Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Nhận miễn phí ngay 8 mẫu luận văn quản trị rủi ro xuất sắc nhất

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Luận văn quản trị rủi ro là một trong những đề tài luận văn được nhiều bạn sinh viên khối ngành kinh tế lựa chọn. Trong bài viết này, cùng Tri Thức Cộng Đồng tìm hiểu ngày mẫu luận văn quản trị rủi ro xuất sắc nhất và những tuyệt chiêu cùng đề tài quản trị rủi ro để có được bài luận văn đạt điểm cao. Cùng tìm hiểu ngay!

1. Mẫu luận văn quản trị rủi ro tài chính

Mẫu luận văn quản trị rủi ro tài chính

Mẫu luận văn quản trị rủi ro tài chính

Tên đề tài: 

 • Quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Đầu tư Và Phát triển Việt Nam

Tóm tắt nội dung:

 • Bài luận văn quản trị rủi ro phát biểu tổng quan về quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại, bao gồm vai trò và các phương thức của hoạt động thanh toán quốc tế, những rủi ro đối cũng như giải pháp trong việc hạn chế tối đa rủi ro trong việc thanh toán quốc tế.
 • Tiếp đó, tác giả đã đi sâu vào phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
 • Cuối cùng, bài nghiên cứu đã nêu ra những đề xuất về giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Link tải miễn phí bài luận văn về quản trị rủi ro

Để biết thêm nhiều mẫu hơn về chủ đề này, hãy xem ngay bài viết luận văn quản trị rủi ro tài chính

2. Mẫu luận văn quản trị rủi ro lãi suất

Mẫu luận văn quản trị rủi ro lãi suất

Mẫu luận văn quản trị rủi ro lãi suất

Tên đề tài: 

 • Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - VietcomBank

Tóm tắt nội dung: 

 • Bài luận văn quản trị rủi ro nêu lên những vấn đề chung về rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Bao gồm các rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tác động của nó, phương pháp xác định rủi ro và những biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất.
 • Tiếp đó, tác giả đã phân tích về thực trạng quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank trong thời .n qua và đánh giá về hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng này.
 • Cuối cùng, tác giả đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Vietcombank

Link tải miễn phí bài luận văn

3. Mẫu luận văn quản trị rủi ro tín dụng

Mẫu luận văn quản trị rủi ro tín dụng

Mẫu luận văn quản trị rủi ro tín dụng

Tên đề tài: 

 • Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt nội dung: 

 • Mở đầu, tác giả bài nghiên cứu đã chỉ ra những cơ sở khoa học về quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng và những bài học về quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng nước ngoài.
 • Tiếp theo, tác giả đi sâu phân tích thực trạng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP Hồ Chí Minh cùng những nguyên nhân của các hạn chế trên.
 • Cuối cùng, bài nghiên cứu đưa ra một số giải pháp cũng như kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng BIDV Tp. Hồ Chí Minh.

Link tải miễn phí bài luận văn quản trị rủi ro

4. Mẫu luận văn quản trị rủi ro doanh nghiệp

Mẫu luận văn quản trị rủi ro doanh nghiệp

Mẫu luận văn quản trị rủi ro doanh nghiệp

Tên đề tài:

 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp tại công ty kinh doanh viễn thông Mobifone

Tóm tắt nội dung:

 • Bài nghiên cứu mở đầu bằng những vấn đề tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro trong doanh nghiệp. Bao gồm các khái niệm cơ bản, đặc điểm bài phân loại rủi ro ở mức độ nhận diện chung và trong doanh nghiệp viễn thông.
 • Ở phần tiếp theo, tác giả đi sâu vào làm rõ thực trạng quản trị rủi ro tại tổng công ty viễn thông Mobifone. Trong đó, tác giả tập trung làm nổi bật những ưu và nhược điểm của vấn đề này tại công ty.
 • Cuối cùng, tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tại tổng công ty viễn thông Mobifone. Các giải pháp bao gồm xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro doanh nghiệp, giải pháp về tổ chức và an ninh mạng.

Link tải miễn phí mẫu luận văn quản trị rủi ro

Có một phương pháp để tính toán khả năng rủi ro mà bạn có thể tham khảo: Cách tính hạn mức tín dụng hiện nay đơn giản và nhanh chóng

5. Mẫu luận văn quản trị rủi ro đầu tư

Mẫu luận văn quản trị rủi ro đầu tư

Mẫu luận văn quản trị rủi ro đầu tư

Tên đề tài: 

 • Quản trị rủi ro trong dự án đầu tư

Tóm tắt nội dung:

 • Bài luận văn nêu lên những lý luận cơ bản về rủi ro và quản lý rủi ro trong dự án đầu tư bao gồm các khái niệm, phân loại và quy trình quản lý rủi ro trong đầu tư.
 • Tiếp theo, tác giả nêu lên thực trạng về quản lý rủi ro của các dự án đầu tư tại Việt Nam. Từ đó bài nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp của cá nhân tác giả, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro đầu tư.

Link tải miễn phí bài luận văn

6. Luận văn quản trị rủi ro nguồn nhân lực

Luận văn quản trị rủi ro nguồn nhân lực

Luận văn quản trị rủi ro nguồn nhân lực

Tên đề tài: 

 • Công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực cho công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Tóm tắt nội dung:

 • Phần đầu, tác giả đã nêu lên những cơ sở lý luận về quản trị rủi ro nguồn nhân lực. Các nội dung của vấn đề này xoay quanh định nghĩa, vai trò của quản trị rủi ro và các rủi ro có thể xảy ra với quản trị nguồn nhân lực và vai trò của nó.
 • Tiếp theo, tác giả đã chỉ ra thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
 • Cuối cùng, tác giả đã nêu ra phương hướng và giải pháp của cá nhân nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực tại công ty TNG. Nội dung phần này bao gồm tầm nhìn và sứ mệnh của công ty, quy trình quản trị rủi ro và những giải pháp về mặt tư tưởng, hoạch định, bố trí nhân lực,...

Link tải miễn phí bài luận văn về quản trị rủi ro

7. Luận văn quản trị rủi ro trong kinh doanh

Luận văn quản trị rủi ro trong kinh doanh

Luận văn quản trị rủi ro trong kinh doanh

Tên đề tài: 

 • Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm Pjico Gia Lai

Tóm tắt nội dung:

 • Mở đầu, bài nghiên cứu nêu lên những vấn đề tổng quan về quản trị rủi ro và việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới. Ngoài ra, tác giả còn nói rõ về công tác kiểm soát và phòng ngừa rủi ro và các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro Bảo hiểm xe cơ giới.
 • Tiếp theo, tác giả đi sâu phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm xe tại công ty này. 
 • Từ những thực trạng này, tác giả cũng đã chỉ ra nguyên nhân của các vấn đề trên và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm xe tại công ty này.

Link tải miễn phí bài luận văn quản trị rủi ro

8. Luận văn giải pháp hạn chế rủi ro

Luận văn giải pháp hạn chế rủi ro

Luận văn giải pháp hạn chế rủi ro

Tên đề tài: 

 • Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNN & PTNT huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hoá

Tóm tắt nội dung:

 • Mở đầu, tác giả nêu lên những lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. Nội dung phần này tập trung trình bày những rủi ro mà các ngân hàng thương mại thường gặp phải trong quá trình kinh doanh và hoạt động tín dụng.
 • Phần sau, tác giả tiếp tục đi sâu phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank ở huyện Như Xuân, Thanh Hóa và nguyên nhân của những vấn đề đó.
 • Cuối cùng, tác giả trình nêu lên những biện pháp mà ngân hàng Agribank tại địa phương đã sử dụng để cải thiện vấn đề cũng như nêu ra những giải pháp của cá nhân để hạn chế những rủi ro trên.

Link tải miễn phí bài luận văn quản trị rủi ro

Nếu bạn gặp khó khăn khi viết luận văn chất lượng hãy liên hệ với đội ngũ Tri Thức Cộng Đồng để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ LÀM THUÊ LUẬN VĂN của chúng tôi.
Với kinh nghiệm hơn 10+ năm, Tri Thức Cộng Đồng cam kết mang đến bài luận văn chất lượng nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua gmail ttcd.group@gmail.com hoặc Hotline 0946 88 33 50 để được tư vấn và báo giá trực tiếp.

9. Tuyệt chiêu 4 bước để làm một bài luận văn quản trị rủi ro

Tuyệt chiêu 4 bước để làm một bài luận văn quản trị rủi ro

Tuyệt chiêu 4 bước để làm một bài luận văn quản trị rủi ro

Cùng Tri Thức Cộng Đồng nắm rõ tuyệt chiêu để có một bài luận văn quản trị rủi ro đạt điểm cao chỉ với 4 bước sau.

9.1. Bước 1: Lựa chọn đề tài

Đề tài của một bài luận văn quản trị rủi ro chính là điều đầu tiên gây ấn tượng với ban giám khảo. 

Một bài luận văn có đề tài hay, mới lạ sẽ tạo nên hứng thú và hấp dẫn người nghe.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không được sử dụng các đề tài đã nghiên cứu trước đây. Nếu có, hãy đảm bảo rằng nội dung bài nghiên cứu của bạn đủ mới, độc lạ và khác biệt so với những nghiên cứu trước đây.

9.2. Bước 2: Xây dựng đề cương

Đề cương của một bài luận văn giống như cái khung của ngôi nhà. Những nội dung có trong đề cương sẽ tạo nên cơ sở vững chắc cho những lý luận và lập luận trong bài nghiên cứu.

Có đề cương bài nghiên cứu trong tay, bạn hay người chấm sẽ nắm được cơ bản những nội dung có trong bài nghiên cứu, từ đó dễ dàng theo dõi phần trình bày của bạn hơn.

9.3. Bước 3: Thu thập các tài liệu khoa học

Sau khi đã có được đề cương cho bài nghiên cứu, hay bắt đầu thu thập các tài liệu khoa học để làm nền tảng cho bài nghiên cứu.

Các tài liệu khoa học sẽ giúp bạn nắm được các phương pháp nghiên cứu đã từng được sử dụng, từ đó có được phương pháp nghiên cứu phù hợp và những lập luận chặt chẽ hơn.

Không chỉ thế, việc tìm đọc và thu thập các tài liệu khoa học còn giúp người nghiên cứu có thêm kiến thứchiểu hơn về lĩnh vực mình đang nghiên cứu, tránh được sự trùng lặp với các công trình nghiên cứu trước. Việc này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tài chính cho người nghiên cứu.

Các tài liệu khoa học thường được chia thành hai loại:

 • Tài liệu sơ cấp: tài liệu tự thu thập, nghiên cứu, phỏng vấn trực tiếp bằng nhiều phương pháp khác nhau hoặc kết hợp các phương pháp nghiên cứu.
 • Tài liệu thứ cấp: tài liệu sau khi phân tích, đánh giá, nhận xét từ tài liệu sơ cấp.

9.4. Bước 4:Tổng hợp cơ sở dữ liệu

Trong nghiên cứu khoa học hay các công trình nghiên cứu, cơ sở dữ liệu chính là những thông tin có sẵn, đã được chứng minh, lập luận và làm rõ. Người nghiên cứu sẽ sử dụng các dữ liệu đó để làm cơ sở nghiên cứu của mình.

Vì vậy, khi tổng hợp và sử dụng những dữ liệu trên, hãy đảm bảo sử dụng có chọn lọc, ghi rõ nguồn, trích dẫn của các thông tin đó.

10. Tổng hợp 25 đề tài luận văn quản trị rủi ro được sử dụng nhiều nhất

Để bạn có thêm lựa chọn cho đề tài luận văn quản trị rủi ro, Trung tâm đã tổng hợp những đề tài được sử dụng nhiều nhất. Cùng tham khảo ở dưới.

 1. Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại trong quá trình cho doanh nghiệp vay.
 2. Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank chi nhánh…
 3. Đề tài quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank chi nhánh…
 4. Đề tài luận văn quản trị rủi ro tại ngân hàng VPBank chi nhánh…
 5. Luận văn quản trị rủi ro tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh…
 6. Phân tích yếu tố tác động đến quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
 7. Biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng BIDV, chi nhánh...
 8. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng A, tại địa phương…
 9. Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại ngân hàng A chi nhánh...
 10. Nâng cao hiệu quả năng lực quản trị rủi ro tín dụng cho doanh nghiệp tại ngân hàng VIB Việt Nam.
 11. Quản trị rủi ro tín dụng thương mại tại nhà máy….
 12. Sử dụng công cụ quản lý tài chính phát sinh để phòng ngừa rủi ro tại một công ty...
 13. Đề tài luận văn quản trị rủi ro: Tình hình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng SCB.
 14. Sở hữu nước ngoài và rủi ro thanh toán tại các ngân hàng hiện nay.
 15. Nghiên cứu áp dụng các phương pháp mới trong quản trị rủi ro tại các ngân hàng ở Việt Nam.
 16. Tình hình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng MBBank chi nhánh….
 17. Tình hình quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
 18. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng….
 19. Luận văn quản trị rủi ro: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietinbank Việt Nam và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý.
 20. Thực trạng và giải pháp trong quá trình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng VIB.
 21. Quản trị rủi ro tín dụng để mở rộng cho vay các DNNVV tại ngân hàng No & PTNT Việt Nam
 22. Luận văn quản trị rủi ro: Thực trạng và những biện pháp để nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank.
 23. Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank chi nhánh…
 24. Giải pháp quản trị rủi ro tại ngân hàng Vietinbank Việt Nam.
 25. Áp dụng những giải pháp mới để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tại công ty….

Trên đây là tổng hợp miễn phí 8 mẫu luận văn quản trị rủi ro xuất sắc nhất. Hy vọng với những thông tin mà Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp, bạn đã có được thêm nguồn tài liệu để tham khảo cho việc nghiên cứu của bản thân.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Đáp án tự luận module 8 tiểu học