Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

CHỌN LỌC 10 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Xây Dựng Ấn Tượng

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng được đánh giá là khó viết bởi những đòi hỏi cao được đặt ra cho ngành quản lý này. Nhưng thật may mắn khi bạn đã ở đây để đọc bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu 10 mẫu luận văn ấn tượng nhất nhằm giúp bạn có thêm nguồn tư liệu phong phú để hoàn thành bài luận của mình được điểm cao.

1. Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng giải pháp hoàn thiện bảo trì công trình

Luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng giải pháp hoàn thiện bảo trì công trình

Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng giải pháp hoàn thiện bảo trì công trình

- Tên đề tài: Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác bảo trì công trình tại Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước

- Tóm tắt nội dung: Từ việc nhận thức được công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư hiện nay rất phức tạp, nhiều chính sách thay đổi khiến cho chất lượng và hiệu quả trong việc quản lý các dự án gặp nhiều khó khăn. Tác giả của luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng đã dựa trên cơ sở khoa học thực và thực tiễn để đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bảo trì công trình tại Công ty TNHH MTV dịch vụ thuỷ lợi Bình Phước thông qua 3 chương chính:

 • Chương 1: Tổng quan về công tác bảo trì và quản lý chất lượng bảo trì công trình thuỷ lợi
 • Chương 2: Cơ sở khoa học về công tác bảo trì công trình thuỷ lợi
 • Chương 3: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác bảo trì công trình thuỷ lợi tại Công ty TNHH dịch vụ thuỷ lợi Bình Phước

- Link tải miễn phí tại đây

2. Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng

- Tên đề tài: Hoàn thiện các công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Sở xây dựng tỉnh Quảng Bình

- Tóm tắt nội dung: Luận văn trên ra đời trong hoàn cảnh công tác quản lý dự án vẫn còn những tồn tại, bất cập thể hiện ở tiến độ thi công bị kéo dài, chất lượng công trình chưa đảm bảo, các hình thức và phương pháp quản lý còn lỏng lẻo chưa chặt chẽ ảnh hưởng đến chi phí quản lý. Vì vậy tác giả đã nghiên cứu luận văn thạc sĩ ngành quản lý xây dựng này nhằm hệ thống hoá, đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng để xác định những điểm mạnh, hạn chế và tồn tại, từ đó đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án đầu tư trong thời gian tới.

- Link tải miễn phí tại đây

3. Luận văn thạc sĩ giải pháp nâng cao quản lý dự án đầu tư xây dựng

Luận văn thạc sĩ giải pháp nâng cao quản lý dự án đầu tư xây dựng

Luận văn thạc sĩ giải pháp nâng cao quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới

- Tóm tắt nội dung: Tác giả với những kiến thức đã tích luỹ được trong quá trình tham gia học tập bà nghiên cứu tại trường đã cho ra đời luận văn thạc sĩ quản lý dự án xây dựng với mong muốn tiếp cận cơ sở lý luận và khoa học của các mô hình quản lý dự án. Các kết quả luận văn đã đạt được là:

 • Tổng quan được công tác quản lý dự án án đầu tư xây dựng công tình ở một số nước trên thế giới và Việt Nam
 • Tổng quan được vai trò, ý nghĩa, các nguyên tắc chính và các nội dung của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Tổng quan được cơ sở khoa học, năng lực và các yếu tố ảnh hưởng
 • Đánh giá được thực trạng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới
 • Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại đây

- Link tải miễn phí tại đây

4. Luận văn thạc sĩ giải pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng

Luận văn thạc sĩ giải pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng

Luận văn thạc sĩ giải pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nhằm quản lý chất lượng công trình xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Hưng

- Tóm tắt nội dung: Thông qua những nghiên cứu tổng quan trong đề tài luận văn thạc sĩ quản lý xây dưng này, tác giả mong muốn được tìm ra các giải pháp hiệu quả nhằm đề xuất được công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng phù hợp với điều kiện nước ta và với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An thông qua 3 chương:

 • Chương 1: Tổng quan về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Chương 2: Cơ sở khoa học về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện nay
 • Chương 3: Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Hưng

- Link tải miễn phí tại đây

5. Luận văn thạc sĩ giải pháp nâng cao năng lực lựa chọn nhà thầu

Luận văn thạc sĩ giải pháp nâng cao năng lực lựa chọn nhà thầu

Luận văn thạc sĩ giải pháp nâng cao năng lực lựa chọn nhà thầu

- Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp động xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT Bình Thuận

- Tóm tắt nội dung:

 • Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và PTNT Bình Thuận từ trước khi sáp nhập đến nay có năng lực lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng xây dựng ở đơn vị ngày càng được hoàn thiện và có nhiều tiến bộ.
 • Tuy nhiên, vẫn chưa đạt được tính chuyên nghiệp cao, và luận văn thạc sĩ quản lý dự án xây dựng này đã được nghiên cứu nhằm mục đích tìm ra giải pháp để nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực trong công tác lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng xây dựng để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.
 • Luận văn tập trung phân tích các vấn đề còn tồn tại, chưa chặt chẽ trong công tác đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong tổ chức đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng các dự án tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận.

- Link tải miễn phí tại đây

6. Luận văn thạc sĩ giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công xây dựng

Luận văn thạc sĩ giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công xây dựng

Luận văn thạc sĩ giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công xây dựng

- Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công xây dựng tại các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre

- Tóm tắt nội dung: Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng hướng tới mục đích nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao quản lý chất lượng thi công xây dựng tại các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực thành phố Bến Tre và những thành tựu đạt được là:

 • Đánh giá tổng quan về thực trạng quản lý chất lượng xây dựng tại tỉnh Bến Tre
 • Phân tích, xem xét tình hình thực tế để chỉ ra những ưu, nhược điểm trong các quy trình quản lý
 • Đề xuất các giải pháp cụ thể

- Link tải miễn phí tại đây

7. Luận văn thạc sĩ quản lý quy hoạch xây dựng

Luận văn thạc sĩ quản lý quy hoạch xây dựng

Luận văn thạc sĩ quản lý quy hoạch xây dựng

- Tên đề tài: Quản lý các quy trình quy hoạch xây dựng tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Tóm tắt nội dung: 

 • Nghiên cứu thực trạng quản lý quy hoạch xây dựng ở thành phố Đồng Hới theo quy hoạch chung thành phố Đồng Hới và quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Đồng Hới
 • Nghiên cứu một số kinh nghiệm, mô hình quản lý đã được p dụng tại một số đô thị du lịch ven biển trong phạm vi quốc gia và trên thế giới;
 • Đề xuất giải pháp nhằm quản lý tốt hơn công tác quy hoạch xây dựng tại hành phố Đồng Hới theo định hướng quy hoạch chung thành phố Đồng Hới đã được phê duyệt.

- Link tải miễn phí tại đây

8. Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng

- Tên đề tài: Hoàn thiện các công tác trong quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Tóm tắt nội dung: Dựa trên những những phân tích, đánh giá về thực trạng sử dụng nguồn vốn đầu tư cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2012-2016, tác giả đã nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp thích hợp để giải quyết những tồn tại, hạn chế về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tại Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Đồng Hới thông qua 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước
 • Chương 2: Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;
 • Chương 3: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách thành phố Đồng Hới.

- Link tải miễn phí tại đây

9. Luận văn thạc sĩ nghiên cứu cơ chế quản lý đầu tư xây dựng

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu cơ chế quản lý đầu tư xây dựng

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu cơ chế quản lý đầu tư xây dựng

- Tên đề tài: Nghiên cứu cơ chế quản lý trong đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cơ bản khi xây dựng các công trình công trình thuỷ lợi

- Tóm tắt nội dung: Các công trình thuỷ lợi có ý nghĩa rất quan trọng cho sản xuất như tưới, tiêu, hệ thống thoát nước, thoát lũ,... vì vậy vai trò của công tác quản lý trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Xuất phát từ thực tế đó, tác giả đã cho ra đời luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng nhằm tìm hiểu và đề xuất các biện pháp giúp hoàn thiện, đổi mới cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho công trình thuỷ lợi thông qua 3 chương:

 • Chương 1: Một số vấn đề chung về đầu tư xây dựng cơ bản và cơ sở để tổ chức thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với công trình thuỷ lợi
 • Chương 2: Đánh giá kết quả của cơ chế quản lý đầu tư xây dựng và hiệu quả vốn đầu tư xây dựng đối với công trình thuỷ lợi trong thời gian qua
 • Chương 3: Nghiên cứu cơ chế quản lý đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng đối với công trình thuỷ lợi

- Link tải miễn phí tại đây

10. Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng

- Tên đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý các khoản phí đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bình Thuận

- Tóm tắt nội dung: Dựa trên đề tài đã được xác định, tác giả tiếp cận vấn đề bằng cách đánh giá thực trạng công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện nay từ các nguồn tài liệu, thống kê, báo cáo của nhiều dự án đã được thực hiện trước đó. Người viết đã tiến hành tổng hợp, kế thừa các tài liệu, nghiên cứu từ trước đến nay để đưa ra những giải pháp tốt nhất nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Các giải pháp được đưa ra có thể ứng dụng trực tiếp vào trong thực tế. 

- Link tải miễn phí tại đây

11. Bộ 50 đề tài thạc sĩ ngành quản lý xây dựng

\đề tài thạc sĩ ngành quản lý xây dựng

Bộ 50 đề tài thạc sĩ quản lý xây dựng

Bộ 50 đề tài thạc sĩ ngành quản lý xây dựng

Chúng tôi xin gửi đến bạn 50 đề tài luận văn thạc sĩ xây dựng trong phần dưới đây để hỗ trợ các bạn chọn được đề tài ưng ý nhanh nhất:

 1. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở xây dựng tỉnh Hoà Bình
 2. Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bá Thước
 3. Quản lý quy trình quy hoạch xây dựng tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
 4. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở xây dựng tỉnh Thanh Hoá
 5. Hoàn thiện công tác trong quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 6. Hoàn thiện công tác trong quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
 7. Quản lý quy trình quy hoạch xây dựng tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 8. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
 9. Hoàn thiện công tác trong quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
 10. Quản lý quy trình quy hoạch xây dựng tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 11. Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cẩm Thuỷ
 12. Hoàn thiện công tác trong quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
 13. Hoàn thiện công tác trong quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
 14. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh
 15. Hoàn thiện công tác trong quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 16. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở xây dựng thành phố Hà Nội 
 17. Nghiên cứu giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công xây dựng tại dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Vinh, Nghệ An
 18. Quản lý quy trình quy hoạch xây dựng tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 19. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công xây dựng tại các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Ninh Bình
 20. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở xây dựng tỉnh Điện Biên
 21. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công xây dựng tại các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tam Điệp
 22. Quản lý quy trình quy hoạch xây dựng tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 23. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công xây dựng tại các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuy Hoà
 24. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
 25. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công xây dựng tại các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Đồng Hới
 26. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công xây dựng tại các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Cẩm Phả
 27. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở xây dựng tỉnh Hà Nam
 28. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công xây dựng tại các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Hạ Long
 29. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở xây dựng tỉnh Hải Dương
 30. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công xây dựng tại các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Việt Trì
 31. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở xây dựng tỉnh Phú Thọ
 32. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công xây dựng tại các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Móng Cái
 33. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công xây dựng tại các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Sơn La
 34. Quản lý quy trình quy hoạch xây dựng tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 35. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công xây dựng tại các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Sóc Trăng
 36. Hoàn thiện công tác trong quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 37. Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Đông Sơn
 38. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao quản lý chất lượng thi công xây dựng tại các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Uông Bí
 39. Hoàn thiện công tác trong quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
 40. Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Mường Lát
 41. Hoàn thiện công tác trong quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 42. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai
 43. Hoàn thiện công tác trong quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Tân An, tỉnh Long An
 44. Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hậu Lộc
 45. Hoàn thiện công tác trong quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 46. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở xây dựng tỉnh Hà Giang
 47. Hoàn thiện công tác trong quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 48. Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Kỳ Anh
 49. Quản lý quy trình quy hoạch xây dựng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
 50. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở xây dựng tỉnh Gia Lai

12. 4 Tuyệt chiêu làm bài luận văn thạc sĩ ngành quản lý xây dựng đạt điểm cao

Tuyệt chiêu làm bài luận văn thạc sĩ đạt điểm cao

Tuyệt chiêu làm bài luận văn thạc sĩ đạt điểm cao

Đạt điểm cao trong bài luận văn thạc sĩ là một điều mà ai cũng muốn thế nhưng lại có rất ít người chia sẻ với bạn những bí kíp đó. Tuy nhiên trong bài viết này Tri Thức Cộng Đồng sẽ “mách nước” cho bạn 4 tuyệt chiêu làm bài luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng đạt điểm cao, hãy cùng theo dõi nhé.

12.1. Làm đúng yêu cầu về trình bày

Hình thức trình bày là điều đầu tiên người chấm nhìn thấy trong luận văn của bạn. Vì vậy hãy cẩn thận ngay từ khâu quan trọng này. Tìm hiểu kỹ những yêu cầu về trình bày, theo dõi và thường xuyên so sánh luận văn của bạn với các yêu cầu để kịp thời chỉnh sửa.

12.2. Trình bày đúng bố cục

Bố cục của một bài luận văn sẽ giúp người đọc dễ theo dõi, đồng thời giúp bài luận của bạn được trình bày theo trình tự và khoa học hơn. Bố cục đúng sẽ có những phần bắt buộc và được sắp xếp theo thứ tự, sinh viên cần trình bày chính xác theo bố cục đã quy định để đảm bảo luận văn đạt được kết quả tốt nhất.

12.3. Nội dung có tính thực tiễn cao

Nội dung có tính thực tiễn cao sẽ chứng minh được rằng những nghiên cứu, biện pháp cải thiện bạn đưa ra là đúng. Vì vậy, hãy chú ý đến điểm này để tránh đưa ra những thông tin chỉ mang tín lý thuyết trên sách vở, không thể áp dụng trong thực tế.

12.4. Cơ sở lý luận chặt chẽ

Một bài luận văn đạt điểm cao không thể thiếu những cơ sở lý luận chặt chẽ của người viết. Điều này sẽ quyết định những điều tác giả viết ra có đủ sức thuyết phục đối với người viết hay không. Để làm được điều này, sinh viên cần đưa ra những luận điểm, luận cứ sắc bén và những dẫn chứng chính xác trong bài làm của mình. 

Những thông tin về việc viết luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng đã được chúng tôi nêu tương đối đầy đủ ở phần trên. Hi vọng các bạn sinh viên thông qua đó có thể lựa chọn được đúng đề tài, học được các cách triển khai vấn đề để hoàn thành bài luận của mình.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Đáp án tự luận module 8 tiểu học