Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Danh sách 75+ đề tài triết học phương Tây hiện đại hay nhất

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

 

Triết học từ lâu đã được xem là khoa học có ý nghĩa sâu sắc lâu đời nhất trong lịch sử học thuật toàn thế giới. Các chủ đề triết học phương Tây hiện đại và những nhóm triết học khác thu hút nhiều sự quan tâm của rất nhiều sinh viên Việt Nam. Những chia sẻ dưới đây, Tri Thức Cộng Đồng sẽ gửi đến bạn nhiều đề tài gợi ý với nhiều thể loại thật hay. Cùng tìm hiểu nhé.

Triết học hiện nay
Triết học hiện nay

 

1. Giới thiệu tổng quát về triết học hiện nay

Triết học là một hoạt động mà con người thực hiện khi họ tìm cách hiểu những chân lý cơ bản về bản thân, thế giới mà họ đang sống, và các mối quan hệ của họ với thế giới và với nhau. Những người nghiên cứu triết học luôn tham gia vào việc hỏi, trả lời và tranh luận để có câu trả lời cho những câu hỏi cơ bản nhất của cuộc sống. 

Cùng với triết học phương Đông, triết học phương Tây hiện đại là hai lĩnh vực triết học được quan tâm nhiều nhất, vì nó có tầm ảnh hưởng lớn trong đời sống hàng ngày. Không những thế, triết học Phật giáo Việt Nam, triết học Mác – Lênin, triết học về con người và môi trường cũng là các dạng triết học phổ biến hiện nay tại Việt Nam.

2. Tham khảo 75+ đề tài tiểu luận triết học thường xuyên được chọn

2.1 Tiểu luận triết học Phật giáo tại Việt Nam

 1. Sự ảnh hưởng của triết học Phật giáo đối với đời sống tinh thần, văn hóa của người dân Việt Nam.
 2. Phân tích các giai đoạn phát triển của Phật giáo.
 3. Phân tích quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo.
 4. Những ảnh hưởng của phật giáo đối với đời sống người dân Việt Nam.
 5. Chữ Hiếu trong đạo Phật và ý nghĩa hiện thời của nó.
 6. Giáo dục Phật giáo và ý nghĩa của nó đối với giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay.
 7. Con đường hội nhập và phát triển của Phật giáo ở các quốc gia Châu Á.
 8. Mối quan hệ giữa Nho giáo và Phật giáo ở Việt Nam.
 9. Đặc trưng của tư tưởng triết học Phật giáo và sự ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Việt Nam.
 10. Những nét đặc trưng của triết học Phật giáo Ấn Độ cổ đại và ý nghĩa của Triết học Phật giáo.
 11. Những ưu điểm và hạn chế của triết học Phật giáo tại Việt Nam.
 12. Khám phá tư tưởng cơ bản và giá trị của triết học Phật giáo – Điểm hạn chế của triết học Phật giáo tại Việt Nam.
 13. Lý luận thực tiễn và sự vận dụng triết học Phật giáo trong quá trình đổi mới Việt Nam hiện nay.
 14. Những vấn đề cơ bản của phật giáo Việt Nam và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay.

2.2 Tiểu luận triết học Phương Đông

 1. Vận dụng tư tưởng đức trị của Khổng Tử trong quản lý doanh nghiệp hiện nay.
 2. Những nguyên lý về mối quan hệ phổ biến và sự phát triển của phép duy vật biện chứng.
 3. Nguyên lý hình thái kinh tế và ảnh hưởng của nó trong hoạt động ngân hàng.
 4. Vai trò của con người trong sự phát triển của lực lượng sản xuất kinh doanh hiện đại.
 5. Tìm hiểu về nét lịch sử cơ bản của sự hình thành phép biện chứng.
 6. Những tư tưởng cơ bản của nho giáo và ảnh hưởng của nho giáo đối với kinh tế xã hội Việt Nam.
 7. Tư tưởng triết học Nho giáo và sự ảnh hưởng của Nho giáo đến văn hóa xã hội Việt Nam.
 8. Một số vấn đề thực tiễn và cơ sở lý luận đối với quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam.
 9. Những nguyên lý về mối quan hệ phổ biến và thực tiễn.
 10. Những tư tưởng chính danh của Khổng Tử và giá trị của nó đối với việc tuyển chọn cán bộ công chức Việt Nam hiện tại.
 11. Những ảnh hưởng của triết học Nho giáo về vấn đề con người và ảnh hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam.
 12. Nho giáo và ảnh hưởng của Nho giáo trong văn học dân tộc Việt Nam hiện nay.
 13. Đặc trưng của triết học phương Đông. Sự khác nhau giữa triết học phương Đông và triết học phương Tây.
 14. Ảnh hưởng của tư tưởng trị quốc Nho giáo đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

2.3 Tiểu luận triết học Phương Tây hiện đại

Đề tài tiểu luận triết học Phương Tây hiện đại
Đề tài tiểu luận triết học Phương Tây hiện đại
 1. Đặc điểm chung của triết học Phương Tây cổ đại
 2. Sự khác biệt giữa triết học Phương Tây và triết học Phương Đông.
 3. Khác biệt trong văn hóa Phương Tây và văn hóa Phương Đông – Ảnh hưởng của văn hóa Phương Đông và Phương Tây đến hành vi con người trong tổ chức.
 4. Phân tích ý nghĩa của triết học Hy Lạp và vấn đề đạo đức trong triết học Hy Lạp cổ đại.
 5. Triết học phương Tây cổ đại: Bản thể luận trong triết học của trường phái Mile và Heraclite.
 6. Những tư tưởng triết học của Platon và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của thời đại.
 7. Quan niệm về con người trong triết học Phương Tây hiện đại.
 8. Những hạn chế của triết học phương Tây hiện đại.
 9. Nhân học triết học Freud và ảnh hưởng của nó đến nhân học triết học phương tây hiện đại.
 10. Một số trào lưu đặc biệt của triết học phương Tây hiện đại.
 11. Những giá trị tích cực và hạn chế còn tồn tại của triết học duy vật ở Hy Lạp cổ đại.
 12. Bản thể luận và cách tiếp cận bản thể luận trong triết học phương Tây.
 13. Tư tưởng về phân quyền của một số triết gia phương Tây cận đại và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

2.4 Tiểu luận triết học Mác – Lênin 

 1. Ứng dụng triết học Mác – Lênin trong hoạt động giảng dạy, giáo dục nhân cách cho học sinh.
 2. Nguồn gốc và tính chất của tiền tệ theo quan điểm triết học Mác – Lênin.
 3. Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế hội nhập quốc tế.
 4. Phân tích bản chất con người qua theo quan điểm của triết học Mác Lênin.
 5. Quan điểm vật chất theo triết học Mác- Ănghen.
 6. Phương pháp giải quyết vấn đề giữa “Nội dung-hình thức” của Triết học Mác Lênin.
 7. Phân tích quan điểm triết học của C.Mác và Ph.Ăngghen về con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.
 8. Quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác về tôn giáo – Ý nghĩa của nó trong thời đại hiện nay.
 9. Phân tích bản chất cuộc cách mạng triết học của Mác – Ăngghen và ý nghĩa của cuộc cách mạng.
 10. Hướng dẫn phương pháp tự học môn triết học Mác – Lênin cho sinh viên trường Đại học Tây Bắc
 11. Dựa vào quan điểm của triết học Mác – Lênin để phân tích những nguyên nhân của tình trạng thất nghiệp của sinh viên hiện nay.
 12. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ giữa phân công lao động xã hội và xã hội hóa sản xuất.
 13. Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và sự vận dụng quan điểm triết học Mác – Lênin.

2.5 Tiểu luận triết học Hồ Chí Minh

Tiểu luận triết học Hồ Chí Minh
Tiểu luận triết học Hồ Chí Minh
 1. Tư tưởng về cán bộ trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay.
 2. Ứng dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Trường Đại học Sư phạm Huế hiện nay.
 3. Vận dụng quy luật mâu thuẫn trong giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam hiện nay.
 4. Tư tưởng về cán bộ trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay.
 5. Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc thực hành đạo đức cho cán bộ công chức tỉnh Quảng Ninh hiện nay.
 6. Xây dựng và phát triển nhân cách học sinh trung học phổ thông tỉnh Nam Định qua giảng dạy môn Giáo dục công dân.

2.6 Tiểu luận triết học về con người và môi trường

 1. Vận dụng quan điểm lý luận nhận thức cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam sau 10 năm đổi mới đến nay.
 2. Lý luận thực tiễn và những vận dụng lý luận thực tiễn vào quá trình đổi mới đất nước.
 3. Các ứng dụng quan điểm triết học Mác để phân tích bản chất của con người và tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức.
 4. Quan điểm về: Việc làm, thất nghiệp và lạm phát theo quan điểm của Triết học Mác – Lênin.
 5. Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống xã hội hiện đại.
 6. Phân tích vai trò của yếu tố con người ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế của Việt Nam.
 7. Nhân sinh quan Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới đời sống xã hội thời Lý – Trần.
 8. Quan điểm của Lênin về Chủ nghĩa tư bản Nhà nước và sự vận dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.
 9. Quan điểm của Lênin về dân chủ xã hội chủ nghĩa và sự vận dụng của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
 10. Phạm trù lễ của Khổng Tử và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục đạo đức cho học sinh Việt Nam hiện nay.
 11. Những nguyên lý về mối quan hệ của phép biện chứng duy vật.
 12. Vai trò của phân công lao động đối với sự phát triển sản xuất.
 13. Thực trạng công nghiệp hóa-hiện đại hóa ở nông thôn Việt Nam theo quan điểm triết học Mác.
 14. Nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học ở thành phố Hà Nội hiện nay.
 15. Phát huy giá trị truyền thống của gia đình Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.

Hy vọng rằng các đề tài triết học phương Tây hiện đại và những đề tài triết học khác trên sẽ là nguồn tài liệu tham khảo tuyệt vời đến bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì, bạn vui lòng liên hệ với Tri Thức Cộng Đồng giới thiệu ở trên sẽ có ích thật nhiều đến kết quả bài tiểu luận của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua SĐT: 0946 88 33 50 hoặc Email: ttcd.group@gmail.com để được hỗ trợ tốt nhất. 

Chúc các bạn thành công với đề tài của mình nhé!

Nguồn: Tri Thức Cộng Đồng

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Đáp án tự luận module 8 tiểu học