Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Hướng Dẫn Cách Trình Bày Luận Văn Thạc Sĩ Từ A - Z

5/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Một bài luận văn thạc sĩ ngoài nội dung chất lượng thì hình thức trình bày cũng là một điều cần quan tâm. Cách trình bày khoa học, bố trí hợp lý trong một bài luận văn sẽ thể hiện trình độ và chuyên môn của người viết. Hãy để Tri Thức Cộng Đồng chia sẻ đến bạn đọc cách trình bày luận văn thạc sĩ đúng chuẩn, ấn tượng và ghi điểm tuyệt đối trong mắt giám khảo chấm bài.

Luận văn thạc sĩ là một công trình nghiên cứu khoa học của một học viên theo học hệ thạc sĩ, nhằm đưa ra những đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn hoặc một giải pháp sáng tạo có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực đang nghiên cứu.

Cách trình bày luận văn thạc sĩ

Cách trình bày luận văn thạc sĩ

Kết quả của một công trình nghiên cứu khoa học làm luận văn thạc sĩ gồm 2 cuốn:

 • Cuốn toàn văn: Là cuốn trình bày chi tiết kết quả của quá trình nghiên cứu, có độ dài từ 80 - 100 trang, trình bày sạch sẽ, rõ ràng, mạch lạc. Kết cấu cơ bản chia thành 4 phần chính, mỗi phần có thể khác nhau tùy yêu cầu từng trường.
 • Cuốn tóm tắt: Là cuốn tóm tắt tổng quan nhất về công trình nghiên cứu thạc sĩ, có độ dài tối đa trong 24 trang giấy, yêu cầu trình bày ngắn gọn, rõ ràng, nổi bật những nét tiêu biểu của bài nghiên cứu. 

Trong bài viết này tập trung giới thiệu cách trình bày luận văn thạc sĩ của cuốn toàn văn thạc sĩ.

1. Trình bày nội dung bài luận văn thạc sĩ

Tuỳ thuộc vào yêu cầu của mỗi trường, cấu trúc bài luận văn thạc sĩ sẽ khác nhau. Nhưng chủ yếu nội dung bài luận văn thạc sĩ sẽ bao gồm các phần sau:

1.1. Phần mở đầu

Phần mở đầu luận văn thạc sĩ

Phần mở đầu luận văn thạc sĩ

Để gây ấn tượng đối với giám khảo chấm bài ngay từ lần đầu tiên, bạn cần chú ý đến 6 nội dung sau trong phần mở đầu của luận văn thạc sĩ:

 • Lý do chọn đề tài (hay Tính cấp thiết của đề tài);
 • Mục đích nghiên cứu;
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu;
 • Phương pháp nghiên cứu;
 • Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài;
 • Cấu trúc của luận văn: Bao gồm số chương, tên chương, tóm tắt nội dung của từng chương

Quy định trình bày phần mở đầu cũng được chú ý hơn cả, với những quy chuẩn như sau:

 • Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang. Trang 1 là trang đầu tiên của phần “Mở đầu”
 • Nội dung viết ngắn gọn, súc tích, tập trung làm nổi bật các ý chính trong 6 nội dung nói trên. 

1.2. Tổng quan lý thuyết

Tổng quan lý thuyết là phần trình bày khái quát các thông tin về: 

 • Lý thuyết các công trình đã nghiên cứu
 • Các vấn đề mà luận văn sẽ tập trung nghiên cứu
 • Trình bày các cơ sở lý thuyết, giả thuyết,.. đã được sử dụng trong bài luận văn 

Người viết cần nêu ra những nhận xét, quan điểm cá nhân về những kết quả nghiên cứu đó, tránh chỉ chép lại đơn thuần nghiên cứu. Từ đó, tổng kết các vấn đề và đề xuất hướng phát triển cho đề tài.

