Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Hướng Dẫn Cách Viết Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Chi tiết - 2021

5/5 (3 đánh giá) 0 bình luận

Đề cương là một trong những bước quan trọng trong quá trình hình thành nên bài luận văn, nhất là luận văn thạc sĩ đòi hỏi tính logic và tính hệ thống cao. Đây còn là cơ sở để hội đồng chấm thi, đánh giá và nghiệm thu đề tài. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Tri Thức Cộng Đồng tìm hiểu cách viết đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết và chính xác nhất nhé!

Chia sẻ cách viết đề cương luận văn thạc sĩ
Chia sẻ cách viết đề cương luận văn thạc sĩ

1. Cách viết đề cương luận văn thạc sĩ

Mỗi trường đại học hay đơn vị đào tạo đều có những quy định riêng về nội dung đề cương luận văn thạc sĩ, tuy nhiên ít nhất học viên cần đảm bảo có ít nhất những nội dung sau đây.

1.1. Nội dung bắt buộc

Những nội dung bắt buộc phải có trong đề cương luận văn thạc sĩ bao gồm:

 • Thông tin của học viên, bao gồm họ tên, cơ sở đào tạo, chuyên ngành, mã số, khóa, khoa,...
 • Tên đề tài nghiên cứu.
 • Cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn của đề tài.
 • Mục tiêu mà đề tài hướng đến (những kết quả cần đạt được)
 • Đối tượng nghiên cứu.
 • Phương pháp nghiên cứu.
 • Dự kiến kết quả nghiên cứu tác giả sẽ đạt được.
 • Dự kiến bàn luận.
 • Kế hoạch thực hiện (đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian nào, các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu được thực hiện như thế nào, mất bao lâu,...)
 • Kinh phí dự kiến cho đề tài.
 • Phụ lục: trình bày về những công cụ nghiên cứu, danh mục tài liệu tham khảo.
 Hướng Dẫn Cách Viết Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ

Hướng Dẫn Cách Viết Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ

1.2. Phần mở đầu

Phần mở đầu hay chính là phần đặt vấn đề. Tại đây, tác giả cần nêu bật được những nội dung như:

 • Tính cấp thiết của đề tài: nêu rõ lý do tác giả lựa chọn đề tài làm đề tài nghiên cứu trong luận văn, ý nghĩa về lý luận cũng như thực tiễn của đề tài.
 • Mục đích nghiên cứu: những kết quả cần đạt được, bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể. Các mục tiêu phải đảm bảo tính đặc thù của chuyên ngành, và có thể đo lường được.
 • Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: đề tài mang lại những đóng góp mới mẻ gì cho nền tảng kiến thức chuyên môn, hoặc đã vận dụng kiến thức để thay đổi thực tiễn như thế nào.
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: nêu rõ những đối tượng nghiên cứu (tiêu chuẩn lựa chọn, cỡ mẫu, phương pháp chọn mẫu,...) và phạm vi nghiên cứu ( về thời gian và không gian).
Đề cương luận văn thạc sĩ cần tuân theo những quy tắc về nội dung và hình thức nhất định

Đề cương luận văn thạc sĩ cần tuân theo những quy tắc về nội dung và hình thức nhất định

1.3. Cơ sở lý thuyết

Trong phần này, người viết cần dành thời gian tìm hiểu một cách có chọn lọc những tài liệu, kiến thức có liên quan đến đề tài của mình. Việc làm này nhằm củng cố lại kiến thức cho chính tác giả, đồng thời cung cấp cho người đọc lượng kiến thức cần thiết có liên quan đến đề tài.

Các kiến thức cần đề cập đến bao gồm:

 • Các khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành có liên quan.
 • Tổng quan về những lý thuyết xoay quanh lĩnh vực nghiên cứu.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp thu thập dữ liệu: thu thập các nguồn dữ liệu qua việc sử dụng hồ sơ, báo cáo, tài liệu có sẵn hay trải qua quá trình quan sát, phỏng vấn, thảo luận nhóm,...
 • Phương pháp phân tích số liệu: phương pháp làm sạch số liệu, nhập liệu và phân tích số liệu.
 • Phương pháp nghiên cứu: trình bày rõ phương pháp nghiên cứu là định lượng, định tính hay cả hai. Dữ liệu bạn sử dụng là dữ liệu sơ cấp hay thứ cấp, tiếp cận với nguồn dữ liệu bằng các phương pháp mô tả hay phân tích, điều tra, đánh giá, thống kê, phương pháp lý luận (phân tích, tổng hợp, suy diễn, quy nạp)

1.5. Kết quả dự kiến đạt được

Trình bày kết quả nghiên cứu dự kiến theo từng mục tiêu đã đề ra ở phần mở đầu. Lưu ý kết quả cần bám sát vào chủ đề nghiên cứu, mục tiêu và những câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra.

1.6. Tiến độ thực hiện đề tài

Trình bày quá trình thực hiện bài luận văn một cách cụ thể, bao gồm những thời kỳ, giai đoạn và những hoạt động nào. Đồng thời nêu thời gian dự kiến cho từng hoạt động.

style="text-align: justify;">Bạn có thể tham khảo bảng tiến độ như sau:

Bảng tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ

Bảng tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ

1.7. Danh mục tài liệu tham khảo

Liệt kê toàn bộ những tài liệu tham khảo đã sử dụng cho đề cương luận văn theo đúng quy định. Trong đó:

 • Họ tên tác giả được viết đầy đủ, nếu tài liệu có nhiều tác giả cần ghi tên 3 tác giả đầu tiên, năm xuất bản (trong ngoặc đơn).
 • Đối với tài liệu tham khảo là đồ án, luận án, luận văn,... cần ghi rõ tên đề tài, bậc học, cơ sở đào tạo.
 • Tài liệu là giáo trình, bài giảng hay các tài liệu nội bộ, cần cung cấp đầy đủ thông tin theo thứ tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên giáo trình, nhà xuất bản, đơn vị chủ quản.
 • Tài liệu trích dẫn từ nguồn internet (hạn chế) cần trích dẫn theo trình tự: tên tài liệu, đường dẫn liên kết của tài liệu, thời gian trích dẫn.

1.8. Phụ lục (Nếu có)

Thông thường, đề cương luận văn thạc sĩ rất ít khi có phần phụ lục. Phụ lục sẽ trình bày dữ liệu thô hoặc phiếu khảo sát.

Bạn cũng có thể tìm hiểu ngay bài viết: Đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục

2. Hình thức trình bày đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết

Đề cương luận văn thạc sĩ cần tuân thủ những quy định cụ thể và nghiêm ngặt về hình thức trình bày. Các bạn có thể tham khảo những lưu ý sau để hoàn thiện nhất bản đề cương của mình.

2.1. Quy định chung

Đề cương luận văn thạc sĩ được trình bày trên khổ giấy A4, với nội dung được triển khai theo trình tự sau:

 • Luận văn thạc sĩ bao gồm 2 trang bìa, một bìa màu và một bìa in thường ở phía trong.
 • Mục lục: nêu rõ những đề mục chính của đề cương, có kèm trích dẫn số trang.
 • Danh mục từ viết tắt (nếu có).
 • Danh mục hình vẽ, bảng biểu, sơ đồ.
 • Phần đặt vấn đề (bắt đầu đánh số trang từ phần nội dung này theo các chữ số Ả Rập 1, 2, 3,...)
 • Chương 1: Cơ sở lý thuyết hay Tổng quan tài liệu.
 • Chương 2: Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của luận văn.
 • Chương 3: Dự kiến kết quả luận văn.
 • Chương 4: Dự kiến bàn luận.
 • Kế hoạch thực hiện luận văn theo từng giai đoạn.
 • Danh mục tài liệu tham khảo.
 • Phụ lục (nếu có).
Những lưu ý khi trình bày đề cương luận văn thạc sĩ

Những lưu ý khi trình bày đề cương luận văn thạc sĩ

Để hiểu hơn về kết cấu nội dung của bài luận văn thạc sĩ bạn có thể tham khảo bài viết đầy đủ này: Tổng Hợp Kinh Nghiệm Viết Luận Văn Thạc Sĩ Chi Tiết Từ A-Z

2.2. Soạn thảo văn bản

Học viên cần lưu ý một số thông tin sau khi soạn thảo văn bản:

 • Sử dụng bảng mã Unicode , font chữ Time New Roman cỡ chữ 13 hoặc 14. Mật độ chữ phân bổ bình thường, không nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ.
 • Giãn dòng 1,5 lines, căn lề trên 3,5cm, dưới 3,0cm, trái 3,5cm, phải 2cm.
 • Số trang được đánh ở chính giữa, phía dưới mỗi trang.
 • Đề cương luận văn thạc sĩ có tối thiểu 20-25 trang.

2.3. Tiểu mục

Các tiểu mục được đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất sẽ có 4 chữ số, với số thứ nhất chính là số chương.

2.4. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

 • Đánh số bảng biểu, hình vẽ và phương trình sẽ gắn với số chương mà nó xuất hiện.

Ví dụ: Hình 2.5 là hình thứ 5 của chương 2.

 • Đồ thị, bảng biểu, hình vẽ phải ghi rõ nguồn tham khảo, và liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo phía cuối.
 • Tên bảng phải ghi phía trên của bảng, còn đối với biểu đồ, sơ đồ, hình vẽ sẽ ghi tên ở phía dưới.

2.5. Viết tắt

Hạn chế tối đa việc sử dụng từ viết tắt trong đề cương luận văn. Chỉ viết tắt đối với những thuật ngữ, cụm từ được sử dụng nhiều lần hoặc có tính phổ biến. Đề cập toàn bộ những từ viết tắt trong danh mục từ viết tắt.

Sau khi hoàn thành đề cương luận văn nếu bạn chưa biết cách bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ thì hãy tham khảo ngay nhé!

3. Mẫu đề cương luận văn cụ thể

3.1. Mẫu đề cương bản word miễn phí

Tri Thức Cộng Đồng giới thiệu đến bạn mẫu đề cương luận văn thạc sĩ của tác giả Lê Thị Huệ, Viện Đại học mở Hà Nội (2012).

Link tải mẫu đề cương bản WORD

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ

3.2. Mẫu đề cương các chuyên ngành

Bạn có thể tham khảo thêm một số đề cương luận văn thạc sĩ theo từng chuyên ngành như Quản lý giáo dục, tài chính ngân hàng,..tại bài viết: Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Chi Tiết A-Z

3.3. Mẫu đề cương ngành kế toán

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành kế toán cũng như cách làm chi tiết dành cho thạc sĩ kế toán.

Trên đây là những thông tin liên quan xoay quanh việc làm đề cương luận văn thạc sĩ mà Tri Thức Cộng Đồng muốn chia sẻ đến bạn đọc. Hy vọng qua bài viết, bạn có thể hoàn thiện bài luận văn của mình một cách tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Bố Cục Bài Tiểu Luận Tiêu Chuẩn Kèm Hướng Dẫn Chi Tiết
Bố Cục Bài Tiểu Luận Tiêu Chuẩn Kèm Hướng Dẫn Chi Tiết
Top 5 Bài Tiểu Luận Về Công Ty Vinamilk Hay Nhất, Cực Đáng Xem
Top 5 Bài Tiểu Luận Về Công Ty Vinamilk Hay Nhất, Cực Đáng Xem
Hướng Dẫn Cách Trình Bày Bìa Tiểu Luận Chính Xác Và Hiệu Quả Nhất
Hướng Dẫn Cách Trình Bày Bìa Tiểu Luận Chính Xác Và Hiệu Quả Nhất
Top 12 Luận Văn Thạc Sĩ Marketing Và 40 Đề Tài Chọn Lọc Mới Nhất Hiện Nay
Top 12 Luận Văn Thạc Sĩ Marketing Và 40 Đề Tài Chọn Lọc Mới Nhất Hiện Nay
Top 10 Mẫu Kết Luận Luận Văn Tốt Nghiệp Chọn Lọc Tham Khảo
Top 10 Mẫu Kết Luận Luận Văn Tốt Nghiệp Chọn Lọc Tham Khảo