Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Top 10 mẫu luận văn quản trị rủi ro tài chính có link tải miễn phí

4/5 (3 đánh giá) 0 bình luận

Cả quãng đường dài đi học sắp đến đích rồi, nốt bài luận văn này là tốt nghiệp. Bạn đã chọn lựa được đề tài, xác định được bố cục cho bài luận văn quản trị rủi ro tài chính của mình chưa? Dưới đây là 10 bài mẫu luận văn chọn lọc cùng 25 đề tài quản trị rủi ro tài chính hot nhất ngành hiện nay. Mời các cùng tham khảo, bổ sung thêm ý tưởng mới cho bài luận văn đang làm của mình nhé.

1. Luận văn quản trị rủi ro lãi suất

Luận văn quản trị rủi ro lãi suất

Luận văn quản trị rủi ro lãi suất

Tên đề tài: Bài luận văn “Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Cần Thơ” của tác giả Nguyễn Tú Phương.

Tóm tắt nội dung

- Hiện nay tại Việt Nam, hoạt động chủ đạo của ngân hàng mới chỉ là cho vay và huy động vốn. Khi lãi suất thị trường có sự sụt giảm mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động của ngân hàng. 

- Vì vậy để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất, tác giả đã nghiên cứu và viết bài luận văn này. Với mục tiêu phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi lãi suất đến tình hình hoạt động của Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Cần Thơ. Từ đó đề xuất các biện pháp hạn chế rủi ro.

- Bài luận văn được trình bày chi tiết trong 6 chương:

 • Chương 1: Giới thiệu
 • Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
 • Chương 3: Giới thiệu về Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Cần Thơ (Vietinbank)
 • Chương 4: Phân tích rủi ro lãi suất 
 • Chương 5: Một số giải pháp quản lý rủi ro lãi suất
 • Chương 6: Kết luận và kiến nghị

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1IQ1wFeIyuCUm6SfWHL9awS3adSScFdNN/view?usp=sharing

2. Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tài chính tại công ty TNHH Bê tông và xây lắp Petrolimex

Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tài chính tại công ty

Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tài chính tại công ty

Tên đề tài: Tác giả Phạm Quang Hiệu đã viết bài luận văn với chủ đề “Quản trị rủi ro tài chính của công ty TNHH Bê tông và xây lắp - Petrolimex”.

Tóm tắt nội dung

- Trong bài luận này tác giả đã thu thập các số liệu và khảo sát tại công ty từ năm 2018 đến năm 2020. Đồng thời sử dụng 3 phương pháp nghiên cứu chính là: phân tích và tổng hợp suy luận logic, tiến hành thu thập số liệu, xử lý số liệu.

- Tác giả viết bài luận với 3 mục tiêu chính là:

 • Khái quát những vấn đề lý thuyết cơ bản về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính
 • Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tài chính tại Công ty TNHH Bê tông và xây lắp - Petrolimex
 • Đưa ra các giải pháp phù hợp cho toàn bộ quá trình quản trị rủi ro tài chính tại công ty

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1m-BLiIFn3j4cj7UKnDWHwKpeOfANvP2b/view?usp=sharing

3. Luận văn quản trị rủi ro tín dụng

Luận văn quản trị rủi ro tín dụng

Luận văn quản trị rủi ro tín dụng

Tên đề tài: Bài luận văn với đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank - Chi nhánh huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương” của tác giả Lê Công Thành

Tóm tắt nội dung

- Hiện nay ngân hàng Agribank đang là một trong những ngân hàng có tình trạng rủi ro tín dụng nghiêm trọng với tỷ lệ nợ xấu khá cao so với các ngân hàng khác.

- Việc đánh giá đúng mực về quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng và nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu.

- Sau thời gian đi sâu nghiên cứu, tác giả đã tập trung viết bài luận văn với 3 phần chính:

 • Phần 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại
 • Phần 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank - Chi nhánh huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
 • Phần 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank - Chi nhánh huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 2020 - 2022

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1LFXYeil3gRH1SnltyN6VJdxWcKLdP8cV/view?usp=sharing

Xem nhiều mẫu hơn nữa hãy truy cập ngay: [TẢI FREE] 10 luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng xem nhiều nhất

4. Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tài chính tại công ty cổ phần may Sông Hồng

Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tài chính tại công ty cổ phần may Sông Hồng

Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tài chính tại công ty cổ phần may Sông Hồng

Tên đề tài: Tác giả Lý Thị Hương đã viết bài luận văn “Quản trị rủi ro tài chính tại công ty cổ phần may Sông Hồng”.

