Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Mẫu Nhận Xét Luận Văn Thạc Sĩ Của Người Hướng Dẫn

3/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Lời nhận xét của người hướng dẫn giữ vai trò quan trọng, giúp cho bài luận văn thạc sĩ được chỉn chu và thể hiện sự tôn trọng của tác giả đối với người trực tiếp hướng dẫn thực hiện đề tài. Nếu bạn vẫn chưa biết cách trình bày phần nhận xét luận văn thạc sĩ của người hướng dẫn như thế nào cho chuẩn, hãy cùng Tri Thức Cộng Đồng xem ngay 4 mẫu nhận xét file doc hay và đầy đủ trong bài viết dưới đây nhé.

Các mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ phổ biến
Các mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ phổ biến

Các mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ thể hiện chung các tiêu chí đánh giá một luận văn. nếu bạn muốn đạt số điểm cao trong bảo vệ luận văn, bạn cần nắm bắt và đáp ứng các tiêu chí mà người hướng dẫn dựa theo.

Viết luận văn theo tiêu chí chấm thi chính là hướng đi đúng dẫn đến những số điểm tốt nghiệp cao. Bạn nên nghiên cứu thật kỹ các mẫu nhận xét sau đây để tìm ra và lấp đầy những lỗ hổng trong luận văn của mình.

Trước đó để xem bản thân có đủ điều kiện tham gia bảo vệ luận văn thạc sĩ hay không, các bạn hãy tham khảo bài viết: Quy định, điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ

1. Mẫu lời nhận xét luận văn thạc sĩ hay nhất

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ

(Dành cho Cán bộ hướng dẫn )

Họ và tên học viên: …………………………………………………………………………

Đề tài luận văn: ………………………………………………………………………………

Chuyên ngành: ………………………………………………………………………………

Người hướng dẫn: ………………………………………………………………………

Cơ quan công tác: ………………………………………………………………………

Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Về hình thức trình bày và bố cục của luận văn:

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Đánh giá thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài:

……………………………………………………………………………………………………………………

3. Về độ tin cậy, chính xác của các số liệu và phương pháp nghiên cứu:

……………………………………………………………………………………………………………………

4. Về kết quả khoa học và thực tiễn của luận văn: 

Kết quả khoa học:

……………………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực tiễn:

……………………………………………………………………………………………………………………

5. Những hạn chế và vấn đề cần làm rõ:

……………………………………………………………………………………………………………………

6. Kết luận chung (nêu rõ mức độ đáp ứng yêu cầu đối với luận văn thạc sĩ):

Sau thời gian hướng dẫn học viên thực hiện đề tài, tôi nhận thấy đề tài luận văn của học viên đã đáp ứng đủ các yêu cầu của một luận văn thạc sĩ. Vì vậy, tôi đồng ý cho học viên…………………………………………bảo vệ trước Hội đồng đánh giá.

....., ngày ………….tháng ……….năm ……

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Link tải mẫu file doc  TẠI ĐÂY

* Gửi Email của bạn dưới phần bình luận để chúng tôi gửi file cho bạn nhé!

Mẫu lời nhận xét luận văn thạc sĩ hay nhất

Mẫu lời nhận xét luận văn thạc sĩ hay nhất

2. Mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ file doc

TRƯỜNG …………………….... 

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  ……………., ngày …… tháng ….. năm 20 …

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ

(Dành cho người hướng dẫn khoa học) 

Tên đề tài: ……………………………………………………………………………………

Chuyên ngành: ………………………………………….…………… Mã số: ……………

Họ và tên của học viên: …………………………………………….. Khóa: …………….

Người hướng dẫn khoa học: ………………………………………………………………

Đơn vị công tác của người hướng dẫn KH: ……………………………………………

NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Chất lượng nội dung và hình thức trình bày của luận văn thạc sĩ:

1.1. Sự phù hợp giữa nội dung của luận văn với chuyên ngành và mục tiêu đề tài:

……………………………………………………………………………………………………………………

1.2. Tính áp dụng thực tiễn và ý nghĩa thực hiện đề tài:

……………………………………………………………………………………………………………………

1.3. Mức độ tin cậy của thông tin sử dụng trong luận văn:

……………………………………………………………………………………………………………………

1.4. Những kết quả cơ bản của luận văn: 

……………………………………………………………………………………………………………………

1.5. Ưu điểm, nhược điểm về nội dung và hình thức của luận văn: 

 • Ưu điểm

……………………………………………………………………………………………………………………

 • Nhược điểm

………………………………………………………………………………………………………………………

1.6. Nhận xét khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………………….…………………

2. Khả năng, trách nhiệm và thái độ của học viên trong quá trình thực hiện luận văn

……………………………………………………………………………………………………………………

KẾT LUẬN CHUNG

(Cần ghi rõ mức độ đáp ứng các yêu cầu đối với một luận văn thạc sĩ về nội dung đề tài, đồng ý hay không đồng ý cho luận văn được đưa ra bảo vệ trước Hội đồng)

………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………….…………………

                        Người hướng dẫn khoa học

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem và download mẫu TẠI ĐÂY

* Bình luận Email của bạn xuống phía dưới để chúng tôi gửi file cho bạn nhé!

3. Tải mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

————————————–

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN

Họ và tên người nhận xét:

Học hàm, học vị:

Chuyên ngành:

Nhiệm vụ trong Hội đồng:

Cơ quan công tác:

Tên đề tài:

Tên học viên:

Chuyên ngành:

Mã số ngành đào tạo:

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học……

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. PHẦN NHẬN XÉT:

1. Về hình thức của luận văn:

1.1. Tính phù hợp của đề tài với mã số chuyên ngành đào tạo:

1.2. Về hình thức:

1.3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài

1.4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn

2. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu,…)

2.1. Nhận xét về lược khảo tài liệu/tổng quan tài liệu:

2.2. Nhận xét về phương pháp nghiên cứu:

2.3. Nhận xét về kết quả đạt được:

2.4. Nhận xét về phần kết luận:

2.5. Những thiếu sót và tồn tại của luận văn:

3. Các nhận xét khác:

II. PHẦN CÂU HỎI:

III. KẾT LUẬN (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…)

………………….,ngày…… tháng ….. năm 202….

NGƯỜI NHẬN XÉT

4. Mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

=====================

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ

Họ và tên cán bộ phản biện: 

Học hàm, học vị: 

Chuyên ngành: 

Cơ quan công tác: 

Họ và tên học viên cao học: 

Tên đề tài luận văn: 

Chuyên ngành: 

Mã số:

Ý KIẾN NHẬN XÉT

………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC            Hà Nội, ngày…tháng…năm

CÁN BỘ PHẢN BIỆN

Việc tìm hiểu về bản nhận xét luận văn thạc sĩ là bước đi thông minh giúp hạn chế sai sót không đáng có và đạt được số điểm tối đa. Nếu bạn đáp ứng được các tiêu chí chấm bài của người hướng dẫn, chắc chắn luận văn của bạn sẽ đạt được kết quả mỹ mãn.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong viết lời nhận xét luận văn thạc sĩ, làm luận văn thuê hãy liên hệ ngay làm luận văn thuê giá rẻ của Tri Thức Cộng Đồng để được hỗ trợ. Trung tâm cam kết sẽ mang đến cho bạn dịch vụ và bài luận văn chất lượng nhất.

5. Mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ của người phản biện

Mẫu nhận xét phản biện luận văn thạc sĩ hoàn chỉnh

Mẫu nhận xét phản biện luận văn thạc sĩ hoàn chỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                          

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

————————————–

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ

(Dành cho Cán bộ phản biện)

Tên đề tài: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Bộ Tài chính.

Ngành/Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: …………………

Họ và tên học viên thực hiện: ………………………………………………………………

Cơ sở đào tạo: ………………………………………………………………………………

Người hướng dẫn khoa học: ………………………………………………………………

Họ và tên Cán bộ phản biện: ………………………………………………………………

Cơ quan công tác: ………………………………………………………………………

NỘI DUNG

I. PHẦN NHÃN XÉT

1. Về hình thức của luận văn:

1.1. Cấu trúc của luận văn:

Luận văn có cấu trúc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo chuẩn Quy định về cấu trúc luận văn cao học khối ngành Kinh tế của Trường Đại học… . Tỷ lệ độ dài nội dung giữa các phần chính của luận văn hợp lý và cân đối.

1.2. Trình bày luận văn:

 • Luận văn được trình bày và sắp xếp các nội dung rõ ràng, mạch lạc và khoa học.
 • Ngôn ngữ dùng trong luận văn đạt chất lượng, có tìm hiểu và sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành chính xác và phù hợp.
 • Cách diễn đạt dễ hiểu nhìn chung thể hiện được mức độ nắm bắt vấn đề một cách khái quát.
 • Các bảng biểu, sơ đồ, đồ thị được trình theo đúng quy cách.

1.3. Tài liệu trong luận văn:

 • Tài liệu tham khảo được sắp xếp thứ tự và trích dẫn nhất quán theo đúng quy định chuẩn kiểu APA.
 • Ghi chép nguồn tài liệu tham khảo trung thực, đầy đủ và rõ ràng.

2. Về nội dung của luận văn:

2.1. Tính cấp thiết và khả thi của đề tài:

 • Đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo cho sự vận hành và phát triển của mỗi đơn vị, tổ chức hay mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Đây là vấn đề luôn chú trọng và cần được quản lý sao cho hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. Do vậy, đề tài này là một vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài rõ ràng, có tính khả thi để thực hiện.

2.2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu:

 • Các lý thuyết khoa học có cơ sở rõ ràng, đạt tiêu chuẩn nghiên cứu sâu và được đề cập đầy đủ trong bài.
 • Phương pháp nghiên cứu được mô tả chi tiết và được sử dụng phù hợp với chủ đề đảm bảo đạt kết quả.

2.3. Kết quả nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu đáng tin cậy, có giá trị thực tiễn đáp ứng mục tiêu đặt ra ban đầu và được phân tích, đánh giá đầy đủ, cụ thể.

2.4. Ưu điểm và hạn chế của luận văn

Ưu điểm: 

 • Luận văn đã có đóng góp về lý thuyết: bổ sung các dữ liệu và mô hình mới cho đề tài nghiên cứu.
 • Luận văn đã có đóng góp về thực tiễn: đưa ra các giải pháp, phương án cải tiến khả thi trong việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.
 • Khối lượng công việc của luận văn hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của một luận văn thạc sĩ. Tuy còn những hạn chế, nhưng kết quả cho thấy tác giả đã rất nỗ lực và có thể nói là thành công trong việc thực hiện đề tài này.

Hạn chế: 

 • Đề tài nghiên cứu vẫn còn nhiều khía cạnh chưa được khai thác, có thể mở rộng nghiên cứu thêm.
 • Luận văn chỉ nghiên cứu chuyên sâu về quản lý vốn đầu tư xây dựng trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, chưa nghiên cứu về cách quản lý trong chính đơn vị. Vì vậy, phần phạm vi và giới hạn về nội dung cần mô tả rõ ràng hơn.
 • Có một số nội dung đã được đề cập trong phần mở đầu, không nhất thiết trình bày lại ở chương 2 khiến nội dung bị loãng.

II. PHẦN CÂU HỎI

Có nhiều đơn vị đã thành lập Ban Quản lý các dự án, với Bộ Tài chính, việc quản lý ngân sách nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản qua các Ban này với mô hình như thế nào?

III. PHẦN KẾT LUẬN 

Với những đánh giá và nhận xét như trên, tôi nhận thấy luận văn của học viên đã đạt yêu cầu về cả nội dung và hình thức của một Luận văn Thạc sĩ. Tôi đồng ý để học viên có thể bảo vệ luận văn của mình. Sau khi bảo vệ, tiến hành chỉnh sửa và bổ sung những gì cần thiết để luận văn hoàn chỉnh.

…………, ngày......... tháng …… năm 20…

CÁN BỘ NHẬN XÉT

(ký và ghi rõ họ tên)

Link tải mẫu file doc dễ chỉnh sửa TẠI ĐÂY

* Bình luận Email của bạn xuống phía dưới để chúng tôi gửi file cho bạn nhé!

Có thể viết một bản nhận xét luận văn thạc sĩ của người hướng dẫn chuẩn xác và đầy đủ nghĩa là bạn đã nắm được các tiêu chí đánh giá của hội đồng chấm thi. Dựa vào đó, bạn có thể định hướng cho nội dung bài luận văn của mình sao cho phù hợp và dễ dàng đạt được một điểm số xứng đáng. Tri Thức Cộng Đồng hy vọng qua 4 mẫu nhận xét trên, bạn sẽ có cho mình một mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ của người hướng dẫn hoàn hảo nhất.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Đáp án tự luận module 8 tiểu học