1.3.Phần nội dung

Nội dung luận văn thạc sĩ

Nội dung luận văn thạc sĩ

Đây là phần quan trọng nhất và cũng chiếm điểm số cao nhất trong bài luận văn thạc sĩ, do đó học viên nên hết sức lưu ý tập trung vào phần nội dung chính này.

Phần này có 2 cách chia, tùy theo từng yêu cầu và lựa chọn của người viết:

Cách 1: Bao gồm các nội dung trong 1 chương Nội dung nghiên cứu:

 • Trường hợp áp dụng: Nghiên cứu theo phương pháp phân tích định tính
 • Nội dung: Phân tích thực trạng, nêu ưu - nhược điểm, quan điểm của tác giả về vấn đề được nghiên cứu.

Cách 2: Chia nội dung thành 2 chương:

 • Trường hợp áp dụng: Nghiên cứu theo phương pháp phân tích định lượng
 • Nội dung: Bao gồm 2 chương:
 • Chương 1: Phương pháp nghiên cứu (thu thập số liệu, xây dựng mô hình…)
 • Chương 2: Kết quả nghiên cứu (trình bày kết quả, nhận xét đánh giá…)

1.4. Phần kết luận và kiến nghị

Phần này tổng kết lại các vấn đề chính đã trình bày trong bài luận văn:

 • Trình bày, đánh giá, bàn luận các kết quả nghiên cứu
 • Trình bày  những đề xuất, kiến nghị, dự báo… cho vấn đề nghiên cứu
 • Trình bày ngắn gọn đóng góp, chỉ ra giới hạn của bài luận văn

Lưu ý: Nêu một cách ngắn gọn những vấn đề đã được trình bày, chủ yếu đề xuất các giải pháp và đóng góp ý kiến để xây dựng vấn đề.

Kết cấu bài luận văn thạc sĩ

Kết cấu bài luận văn thạc sĩ

1.5. Danh mục các công trình công bố của tác giả (nếu có)

Đây là phần nội dung nhằm nhắc lại các công trình trước đó bạn đã nghiên cứu để tạo sự tin tưởng và đảm bảo tính trung thực, khách quan cho bài viết.

Nội dung chính:

 • Bao gồm các công trình (bài báo, báo cáo hội nghị - hội thảo vv...) xếp theo thứ tự thời gian tăng dần. 
 • Minh chứng của mỗi công trình như bản copy trang bìa tạp chí công bố, bản copy mục lục tạp chí, bản copy bài đã công bố.

Lưu ý: Trong trường hợp công trình chưa được đăng, tác giả có thể đưa vào danh mục bản copy toàn văn công trình sẽ công bố, kèm theo giấy xác nhận của tòa soạn “Công trình đã qua phản biện và đã được chấp nhận đăng”.

1.6. Danh mục tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo

Phần này được đặt ở đâu trong bài, trình bày phần này cần đảm bảo đúng quy trình của nhà trường, giúp đảm bảo tính chính xác của nguồn tài liệu tham khảo.

Danh mục tài liệu tham khảo cần liệt kê:

 • Nguồn tài liệu tác giả nghiên cứu đã sử dụng để tham khảo
 • Các công trình có liên quan khác được trích dẫn trong đề tài

Các danh mục này nên:

 • Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái ABC hoặc theo thứ tự thời gian
 • Chia thành 2 mục: Tiếng Việt và Tiếng nước ngoài

1.7. Phụ lục

Phụ lục là phần trình bày vị trí các bảng biểu, hình ảnh, sơ đồ… được sử dụng trong bài luận văn thạc sĩ đã nghiên cứu.

Mỗi kiểu nội dung sẽ có một phụ lục tương ứng, ví dụ: Phụ lục bảng biểu, Phụ lục hình ảnh… Các phụ lục này cần được thể hiện riêng biệt trên từng trang giấy để người đọc dễ phân biệt và nắm bắt.