Tóm tắt nội dung:

 • Đây là một trong những bài luận văn được nhiều lượt tải và tham khảo từ các bạn sinh viên thời gian gần đây. Với việc nghiên cứu, phân tích tình hình thực tế về rủi ro tài chính tại công ty cổ phần may Sông Hồng giai đoạn 2012 - 2016.
 • Tác giả đã đưa ra các đóng góp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tài chính tại công ty này trong giai đoạn 2017 - 2020. 
 • Kết quả của nghiên cứu sẽ giúp công ty hiểu rõ hơn về các mối nguy cơ từ tài chính và nắm bắt được rõ ràng lợi ích của quản trị rủi ro tài chính để lựa chọn giải pháp thích hợp. Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển công ty.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1BVchxiE5GkYWm6btVSWxulIvo3_UQEan/view?usp=sharing

5. Luận văn thạc sĩ ứng dụng trong quản trị rủi ro tài chính

Luận văn thạc sĩ ứng dụng trong quản trị rủi ro tài chính

Luận văn thạc sĩ ứng dụng trong quản trị rủi ro tài chính

Tên đề tài: Bài luận văn với chủ đề “Ứng dụng sản phẩm phái sinh để quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản An Giang” của tác giả Lâm Thị Thùy Trang.

Tóm tắt nội dung

- Sản phẩm phái sinh đã được các nước phát triển trên thế giới phát minh và vận dụng từ rất lâu. Tuy nhiên hiện tại, sản phẩm này vẫn còn mới lạ với các doanh nghiệp Việt Nam.

- Các sản phẩm phái sinh được các nhà quản trị rủi ro doanh nghiệp trên thế giới tin tưởng và sử dụng phòng ngừa rủi ro tài chính rất hiệu quả.

- Trong bài luận văn này tác giả đã cung cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản An Giang cái nhìn tổng quan về sản phẩm cũng như cách ứng dụng chúng trong thực tiễn nhằm góp phần duy trì, phát triển doanh nghiệp bền vững.

- Bài luận văn được mô tả qua ba chương chính:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tài chính bằng cách công cụ phái sinh
 • Chương 2: Thực trạng ứng dụng sản phẩm phái sinh để quản lý rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản An Giang
 • Chương 3: Các giải pháp đẩy mạnh việc ứng dụng sản phẩm phái sinh để quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản An Giang

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1vCG7Rb6R6KDXprb0y732s-f7vIUwFIg8/view?usp=sharing

6. Luận văn quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp

Luận văn quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp

Luận văn quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp

Tên đề tài: Bài luận văn “Quản trị rủi ro tài chính các doanh nghiệp ngành thuốc bảo vệ thực vật” 

Tóm tắt nội dung:

 • Trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta, ngành nông nghiệp vẫn giữ vai trò rất quan trọng, là nền tảng giúp thúc đẩy các ngành kinh tế khác.
 • Vì vậy vấn đề an ninh lương thực luôn được chính phủ đặc biệt quan tâm.
 • Trong bối cảnh chịu tác động khủng hoảng chung của toàn cầu, rủi ro, tổn thất của các doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền nông nghiệp nước ta.
 • Việc nhận diện các loại rủi rođưa ra biện pháp phòng tránh xử lý, sẽ giúp các doanh nghiệp nước ta biến thách thức thành cơ hội.
 • Với mục tiêu trên tác giả đã nghiên cứu thông tin, số liệu thực tế để viết bài luận phân tích thực trạng hiện tại và đưa ra các giải pháp quản trị rủi ro tài chính thích hợp cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có hướng đi mới, phát triển hơn.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1YbfnG9n7O_0U5JGS7QZMbO7swOY_xydT/view?usp=sharing

7. Luận văn quản trị rủi ro tài chính tại ngân hàng

Luận văn quản trị rủi ro tài chính tại ngân hàng

Luận văn quản trị rủi ro tài chính tại ngân hàng

Tên đề tài: Bài luận văn với đề tài “Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam” của tác giả Phạm Thùy Liên

Tóm tắt nội dung:

- Trước xu thế hội nhập với thế giới, các tổ chức tài chính ngân hàng luôn phải đối phó với sự cạnh tranh cũng như nhiều loại hình rủi ro khác nhau.

- Để hạn chế điều đó ngân hàng cần xây dựng và ban hành chiến lược quản trị rủi ro theo các quy tắc và chuẩn mực của ngân hàng hiện tại.

