí tại đây

Xem thêm: Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị nhân lực

3. Mẫu luận văn hoàn thiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực

Mẫu luận văn hoàn thiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực

Mẫu luận văn hoàn thiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực

- Tên đề tài: Hoàn thiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực tại CTCP thiết bị Đức Nhật

- Tóm tắt nội dung: 

 • Về lý thuyết, luận văn đào tạo nguồn nhân lực trên đây đã hệ thống hóa một cách chi tiết và đào sâu các thông tin liên quan đến đề tài. 
 • Về thực tiễn, luận văn này cũng đã vận dụng lý thuyết vào công tác đào tạo, so sánh, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty, xác định những tồn tại và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực của công ty.

- Link tải miễn phí tại đây

4. Mẫu luận văn về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực

Mẫu luận văn về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực

Mẫu luận văn về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực

- Tên đề tài: Các công tác được thực hiện trong đào tạo và bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực tại cảng Khuyến Lương

- Tóm tắt nội dung: Luận văn về công tác đào tạo nguồn nhân lực này ra đời nhằm đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo, phát huy và phát triển nguồn nhân lực tại cảng Khuyến Lương và thông qua đó đề xuất những phương hướng, giải pháp giúp Khuyến Lương thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực để đạt sản lượng cao và hiệu quả thương mại thông qua 3 phần:

 • Phần 1: Lý luận chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực
 • Phần 2: Thực trạng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở cảng Khuyến Lương
 • Phần 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tại cảng này

- Link tải miễn phí tại đây

5. Mẫu luận văn về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

Mẫu luận văn về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

Mẫu luận văn về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

- Tên đề tài: Giải pháp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Xây lắp và vật liệu V thuộc Bộ công thương

- Tóm tắt nội dung: Luận văn giúp hướng đến việc đóng góp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các công ty. Phân tích thực trạng, đánh giá đúng đắn, khách quan và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Công ty TNHH MTV Xây lắp và vật liệu xây dựng V - Bộ Công Thương.

- Link tải miễn phí tại đây

6. Luận văn hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực

Luận văn hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực

Luận văn hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực

- Tên đề tài: Một số kiến nghị hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực của Sở giao dịch NHNNo&PTNT Việt Nam

- Tóm tắt nội dung: Sở giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, nơi có số lượng nhân viên lớn nhất trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, sẽ gặp nhiều khó khăn để phù hợp chất lượng nguồn nhân lực với nhu cầu thực tế. Vì vậy, nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục và hình thành nguồn nhân lực của ngân hàng này có vai trò hết sức quan trọng. Tác giả luận văn đã thể hiện những nghiên cứu của mình thông qua 3 chương:

 • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Thương mại
 • Chương 2: Thực trạng chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở giao dịch NHNNo&PTNT Việt Nam
 • Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại SỞ giao dịch NHNNo&PTNT Việt Nam

- Link tải miễn phí tại đây

7. Luận văn hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực

Luận văn hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực

Luận văn hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực

- Tên đề tài: Hoàn thiện quy trình đào tạo cho nguồn nhân lực tại công ty TNHH NS BLUESCOPE Việt Nam, bộ phận dân dụng

- Tóm tắt nội dung: 

 • Luận văn về đào tạo nguồn nhân lực này nêu lên thực trạng quy trình đào tạo cán bộ tại BSV bộ phận dân dụng, những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân. 
 •  Đề xuất một số giải pháp cải tiến quy trình đào tạo  nhân sự tại BSV, bộ phận dân dụng nhằm phát triển kỹ năng của người lao động, tạo điều kiện cần thiết cho nghề nghiệp tương lai và quan trọng nhất là đáp ứng nhu cầu của xã hội về việc làm trong môi trường cạnh tranh hiện nay .

- Link tải miễn phí tại đây

8. Luận văn thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Luận văn thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Luận văn thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Tên đề tài: Thực trạng hiện tại của việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Techconvina

- Tóm tắt nội dung: Luận văn thạc sĩ phát triển nguồn nhân lực trong thể hiện sự quan sát, đánh giá bằng năng lực và tầm nhìn của người viết trong quá trình tìm hiểu về thực trạng hiện tại của việc đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Techconvina thông qua 3 chương chính:

 • Chương 1: Lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Chương 2: Thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Techconvina
 • Chương 3: Một số giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Techconvina

- Link tải miễn phí tại đây

9. Gợi ý đề tài luận văn đào tạo nguồn nhân lực từng đạt điểm cao nhất

Gợi ý đề tài luận văn đào tạo nguồn nhân lực từng đạt điểm cao nhất

Gợi ý đề tài luận văn đào tạo nguồn nhân lực từng đạt điểm cao nhất

Để hỗ trợ các bạn sinh viên nhiều hơn nữa, chúng tôi xin gợi ý một số đề tài luận văn đào tạo nguồn nhân lực từng đạt điểm cao nhất ngay sau đây:

 1. Quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt thực trạng và giải pháp
 2. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại nhà mạng Vinaphone
 3. Phát triển nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần Giao thông Hà Nội
 4. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nhân lực trong phòng xét nghiệm tại các bệnh viện tuyến huyện thuộc tỉnh Lai Châu
 5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại
 6. Quản trị nguồn nhân lực tại các cơ quan Nhà nước cấp xã thuộc huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
 7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần MISA
 8. Đào tạo nguồn nhân lực sử dụng trong phát triển nền kinh tế
 9. Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần tập đoàn AIC
 10. Tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần thanh toán Hưng Hà

Tham khảo thêm: Bộ đề tài luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

10. Kinh nghiệm để đạt điểm cao với bài luận văn đào tạo nguồn nhân lực

Kinh nghiệm để đạt điểm cao với bài luận văn đào tạo nguồn nhân lực

Kinh nghiệm để đạt điểm cao với bài luận văn đào tạo nguồn nhân lực

Dưới đây là những kinh nghiệm để đạt điểm cao với bài luận đào tạo nguồn nhân lực, xin mời bạn tham khảo:

 • Lựa chọn đề tài hấp dẫn, đang có tính cấp thiết và có nguồn tài liệu tham khảo phong phú
 • Tìm tài liệu tham khảo từ các nguồn uy tín, từ các nghiên cứu của những người đi trước xuất sắc
 • Làm đề cương chi tiết, xây dựng cụ thể những vấn đề cần được nghiên cứu và tìm hiểu
 • Khảo sát và thu thập số liệu chính xác
 • Viết luận văn với bố cục một luận văn hoàn chỉnh, theo đúng yêu cầu đã được đề ra

Trên đây là một số luận văn đào tạo nguồn nhân lực được chúng tôi sưu tầm cùng 10 đề tài gợi ý dành cho các bạn sinh viên, hi vọng bài viết sẽ là nguồn tham khảo hữu ích, giúp ích cho các bạn hoàn thành xuất sắc luận văn của mình.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Đáp án tự luận module 8 tiểu học