Phụ lục cần được sắp xếp đánh số hoặc đánh thứ tự theo bảng chữ cái ABC. Ví dụ: Phụ lục 1, Phụ lục 2… hoặc Phụ lục A, Phụ lục B…

Cấu trúc bài luận văn thạc sĩ hoàn chỉnh

Cấu trúc bài luận văn thạc sĩ hoàn chỉnh

Mẫu trình bày luận văn thạc sĩ chi tiết để bạn đọc tham khảo và tải về miễn phí: Hướng dẫn trình luận văn thạc sĩ

2. Hình thức trình bày luận văn thạc sĩ

Một công trình nghiên cứu lớn như luận văn thạc sĩ sẽ được chú ý đến rất nhiều khía cạnh, trong đó điểm thu hút đầu tiên là hình thức trình bày. 

Một bài luận văn thạc sĩ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cách trình bày được thống nhất tại đơn vị học tập. Cụ thể, các quy định đó sẽ được trình bày ở dưới đây:

Quy định trình bày luận văn thạc sĩ

Quy định trình bày luận văn thạc sĩ

2.1.Cách soạn thảo văn bản trang nội dung

Yếu tố

Định dạng

Khổ giấy

A4 (210 x 297mm)

Phông chữ

< 120 trang, không kể phụ lục

Cỡ chữ

Thuộc mã UNICODE, Times New Roman

Dãn dòng

13 hoặc 14

Căn lề

1.5 lines

Số lượng trang

Lề trên: 3.5 cm; lề dưới: 3.5 cm; lề phải: 2cm; lề trái: 3.5 cm

Vị trí đánh số trang

Đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang

Lưu ý

 • Các bài luận văn đảm bảo trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc theo một trình tự nhất định, yêu cầu sạch sẽ, không tẩy xóa…
 • Luận án đóng bìa cứng, in chữ nhũ dễ nhìn.

2.2. Phần chương, mục, tiểu mục

Một bài luận văn thạc sĩ khoa học phải được chia thành các chương nhỏ, có tên chương rõ ràng để người đọc dễ theo dõi. Thông thường, số lượng chương trong một bài luận không nên vượt quá 6 chương.

Mỗi chương được chia thành các mục nhỏ, gọi là đề mục. Tiếp đó, mỗi đề mục sẽ được chia thành các mục nhỏ hơn, gọi là tiểu mục. 

Lưu ý: 

 • Khi đánh số các đề mục/ tiểu mục, bạn có thể sử dụng tính năng Multilevel List trong Word để dễ quản lý hơn.
 • Đối với bất kỳ bài luận văn nào, mỗi nhóm đề mục yêu cầu đảm bảo có ít nhất hai đề mục. Tức là, nếu trong bài đã có đề mục 2.1 thì tác giả bài luận nhất định phải chia nội dung sao cho hợp lý để có thêm đề mục 2.2 tiếp theo. Tương tự với các tiểu mục.
 • Khi trình bày luận văn thạc sĩ, người viết cần sắp xếp các tiểu mục của luận văn thành các nhóm chữ số. Thông thường, một bài luận chỉ nên sử dụng tối đa bốn chữ số trong một tập hợp nhóm.

Ví dụ, Đối với tiểu mục 4.3.2.1, có thể hiểu là:

 • 4 đại diện chương 4
 • 3 đại diện đề mục 3
 • 2 đại diện nhóm tiểu mục 2
 • 1 đại diện tiểu mục 1

Một bài luận văn hoàn chỉnh thì không thể thiếu một lời cảm ơn sâu sắc, ngắn gọn, bạn đã biết cách viết chưa tham khảo: Lời cảm ơn luận văn thạc sĩ

2.3. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

Bảng biểu, hình vẽ trong luận văn

Bảng biểu, hình vẽ trong luận văn

Bảng biểu, hình vẽ, đồ thị hay phương trình đều là những yếu tố rất quan trọng trong Cách trình bày luận văn thạc sĩ. Yêu cầu bắt buộc là mọi bảng biểu, đồ thị, hình ảnh đều phải trích dẫn nguồn đầy đủ và được liệt kê trong Danh mục tài liệu tham khảo.

Bảng biểu, đồ thị:

 • Tiêu đề được ghi phía trên bảng/ đồ thị
 • Với các bảng ngắn hoặc đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập, và không bị ngắt trang.
 • Với các bảng dài, có thể tách thành những trang riêng nhưng phải được đặt ở tiếp theo ngay phần nội dung đề cập trong bảng.
 • Với những bản đồ, bản vẽ, CD… có kích thước lớn hơn trang giấy định sẵn của bài luận, có thể đính kèm trong một phong bì cứng sau gắn vào phong bì sau luận văn.

Hình vẽ:

 • Được vẽ rõ ràng bằng mực đen, hoặc sử dụng hình ảnh rõ nét từ các nguồn tìm kiếm để dễ dàng sao chụp lại
 • Trên hình có đánh số và ghi đầy đủ tiêu đề
 • Đánh số mỗi hình ảnh, bảng biểu phải gắn với số chương, ví dụ như hình 3.2 có nghĩa là hình thứ 2 trong chương 3.

Phương trình toán học:

 • Tùy chỉnh trình bày trên một dòng đơn hoặc dòng kép, nhưng phải có sự thống nhất trong toàn bài.
 • Tất cả các phương trình được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên lề phải.

Ký hiệu mới:

 • Khi có ký hiệu mới xuất hiện lần đầu tiên trong bài phải có sự giải thích đi kèm ngay trong phương trình.
 • Nếu cần thiết, liệt kê và nêu ý nghĩa của các ký hiệu đó trong Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt để ở phần đầu luận văn.

2.4. Viết tắt

Đối với các bài luận quan trọng, đặc biệt là luận văn thạc sĩ, bạn nên hạn chế viết tắt hoặc tốt nhất là không nên sử dụng các từ viết tắt trong bài. Chỉ nên viết tắt với những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn.

Các từ, cụm từ thường được viết tắt bao gồm:

 • Từ mang tính học thuật bắt buộc, chuyên ngành lặp lại nhiều lần trong luận văn
 • Từ, thuật ngữ, tên cơ quan, tổ chức, thương hiệu có thể áp dụng hình thức viết tắt sau lần viết đầu tên có kèm chữ viết tắt trong ngoặc đơn

Lưu ý: Trong trường hợp bài luận văn thạc sĩ sử dụng nhiều từ viết tắt, nên thống kê các chữ, cụm từ này lại và sắp xếp thành một danh mục chữ viết tắt đặt đầu bài luận. Danh mục này cần được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái ABC. 

Đối với cụm từ viết tắt bằng tiếng Anh, bắt buộc phải dịch ra tiếng Việt. Ví dụ: AS (Aggregate Supply): Tổng cung

2.5. Mục lục của luận văn

Mục lục luận văn thạc sĩ

Mục lục luận văn thạc sĩ

Phần chính của mục lục bài luận văn chính là danh mục tài liệu tham khảo. Tuy nhiên danh mục này cũng có một vài yêu cầu nhất định như dưới đây:

Danh mục tài liệu tham khảo

 • Thông thường, các tài liệu tham khảo sẽ được sắp xếp theo từng ngôn ngữ riêng (tiếng Anh, tiếng Việt…)
 • Các tài liệu tham khảo trích dẫn theo trình tự: Tên tác giả. (Năm xuất bản). Tên tác phẩm. Nhà xuất bản. Nơi xuất bản. 

Ví dụ:  PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh và TS. Hoàng Thị Lan Hương (2013), Quản trị kinh doanh khách sạn, tr. 249-298.

 • Các tài liệu tham khảo nên xếp theo thứ tự bảng chữ cái, đánh số mỗi tài liệu tham khảo và đặt ở đầu bài luận để người đọc dễ theo dõi

2.6. Phụ lục của luận văn

Dưới đây là một số hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ theo các phụ lục cần có trong bài để bạn đạt kết quả tốt nhất.

Danh mục bảng biểu

 • Sử dụng tính năng Reference trong Word để đánh số và liệt kê mục lục các bảng sử dụng trong bài
 • Hoặc có thể áp dụng mẫu bảng sau:

Số hiệu bảng

Tên bảng

Trang

1.1

Số lượng cà phê ca cao tiêu thụ tại Việt Nam năm 2021

5

...

...

...

Danh mục hình vẽ, đồ thị

 • Tương tự như đối với Danh mục bảng biểu, bạn có thể sử dụng tính năng Reference trong Word
 • Hoặc tham khảo bảng:

Số hiệu

Tên

Trang

2.1

Biểu đồ số lượng cà phê tiêu thụ trung bình năm 2015 - 2020

9

...

...

...

Danh mục viết tắt

 • Phần này, bạn nên kẻ bảng để người đọc dễ dàng tra cứu và tiện theo dõi bài. Hãy tham khảo cách trình bày sau:

STT

Ký hiệu viết tắt

Chữ viết đầy đủ

1

DN

Doanh nghiệp

2

GTGT

Giá trị gia tăng

3

TMDT

Thương mại điện tử

4

….

Ngoài ra, phụ lục còn có thể chèn thêm bảng hỏi khảo sát được đính kèm cuối bài. Bảng hỏi yêu cầu không chỉnh sửa hay bổ sung so với thực tế, phải giữ nguyên số liệu.

Lưu ý: Phần phụ lục không được có số trang nhiều hơn phần nội dung chính.

Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ cơ bản

Danh mục viết tắt phải được sắp xếp theo đúng thứ tự

2.6. Định dạng trang bìa

Trang bìa bài luận văn thạc sĩ được là một trong những yếu tố thu hút ánh nhìn đầu tiên của người đọc. Một trang bìa chuyên nghiệp, sang trọng cần phải được hết sức chú ý, đặc biệt trong bài luận có tính quan trọng cao như luận văn thạc sĩ.

Trang bìa chính

 • Là trang bìa cứng, in trên chất liệu dày làm bìa cho cuốn luận văn thạc sĩ
 • Khung trang bìa: Lựa chọn khung bìa có nền trang trí đơn giản, đảm bảo thẩm mỹ, nổi bật nội dung chính và tránh gây rối mắt cho người nhìn
 • Nội dung: Trình bày rõ ràng, đầy đủ thông tin theo thứ tự: Bộ trường đang trực thuộc (In hoa) - Tên cơ sở giáo dục (In hoa) - Logo của trường - Tên đề tài luận văn (In hoa) - Luận văn thạc sĩ… (Ngành của học vị được công nhận) - Tên người thực hiện (In hoa) - Thông tin bổ sung - Địa điểm, ngày tháng năm hoàn thành luận văn.
 • Ví dụ:
Mẫu trang bìa chính luận văn thạc sĩ 

Mẫu trang bìa chính luận văn thạc sĩ 

Trang bìa phụ

 • Là trang bìa được in bên trong khi mở quyển luận văn, có tác dụng khẳng định thông tin, đảm bảo sự chắc chắn
 • Khung bìa: Đơn giản, tinh tế, nổi bật ý chính trọng tâm bài luận văn
 • Nội dung: Bao gồm các phần sau: Bộ trường đang trực thuộc (In hoa) - Tên cơ sở giáo dục (In hoa) - Logo của trường - Tên đề tài luận văn (In hoa) - Chuyên ngành/ mã số - Luận văn thạc sĩ… (Ngành của học vị được công nhận) - Tên người thực hiện (In hoa) - Giáo viên hướng dẫn (Học hàm, học vị) - Địa điểm, ngày tháng năm hoàn thành luận văn.
Mẫu trang bìa phụ luận văn thạc sĩ

Mẫu trang bìa phụ luận văn thạc sĩ

3. Mẫu trình bày luận văn thạc sĩ

Đề tài: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn”

Nội dung: Bài tham khảo được chia thành 3 chương như sau:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức.
 • Chương 2: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn.
 • Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn.

Link tham khảo bài luận văn thạc sĩ bản full: Luận văn thạc sĩ mẫu

4. Tổng hợp 4 sai lầm dễ gặp phải

Mặc dù đã có những quy định cụ thể về cách trình bày luận văn Thạc sĩ, nhưng vẫn có khá nhiều người vẫn mắc phải một số sai sót khi làm luận.

Để không bị rơi vào tình huống này, hãy tham khảo 4 sai lầm dễ gặp phải khi làm luận văn thạc sĩ dưới đây:

- Lỗi chính tả: Tuy đây là lỗi sai phổ biến nhưng không phải ai cũng dành thời gian để chú ý và kiểm tra lại sau khi hoàn thành bài luận. Một vài gợi ý lỗi sai bạn nên chú ý như lỗi chính tả ngữ pháp/ đánh máy, lỗi sử dụng nhầm lẫn dấu câu, lỗi viết hoa...

- Lỗi diễn đạt:

 • Nhiều người hay viết bài theo kiểu liệt kê, không có giải thích hay dẫn chứng cho luận điểm của mình, dẫn đến khó hiểu cho người đọc. Do đó, bài viết cần có giải thích, dẫn chứng hoặc đánh giá ngắn gọn, súc tích và có giá trị.
 • Bên cạnh đó, đôi khi tác giả viết bài thường quan tâm đến nội dung mỗi chương/ phần nhỏ nên thiếu tính liên kết tổng thể. Hãy chú ý khắc phục và đảm bảo đúng nguyên tắc, tất cả các phần trình bày cần có liên hệ với nhau và hướng đến mục tiêu nghiên cứu chung của toàn bài.
Lỗi diễn đạt trong luận văn thạc sĩ

Lỗi diễn đạt trong luận văn thạc sĩ

- Lỗi trích dẫn tài liệu tham khảo:

 • Có lẽ đây là lỗi sai khá phổ biến, đặc biệt là với những người chưa có nhiều kinh nghiệm làm luận văn thạc sĩ.
 • Nhiều người chỉ đơn giản liệt kê các tài liệu rồi để cuối bài, Anh/chị cần lưu ý các tài liệu tham khảo phải được trích dẫn theo quy chuẩn, và thường được để trong phần mở đầu để người đọc dễ theo dõi.

- Lỗi trình bày: Nhiều bài luận chưa được chú ý sắp xếp các đề mục, tiểu mục phù hợp. 

Phân chia các mục không đồng đều. Ví dụ: Trong một đề mục, một tiểu mục dài quá, trong khi các tiểu mục khác lại ngắn. 

Chưa đánh số các đề mục, tiểu mục đúng chuẩn. Ví dụ: Các đề mục, tiểu mục đánh số theo chương, tránh các cách đánh số theo chữ cái như a,b,c...

Tham khảo: Lời mở đầu luận văn thạc sĩ

Để tránh gặp phải những sai lầm ở trên, các bạn hãy tìm đến dịch vụ thuê người làm luận văn của chúng tôi. Tri Thức Cộng Đồng cam kết về thời gian và chất lượng bài luận văn của bạn.

Đó là toàn bộ những mẹo trình bày luận văn thạc sĩ mà Tri Thức Cộng Đồng muốn chia sẻ. Hãy nhớ rằng, trình bày tốt một bài luận văn thạc sĩ là bước đầu tiên để ghi điểm với hội đồng chấm thi, đồng thời khẳng định thái độ nghiêm túc của người viết. Vì vậy, hy vọng những chia sẻ chi tiết và tận tâm ở trên có giá trị với bạn. Chúc bạn đạt điểm cao trong bài luận của mình.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Đáp án tự luận module 8 tiểu học