Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

TOP 8 Mẫu Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Đầu Tư Công Đạt Điểm Tuyệt Đối

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Đầu tư cộng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, kinh tế nói riêng và cả đất nước Việt Nam nói chung. Chính vì thế, đã có rất nhiều luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công nghiên cứu chi tiết góp phần vào công cuộc xây dựng chính sách đầu tư công hiệu quả. Hãy cùng nhau tìm hiểu về 8 mẫu luận văn đạt được kết quả cao nhất qua bài viết dưới đây nhé.

1. Luận văn hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công

Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công tại thành phố Kon Tum.

Tác giả của luận văn đã tập trung nghiên cứu theo 3 chương cụ thể:

 • Chương 1 hệ thống hóa về những vấn đề lý luận liên quan đến đầu tư và quản lý đầu tư công. 
 • Chương 2 phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế ảnh hưởng đến đầu tư công. Những thống kê, cụ thể được đưa ra chính xác để đánh giá thực trạng quản lý đầu tư công trên địa bàn thành phố Kon Tum. 
 • Chương cuối của luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công đã đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý trên địa bàn thành phố Kon Tum. 

Link tải tài liệu miễn phí: https://docs.google.com/document/d/1_tZg2-ztBpDPqjoInjarVxGjaxB1L3Z6cFPWwvPYKLI/edit

2. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công tại thành phố

Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công tại thành phố

Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công tại thành phố

Đề tài: Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Đây là đề tài có tính thực tế cao khi nghiên cứu ở tỉnh có số lượng dân cư lớn đã dành được nhiều lời khen. 

 • Chương 1 đưa ra cơ sở lý luận và pháp lý ở UBND TPHCM trong đầu tư công và quản lý đầu tư công. 
 • Trên cơ sở quy định của pháp luật và khung lý thuyết quản lý đối với hoạt động đầu tư công, tác giả đã đưa ra thực trạng quản lý về đầu tư công trên địa bàn thành phố qua các dẫn chứng cụ thể và số liệu thực tế. Qua đó, chỉ ra những ưu điểm và mặt hạn chế của những nhược điểm này. 
 • Trên cơ sở phân tích tình hình đầu tư công, luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công đã đề xuất các giải pháp có tính khả thi góp phần nâng cao hiệu lực trong công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Link tải tài liệu miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1XgcRzt9Hz4-NkxxrndepFxPXZCqbr6qt/view?usp=sharing

3. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công tại tỉnh

Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công tại tỉnh

Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công tại tỉnh

Đề tài: Quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công cũng được nghiên cứu với 3 phần: 

 • Phần 1 tác giả hệ thống hóa đặc điểm, vai trò, yếu tố ảnh hưởng của đầu tư công và công tác quản lý đầu tư công. 
 • Phần 2 luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công tại tỉnh Kon Tum đã đánh giá được thực trạng về việc quản lý bao gồm cả ưu điểm và nhược điểm trong thời gian qua. 
 • Chương cuối với nhiều giải pháp hoàn thiện công tác quản lý về đầu tư công trên địa bàn trong thời gian sắp tới một cách cụ thể, mang tính thực tế cao. 

Link tải tài liệu miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1BpmMBIlV6OlrLylKRpqTuiAabJZbRulS/view?usp=sharing

4. Luận văn phân tích hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư

Luận văn phân tích hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư

Luận văn phân tích hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư

Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Phân tích hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Giống những đề tài trên, đề tài phân tích hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư công này cũng được tác giả nghiên cứu với 3 chương lớn: 

 • Chương 1 của luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về đầu tư, quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng NInh. 
 • Chương 2 phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về đầu tư tại Đông Triều qua số liệu phân tích cụ thể. Từ đó đã rút ra được những thành tựu đạt được, hạn chế cần khắc phục và tìm ra nguyên nhân dẫn đến kết quả đó. 
 • Chương cuối của luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý về đầu tư trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025. 

Link tải tài liệu miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1vIvBZRX6mMS4HpvJCHlAYhkAwx3iTaqo/view?usp=sharing

5. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài

Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài

Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đề tài: Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào 

 • Chương đầu của luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công đã hệ thống hóa cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đầu tư nước ngoài với nội dung, vai trò và kinh nghiệm cần học hỏi. 
 • Chương 2 phân tích thực trạng quản lý nhà nước về đầu tư công trực tiếp nước ngoài với từng điều kiện, các kết quả đạt được và những thiếu sót lớn trong quá trình quản lý. 
 • Chương cuối tác giả đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp tại tỉnh Hủa Phăn, Lào trong tương lai gần. 

Link tải tài liệu miễn phí: 

https://docs.google.com/document/d/1mnTP10FaL5BrqlXVWkuG9x1ZeOavzloXuJMHagetgtw/edit

6. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước ở tỉnh Quảng Bình. 
 • Chương 1 luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng đã thể hiện được cơ sở khoa học quản lý nhà nước xây dựng khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình. 
 • Chương 2 đi sâu phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình bằng ngân sách nhà nước qua thống kê số liệu, khảo sát để tìm ra ưu điểm, hạn chế tồn đọng. 
 • Chương cuối phân tích phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng khu công nghiệp trong giai đoạn kế tiếp. 

Link tải tài liệu miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1gnz5Hv51yGv1QG9fjFlu2qwxdvCjFA5v/view?usp=sharing

7. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đầu tư vào các khu công nghiệp

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đầu tư vào các khu công nghiệp

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đầu tư vào các khu công nghiệp

Đề tài: Quản lý nhà nước về đầu tư công vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. 

Đây một trong số luận văn đạt được điểm tối đa của hội đồng, với những nghiên cứu sinh động qua 3 chương: 

 • Phần đầu là những cơ sở khoa học góp phần làm rõ những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước về đầu tư vào các khu công nghiệp. 
 • Chương 2 của luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công đã nêu khái niệm khu công nghiệp, tổng quan về Quảng Ngãi. Đồng thời đưa ra minh chứng dẫn tới thực trạng quản lý nhà nước khi đầu tư vào các khu công nghiệp trong thời gian qua với những ưu điểm, nhược điểm lớn xuất hiện. 
 • Chương 3 là định hướng mục tiêu và các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước khi đầu tư vào các khu công nghiệp tình Quảng Ngãi trong thời gian tới. 

Link tải tài liệu miễn phí:

https://docs.google.com/document/d/1JFrVUA78dMKzkWjRD7QtVQc7KrkK9xpNyPFPxaGnhCo/edit

8. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

Tên đề tài: Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn.

Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công này khác với những đề tài khác khi xây dựng 4 chương cụ thể:

 • Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước thông qua chương 1.
 • Tác giả dành riêng chương 2 đề cập đến phương pháp nghiên cứu.
 • Chương 3 nêu ra thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2019 với các điều kiện ảnh hưởng dẫn đến những thành tựu và hạn chế.
 • Thông qua tình hình trên, tác giả đề ra giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2020 - 2025 để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Link tải tài liệu miễn phí: 

https://docs.google.com/document/d/1-fuGIccLev1KO8QuZW8Km6npewO_ppuc3axf6sOMNdM/edit

9. Chọn lọc 40 đề tài luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công

Chọn lọc 40 đề tài luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công

Chọn lọc 40 đề tài luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công

 1. Quản lý nhà nước về đầu tư công tỉnh Đồng Nai
 2. Quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
 3. Luận văn quản lý nhà nước về vốn đầu tư công: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên.
 4. Quản lý đầu tư công từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
 5. Đề tài quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai
 6. Đổi mới đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.
 7. Hiệu quả quản lý đầu tư công tại thành phố Cần Thơ từ góc nhìn quản lý nhà nước.
 8. Thực trạng cơ cấu đầu tư công tại Việt Nam hiện nay. Giải pháp khắc phục cơ cấu đầu tư công.
 9. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Định hướng, giải pháp tăng cường hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân.
 10. Đề tài nâng cao hiệu quả công tác thanh tra các dự án đầu tư ở thành phố HCM trong tình hình mới.
 11. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với đầu tư công nghiệp quốc phòng Việt Nam
 12. Quản lý đầu tư công tại huyện Ron Rẫy, Kon Tum
 13. Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các dự án tỉnh Tây Ninh
 14. Luận văn thực hiện chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Vĩnh Phúc
 15. Ứng dụng mô hình hồi ước tính chi phí quản lý thi công dự án nhà công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 16. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công đưa ra giải pháp hạn chế ngăn chặn tình trạng thất thoát trong đầu tư ở Việt Nam.
 17. Đề tài phân tích mối quan hệ giữa đầu tư công và phát triển kinh tế ở Việt Nam.
 18. Tác động của đầu tư công tới việc phát triển kinh tế - xã hội
 19. Luận văn phương hướng tăng cường thu hút vốn đầu tư ODA vào Việt Nam
 20. Thực trạng quản lý nhà nước về đầu tư công, nợ công. Đưa ra mối quan hệ giữa đầu tư công và nợ công.
 21. Vấn đề quản lý nguồn vốn đầu tư công đến thị trường xuất khẩu, nhập khẩu
 22. Hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Bình Liêu, Quảng Ninh
 23. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Đầu tư và thực trạng huy động vốn vào ngành Dầu khí.
 24. Đánh giá tình hình đầu tư công của nhà nước vào các doanh nghiệp tư nhân
 25. Biện pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở các tỉnh trọng điểm Đông Nam Bộ.
 26. Luận văn thạc sĩ bàn về tính khả thi trong đầu tư bệnh viện tư nhân tại bệnh viện thành vũ tỉnh Bạc Liêu.
 27. Đề tài phân tích tầm quan trọng của đầu tư đối với tình hình xã hội ổn định
 28. Quản lý nhà nước về đầu tư công với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 29. Tác động của việc đầu tư công nghệ thông tin đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 30. Luận văn giám sát đầu tư công của Quốc hội Việt Nam
 31. Luận văn quản lý nhà nước về vốn đầu tư công giai đoạn 2010 - 2019 và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới. 
 32. Đề tài nâng cao hiệu quả đầu tư công tại tỉnh Long An
 33. Yếu tố ảnh hưởng đến giá dự thầu dự án đầu tư công tiêu biểu tại tỉnh Đồng Tháp.
 34. Quản lý nhà nước về đầu tư công với điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đồng Tháp.
 35. Phương pháp đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công tại Việt Nam
 36. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum
 37. Thể chế quản lý đối với hoạt động đầu tư công tại Bộ Giáo dục và Đào Tạo.
 38. Đề tài luận văn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước vào việc phát triển các khu du lịch tại tỉnh Cà Mau.
 39. Quản lý đầu tư công xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
 40. Quản lý đầu tư công tại huyện Hoài Nhơn, Bình Định.

Xem thêm: Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp

10. Ghi nhớ 4 khẩu quyết sau giúp bạn chọn được đề tài ưng ý

10.1. Đề tài phù hợp với sở thích của bản thân

Nhiều người thường chọn đề tài không phù hợp với sở thích, chuyên ngành và năng lực nghiên cứu phạm vi. Điều này dẫn đến việc nghiên cứu gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế hãy chọn lĩnh vực, khía cạnh mà mình cảm thấy có hứng thú, có kiến thức sâu rộng để đào sâu và giải quyết nhiều vấn đề hơn.

10.2. Đề tài có tính thực tiễn

Khi quyết định làm luận văn thạc sĩ, đặc biệt là luận văn quản lý nhà nước về quản lý công, bạn cần tìm hiểu trên thực tế đề tài của mình có ý nghĩa thực tiễn hay không, đề tài có khả năng áp dụng, chuyển giao thực tế hay không trước khi bắt tay vào nghiên cứu.

10.3. Đề tài có tính khoa học

Bất kỳ đề tài nào cũng cần đảm bảo được tính khoa học. Chúng được thể hiện ở việc đề tài cần gắn với khuôn khổ lý thuyết và cơ sở lý luận rõ ràng. Vì vậy, nếu đề tài chưa đảm bảo được tính khoa học sẽ không thể áp dụng được để nghiên cứu sâu.

10.4. Đề tài có tính độc đáo

Lựa chọn đề tài cần mang tính thời sự và sáng tạo. Một luận văn được đánh giá cao sẽ đảm bảo tính mới và độc đáo. Hơn nữa, nó sẽ giải quyết được những vấn đề nóng, cấp thiết nhất hiện nay. Có nhiều lĩnh vực và mảng kiến thức đã được nghiên cứu rất kỹ nên nếu không có sự sáng tạo, độc đáo chắc chắn sẽ theo lối mòn và không mang lại giá trị cao.

Nếu bạn gặp khó khăn không biết cách thực hiện 1 bài luận văn thế nào? Tham khảo ngay dịch vụ viết thuê luận văn giá rẻ của chúng tôi giúp bạn giải quyết mọi khó khăn từ khi bắt đầu chọn đề tài đến khi bảo vệ luận văn, khóa luận. 

Bài viết trên đã giới thiệu đến bạn 8 mẫu luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công và những lưu ý khi xây dựng đề tài hấp dẫn. Hy vọng bạn đã có thêm kiến thức và bỏ túi được những khía cạnh về lĩnh vực đầu tư công mà bạn đang quan tâm. Chúc bạn sẽ có bài luận văn đạt thành tích cao nhất. 

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Tung độ là x hay y?
Tung độ là x hay y?
Tương quan là gì? Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy
Tương quan là gì? Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy