Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Download Miễn Phí 8 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế Kèm 55 Đề Tài

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế đóng vai trò tương đối quan trọng đối với các sinh viên theo học ngành này. Vậy bạn đã lựa chọn được đề tài viết luận văn sao cho phù hợp chưa? Nếu chưa hãy cùng Tri Thức Cộng Đồng theo dõi bài viết sau. Chúng tôi sẽ giới thiệu danh sách đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay và mới nhất.

1. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế về quản lý nhà nước

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế về quản lý nhà nước

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế về quản lý nhà nước

 • Tên đề tài: Bài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế với đề tài “Quản lý nhà nước về hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai” của thạc sĩ Trần Ngọc Hồ.
 • Giới thiệu nội dung: 
  • Huyện Nhơn Trạch thuộc phía nam tỉnh Đồng Nai, là một trong những huyện có điều kiện thiên nhiên thuận lợi và nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế. 
  • Hiện tại số lượng các hộ kinh doanh cá thể đang đóng góp một phần quan trọng vào việc tăng thu nhập, tăng ngân sách của huyện. Tuy nhiên có nhiều hộ tự hoạt động và tránh né không đóng thuế. 
  • Vì vậy tác giả viết luận văn này với mong muốn góp phần đưa các giải pháp mới giúp lãnh đạo tỉnh quản lý tốt hơn các hộ kinh doanh trên địa bàn.

2. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế về thu bảo hiểm xã hội

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế về thu bảo hiểm xã hội

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế về thu bảo hiểm xã hội

 • Tên đề tài: Thạc sĩ Lê Minh Quang đã viết luận văn với chủ đề “Tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội”.
 • Giới thiệu nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu về thực tế tình hình thu bảo hiểm xã hội tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, tác giả đã viết bài luận văn chi tiết gồm 3 chương:
  • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý thu Bảo hiểm xã hội
  • Chương 2: Thực trạng quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
  • Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại BHXH Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

3. Mẫu luận văn quản lý kinh tế về dự án đầu tư

Mẫu luận văn quản lý kinh tế về dự án đầu tư

Mẫu luận văn quản lý kinh tế về dự án đầu tư

 • Tên đề tài: Luận văn “Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sơn La” của tác giả Nguyễn Thị Bình - trường Đại học Thương mại.
 • Giới thiệu nội dung: 
  • Trong bài luận văn này tác giả tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý các dự án đầu tư xây dựng với nguồn vốn là đầu tư công tại tỉnh Sơn La.
   Đối tượng điều tra, khảo sát chính là các cán bộ tỉnh, huyện thuộc các phòng ban và các doanh nghiệp có liên quan. 
  • Để phân tích, đánh giá chính xác nhất tác giả đã sử dụng 3 phương pháp nghiên cứu chính là: phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp, phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp và phương pháp xử lý dữ liệu.
 • Link tải tài liệu Tại đây

4. Mẫu luận văn quản lý kinh tế về dự án công nghệ

Mẫu luận văn quản lý kinh tế về dự án công nghệ

Mẫu luận văn quản lý kinh tế về dự án công nghệ

 • Tên đề tài: Bài luận văn với chủ đề “Quản trị dự án công nghệ thông tin tại sở tư pháp thành phố Hà Nội” của tác giả Lã Hoàng Hưng.
 • Giới thiệu nội dung: Khi nghiên cứu tình hình thực tế, tác giả đã viết bài luận nhằm thực hiện ba nhiệm vụ chính:
  • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị dự án công nghệ thông tin
  • Đánh giá thực trạng và các yếu tố tác động đến quy trình quản trị các dự án, tập trung vào quy trình 5 giai đoạn, 8 nội dung tại sở tư pháp Hà Nội
  • Đề xuất các biện pháp hoàn thiện quy trình quản lý

5. Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế về quản lý công ty

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế về quản lý công ty

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế về quản lý công ty

 • Tên đề tài: Thạc sĩ Đỗ Thị Hà đã viết bài luận văn với đề tài “Quản lý về hoạt động lập kế hoạch tại công ty cổ phần đo đạc và khoáng sản”.
 • Giới thiệu nội dung: Tác giả dành nhiều thời gian nghiên cứu thực tế và trình bày chi tiết luận văn trong 3 phần
  • Phần 1: Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động lập kế hoạch tại công ty cổ phần có vốn nhà nước
  • Phần 2: Thực trạng quản lý về hoạt động lập kế hoạch tại công ty cổ phần đo đạc và khoáng sản giai đoạn 2015-2017
  • Phần 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý về hoạt động lập kế hoạch tại công ty cổ phần đo đạc và khoáng sản

6. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế về quản lý dịch vụ 

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế về quản lý dịch vụ

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế về quản lý dịch vụ

 • Tên đề tài: Bài luận văn với đề tài “Quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ kiểm định tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang” của tác giả Thiều Trung Nghĩa, trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.
 • Giới thiệu nội dung: 
  • Mục tiêu chung tại bài luận này của tác giả chính là tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động dịch vụ định tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang. 
  • Tác giả đã tập trung thu thập dữ liệu và phân tích tình hình thực tế trong giai đoạn 2014 - 2016 để đưa ra phương hướng trong các năm tới.
 • Link tải tài liệu Tại đây

7. Luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế về chất lượng dịch vụ

Luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế về chất lượng dịch vụ

Luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế về chất lượng dịch vụ

 • Tên đề tài: Thạc sĩ Hà Thị Thanh Hải đã viết bài luận văn với chủ đề “Nâng cao sự hài lòng về chất lượng dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh Phú Đông”.
 • Giới thiệu nội dung: Tác giả đã tập trung thời gian và tâm huyết để nghiên cứu viết bài luận văn với nội dung chính gồm 3 chương:
  • Chương 1: Cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng
  • Chương 2: Thực trạng về chất lượng dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh Phú Đông
  • Chương 3: Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng về chất lượng dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh Phú Đông

8. Bài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế về phối hợp thu thuế

Bài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế về phối hợp thu thuế

Bài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế về phối hợp thu thuế

 • Tên đề tài: Luận văn “Hoàn thiện công tác phối hợp thu thuế xuất nhập khẩu giữa kho bạc nhà nước, hải quan và ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” của tác giả Triệu Hồng Nhung.
 • Giới thiệu nội dung: 
  • Với mục đích tìm hiểu, phân tích thực trạng phối hợp trong việc thu thuế của các bên liên quan tác giả đã đưa ra một số đóng góp mới trong luận văn của mình. 
  • Bài luận văn đã đưa ra cái nhìn tổng quát và chỉ rõ các nhân tố ảnh hưởng đến việc phối hợp thu thuế giữa kho bạc nhà nước, hải quan và ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
  • Từ đó đưa ra biện pháp khắc phục, phương hướng để phát triển việc thu thuế, tăng ngân sách cho địa phương.
 • Link tải tài liệu Tại đây

9. Tham khảo 55+ đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế

Tham khảo 55+ đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế
Tham khảo 55+ đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế

Nếu bạn vẫn băn khoăn chưa biết lựa chọn đề tài luận văn quản lý kinh tế sao cho phù hợp hãy tham khảo danh sách đề tài dưới đây:

 1. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý cho bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 2. Quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ.
 3. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
 4. Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
 5. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên.
 6. Phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững tại địa bàn… đến năm 2020.
 7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Than Khánh Hòa.
 8. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng công trình giao thông địa bàn…
 9. Phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Thái Nguyên.
 10. Một số giải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
 11. Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội tại huyện A, tỉnh B.
 12. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty A.
 13. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư, xây dựng, tư sửa hệ thống công trình thủy lợi tại Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Thái Nguyên.
 14. Luận văn quản lý kinh tế: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn huyện A, tỉnh B.
 15. Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
 16. Đề xuất giải pháp phát triển hộ gia đình địa bàn huyện Võ Nhai.
 17. Phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh A.
 18. Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 19. Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
 20. Giải pháp thúc đẩy thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
 21. Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp: Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
 22. Một số giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Mai Sơn.
 23. Luận văn kinh tế: Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Mai Sơn.
 24. Quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
 25. Giải pháp tăng cường ủn lý nhân lực ngành giáo dục và đào tạo của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
 26. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
 27. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các trường phổ thông trên địa bàn TP Lạng Sơn.
 28. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính tại trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn.
 29. Hoàn thiện công tác thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu của Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn.
 30. Tăng cường quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Chương Mỹ Hà Nội.
 31. Nghiên cứu giải pháp tăng năng suất lao động tại công ty A.
 32. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
 33. Giải pháp tăng cường công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Lạng Sơn.
 34. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn.
 35. Nghiên cứu giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
 36. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn.
 37. Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Lạng Sơn.
 38. Giải pháp tăng cường sự tham gia của thanh niên trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
 39. Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
 40. Tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Chi Lăng.
 41. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
 42. Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Nội.
 43. Giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Quảng Ninh.
 44. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam.
 45. Giải pháp tăng cường công tác quản lý nguồn nhân lực tại thanh tra tỉnh Lạng Sơn.
 46. Giải pháp quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch khu danh thắng NHất, Nhị Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn.
 47. Một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
 48. Hoàn thiện các giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 49. Một số giải pháp nâng cao công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
 50. Phát triển nhân lực điều dưỡng tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
 51. Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn…
 52. Quản lý nhà nước về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội từ thực tiễn thành phố Hà Nội.
 53. Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
 54. Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng cấp nước thành phố Đà Nẵng bằng vốn ngân sách nhà nước.
 55. Quản lý dịch vụ bay du lịch bằng máy bay trực thăng ở Việt Nam.

Xem thêm: Cách viết lý do chọn đề tài cho luận văn ngành Kinh tế, Kế toán

10. Lưu ý khi chọn đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế

Lưu ý khi chọn đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế

Lưu ý khi chọn đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế

Hiện nay kho đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên làm sao để lựa chọn được đề tài phù hợp là vấn đề nhiều người quan tâm. Khi chọn đề tài luận văn thạc sĩ bạn cần lưu ý những điểm sau:

+ Lựa chọn đề tài dựa vào sở trường của bạn. Có như vậy bạn mới có thể thể hiện hết được khả năng, sự hiểu biết của mình trong bài luận văn.

+ Lựa chọn đề tài phù hợp với nhu cầu của công việc.

+ Lựa chọn đề tài thông qua các yêu cầu hay gợi ý của giảng viên hướng dẫn.

+ Lựa chọn đề tài dựa vào những xu hướng của ngành bạn đang theo học.

+ Lựa chọn đề tài phải mang tính mới, thiết thực dựa vào những thông tin, yêu cầu cần thiết từ thị trường.

+ Lựa chọn đề tài phụ thuộc vào tài liệu tham khảo đã tìm được.

Khi lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, nếu còn điều gì băn khoăn thì bạn có thể liên hệ với Tri Thức Cộng Đồng để được hỗ trợ. Chắc chắn bạn sẽ được giải đáp một cách chu đáo và tận tình nhất.

Nếu bạn gặp khó khăn khi viết luận văn hãy liên hệ với đội ngũ Tri Thức Cộng Đồng để được sử dụng dịch vụ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN của chúng tôi. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua gmail ttcd.group@gmail.com hoặc Hotline 0946 88 33 50 để được tư vấn và báo giá trực tiếp.

11. Chia sẻ mẫu lời cảm ơn  – lời mở đầu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế

Đề tài Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế: Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

LỜI CẢM ƠN

Luận văn này được thực hiện tại trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Lê Văn Chiến đã trực tiếp tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu.

Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo trường Đại học kinh tế, khoa Kinh tế chính trị và Sau Đại học đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình nghiên cứu, tạo mọi điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục cho hoạt động nghiên cứu của tôi.

Tôi xin cảm ơn Thủ trưởng cơ quan Dân Đảng, quận ủy Nam Từ Liêm cùng tập thể các đồng chí ở Tổ ngân sách quận, phòng Tài chính-kế hoạch quận Nam Từ Liêm đã luôn động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành luận văn này.

Cuốicùng, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể gia đình, bạn bè đã luôn khích lệ tinh thần để tôi có đủ nghị lực hoàn thành luận văn này.

Chia sẻ mẫu lời cảm ơn - lời mở đầu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế
Chia sẻ mẫu lời cảm ơn – lời mở đầu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế

LỜI MỞ ĐẦU

Ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Ngân sách nhà nước là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế-xã hội, định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội. Ở Việt Nam, luật NSNN từ khi ban hành và qua các lần sửa đổi, bổ sung đều thừa nhận rằng ngân sách quận/huyện/thị xã (gọi chung là cấp huyện) là ngân sách của chính quyền Nhà nước cấp huyện và là một bộ phận cấu thành NSNN, là cấp ngân sách thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của NSNN. Việc tổ chức, quản lý thu chi ngân sách cấp huyện hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy  tăng  trưởng  kinh  tế,  giải  quyết  được  những  vấn  đề  bức  thiết  trên  địa  bàn huyện/quận/thị xã.

Nam Từ Liêm là một quận mới được thành lập theo Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ, trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Từ Liêm, gồm 5 xã: Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Phương và một phần của thị trấn Cầu Diễn; với 3.227,36 ha diện tích đất tự nhiên và 232.894 nhân khẩu, có 10 phường. Là một quận mới thành lập, nhu cầu chi đầu tư cho hoạt động chi thường xuyên phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu đó đòi hỏi việc quản lý chi tiêu ngân sách Quận phải hết sức chặt chẽ, hiệu quả trong khi kinh nghiệm quản lý của đội ngũ cán bộ ở một quận mới chưa nhiều thì những kinh nghiệm thành công và hạn chế trong quản lý, điều hành  ngân sách huyện Từ Liêm cũ có ý nghĩa vô cũng quan trọng.

Do Quận mới thành lập nên đây là một chủ đề hoàn toàn mới, cho đến nay vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu  vấn đề này.

Xuất phát từ lý do trên, tác giả chọn đề tài “Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội” để làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ ngành quản lý kinh tế.

12. Chia sẻ mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế

Lập đề cương là bước quan trọng trong khi viết bài luận văn. Đề cương tóm tắt và hệ thống hóa các mục cần viết giúp luận văn đủ ý, bố cục rõ ràng. Dưới đây là một ví dụ đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ kinh tế để các bạn tham khảo thêm.

12.1. Chương 1: Mở đầu

 • Lý do chọn đề tài:

Nếu ngắn gọn lý do tại sao bạn lại lựa chọn đề tài luận văn quản lý kinh tế này. Bạn có thể dẫn dắt từ tình hình thực trạng đi đến hướng nghiên cứu của mình. Phần này bạn nên viết với độ dài từ 1 đến 2 trang.

 • Mục tiêu nghiên cứu:

Phần này sẽ trình bày về các mục tiêu bạn sẽ thực hiện trong bài luận. Bao gồm mục tiêu tổng quát và cụ thể. Mục tiêu tổng quát ví dụ như về giải quyết vấn đề cho sản xuất hoặc cho nghiên cứu khoa học... Mục tiêu cụ thể sẽ xác định các mục tiêu nhỏ để hoàn thành mục tiêu tổng quát.

 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Nêu rõ đối tượng nghiên cứu chính của luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế của bạn là gì. Nhiều đề tài có phạm vi nghiên cứu rất rộng nên bạn cần khoanh vùng nội dung nghiên cứu cũng như nêu rõ phạm vi về thời gian và không gian khi bạn thực hiện bại luận.

 • Phương pháp nghiên cứu:

Trong mục này cần nêu rõ tên và nội dung các phương pháp nghiên cứu. Nếu áp dụng mô hình thì cần chia ra làm mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm.

12.2. Chương 2: Nội dung

 • Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu:

Trong phần này sẽ bao gồm các khái niệm liên quan đến vấn đề, nội dung nghiên cứu, một số chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng cùng kết luận chương 1.

 • Thực trạng của vấn đề nghiên cứu:

Phần này trình bày tình hình thực tế của vấn đề nghiên cứu. Nếu rõ ba nội dung chính. Một là trình bày thực trạng của vấn đề đang nghiên cứu. Hai là đánh giá các ưu điểm và tồn tại của thực tại. Ba là nêu nguyên nhân tại sao xảy ra tình trạng đó.

 • Giải pháp giải quyết các vấn đề tồn tại:

Từ các tồn tại, hạn chế của thực tiễn đã nêu ở trên, phần này sẽ đưa ra các đề xuất, giải pháp giúp giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Xem thêm mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế

12.3 Chương 3: Kết luận

Tóm tắt lại nội dung của bài nghiên cứu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế của mình. Đưa ra một số kiến nghị phù hợp mang tính cá nhân hóa nhằm giải quyết các mặt hạn chế còn tồn tại.
Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế lúc nào cũng là một bài luận không dễ dàng đối với các học viên. Bài luận này yêu cầu rất cao về mặt cơ sở lý luận, học thuật và thực tiễn nên yêu cầu người viết phải có tư duy nhanh nhạy, sắc bén, nghiên cứu đa chiều.

Trên đây là những đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế hay và chọn lọc mà Tri Thức Cộng Đồng muốn giới thiệu đến với các bạn. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn lựa chọn được đề tài phù hợp nhất với khả năng của mình. Để giúp hoàn thành bài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế tốt và chất lượng nhất.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn được hỗ trợ trong quá trình viết luận văn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua SĐT: 0946 88 33 50 hoặc email: ttcd.group@gmail.com để được giúp đỡ, tư vấn giá làm luận văn thạc sĩ. Chúc các bạn luôn thành công.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận