Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

NHẬN NGAY 10 Mẫu Luận Văn Quản Trị Tài Chính Miễn Phí

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Luận văn chính là một bài báo nghiên cứu về một chủ đề có cấu trúc cụ thể. Luận văn sẽ được chuẩn bị vào cuối khóa học để trình bày tất cả các kết quả nghiên cứu về chủ đề mà sinh viên đã chọn. Nếu bạn đang phân vân về các mẫu luận văn quản trị tài chính doanh nghiệp thì bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn một số mẫu luận văn mới nhất.

1. Mẫu luận văn giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính

Mẫu luận văn giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính

Mẫu luận văn giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính

+) Về nội dung trong ảnh bìa, bạn cần chú ý những điều sau:

Có đầy đủ tên trường, tên khoa mà bạn đang theo học: in hoa, in đậm, cỡ chữ là 14, font chữ Times New Roman.

Tên đề tài mà bạn chọn để nghiên cứu: in nghiêng hoặc có thể in đậm, cỡ chữ là 16, font chữ Times New Roman.

Nếu làm theo nhóm thì ghi tên nhóm. Thông thường bài tiểu luận cuối khóa, sẽ là bài cá nhân.

Tiếp theo sẽ là một số thông tin cá nhân của bạn (sử dụng cỡ chữ 14 và in đậm), bao gồm:

 • Họ và tên sinh viên.
 • Mã sinh viên.
 • Lớp.
 • Học phần.
 • Giáo viên hướng dẫn.
 • Cuối cùng của phần ảnh bìa đó là tỉnh/TP, ngày/ tháng/ năm (sử dụng cỡ chữ 14, in nghiêng).

+) Về tên đề tài của luận văn giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính: 

Khi viết luận văn này, bạn nên tự hỏi bản thân tại sao bạn lại lựa chọn chủ đề này, chủ đề này có gì đặc biệt so với các chủ đề khác. Từ đó, đánh giá từng tiềm năng của chủ đề bạn chọn.

Viết lý do bạn chọn chủ đề trong bài luận cũng là “bằng chứng” để bạn “thuyết phục” người đọc về sự đúng đắn của chủ đề mà bạn đã chọn. Thuyết phục hơn là sẽ giúp bài luận văn của bạn được giáo viên đánh giá cao và đạt kết quả tốt hơn.

Lý do cho việc lựa chọn đề tài nghiên cứu phải xét đến các câu hỏi cơ bản sau:

 • Tầm quan trọng của đề tài chọn để nghiên cứu
 • Tính cấp thiết của đề tài
 • Những tồn tại, hạn chế của công tác quản trị tài chính và địa điểm thực hiện công tác này.
 • Giải pháp cho việc hoàn thiện công tác quản trị tài chính.

+) Giới thiệu nội dung đề tài nghiên cứu: Luận văn này sẽ bao gồm 3 chương lớn:

 • Chương I: Cơ sở lý luận chung về quản trị tài chính doanh nghiệp.
 • Chương II: Thực trạng công tác quản trị tài chính tại “địa điểm bạn chọn”.
 • Chương III: Đề ra một số giải pháp giúp hoàn thiện công tác quản trị tài chính.

+) Link tải miễn phí mẫu luận văn:

https://drive.google.com/file/d/1uoIZ1bt-_u1s5UoPue9IKVgUYNxFcRR2/view?usp=sharing

2. Mẫu luận văn phân tích tình hình tài chính

Mẫu luận văn phân tích tình hình tài chính

Mẫu luận văn phân tích tình hình tài chính

+) Về nội dung trong ảnh bìa, bạn cần chú ý những điều sau:

Có đầy đủ tên trường, tên khoa mà bạn đang theo học: in hoa, in đậm, cỡ chữ là 14, font chữ Times New Roman.

Tên đề tài mà bạn chọn để nghiên cứu: in nghiêng hoặc có thể in đậm, cỡ chữ là 16, font chữ Times New Roman.

Nếu làm theo nhóm thì ghi tên nhóm. Thông thường bài tiểu luận cuối khóa, sẽ là bài cá nhân.

Tiếp theo sẽ là một số thông tin cá nhân của bạn (sử dụng cỡ chữ 14 và in đậm), bao gồm:

 • Họ và tên sinh viên.
 • Mã sinh viên.
 • Lớp.
 • Học phần.
 • Giáo viên hướng dẫn.
 • Cuối cùng của phần ảnh bìa đó là tỉnh/TP, ngày/ tháng/ năm (sử dụng cỡ chữ 14, in nghiêng).

+) Về tên đề tài của luận văn giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính:

Yêu cầu tối thiểu của một đề tài nghiên cứu, đó là bạn phải thuyết phục người đọc ngay từ phần giới thiệu đề tài. 

 • Tên đề tài nghiên cứu cần ngắn gọn, súc tích nhưng rõ ý, không lan man.
 • Mức độ quan trọng của đề tài đối với doanh nghiệp.
 • Các căn cứ khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
 • Mục tiêu nghiên cứu.
 • Địa điểm chọn để nghiên cứu.

+) Nội dung của luận văn phân tích tình hình tài chính bao gồm một số nội dung quan trọng sau:

 • Một số phương pháp nghiên cứu tình hình tài chính.
 • Khái quát doanh nghiệp mà bạn chọn để nghiên cứu.
 • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp bạn chọn và đánh giá
 • Giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

Bài viết sau đây có thể giúp các bạn có thêm phương án khắc phục hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Mới quý độc giả truy cập bài viết: Cách tính hạn mức tín dụng hiện nay đơn giản và nhanh chóng

+) Link tải miễn phí mẫu luận văn: 

https://drive.google.com/file/d/1NwrTiSDIsmxoD9lFPI6va-y3dw4LXuxj/view?usp=sharing

3. Mẫu luận văn quản trị tài chính ngân hàng

Mẫu luận văn quản trị tài chính ngân hàng

Mẫu luận văn quản trị tài chính ngân hàng

+) Về nội dung trong ảnh bìa, bạn cần chú ý những điều sau:

 • Có đầy đủ tên trường, tên khoa mà bạn đang theo học: in hoa, in đậm, cỡ chữ là 14, font chữ Times New Roman.
 • Tên đề tài mà bạn chọn để nghiên cứu: in nghiêng hoặc có thể in đậm, cỡ chữ là 16, font chữ Times New Roman.
 • Nếu làm theo nhóm thì ghi tên nhóm. Thông thường bài tiểu luận cuối khóa, sẽ là bài cá nhân.
 • Tiếp theo sẽ là một số thông tin cá nhân của bạn (sử dụng cỡ chữ 14 và in đậm), bao gồm:
 • Họ và tên sinh viên.
 • Mã sinh viên.
 • Lớp.
 • Học phần.
 • Giáo viên hướng dẫn.
 • Cuối cùng của phần ảnh bìa đó là tỉnh/TP, ngày/ tháng/ năm (sử dụng cỡ chữ 14, in nghiêng).

+) Về đề tài của luận văn quản trị tài chính ngân hàng sẽ bao gồm một số nội dung sau: 

 • Tên đề tài nghiên cứu cần ngắn gọn, súc tích nhưng rõ ý, không lan man.
 • Các căn cứ khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
 • Mục tiêu nghiên cứu.
 • Địa điểm chọn để nghiên cứu.

+) Về nội dung của đề tài này sẽ bao gồm một số nội dung chính sau:

 • Tổng quan về các nghiên cứu quản trị tài chính ngân hàng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu.
 • Cơ sở nghiên cứu đề tài
 • Thực trạng của đề tài.
 • Giải pháp hữu dụng cho đề tài.

+) Link tải miễn phí mẫu luận văn: https://drive.google.com/file/d/1RVlnEq23rFST92xPzlrddDFUuot220pp/view?usp=sharing

Gợi ý cho quý độc giả một chủ đề thú vị cũng liên quan đến tài chính ngân hàng đó là luận văn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng.

4. Mẫu luận văn quản trị tài chính doanh nghiệp

Mẫu luận văn quản trị tài chính doanh nghiệp

Mẫu luận văn quản trị tài chính doanh nghiệp

 

+) Về nội dung trong ảnh bìa, bạn cần chú ý những điều sau:

 • Có đầy đủ tên trường, tên khoa mà bạn đang theo học: in hoa, in đậm, cỡ chữ là 14, font chữ Times New Roman.
 • Tên đề tài mà bạn chọn để nghiên cứu: in nghiêng hoặc có thể in đậm, cỡ chữ là 16, font chữ Times New Roman.
 • Nếu làm theo nhóm thì ghi tên nhóm. Thông thường bài tiểu luận cuối khóa, sẽ là bài cá nhân.
 • Tiếp theo sẽ là một số thông tin cá nhân của bạn (sử dụng cỡ chữ 14 và in đậm), bao gồm:
 • Họ và tên sinh viên.
 • Mã sinh viên.
 • Lớp.
 • Học phần.
 • Giáo viên hướng dẫn.
 • Cuối cùng của phần ảnh bìa đó là tỉnh/TP, ngày/ tháng/ năm (sử dụng cỡ chữ 14, in nghiêng).

+) Về đề tài của luận văn quản trị tài chính doanh nghiệp:

 • Tên đề tài nghiên cứu cần ngắn gọn, súc tích nhưng rõ ý, không lan man.
 • Các căn cứ khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
 • Mục tiêu nghiên cứu.
 • Địa điểm chọn để nghiên cứu.

+) Về nội dung của luận văn quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm:

 • Sơ lược về đề tài.
 • Đề ra phương pháp thiết kế nghiên cứu.
 • Một số thông tin liên quan đến tài chính của công ty.
 • Đề xuất giải pháp thiết yếu.

+) Link tải mẫu luận văn miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1PkAecTKi0Kal7IuyGY-4zYhETiVLIsIn/view?usp=sharing 

5. Luận văn về quản lý tài chính của trường đại học

Luận văn về quản lý tài chính của trường đại học

Luận văn về quản lý tài chính của trường đại học

+) Về nội dung trong ảnh bìa, bạn cần chú ý những điều sau:

 • Có đầy đủ tên trường, tên khoa mà bạn đang theo học: in hoa, in đậm, cỡ chữ là 14, font chữ Times New Roman.
 • Tên đề tài mà bạn chọn để nghiên cứu: in nghiêng hoặc có thể in đậm, cỡ chữ là 16, font chữ Times New Roman.
 • Nếu làm theo nhóm thì ghi tên nhóm. Thông thường bài tiểu luận cuối khóa, sẽ là bài cá nhân.
 • Tiếp theo sẽ là một số thông tin cá nhân của bạn (sử dụng cỡ chữ 14 và in đậm), bao gồm:
 • Họ và tên sinh viên.
 • Mã sinh viên.
 • Lớp.
 • Học phần.
 • Giáo viên hướng dẫn.
 • Cuối cùng của phần ảnh bìa đó là tỉnh/TP, ngày/ tháng/ năm (sử dụng cỡ chữ 14, in nghiêng).

+) Về đề tài của luận văn quản lý tài chính của trường đại học sẽ gồm có:

 • Tên đề tài nghiên cứu cần ngắn gọn, súc tích nhưng rõ ý, không lan man.
 • Độ quan trọng của đề tài nghiên cứu.
 • Các căn cứ khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
 • Mục tiêu nghiên cứu.
 • Địa điểm chọn để nghiên cứu.

+) Về nội dung của luận văn này gồm những nội dung chính cần triển khai sau:

 • Các vấn đề cơ bản trong việc quản lý tài chính của trường đại học.
 • Thực trạng quản lý tài chính của các trường đại học ở Việt Nam.
 • Nhóm giải pháp giúp hoàn thiện công tác quản lý tài chính. 
 • Đánh giá ngắn gọn đề tài.

+) Link tải mẫu luận văn miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1JFYm7nV-tF3S1mquDwAwkuzxGa9qJDkT/view?usp=sharing 

6. Luận văn thạc sĩ hoàn thiện quản lý tài chính

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện quản lý tài chính

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện quản lý tài chính

+) Về nội dung trong ảnh bìa, bạn cần chú ý những điều sau:

 • Có đầy đủ tên trường, tên khoa mà bạn đang theo học: in hoa, in đậm, cỡ chữ là 14, font chữ Times New Roman.
 • Tên đề tài mà bạn chọn để nghiên cứu: in nghiêng hoặc có thể in đậm, cỡ chữ là 16, font chữ Times New Roman.
 • Nếu làm theo nhóm thì ghi tên nhóm. Thông thường bài tiểu luận cuối khóa, sẽ là bài cá nhân.
 • Tiếp theo sẽ là một số thông tin cá nhân của bạn (sử dụng cỡ chữ 14 và in đậm), bao gồm:
 • Họ và tên sinh viên.
 • Mã sinh viên.
 • Lớp.
 • Học phần.
 • Giáo viên hướng dẫn.
 • Cuối cùng của phần ảnh bìa đó là tỉnh/TP, ngày/ tháng/ năm (sử dụng cỡ chữ 14, in nghiêng).