- Sau thời gian đi sâu nghiên cứu, tác giả đã tập trung viết bài luận văn với 3 phần chính:

 • Phần 1: Cơ sở lý thuyết về rủi ro, rủi ro hoạt động tại NHTM Việt Nam
 • Phần 2: Thực trạng quản trị rủi ro, hoạt động trong hệ thống Agribank
 • Phần 3: Khuyến nghị để nâng cao năng lực quản trị rủi ro hoạt động tại Agribank

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1Q1rOahmfbxg5ENfLSj2CwWK5HzFU1gAn/view?usp=sharing

Tham khảo mẫu luận văn cùng chủ đề ngân hàng: luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng

8. Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tài chính tại tổng công ty thép Việt Nam

Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tài chính tại tổng công ty thép Việt Nam

Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tài chính tại tổng công ty thép Việt Nam

Tên đề tài: Tác giả Đỗ Thị Thanh Hằng đã viết bài luận văn với đề tài “Quản trị rủi ro tài chính tại Tổng công ty Thép Việt Nam”

Tóm tắt nội dung:

- Tổng công ty thép Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và hay được chính phủ hỗ trợ để bình ổn thị trường, nên vấn đề quản trị rủi ro thường bị xem nhẹ.

- Chính việc thờ ơ đó khiến cho doanh nghiệp đã phải trả giá đắt khi nền kinh tế đi vào thời kỳ khủng hoảng.

- Tác giả đã nghiên cứu và viết bài luận văn này với mục tiêu:

 • Nhận diện rủi ro tài chính mà Tổng công ty thép Việt Nam đã và đang gặp phải
 • Xem xét những phản ứng đối với rủi ro của doanh nghiệp trong thời gian qua
 • Mức độ tác động của các rủi ro đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Đề xuất một số giải pháp trước mắt và quan trọng trong tiến trình phát triển của toàn công ty

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1BVFAua4kgIYVrLQ7IWZoqWM1GWDKD7D9/view?usp=sharing

9. Luận văn thạc sĩ ảnh hưởng công tác kế toán đến quản trị rủi ro tài chính

Luận văn thạc sĩ ảnh hưởng công tác kế toán đến quản trị rủi ro tài chính

Luận văn thạc sĩ ảnh hưởng công tác kế toán đến quản trị rủi ro tài chính

Tên đề tài: “Kế toán theo giá trị hợp lý ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tài chính tại các công ty cổ phần trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thiện.

Tóm tắt nội dung:

- Bài luận văn này nghiên cứu dựa trên cơ sở số liệu điều tra từ các chuyên gia kế toán các Công ty Cổ phần trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bằng một loạt các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp tổng hợp, so sánh, thống kê, thu thập thông tin thứ cấp, sơ cấp và phương pháp phân tích nội suy.

- Bài luận văn đã góp phần hệ thống hóa lý thuyết về kế toán theo giá trị hợp lý và quản trị rủi ro tài chính. Đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng của kế toán theo giá trị hợp lý đến quản trị rủi ro tài chính. 

- Kết cấu luận văn gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán theo giá trị hợp lý ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tài chính.
 • Chương 2: Khảo sát về thực trạng đo lường kế toán theo giá trị hợp lý ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tài chính tại các Công ty Cổ phần trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.
 • Chương 3: Giải pháp để xây dựng chuẩn mực kế toán cho công cụ tài chính, kế toán theo giá trị hợp lý.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1-_sO2Housj9AjilQSE-64tLa8iH6KjD6/view?usp=sharing

10. Luận văn tăng cường quản trị rủi ro tài chính

Luận văn tăng cường quản trị rủi ro tài chính

Luận văn tăng cường quản trị rủi ro tài chính

Tên đề tài: Bài luận văn “Tăng cường quản trị rủi ro tài chính các doanh nghiệp dược ở Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Bảo Hiền.

Tóm tắt nội dung:

 • Ngày nay khi cạnh tranh được mở rộng theo xu hướng toàn cầu hóa mang đến cho doanh nghiệp nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức, rủi ro hơn.
 • Bài luận văn này tập trung nhận diện, đo lường, kiểm soát rủi ro và đưa ra các giải pháp giúp doanh nghiệp dược tồn tại, phát triển bền vững.
 • Phạm vi nghiên cứu của luận văn gồm 36 doanh nghiệp dược có doanh thu lớn nhất Việt Nam, gồm 15 doanh nghiệp đã niêm yết và 21 doanh nghiệp có cổ phiếu chào bán trên thị trường OTC.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1-SDsq6NEhjsPa1eV_4l7ajcTLaGemYH3/view?usp=sharing

11. Tham khảo ngay 25 đề tài luận văn quản trị rủi ro tài chính dễ làm, dễ đạt điểm cao

Tham khảo ngay 25 đề tài luận văn quản trị rủi ro tài chính

Tham khảo ngay 25 đề tài luận văn quản trị rủi ro tài chính

 1. Luận văn “Quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp Việt Nam” của tác giả Trịnh Thị Phan Lan
 2. Luận văn “Quản trị rủi ro tài chính tại công ty CP chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (APECS)” của tác giả Nguyễn Thị Thanh
 3. Luận văn “Quản trị rủi ro tài chính tại công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai” của tác giả Lê Tú Anh
 4. Luận văn “Quản trị rủi ro tài chính tại doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam - Trường hợp công ty TNHH An Phú Linh” của tác giả Tạ Duy Linh
 5. Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB” của tác giả Lương Thu Phương
 6. Luận văn “Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Huế” của tác giả Phạm Thị Thanh Ngọc
 7. Luận văn “Quản trị các tổ chức tài chính: Ứng dụng mô hình quản trị rủi ro ERM tại PVI Holdings” của tác giả Lâm Thị Lan Phương
 8. Luận văn “Phân tích rủi ro tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 - Đà Nẵng” của Võ Thị Thúy Dung
 9. Luận văn “Quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam” của tác giả Đinh Văn Đức
 10. Luận văn “Quản trị rủi ro trong kinh doanh tại công ty chứng khoán” của tác giả Đồng Thị Quế
 11. Luận văn “Quản trị rủi ro tài chính đảm bảo an ninh của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đức Tín”
 12. Luận văn “Quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố Hà Nội” của Đàm Quốc Thịnh
 13. Luận văn “Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương”
 14. Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam” 
 15. Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank”
 16. Luận văn “Công tác quản trị rủi ro tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị công nghệ HTC”
 17. Luận văn “Quản trị rủi ro tài chính cho công ty cổ phần xây dựng số 6”
 18. Luận văn “Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quy Nhơn”
 19. Luận văn “Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam”
 20. Luận văn “Quản trị rủi ro trong kinh doanh tại công ty chứng khoán” của Nguyễn Tuấn Vũ
 21. Luận văn “Quản trị rủi ro tài chính đảm bảo an ninh của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đức Tín”
 22. Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội - chi nhánh tỉnh Vĩnh Long”
 23. Luận văn “Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II tại ngân hàng” 
 24. Luận văn “Quản trị rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam” 
 25. Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam”

Tham khảo thêm đề tài quản trị rủi ro

12. 3 Kinh nghiệm làm bài luận văn quản trị rủi ro tài chính đạt điểm cao

12.1. Chọn doanh nghiệp có báo cáo tài chính công khai, minh bạch

Trong bất kỳ bài luận văn quản trị rủi ro nào bạn cũng không thể thiếu được phần thu thập số liệu, thông tin, các báo cáo của ngân hàng hay công ty nơi bạn thực tập. Khi chọn một doanh nghiệp có báo cáo tài chính công khai, minh bạch sẽ giúp bạn bớt đi rất nhiều đường vòng. Và đặc biệt không gặp phải trường hợp sai số liệu, thông tin, đây là một trong những lỗi nghiêm trọng nhất khi làm bài luận văn mà bạn cần tránh. 

12.2. Phải tổng hợp được những rủi ro có thể xảy ra

Thông thường một bài viết luận văn sẽ khoảng 3 đến 4 tháng hoặc dài ngắn tùy theo chuyên ngành. Chính vì vậy bạn cần liệt kê rõ các việc cần làm cũng như tổng hợp được các rủi ro có thể xảy ra để cân đối thời gian. Tránh trường hợp bị mất quá nhiều thời gian, tâm trí vào một giai đoạn, khiến cho các khâu khác không đủ thời gian và sức lực để làm. Như vậy có thể khiến cho bài luận văn bị đầu voi đuôi chuột.

12.3. Nhờ sự trợ giúp từ người hướng dẫn

Trong dân ta vẫn thường có câu “đi hỏi già, về hỏi trẻ” vì những người sống lâu hơn ta chắc chắn sẽ có nhiều kiến thức, kinh nghiệm mà ta không biết, cần học tập. Chính vì vậy khi làm bài luận văn các bạn nên nhờ sự trợ giúp từ người hướng dẫn. Người hướng dẫn có thể là thầy cô, hay anh chị khóa trước, hoặc anh chị cùng làm trong nơi bạn thực tập. Mỗi một người sẽ mang đến cho bạn những kiến thức và trải nghiệm mới giúp bạn bổ sung, hoàn thiện bài luận văn của mình tốt hơn.

Nếu bạn gặp khó khăn khi viết tiểu luận chất lượng hãy liên hệ với đội ngũ Tri Thức Cộng Đồng để được hỗ trợ sử dụng DỊCH VỤ LUẬN VĂN của chúng tôi.

Trên đây chúng tôi đã cung cấp 10 mẫu bài cùng link down file luận văn quản trị rủi ro tài chính pdf miễn phí giúp các bạn tham khảo thêm về bố cục, nội dung của bài luận. Bên cạnh đó còn có thêm 25 đề tài luận văn quản trị rủi ro tài chính hot nhất hiện nay và kinh nghiệm làm bài luận đạt điểm cao của đàn anh, đàn chị đi trước. Chúc các bạn hãy vận dụng tốt những kiến thức này để gặt hái được bài luận văn với điểm cao xuất sắc và nhiều lời khen ngợi từ hội đồng giám khảo.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận