Chia Sẻ Cách Viết Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Chuẩn Nhất


Nếu bạn vẫn chưa biết cách viết đề cương luận văn thạc sĩ như thế nào và đang cảm thấy lo lắng thì hãy xem ngay bài viết mà Tri Thức Cộng Đồng chia sẻ dưới đây nhé.

Chia sẻ cách viết đề cương luận văn thạc sĩ
Chia sẻ cách viết đề cương luận văn thạc sĩ

1. Mở đầu

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Bạn cần làm rõ được các nội dung sau đây trong đề cương luận văn thạc sĩ:

– Lý do bạn lựa chọn đề tài nghiên cứu này?

– Tính cấp thiết phải nghiên cứu đề tài?

– Sự phù hợp của tên đề tài với chuyên ngành đào tạo?

– Câu hỏi nghiên cứu của bạn đối với vấn đề nghiên cứu?

1.2. Mục đích nghiên cứu

– Mục đích của bạn trong vấn đề nghiên cứu là gì?

– Trên cơ sở đó nhiệm vụ đặt ra đối với luận văn như thế nào?

1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Trong phần này, bạn cần nêu được ý nghĩa/ đóng góp của đề tài về mặt khoa học và thực tiễn

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu của luận văn là gì?

– Phạm vi nghiên cứu phải phù hợp với vấn đề nghiên cứu và quy mô của một luận văn thạc sĩ (không gian và thời gian)?

1.5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

– Học viên sử dụng phương pháp nghiên cứu nào? Tại sao?

– Trình bày tóm tắt phương pháp nghiên cứu được sử dụng?

– Nguồn số liệu dự kiến được sử dụng được lấy từ đâu? Mức độ khả thi?

Cụ thể:

Nội dung mục này cần làm rõ: Thiết kế điều tra, quy trình thực hiện, phương pháp thu thập số liệu (trong quá trình điều tra và cách tính toán các chỉ tiêu nghiên cứu) và phương pháp xử lý thống kê số liệu để thực hiện được từng nội dung nghiên cứu. Việc mô tả phương pháp phải đầy đủ, chi tiết, rõ ràng và cụ thể để đồng nghiệp có thể tham khảo và lặp lại được nghiên cứu một cách chính xác.

– Thiết kế nghiên cứu (thí nghiệm): Nêu rõ loại hình điều tra nào đã được sử dụng cho công trình nghiên cứu. Thu thập số liệu bao gồm số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp. Thu thập số liệu sơ cấp cần nêu rõ phương pháp điều tra, dung lượng mẫu điều tra, địa điểm điều tra, nội dung điều tra, cách điều tra.

– Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp xác định: Trình bày các chỉ tiêu nghiên cứu gắn nội dung đề tài Nêu rõ những chỉ tiêu nào được dùng làm thước đo để đánh giá kết quả nghiên cứu và cách xác định chúng như thế nào. Cần mô tả các phương pháp và phương tiện đo lường các chỉ tiêu kèm theo các thông số và độ tin cậy, độ chính xác. Nếu là phương pháp mới, phải nêu toàn bộ các chi tiết. Nếu các phương pháp đã được công bố trước đó trong một tạp chí khoa học thì chỉ cần chỉ dẫn nguồn gốc tài liệu tham khảo rõ ràng cho từng phương pháp.

– Quy trình nghiên cứu: Tóm lược từng bước nghiên cứu, chi tiết cho từng can thiệp (nếu có). Nếu quy trình có liên quan đến chọn mẫu thì cần mô tả cụ thể quy trình chọn mẫu đại diện như thế nào? 

– Phân tích số liệu: Bạn cần phải nêu được mô hình thống kê nào đã được sử dụng để phân tích số liệu, trong đó chỉ rõ biến phụ thuộc và biến độc lập là gì và dạng quan hệ giữa chúng. Đồng thời bạn cũng cần phải lý giải tại sao lại chọn phương pháp phân tích này mà không chọn phương pháp phân tích khác. Đối với các phương pháp thông dụng thì không cần, những phương pháp mới hay không thông dụng thì cần trích dẫn nguồn gốc tham khảo. Ngoài ra bạn cũng cần nêu rõ là đã dùng phần mềm nào để thực hiện việc phân tích thống kê.

– Nếu đề tài luận văn về điều tra chọn mẫu cần xử lý thống kê một số đại lượng thống kê thông dụng của mẫu như: Độ lệch chuẩn, sai số chuẩn, hệ số biến động.

1.6. Kết quả dự kiến đạt được

– Nghiên cứu đã đưa ra được nội dung gì?

– Nghiên cứu được áp dụng như thế nào trong thực tế

2. Kết cấu nội dung luận văn

Học viên dự kiến kết cấu của luận văn cho phù hợp với tên đề tài, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu

2.1. Số chương, tên chương, tiểu mục chương

2.2. Các chương phải có

– Chương 1: Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu, khái quát về vấn đề nghiên cứu, những nghiên cứu liên quan, thực trạng vấn đề nghiên cứu ở Việt Nam

– Chương 2: Trình bày về phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Bạn phải trình bày chi tiết những khái niệm và các vấn đề có liên quan, cơ sở để lựa chọn phương pháp nghiên cứu.

Để viết cơ sở lý luận của đề tài, bạn phải sưu tầm tài liệu, tổng hợp, và sắp xếp một cách logic xung quanh một luận đề chính nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức lý luận cần thiết liên quan đến câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu của đề tài luận văn.

Hãy lý giải những lý thuyết được áp dụng như thế nào trong luận văn và vì sao. Lý thuyết là cơ sở để xây dựng khung phân tích chứ không phải đưa vào để trang điểm cho luận văn. Phương pháp và nội dung luận văn được xây dựng dựa vào khung phân tích và yêu cầu phải có tính thống nhất giữa lý thuyết, giả thuyết, phương pháp và kết quả.

– Chương 3: Trình bày về các giải pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu.

– Danh mục Tài liệu tham khảo: Bạn chỉ liệt kê những tài liệu tham khảo được sử dụng để viết đề cương nghiên cứu. Các tài liệu được sử dụng  phải được trích dẫn tại một hay nhiều phần của đề cương

Với những hướng dẫn về cách viết đề cương luận văn thạc sĩ trên đây, Tri Thức Cộng Đồng hi vọng rằng bạn sẽ có thể ngay lập tức áp dụng vào đề tài của mình và hoàn thiện đề cương một cách nhanh chóng, chuẩn xác nhất.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hotline: 0946 88 33 50
Chat Zalo
Zalo: 0946.883.350
Chat với chúng tôi qua Zalo