+) Về đề tài của luận văn sẽ gồm có các nội dung sau:

 • Tính quan trọng của đề tài.
 • Mục tiêu nghiên cứu.
 • Địa điểm tiến hành nghiên cứu.
 • Ý nghĩa mà đề tài đem lại.

+) Về nội dung nghiên cứu luận văn cần có:

 • Những nhận thức cơ bản về quản lý tài chính doanh nghiệp.
 • Phương pháp nghiên cứu đề tài.
 • Thực trạng hoàn thiện quản lý tài chính doanh nghiệp.
 • Lập bảng Hoàn thiện công tác quản lý tài chính doanh nghiệp.

+) Link tải mẫu luận văn miễn phí: 

https://drive.google.com/file/d/1tvgRA9SauhakrkxCUDRua3q60soRyOjc/view?usp=sharing 

7. Luận văn quản trị tài chính và phân tích chỉ số tài chính

Luận văn quản trị tài chính và phân tích chỉ số tài chính

Luận văn quản trị tài chính và phân tích chỉ số tài chính

+) Về nội dung trong ảnh bìa, bạn cần chú ý những điều sau:

 • Có đầy đủ tên trường, tên khoa mà bạn đang theo học: in hoa, in đậm, cỡ chữ là 14, font chữ Times New Roman.
 • Tên đề tài mà bạn chọn để nghiên cứu: in nghiêng hoặc có thể in đậm, cỡ chữ là 16, font chữ Times New Roman.
 • Nếu làm theo nhóm thì ghi tên nhóm. Thông thường bài tiểu luận cuối khóa, sẽ là bài cá nhân.
 • Tiếp theo sẽ là một số thông tin cá nhân của bạn (sử dụng cỡ chữ 14 và in đậm), bao gồm:
 • Họ và tên sinh viên.
 • Mã sinh viên.
 • Lớp.
 • Học phần.
 • Giáo viên hướng dẫn.
 • Cuối cùng của phần ảnh bìa đó là tỉnh/TP, ngày/ tháng/ năm (sử dụng cỡ chữ 14, in nghiêng).

+) Về đề tài nghiên cứu về luận văn quản trị tài chính và phân tích chỉ số tài chính:

 • Tên đề tài nghiên cứu cần ngắn gọn, súc tích nhưng rõ ý, không lan man.
 • Tầm quan trọng của đề tài.
 • Các căn cứ khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
 • Mục tiêu nghiên cứu.
 • Địa điểm chọn để nghiên cứu.

+) Nội dung phân tích của đề tài nghiên cứu bao gồm:

 • Cơ sở lý luận chung mà đề tài nghiên cứu.
 • Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hữu dụng.
 • Phân tích tài chính và các chỉ số tài chính của doanh nghiệp.
 • Đánh giá.

+) Link tải mẫu luận miễn phí:

https://docs.google.com/document/d/11Co77bIqM6eBkRjLdBpe82bzlC4lpMvC/edit?usp=sharing&ouid=101481990090917668105&rtpof=true&sd=true

8. Luận văn nâng cao hiệu quả quản lý tài chính

Luận văn nâng cao hiệu quả quản lý tài chính

Luận văn nâng cao hiệu quả quản lý tài chính

+) Về nội dung trong ảnh bìa, bạn cần chú ý những điều sau:

 • Có đầy đủ tên trường, tên khoa mà bạn đang theo học: in hoa, in đậm, cỡ chữ là 14, font chữ Times New Roman.
 • Tên đề tài mà bạn chọn để nghiên cứu: in nghiêng hoặc có thể in đậm, cỡ chữ là 16, font chữ Times New Roman.
 • Nếu làm theo nhóm thì ghi tên nhóm. Thông thường bài tiểu luận cuối khóa, sẽ là bài cá nhân.
 • Tiếp theo sẽ là một số thông tin cá nhân của bạn (sử dụng cỡ chữ 14 và in đậm), bao gồm:
 • Họ và tên sinh viên.
 • Mã sinh viên.
 • Lớp.
 • Học phần.
 • Giáo viên hướng dẫn.
 • Cuối cùng của phần ảnh bìa đó là tỉnh/TP, ngày/ tháng/ năm (sử dụng cỡ chữ 14, in nghiêng).

+) Về đề tài của luận văn nâng cao hiệu quả quản lý tài chính:

 • Tính quan trọng của đề tài.
 • Mục tiêu nghiên cứu.
 • Địa điểm tiến hành nghiên cứu.
 • Ý nghĩa mà đề tài đem lại.

+) Nội dung chính cần triển khai trong luận văn:

 • Lý luận chung về việc nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.
 • Sơ lược về thực trạng quản lý tài chính của một doanh nghiệp.
 • Đề ra giải pháp giúp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.
 • Đánh giá.

+) Link tải mẫu luận văn miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1sGrbNC9OHGqAnfPWdPsPyxRyzz6zasIn/view?usp=sharing

9. Luận văn quản trị tài chính đơn vị

Luận văn quản trị tài chính đơn vị

Luận văn quản trị tài chính đơn vị

+) Về nội dung trong ảnh bìa, bạn cần chú ý những điều sau:

 • Có đầy đủ tên trường, tên khoa mà bạn đang theo học: in hoa, in đậm, cỡ chữ là 14, font chữ Times New Roman.
 • Tên đề tài mà bạn chọn để nghiên cứu: in nghiêng hoặc có thể in đậm, cỡ chữ là 16, font chữ Times New Roman.
 • Nếu làm theo nhóm thì ghi tên nhóm. Thông thường bài tiểu luận cuối khóa, sẽ là bài cá nhân.
 • Tiếp theo sẽ là một số thông tin cá nhân của bạn (sử dụng cỡ chữ 14 và in đậm), bao gồm:
 • Họ và tên sinh viên.
 • Mã sinh viên.
 • Lớp.
 • Học phần.
 • Giáo viên hướng dẫn.
 • Cuối cùng của phần ảnh bìa đó là tỉnh/TP, ngày/ tháng/ năm (sử dụng cỡ chữ 14, in nghiêng).

+) Về đề tài của luận văn quản trị tài chính doanh nghiệp:

 • Tên đề tài nghiên cứu cần ngắn gọn, súc tích nhưng rõ ý, không lan man.
 • Sự cần thiết của đề tài đối với đơn vị.
 • Các căn cứ khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
 • Mục tiêu nghiên cứu.
 • Địa điểm chọn để nghiên cứu.

+) Về nội dung của luận văn quản trị tài chính đơn vị bao gồm:

 • Sơ lược về đề tài..
 • Đề ra phương pháp thiết kế nghiên cứu.
 • Thông tin tài chính của đơn vị bạn nghiên cứu.
 • Giải pháp giúp đơn vị quản trị tài chính.

+) Link tải mẫu luận văn miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1GE6043PzyFuRtrWDhwQOiOKy6C8Eo-fY/view?usp=sharing

10. Luận văn phân tích chính sách tiền tệ

Luận văn phân tích chính sách tiền tệ

Luận văn phân tích chính sách tiền tệ

+) Về nội dung trong ảnh bìa, bạn cần chú ý những điều sau:

 • Có đầy đủ tên trường, tên khoa mà bạn đang theo học: in hoa, in đậm, cỡ chữ là 14, font chữ Times New Roman.
 • Tên đề tài mà bạn chọn để nghiên cứu: in nghiêng hoặc có thể in đậm, cỡ chữ là 16, font chữ Times New Roman.
 • Nếu làm theo nhóm thì ghi tên nhóm. Thông thường bài tiểu luận cuối khóa, sẽ là bài cá nhân.
 • Tiếp theo sẽ là một số thông tin cá nhân của bạn (sử dụng cỡ chữ 14 và in đậm), bao gồm:
 • Họ và tên sinh viên.
 • Mã sinh viên.
 • Lớp.
 • Học phần.
 • Giáo viên hướng dẫn.
 • Cuối cùng của phần ảnh bìa đó là tỉnh/TP, ngày/ tháng/ năm (sử dụng cỡ chữ 14, in nghiêng).

+) Về đề tài của luận văn phân tích chính sách tiền tệ: Đặt vấn đề và tầm quan trọng của chính sách tiền tệ.

+) Về nội dung chính cần triển khai của luận văn này là:

 • Chính sách tiền tệ trong quản lý nền kinh tế nước nhà.
 • Quan điểm của Đảng và các cơ quan chức năng về chính sách tiền tệ.
 • Hạn chế và nguyên nhân của đề tài.
 • Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ nước nhà.

+) Link tải mẫu luận văn miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1kkGKCrTQ2PTML7Vbe0ax7f8gATHp3-Hp/view?usp=sharing

11. Gợi ý 20 đề tài được chọn nhiều nhất của luận văn quản trị tài chính

Đề tài được chọn nhiều nhất của luận văn quản trị tài chính

Đề tài được chọn nhiều nhất của luận văn quản trị tài chính

 1. Luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty A quý 2 năm 2020.
 2. Luận văn cải tiến lợi tức tài chính doanh nghiệp.
 3. Luận văn hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng B.
 4. Luận văn dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp A giai đoạn hậu Covid - 19.
 5. Luận văn thạc sĩ hoàn thiện phương pháp xây dựng giá trị của công ty C.
 6. Luận văn phân tích báo cáo kết quả tài chính của doanh nghiệp A.
 7. Luận văn hoàn thiện cơ chế quản lý vốn và thu nhập của Công Ty TNHH X.
 8. Luận văn giải pháp tăng nguồn thu lợi của Tập đoàn V.
 9. Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thị trường của Công Ty Cổ Phần N.
 10.  Luận văn phân tích tỷ lệ chuyển động của cổ phiếu và đề ra quyết định đầu tư cho doanh nghiệp K.
 11.  Luận văn quản lý và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp.
 12.  Luận văn xác định lợi thế cạnh tranh trong doanh nghiệp.
 13.  Luận văn xác định thị trường mục tiêu và khách hàng mục tiêu cho doanh nghiệp.
 14.  Luận văn về chiến lược kinh doanh dòng tủ lạnh mới của công ty Panasonic.
 15.  Luận văn về thực trạng tài chính của doanh nghiệp.
 16. Luận văn về chính sách giá và chính sách bán hàng của công ty G.
 17. Luận văn về các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 18. Luận văn xác định các lỗ hổng trong kinh doanh và đề xuất giải pháp hiệu quả.
 19.  Luận văn quản trị chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp.
 20.  Luận văn về những ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động tới giá trị của doanh nghiệp.

Các bạn có thể tham khảo thêm gợi ý về đề tài trong bài viết tổng hợp đề tài quản trị rủi ro tài chính

12. 3 chú ý nếu không muốn bị mất điểm

Để tránh bị mất điểm oan trong bài tiểu luận của mình, bạn cần lưu ý 3 điều sau đây:

12.1. Dữ liệu phải chính xác

 • Dữ liệu được đưa vào chính xác tuyệt đối nhằm bảo đảm các ý trong luận văn. 
 • Bởi lẽ, có nhiều đề tài không đảm bảo độ chính xác trong dữ liệu dễ dẫn đến việc không thuyết phục hội đồng. 
 • Ngoài ra, dữ liệu không phục vụ các ý cho luận văn sẽ gây lan man, dài dòng và không thực sự hiệu quả.

12.2. Cơ sở lý luận chặt chẽ

 • Cơ sở lý luận chặt chẽ sẽ là một trong những điểm cộng khiến bài luận văn của bạn trở nên sắc sảo hơn. 
 • Cũng như dữ liệu, một cơ sở lập luật mang tính chính xác, rõ ràng và phục vụ cho các ý của luận văn sẽ giúp cho bạn có thể dễ dàng tạo đà thuyết phục cho quan điểm của mình. 
 • Do đó, cơ sở lý luận phải có tính logic, hợp lý và thuyết phục nhất.

12.3. Nắm vững thực trạng của đơn vị

 • Nắm vững được thực trạng tài chính của đơn vị nghiên cứu để đưa ra được những dữ liệu chính xác nhất. 
 • Có như vậy thì luận văn của bạn mới trở nên thuyết phục và đáng tin cậy với người đọc.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về các mẫu luận văn quản trị tài chính doanh nghiệp mới nhất năm 2022. Chúc các bạn hoàn thành khóa luận một cách hoàn hảo nhất!

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
AI viết tiểu luận
AI viết tiểu luận
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing