Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Phương sai và độ lệch chuẩn

0/5 (0 đánh giá) 0 bình luận

Trong lĩnh vực thống kê, sự phân bố của dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích và hiểu rõ bản chất của hiện tượng. Để mô tả và đánh giá sự phân bố này, người ta thường sử dụng các đại lượng đặc trưng như phương sai và độ lệch chuẩn. Hai khái niệm này giúp xác định mức độ phân tán của các quan sát so với giá trị trung bình, cung cấp thông tin hữu ích về sự biến động và tính ổn định của dữ liệu. Bài viết này sẽ đi sâu vào giới thiệu và phân tích hai khái niệm quan trọng này, cùng với ứng dụng của chúng trong thống kê.

Phương sai là gì?

Định nghĩa phương sai

Phương sai là một đại lượng thống kê đo lường mức độ phân tán của các giá trị trong một tập dữ liệu so với giá trị trung bình của tập dữ liệu đó. Nói cách khác, phương sai là thước đo độ biến động của dữ liệu xung quanh trung bình.

Phương sai và độ lệch chuẩn

Phương sai là gì?

 • Một phương sai lớn cho thấy các giá trị trong tập dữ liệu phân tán rộng so với trung bình, tức là có sự biến động lớn.
 • Ngược lại, một phương sai nhỏ cho thấy dữ liệu tập trung gần giá trị trung bình, tức là có sự biến động thấp.

Công thức tính phương sai

Phương sai thường được ký hiệu là σ² và được tính toán theo công thức sau:

σ² = Σ (xi - x̄)² / n

Trong đó: 

 • n: số lượng các giá trị trong tập dữ liệu
 • xᵢ: giá trị của một quan sát bất kỳ
 • x̄: giá trị trung bình của tập dữ liệu

Lưu ý:

 • Công thức trên là công thức tính phương sai của mẫu dữ liệu.
 • Trong thống kê, chúng ta thường sử dụng phương sai của mẫu để ước lượng phương sai của quần thể.
 • Khi tính phương sai, chúng ta thường chia cho (n-1) thay vì n để có ước lượng không thiên vị về phương sai của quần thể.

Độ lệch chuẩn là gì?

Định nghĩa độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn là một đại lượng thống kê biểu thị mức độ phân tán của các giá trị trong một tập dữ liệu so với giá trị trung bình. Nói cách khác, độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai.

Phương sai và độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn là gì?

 • Một độ lệch chuẩn lớn cho thấy các giá trị trong tập dữ liệu phân tán rộng so với trung bình, tức là dữ liệu có sự biến động lớn.
 • Ngược lại, một độ lệch chuẩn nhỏ cho thấy dữ liệu tập trung gần giá trị trung bình, tức là dữ liệu ít biến động hơn.

Ý nghĩa của độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn có ý nghĩa quan trọng trong thống kê vì nó cho phép chúng ta đánh giá mức độ biến động của dữ liệu:

 • Phân tích dữ liệu: Độ lệch chuẩn cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về sự phân tán của dữ liệu, giúp đưa ra những nhận xét và kết luận chính xác hơn về tập dữ liệu.
 • So sánh dữ liệu: Độ lệch chuẩn cho phép chúng ta so sánh mức độ biến động của các tập dữ liệu khác nhau.
 • Xây dựng mô hình: Độ lệch chuẩn được sử dụng trong việc xây dựng các mô hình thống kê như hồi quy tuyến tính, phân tích phương sai, v.v.

Công thức tính độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn được tính bằng căn bậc hai của phương sai:

s = √σ²

Trong đó:

 • s: độ lệch chuẩn
 • σ²: phương sai

Ứng dụng của phương sai và độ lệch chuẩn trong thống kê

Phương sai và độ lệch chuẩn là những công cụ mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của thống kê, bao gồm:

Phân tích dữ liệu

 • Xác định sự phân tán: Phương sai và độ lệch chuẩn giúp xác định mức độ phân tán của dữ liệu so với giá trị trung bình. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính chất và sự biến động của dữ liệu.
 • So sánh các nhóm dữ liệu: Phương sai và độ lệch chuẩn có thể được sử dụng để so sánh mức độ biến động của các nhóm dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như so sánh hiệu quả của hai loại thuốc khác nhau.
 • Kiểm tra giả thuyết: Phương sai và độ lệch chuẩn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm tra giả thuyết thống kê, chẳng hạn như kiểm tra xem liệu hai nhóm có phương sai bằng nhau hay không.

Xây dựng mô hình thống kê

Phương sai và độ lệch chuẩn

Ứng dụng của phương sai và độ lệch chuẩn trong thống kê

 • Hồi quy tuyến tính: Phương sai và độ lệch chuẩn được sử dụng để ước lượng sai số trong mô hình hồi quy tuyến tính, từ đó đánh giá độ chính xác của mô hình.
 • Phân tích phương sai: Phương sai của các nhóm được sử dụng để kiểm tra sự khác biệt giữa các nhóm, chẳng hạn như so sánh hiệu quả của các phương pháp giảng dạy khác nhau.

Các lĩnh vực ứng dụng khác

 • Nghiên cứu thị trường: Độ lệch chuẩn được sử dụng để đánh giá sự biến động của nhu cầu thị trường, giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định về sản xuất và tiếp thị sản phẩm.
 • Quản lý tài chính: Phương sai và độ lệch chuẩn được sử dụng để đánh giá rủi ro của các đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
 • Y tế công cộng: Độ lệch chuẩn được sử dụng để đánh giá sự biến động của tỷ lệ mắc bệnh, giúp các nhà dịch tễ học hiểu rõ hơn về sự lây lan của bệnh tật.

Phương sai và độ lệch chuẩn là hai khái niệm quan trọng trong thống kê, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự phân bố của dữ liệu, đánh giá mức độ biến động và tính ổn định của dữ liệu. Cả hai khái niệm này đều có nhiều ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực như phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình thống kê, nghiên cứu thị trường, quản lý tài chính, y tế công cộng và nhiều lĩnh vực khác.

Hy vọng những chia sẻ của Tri Thức Cộng Đồng về phương sai và độ lệch chuẩn sẽ giúp bạn đạt điểm cao trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, nếu bạn cần hỗ trợ về dịch vụ chạy SPSS thuê, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn nhé!

Thông tin liên hệ:

144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

2 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

9 Đại lộ Temasek, Suntec Tower, Singapore

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Tung độ là x hay y?
Tung độ là x hay y?