Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tổng Hợp 14 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Đại Học Cần Thơ Theo Từng Chuyên Ngành Tiêu Biểu

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Đằng sau mỗi bài luận văn thạc sĩ hay luôn là bao công sức, thời gian nghiên cứu tìm tòi của các bạn sinh viên. Để có thể giúp các bạn giảm bớt gánh nặng cũng như tiết kiệm thời gian bài viết dưới đây sẽ chia sẻ các bí quyết giúp làm luận văn thạc sĩ Đại học Cần Thơ một cách chuyên nghiệp và thu nhất.

Bài viết gồm các mẫu luận văn thạc sĩ Đại học Cần Thơ các ngành tiêu biểu cũng như mẫu đề cương và hướng dẫn chi tiết cách trình bày. Các bạn tham khảo ngay nhé.

1. Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành chính sách công

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành chính sách công

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành chính sách công

Tên đề tài: "Hiệu quả quản lý đầu tư công tại thành phố Cần Thơ từ góc nhìn quản lý nhà nước"

Tóm tắt nội dung:

 • Đầu tư công có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển thúc đẩy nền kinh tế đất nước. Đối với thành phố Cần Thơ, việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công có hiệu quả là vô cùng quan trọng.
 • Để tìm hiểu công tác thẩm định các dự án đầu tư, phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công tác giả đã chọn lựa đề tài này để viết bài luận văn.
 • Bài luận văn gồm 5 chương chính:
  • Chương 1: Giới thiệu chung
  • Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn
  • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
  • Chương 4: Hiệu quả quản lý đầu tư công: tiếp cận bằng phương pháp thống kê, mô tả và phương pháp chuyên gia
  • Chương 5: Kết luận, giải pháp, kiến nghị

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1VPmTqO6RYvsUlI337bZ9yQbyUC9P7M7q/view?usp=sharing

2. Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin

Tên đề tài: "Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS quản lý giá đất phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ"

Tóm tắt nội dung:

 • Bài luận văn được viết nhằm ứng dụng phần mềm mapinfo để xây dựng nguồn cơ sở dữ liệu hình học và phi hình học của các thông tin về thửa đất để quản lý một cách chính xác, đảm bảo cho việc quản lý, truy xuất, cập nhật thông tin nhanh chóng.
 • Ngoài ra tác giả còn ứng dụng ngôn ngữ lập trình Mapbasic xây dựng chương trình có thể cập nhật, chỉnh sửa, truy xuất nhanh chóng thông qua các chức năng mới.
 • Các phần mềm này sẽ thay thế cho các biện pháp thủ công truyền thống như bảng biểu hay phần mềm excel giúp tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý và đảm bảo thông tin được rõ ràng hơn.

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1Z0TT56_fg3lIgB-E5pf7mTpa4_eejH6s/view?usp=sharing

3. Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành kinh tế học

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành kinh tế học

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành kinh tế học

Tên đề tài: "Nghiên cứu tác động của quản trị tri thức đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long" của tác giả 

Tóm tắt nội dung:

- Nhìn chung thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long đều là những khu vực có nền kinh tế phát triển và năng động. Tuy nhiên cùng với xu hướng chung thì việc áp dụng quản trị tri thức vào hoạt động của tổ chức vẫn còn khá mờ nhạt.

- Chính vì vậy tác giả đã dành nhiều thời gian đi sâu nghiên cứu và viết bài luận văn với 6 chương chính:

 • Chương 1: Giới thiệu
 • Chương 2: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
 • Chương 3: Thực trạng quản trị tri thức trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long
 • Chương 4: Phân tích tác động của quản trị tri thức đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp
 • Chương 5: Giải pháp nâng cao thực hiện quản trị tri thức đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long
 • Chương 6: Kết luận và kiến nghị

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1VDyeVWsI-0V-kOKGG41VMG-s7qUDJTFQ/view?usp=sharing

4. Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành luật kinh tế

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành luật kinh tế

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành luật kinh tế

Tên đề tài: "Những vấn đề cần lưu ý khi ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý tại Việt Nam"

Tóm tắt nội dung:

 • Như chúng ta đã biết phân công lao động tất yếu cần có sự trao đổi xã hội về mặt hàng hóa, sản phẩm, một khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất xã hội.
 • Hiện nay nhà nước phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo hướng định hướng xã hội chủ nghĩa nên vai trò của hợp đồng kinh tế là không thể thiếu được.
 • Nhưng đáng tiếc hiện nay không ít doanh nghiệp phải chịu thua lỗ, thiệt hại khi giao dịch đại lý mà nguyên nhân chủ yếu nảy sinh trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý.
 • Để góp phần nghiên cứu kịp thời và đầy đủ thực trạng trên tác giả đã viết bài luận văn này.

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1-b9kakuy3BXcXUY_57U-eh1QML6aif4c/view?usp=sharing

5. Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Tên đề tài: "Phân tích mức độ hài lòng của sinh viên đại học Cần Thơ đối với chương trình sinh viên vay vốn hỗ trợ học tập"

Tóm tắt nội dung:

Trong bài luận văn tác giả đã đặt ra 4 giả thiết kiểm định:

 • Giả thiết 1: Số tiền được vay ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên trường Đại học Cần Thơ đối với chương trình "Sinh viên vay vốn"
 • Giả thiết 2: Thời gian nhận vay tiền ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên trường Đại học Cần Thơ đối với chương trình "Sinh viên vay vốn"
 • Giả thiết 3: Thủ tục vay vốn ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên trường Đại học Cần Thơ đối với chương trình "Sinh viên vay vốn"
 • Giả thiết 4: Khâu tổ chức giải ngân ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên trường Đại học Cần Thơ đối với chương trình "Sinh viên vay vốn"

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1lHE-sXCpEZrf3micn5xKgmgh1crx9xZL/view?usp=sharing

6. Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Tên đề tài: "Phân tích hiệu quả sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank Cần Thơ"

Tóm tắt nội dung:

- Bên cạnh việc duy trì và phát triển các lĩnh vực truyền thống, Sacombank còn chú trọng phát triển các dịch vụ ngân hàng phục vụ khách hàng cá nhân.

- Trong bài luận văn tác giả dùng 2 phương pháp nghiên cứu chính:

 • Phương pháp thu thập tài liệu: thu thập tài liệu, thông tin từ các phòng ban của Sacombank chi  nhánh Cần Thơ, qua tạp chí, sách báo, internet.
 • Phương pháp phân tích: sử dụng các biện pháp phân tích tỷ trọng để thấy được cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu của các khoản mục của năm, dùng phương pháp so sánh số tuyệt đối, số tương đối trong các thời kỳ trong ngân hàng, với các ngân hàng khác cùng địa bàn.

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1EAbMBAmQHAEXihR9Tpf48kJMIOLrsOS6/view?usp=sharing

>> Xem thêm: Luận văn đại học cần thơ khoa kinh tế

7. Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành khoa học môi trường

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành khoa học môi trường

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành khoa học môi trường

Tên đề tài: " Hiện trạng rác và tình hình quản lý rác ở thành phố Cần Thơ"

Tóm tắt nội dung:

 • Cùng với sự phát triển của đất nước, thành phố Cần Thơ những năm gần đây đã khẳng định được vai trò của thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
 • Song cùng với tình hình phát triển của thành phố thì vấn nạn ô nhiễm môi trường cũng xảy ra và trở thành bài toán nan giải cho toàn thành phố.
 • Mục tiêu của bài luận văn là xác định hiện trạng rác thải hiện nay của thành phố và đề xuất các biện pháp tốt nhất cho việc quản lý và xử lý rác. 

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1xBtLaI8ZkatmSXpgU6LktTIn_KlA3eeW/view?usp=sharing

8. Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành hệ thống thông tin

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành hệ thống thông tin

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành hệ thống thông tin

Tên đề tài: Bài luận văn với đề tài "Xây dựng hệ thống thông tin địa lý về hạ tầng giao thông bộ thành phố Cần Thơ".

Tóm tắt nội dung:

 • Hệ thống giao thông là tuyến huyết mạch của nền kinh tế tại bất kỳ quốc gia nào. Để cách thành phần kinh tế, xã hội phát triển thì việc xây dựng hệ thống giao thông là điều kiện tiên quyết.
 • Hiện nay trên thế giới hệ thống thông tin GIS đã được áp dụng rộng rãi với các đối tượng quản lý mang tính chất không gian, địa lý.
 • Do đó, việc nghiên cứu và triển khai GIS vào hệ thống hạ tầng giao thông là vô cùng cần thiết. Hệ thống GIS sẽ mang đến cho cán bộ quản lý điều hành những thông tin toàn diện về hiện trạng hạ tầng giao thông gắn liền với vị trí địa lý.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1wZaz-0QXnQLSy1aLWJEqXbA6_5c2czzS/view?usp=sharing

9. Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành hóa hữu cơ

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành hóa hữu cơ

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành hóa hữu cơ

Tên đề tài: "Nghiên cứu sự kháng thuốc của nhóm vi khuẩn Pseudomonas spp. trong môi trường ao nuôi cá tra ở Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ" 

Tóm tắt nội dung:

- Mục tiêu của đề tài chính là đánh giá sự kháng thuốc của nhóm vi khuẩn Pseudomonas spp. trong môi trường ao nuôi cá tra để có cái nhìn sâu sắc hơn về thuốc kháng sinh.

- Từ đó đưa ra biện pháp sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản một cách triệt để hơn.

- Nội dung đề tài gồm 3 phần:

 • Phân lập, định danh vi khuẩn Pseudomonas spp. trong môi trường ao nuôi cá tra ở Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ
 • Xác định sự kháng thuốc của vi khuẩn nhóm Pseudomonas spp.
 • Xác định nồng độ ức chế tối thiểu

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1EQvY0XrNWsBHBEvzce98ZHIhJfZbXGNj/view?usp=sharing

10. Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành kinh tế ngoại thương

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành kinh tế ngoại thương

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành kinh tế ngoại thương

Tên đề tài: "Phân tích nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ" của tác giả Lê Ngọc Trâm.

Tóm tắt nội dung

- Trong những năm qua ngân hàng BIDV Cần Thơ đã không ngừng đổi mới và nâng cao nghiệp vụ thanh toán quốc tế để phục vụ tốt cho khách hàng, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Cùng với tình hình kinh tế đất nước ngày càng phát triển, nghiệp vụ thanh toán quốc tế cũng cần hoàn thiện tốt hơn. Vì vậy tác giả đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng và viết bài luận văn này.

- Bài luận văn được trình bày chi tiết qua 6 chương:

 • Chương 1: Mở đầu
 • Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
 • Chương 3: Khái quát về BIDV Cần Thơ
 • Chương 4: Đánh giá nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại BIDV Cần Thơ
 • Chương 5: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ thanh toán quốc tế
 • Chương 6: Kết luận và kiến nghị

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1qLWzjTVtMkjig1_2Gu5ZEuMjLmr3PSWH/view?usp=sharing

11. Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện

Tên đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của điện lực thành phố Cần Thơ"

Tóm tắt nội dung:

- Do áp lực về sự tăng trưởng kinh tế, sự phát triển nhu cầu sử dụng điện của khách hàng rất đa dạng về hình thức và cần được đáp ứng đầy đủ hơn về sản lượng điện cũng như chất lượng điện.

- Vì vậy ngành điện cần có những giải pháp đi trước đón đầu so với các ngành khác trong việc đầu tư phát triển các công trình điện.

- Trong bài luận văn tác giả chủ yếu sử dụng 3 phương pháp nghiên cứu là:

 • Phương pháp mô tả
 • Phương pháp so sánh nhân quả
 • Phương pháp lịch sử

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1pNnEGUmmKxLH4RhRKzapxLNAeL2J5jkg/view?usp=sharing

12. Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán

Tên đề tài: "Đánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ"

Tóm tắt nội dung:

- Ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực toán học, đã có rất nhiều ứng dụng được áp dụng vào cuộc sống, công việc của con người.

- Tác giả dành nhiều thời gian đi sâu nghiên cứu khi viết luận văn với 3 mục tiêu cụ thể sau:

 • Nhận biết những khác biệt giữa hệ thống kế toán xử lý bằng tay và bằng máy
 • Nguyên tắc tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán
 • Hiểu rõ được thực trạng và phân tích hiệu quả của công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh.

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1aFVUsffruNDU6YKXmfEF0eS_2Y0lfukg/view?usp=sharing

13. Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành nuôi trồng thủy sản

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành nuôi trồng thủy sản

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành nuôi trồng thủy sản

Tên đề tài: "Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá tra ở trung tâm giống Caseamex - thành phố Cần Thơ"

Tóm tắt nội dung:

- Ở Việt Nam trong những năm vừa qua ngành nuôi cá Tra đã đạt được những thành tựu to lớn, không chỉ mang về ngoại tệ mà nó còn góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo cho người dân.

- Tuy nhiên hiện nay việc nuôi cá Tra còn nhiều hạn chế như chất lượng giống thấp, kỹ thuật nuôi kém nên tỷ lệ giống bị hao hụt lớn, vì vậy tác giả viết bài luận văn này với mục tiêu làm giảm tỷ lệ hao hụt trong việc sản xuất cá Tra.

- Bài luận có 2 nội dung nghiên cứu chính là:

 • Kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ để tiến hành cho sinh sản nhân tạo
 • Kỹ thuật kích thích kích dục tố trong quá trình sinh sản nhân tạo cá Tra

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1_X3MXR_KHkT43HOyXLfaKvJyyC7-sjGl/view?usp=sharing

14. Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành phát triển nông thôn

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành phát triển nông thôn

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành phát triển nông thôn

Tên đề tài: Tác giả Tô Huỳnh Như đã viết bài luận văn "Khảo sát khả năng tiết Enzyme Cellulase của các chủng nấm Trichoderma SPP"

Tóm tắt nội dung:

 • Xu hướng hiện nay là phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, việc ứng dụng các biện pháp sinh học đã được áp dụng rộng rãi và hiệu quả cao.
 • Trong quản lý bệnh hại cây trồng như nấm Trichoderma spp. có khả năng đối kháng với nhiều loại nấm bệnh như Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia,…
 • Trên cơ sở đó tác giả viết bài luận văn này nhằm chọn lọc các chủng nấm Trichoderma spp. có khả năng tiết nhiều cellulase cao và có khả năng cho sinh khối cao để làm nền tảng cho các nghiên cứu về phân hủy các dư thừa thực vật theo hướng sinh học.

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1fXyCvWm9JKXqQtGyCCNzROsR3ZMarXuK/view?usp=sharing

15. Mẫu đề cương nghiên cứu tiêu biểu

Mẫu đề cương nghiên cứu tiêu biểu

Mẫu đề cương nghiên cứu tiêu biểu

Tên đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nâng cao hiệu quả đập bóng cao biên trước mặt theo phương chạy đà vị trí số 4 cho nam sinh viên chuyên sâu bóng chuyền khóa 35 Trường Đại học Cần Thơ năm học 2010 – 2011"

Tóm tắt nội dung:

- Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của thể dục thể thao trong công cuộc xây dựng đổi mới đất nước, thể dục thể thao được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.

- Nhằm nâng cao thành tích khả năng đập bóng cao biên trước mặt vị trí số 4 cho người tập bóng chuyền nói chung và cho nam sinh viên chuyên sâu bóng chuyền khóa 35 Trường Đại học Cần Thơ năm học 2010 – 2011 tác giả đã nghiên cứu viết bài luận văn này.

- Bài luận văn gồm 3 chương chính:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận
 • Chương 2: Mục đích, nhiệm vụ, phương pháp
 • Chương 3: Kết quả nghiên cứu

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1eOdGDaQo9Z8awakMbdAVXRigKL8uIbCV/view?usp=sharing

16. Quy định cách trình bày luận văn thạc sĩ đại học Cần Thơ

Quy định cách trình bày luận văn thạc sĩ đại học Cần Thơ

Quy định cách trình bày luận văn thạc sĩ đại học Cần Thơ

Ngoài phần nội dung, cách trình bày cũng rất quan trọng khi làm bài luận văn thạc sĩ. Một bài luận văn trình bày đúng quy cách, sạch đẹp, luôn có được số điểm cao hơn và khiến hội đồng giám khảo ấn tượng, thu hút.

16.1. Yêu cầu chung

Tại Đại học Cần Thơ, luận văn thạc sĩ được viết bằng tiếng Việt nhưng phần tóm tắt sẽ cần viết bằng tiếng Anh. Cách viết, cách hành văn phải có sự đồng nhất trong cả bài luận và viết ở ngôi thứ ba (ví dụ như nghiên cứu được tiến hành chứ không phải viết là chúng tôi tiến hành nghiên cứu). Ngoài các yêu cầu chung trên, bài luận văn còn có những yêu cầu riêng cụ thể hơn như:

Kiểu chữ, cỡ chữ

 • Kiểu chữ quy định là Timenewroman và cỡ chữ tiêu chuẩn là 13. Các tiểu mục sẽ được in đậm. Phần phụ chú cuối trang hay phần ghi chú cho bảng thì là cỡ chữ 10. Cỡ chữ và số trong các bảng là 12, những trường hợp đặc biệt là 11. 

Lề trang, khoảng cách

 • Trong suốt bài luận văn cần thống nhất về lề trang với quy định lề trái là 4cm, các lề phải, trên, dưới là 2,5cm. Cách khoảng (tab) là 1,0cm. Header and footer là 1,0cm.

Cách dòng

 • Về cách dòng luận văn phải được trình bày khoảng cách là 1,2 giữa hai dòng liên tiếp. Trừ trường hợp ví dụ như tài liệu tham khảo, bảng và hình, phụ lục, ghi chú cho bảng… thì khoảng cách sẽ là 1. 
 • Giữa các tiểu mục và các đoạn văn phía trên cách dòng 6 (thự hiện lệnh paragraph spacing before 6 và after 0). Trong trường hợp liệt kê nhiều dòng liên tục thì spacing before 0 và after 0, cách dòng là 1,2.
 • Cách khoảng đầu dòng (hay còn gọi là thụt đầu dòng) cho tiểu mục đánh số và các đoạn văn là 1,0cm (tab=1,0cm). Trường hợp có các tiểu mục nhỏ hơn thì không cần đánh số mà sử dụng kí tự a, b, c…thì cũng thụt đầu dòng và in đạm như tiểu mục có đánh số. Trường hợp tiểu mục ở cuối trang thì chuyển sang trang tiếp theo.

Đánh số trang

 • Đánh số ở giữa trang, phía dưới cùng và cỡ số là 13, tương đương với cỡ chữ trong bài viết. 
 • Các trang trước trang Chương 1 thì đánh số trang bằng số La Mã.
 • Không đánh số trang bìa và trang phụ bìa.

Giấy, kích cỡ giấy

 • Giấy sử dụng để làm bài luận văn sẽ là giấy trắng, cỡ A4 (210 x 297 mm).

Trang bìa

 • Sau khi hoàn thành luận văn trang bìa sẽ đóng theo mẫu và màu quy định của ngành học, gáy luận văn nên dùng màu tương thích cho cho dễ nhìn.
 • Trên trang bìa luận văn in chữ hoa, kiểu New Times Roman (cỡ chữ khác nhau theo dòng).

16.2. Hình thức trình bày

Trang phụ bìa

 • Luận văn Cao học/Luận án Tiến sĩ (cỡ chữ 14)
 • Ngành…(cỡ chữ 14)
 • Mã ngành
 • Tên đề tài (cỡ chữ 20)
 • Tác giả (cỡ chữ 14)
 • Cán bộ hướng dẫn (cỡ chữ 14)

Lưu ý không in logo trường, không in màu, không đóng khung, tựa bài khi xuống dòng thì câu phải đủ ý và in căn giữa.

Tóm tắt

Độ dài của phần này sẽ khoảng 200-350 từ. Trong phần này nên hạn chế đưa bảng biểu, hình vẽ, không nêu trích dẫn tài liệu tham khảo và gồm 4 nội dung chính:

 • Giới thiệu về chủ đề nghiên cứu, mục tiêu của nghiên cứu.
 • Mô tả những phương pháp chính sử dụng trong nghiên cứu.
 • Tóm lược các kết quả nghiên cứu đã đạt được và các nhận định chính.
 • Kết luận và đề xuất chính nếu có.

Lời cảm tạ

 • Thường là lời cảm tạ đến người hướng dẫn, người giúp đỡ, đơn vị tài trợ để luận văn được hoàn thành.

Xác nhận của Hội đồng

 • Trang này gồm tất cả chữ ký, tên của các thành viên hội đồng xác nhận kết quả bảo vệ của luận văn tốt nghiệp.

Lời cam đoan

 • Trang này sẽ viết ngắn gọn về cam đoan bài luận văn này dựa trên kết quả nghiên cứu, làm việc của bạn, không sao chép từ bất kỳ nguồn nào khác.

Mục lục

 • Liệt kê theo trình tự các mục và tiểu mục của bài viết cùng với số trang tương ứng. Trình bày tối đa đến tiểu mục thứ 2 không tính tiểu mục chương. Riêng phần phụ lục thì không trình bày chi tiết.

Danh sách bảng, hình, từ viết tắt

 • Liệt kê chính xác tên của các bảng trong bài và số trang tương ứng. Khi viết trong luận văn từ "Bảng" phải viết in hoa.
 • Liệt kê chính xác tên của các hình trong bài và số trang tương ứng (lưu ý là chỉ dùng thuật ngữ Hình cho tất cả các trường hợp hình vẽ, hình chụp, sơ đồ, biểu thị, biểu đồ…) và từ Hình viết hoa trong luận văn.
 • Trình bày đầy đủ các thuật ngữ viết tắt trong bài viết, phải viết đủ cho lần đầu tiên và kèm theo từ viết tắt. Các đơn vị đo lường không cần trình bày.

Nội dung

- Nội dung bài viết thông thường gồm nhiều phần và mỗi phần có thể cấu trúc như chương hay phần và các tiểu mục. Trong luận văn sẽ gồm 5 phần chính:

 • Chương 1: Giới thiệu (tiêu đề in hoa, in đậm, đặt giữa trang, cỡ chữ 14). Giới thiệu về đề tài nghiên cứu, bối cảnh, các giả thuyết đặt ra và các mục tiêu của nghiên cứu.
 • Chương 2: Tổng quan tài liệu (tiêu đề in hoa, in đậm, đặt giữa trang, cỡ chữ 14). Phần này rất quan trọng, nội dung phải tổng quan được tài liệu liên quan đến chủ đề của luận văn để làm cơ sở cho việc thiết kế các nội dung và thí nghiệm của nghiên cứu.
 • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu (tiêu đề in hoa, in đậm, đặt giữa trang, cỡ chữ 14). Phần này mô tả chi tiết các phương pháp, kỹ thuật… dùng trong nghiên cứu. Trong trường hợp đề tài điều tra thì cần làm rõ số mẫu sẽ điều tra, cách chọn mẫu, cấu trúc bảng hỏi…
 • Chương 4: Kết quả và thảo luận (tiêu đề in hoa, in đậm, đặt giữa trang, cỡ chữ 14). Chương này trình bày kết quả của nghiên cứu bằng cách sử dụng bảng số liệu, hình , mô tả… sao cho kết quả nghiên cứu được nổi bật.
 • Chương 5: Kết luận và đề xuất (tiêu đề in hoa, in đậm, đặt giữa trang, cỡ chữ 14). Căn cứ vào kết quả của nghiên cứu để đưa ra đề xuất, giải pháp cho các nghiên cứu tiếp theo.

Nếu bạn gặp khó khăn khi viết luận văn chất lượng hãy liên hệ dịch vụ viết thuê luận văn tại cần thơ củaTrung tâm. Với kinh nghiệm hơn 10+ năm, Tri Thức Cộng Đồng cam kết mang đến bài luận văn chất lượng nhất. Liên hệ qua gmail ttcd.group@gmail.com hoặc Hotline 0946 88 33 50 để được tư vấn và báo giá trực tiếp.

Trên đây là tất cả các điều bạn cần biết khi làm luận văn thạc sĩ Đại học Cần Thơ. Từ cách viết đề cương luận văn cho đến quy định số trang luận văn thạc sĩ đều được trình bày cụ thể cùng các bài luận văn mẫu của từng chuyên ngành. Chúc bạn sẽ rút ra được những điều bổ ích từ bài viết trên và áp dụng tốt nhất vào trong bài luận văn của mình.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
AI viết tiểu luận
AI viết tiểu luận
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing