Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

TOP 5 Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục Tiêu Biểu Nhất 2022 - Tải Full Miễn Phí

3/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Đề cương là một nội dung bắt buộc khi thực hiện luận văn thạc sĩ nói chung và luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục nói riêng. Để giúp bạn đọc nắm rõ kết cấu chi tiết và các nội dung cần có trong đề cương, Tri Thức Cộng Đồng đã chọn lọc và chia sẻ Top 5 mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục chuẩn nhất hiện nay. Click và tải miễn phí ngay.

TOP 5 mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục chuẩn nhất hiện nay

TOP 5 mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục chuẩn nhất hiện nay

Một mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục được đánh giá cao phải đảm bảo đầy đủ về bố cục nội dung như lý do chọn đề tài, cơ sở lý thuyết, nội dung dự kiến,... và hình thức chuẩn. Dưới đây là 5 dạng đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục phổ biến nhất:

- Đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục Mầm non.

- Đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục Tiểu học.

- Đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục THCS.

- Đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục THPT.

- Đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục Đại học.

5 Dạng đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục phổ biến nhất

5 Dạng đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục phổ biến nhất

Chúng tôi đã tổng hợp danh sách 5 mẫu đề cương đa dạng lĩnh vực, dạng file word kèm link tải full miễn phí để bạn đọc tiện tham khảo.

1. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non chuẩn nhất hiện nay

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non với đề tài: “Quản lý hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ ở trường mầm non Tân Triều theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi”

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non chuẩn nhất

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non chuẩn nhất

1.1. Phần mở đầu của bài luận văn mẫu

1.1.1. Lý do chọn đề tài

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng đầu tiên của ngành giáo dục đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác dụng lớn đến chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp theo… XEM TIẾP

1.1.2. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của mẫu luận văn này là hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ ở trường mầm non Tân Triều.

1.1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Luận văn tập trung nghiên cứu 3 vấn đề chính:

-  Tổng quan cơ sở lý thuyết và thực tiễn của hoạt động giá sự phát triển của trẻ ở trường mầm non.

- Thực trạng triển khai áp dụng Bộ tiêu chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi trong thực hiện đánh giá trẻ 5 tuổi ở Trường mầm non Tân Triều.

- Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động đánh giá và nâng cao chất lượng giáo dục - chăm sóc trẻ em 5 tuổi tại Trường mầm non Tân Triều.

1.1.4. Phương pháp nghiên cứu

Tác giả sử dụng 3 phương pháp nghiên cứu chủ yếu: 

- Phương pháp nghiên cứu cơ sở lý luận

- Phương pháp nghiên cứu cơ sở thực tiễn: phỏng vấn sâu, quan sát, điều tra khảo sát, thu thập bảng hỏi.

- Phương pháp suy luận, thống kê toán học, xử lý số liệu.

1.2. Cơ sở lý thuyết

Dựa trên Bộ tiêu chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, nghiên cứu cơ sở lý luận của hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi. Áp dụng kết quả nghiên cứu cho việc thực hiện quản lý hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

1.3. Nội dung dự kiến

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non này có nội dung dự kiến được chia làm 3 chương lớn:

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ.

1.1. Tổng quan một số vấn đề liên quan

1.2. Một số khái niệm cơ bản

1.3. Bộ tiêu chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

1.4. Hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ theo Bộ tiêu chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

1.5. Quản lý hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ theo Bộ tiêu chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

1.6. Yếu tố tác động đến quản lý hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ theo Bộ tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi trong trường mầm non.

CHƯƠNG 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ ở trường mầm non Tân Triều theo Bộ tiêu chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

2.1. Khái quát về trường mầm non Tân Triều - Thanh Trì- Hà Nội

2.2. Tóm tắt về hoạt động khảo sát

2.3. Thực trạng hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi ở trường mầm non Tân Triều theo Bộ tiêu chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

2.4. Thực trạng công tác quản lý đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi tại trường mầm non Tân Triều theo Bộ tiêu chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

2.5. Đánh giá chung về thực trạng

CHƯƠNG 3: Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ ở trường mầm non Tân Triều theo Bộ tiêu chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ ở trường mầm non Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội theo Bộ tiêu chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp

3.4. Khảo nghiệm về tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Link tải mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Miễn phí: TẠI ĐÂY

=> Xem thêm: Đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục

1.4. Danh mục tham khảo

  1. Bộ GD-ĐT (1997), chiến lược GDMN từ nay đến năm 2020 (Lưu hành nội bộ), Hà Nội .
  2. Bộ Giáo dục và đào tạo, Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT, ngày 13/02/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, Điều lệ trường mầm non.
  3. Bộ GD –ĐT (2009) Chương trình chăm sóc và giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam.
  4. Bộ Giáo dục và đào tạo Thông tư số 23/2010/QĐ-BGDĐT, ngày 23/07/2010 ban hành Quy định về bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.
  5. Bộ Giáo dục và đào tạo, Công văn số 481/ BGDĐT- GDMN ngày 29/1/2011 về việc Hướng dân triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi do thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ký .

1.5. Kế hoạch dự kiến

Bảng Kế hoạch dự kiến thực hiện luận văn

Bảng Kế hoạch dự kiến thực hiện luận văn

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động tương đối phức tạp và mang nhiều ý nghĩa thực tiễn đối với sự phát triển của các em học sinh. Muốn tìm hiểu về hoạt động quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thì trước hết cần làm rõ về khái niệm hoạt động giáo dục. Vì vậy, Tri Thức Cộng Đồng mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết cơ sở lý luận để tìm câu trả lời cho câu hỏi hoạt động giáo dục là gì . Xem ngay kẻo lỡ.

2.  Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục tiểu học ấn tượng nhất

2.1. Tên đề tài

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục tiểu học có đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường Tiểu học Mai Động quận Hoàng Mai- Thành phố Hà Nội” do học viên Phan Ngọc Thảo đến từ Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội nghiên cứu thực hiện.

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục tiểu học ấn tượng nhất

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục tiểu học ấn tượng nhất

2.2. Mẫu đề cương

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu.

1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

1.3. Hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học.

1.4. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học.

1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến Giáo dục đạo đức và Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường Tiểu học… XEM TIẾP

3. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục trung học cơ sở đạt 545 lượt tải

3.1. Tên đề tài

“Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở, huyện Sa Thầy tỉnh, Kon Tum” là tên đề tài của mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục trung học cơ sở do tác giả Phan Văn Chiểu nghiên cứu và thực hiện.

3.2. Mẫu đề cương

PHẦN MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề

1.2. Một số khái niệm chính của đề tài

1.3. Giáo dục đạo đức cho học sinh THCS

1.4. Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh THCS

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến QLGDĐĐ cho học sinh THCS… XEM TIẾP

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục trung học cơ sở đạt 545 lượt tải

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục trung học cơ sở đạt 545 lượt tải

Một bản đề cương luận văn chi tiết sẽ giúp người học dễ dàng thực hiện nghiên cứu và tiết kiệm thời gian. Vậy bạn đã biết cách viết đề cương luận văn thạc sĩ đúng chuẩn chưa? Hãy cùng tham khảo ngay bài viết chia sẻ kinh nghiệm viết viết đề cương luận văn thạc sĩ cực chi tiết đến từ Tri Thức Cộng Đồng để sở hữu một bản đề cương ấn tượng cho riêng mình nhé.

4.  Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục trung học phổ thông cực chi tiết

4.1. Tên đề tài

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục trung học phổ thông với đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học  sinh ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang” do học viên Chẩu Thị Thu thực hiện năm 2017.

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục trung học phổ thông cực chi tiết

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục trung học phổ thông cực chi tiết

4.2. Mẫu đề cương

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thông

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề

1.2. Một số khái niệm cơ bản

1.3. Lý luận về hoạt động giáo dục đạo đức trong trường THPT

1.4. Lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức

1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động GDĐĐ học sinh trường THPT…XEM TIẾP

5. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục đại học được đánh giá cao

5.1. Tên đề tài

“Biện pháp quản lý công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay" là tên đề tài của mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục đại học.

5.2. Mẫu đề cương 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận của quản lý công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng

1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.2. Các khái niệm cơ bản

1.3. Giáo dục pháp luật cho sinh viên ở trường đại học

1.4. Quản lý công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên ở các trường đại học

1.5. Các yếu tố tác động tới công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên trong nhà trường… XEM TIẾP

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục đại học được đánh giá cao

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục đại học được đánh giá cao

=> Xem thêm 

Cơ sở lý luận của giáo dục kỹ năng sống

Đề tài giáo dục kỹ năng sống

Trên đây, Tri Thức Cộng Đồng đã chọn lọc và gửi đến bạn 5 mẫu đề cương luận văn thạc sĩ thạc sĩ quản lý giáo dục cực chi tiết, đầy đủ lĩnh vực dưới dạng file word kèm link download hoàn chỉnh, miễn phí. Hy vọng rằng, sau khi xem xong 5 mẫu đề cương này, bạn đã nắm vững cấu trúc đề cương và tự tạo cho mình một bản đề cương hoàn chỉnh và chi tiết. Chúc bạn học tập đạt kết quả cao.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Cách làm tiểu luận tư duy phản biện
Cách làm tiểu luận tư duy phản biện
Cách làm tiểu luận không bị đạo văn
Cách làm tiểu luận không bị đạo văn
Cách viết tiểu luận Kinh tế Chính trị
Cách viết tiểu luận Kinh tế Chính trị
Cách làm tiểu luận pháp luật đại cương
Cách làm tiểu luận pháp luật đại cương
Cách viết bài học kinh nghiệm trong tiểu luận
Cách viết bài học kinh nghiệm trong tiểu luận