Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

20 Mẫu Luận Văn, Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng

3/5 (3 đánh giá) 0 bình luận

Quản trị rủi ro ngân hàng là một phần quan trọng trong công tác quản trị ngân hàng. Luận văn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng giúp người học hiểu sâu về các quá trình trong công tác quản trị, biết đánh giá và đưa ra các giải pháp để xử lý các vấn đề rủi ro tín dụng.

Dưới đây là 20 mẫu luận văn, khóa luận tốt nghiệp quản trị rủi ro ngân hàng để các bạn tham khảo, bổ trợ để hoàn thành luận văn của mình một cách xuất sắc hơn.

1. 4 Mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng

Mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng

Mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng

Đề tài 1

 • Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Tóm tắt nội dung

 • Đề tài luận văn quản trị rủi ro ngân hàng được triển khai trong khóa luận trên nhằm nghiên cứu giải quyết được 3 vấn đề cơ bản. 
 • Trước hết là làm sáng tỏ cơ sở lý luận trong việc quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại, sau đó là phân tích hoạt động kinh doanh và hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank. Sau cùng là đưa ra giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề rủi ro trên.

Tải tài liệu tại đây

Đề tài 2 

 • Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Ba Đình

Tóm tắt nội dung

 • Khóa luận tốt nghiệp rủi ro tín dụng ngân hàng trên đây sẽ giúp những người đọc hiểu rõ hơn về cách thức quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng. Không những vậy, tác giả còn đi sâu vào cách nhận diện và quản lý rủi ro để giúp người nhận xét đưa ra được giải pháp toàn diện nhất dành cho vấn đề.

Tải tài liệu tại đây

Đề tài 3 

 • Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh thành phố Huế

Tóm tắt nội dung: Khóa luận đi sâu vào phân tích thực tiễn tại ngân hàng, nghiên cứu cả những giải pháp hoàn thiện cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng thông qua 3 phần chính:

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng Thương mại. 
 • Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh thành phố Huế. 
 • Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại.

Tải tài liệu tại đây

Đề tài 4

 • Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Thừa Thiên Huế

Tóm tắt nội dung

 • Tổng quan về tín dụng và rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại; Thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Huế
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Thừa Thiên Huế là 3 phần chính của khóa luận tốt nghiệp trên. Thông qua những phần này, tác giả muốn người đọc có cái nhìn tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng, biết cách đánh giá và đề ra giải pháp hiệu quả.

Tải tài liệu tại đây

Đây là một trong những chủ đề nhỏ trong chuyên ngành quản trị rủi ro, để có thêm nhiều gợi ý về đề tài hãy tìm đọc bài viết về đề tài quản trị rủi ro.

2. 6 Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng

Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro ngân hàng luôn làm những sinh viên cảm thấy đau đầu bởi độ khó và những kiến thức sâu rộng cần được thể hiện trong đó. Dưới đây là 6 mẫu luận văn để các bạn tham khảo giúp viết bài hay và chính xác hơn.

2.1. Mẫu 1

Đề tài: Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội

Tóm tắt nội dung

 • Trong nghiên cứu này tác giả đã trình bày cơ sở lý luận về phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. 
 • Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá các số liệu thu thập từ các nguồn thông tin chính thống, qua đó đánh giá hoạt động tín dụng của chi nhánh. 
 • Điểm mới của đề tài đó là được sử dụng bảng điều tra khảo sát gửi đến các cán bộ và nhân viên của ngân hàng để tìm hiểu nguyên nhân rủi ro tín dụng của ngân hàng.

Tải tài liệu tại đây

2.2. Mẫu 2

Đề tài: Quy trình quản trị rủi ro tín dụng khi cho vay với đối tượng là khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Trì

Tóm tắt nội dung: 

 • Tác giả đã chia luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng này làm 3 phần chính. Ở phần 1 là cái nhìn tổng quan cho toàn bộ nghiên cứu.
 • Phần 2 thiên về phân tích thực trạng đang diễn ra ngay tại ngân hàng NN&PTNN VN - Chi nhánh Thanh Trì và phần cuối bao gồm tổng hợp, phân tích giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề cần giải quyết.

Tải tài liệu tại đây

2.3. Mẫu 3

Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay với đối tượng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Quế Võ

Tóm tắt nội dung: 

 • Đề tài luận văn quản trị ngân hàng được tác giả triển khai theo hướng cụ thể vào một chi nhánh ngân hàng tại Khu công nghiệp Quế Võ. 
 • Tác giả thông qua sự tìm hiểu của bản thân đã làm rõ thực trạng của công tác kiểm tra kiểm soát tại đây, từ đó tìm ra những yếu tố ảnh hưởng để đề ra giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra này.

Tải tài liệu tại đây

2.4. Mẫu 4

Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh

khi cho vay với đối tượng là  khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh

Tóm tắt nội dung: Quá trình quản trị rủi ro tín dụng để mở rộng cho vay tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam được tác giả trình bày rõ qua luận văn trên, không chỉ vậy người viết còn đem đến vô số những tri thức hữu ích về chủ đề quản trị rủi ro tín dụng.

Tải tài liệu tại đây

2.5. Mẫu 5

Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong

Tóm tắt nội dung: 

 • Việc đề ra giải pháp cho các vấn đề rủi ro tín dụng luôn được đề cập trong các luận văn nhưng chỉ là một phần nhỏ, luận văn trên đây lại có phần khác biệt khi đi sâu nghiên cứu và dành hẳn một bài luận riêng cho vấn đề này. 
 • Việc làm như vậy không những giúp người đọc hiểu rõ việc tìm ra các giải pháp mà còn dễ dàng hơn khi áp dụng chúng trong chính công việc của mình.

Tải tài liệu tại đây

2.6. Mẫu 6

Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay với đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương

Tóm tắt nội dung: 

 • Luận văn thạc sĩ trên đây là tài liệu đầy đủ và tổng quan khi không chỉ đi sâu vào quản trị rủi ro tín dụng.
 • Phân tích cụ thể tình hình tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên, giúp người đọc hiểu rõ và tự mình tìm hiểu được nhiều điều quan trọng trong lĩnh vực quản trị rủi ro tín dụng.

Tải tài liệu tại đây

3. 10 Mẫu luận văn tốt nghiệp quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng

Mẫu luận văn tốt nghiệp quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng

Mẫu luận văn tốt nghiệp quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng

10 mẫu luận văn tốt nghiệp về đề tài quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng sau đây là không thể bỏ qua cho những ai muốn viết được những bài luận hay, chính xác và nhận được những điểm cao từ phía thầy cô của mình. Vì vậy, hãy cùng xem ngay nhé.

3.1. Mẫu tóm tắt đề tài 1

Đề tài: Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Tóm tắt nội dung: Luận văn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng này phân tích, nghiên cứu các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, được thể hiện qua 3 chương chính:

 • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hạn chế rủi ro của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
 • Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
 • Giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng 

Tải tài liệu tại đây

3.2. Mẫu tóm tắt đề tài 2

Đề tài: Quá trình quản trị rủi ro tín dụng khi cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Quảng Ngãi

Tóm tắt nội dung: 

 • Mẫu luận văn về quản trị rủi ro ngân hàng có nội dung chính là nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
 • Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi thông qua những đánh giá tại ngân hàng. Tác giả sử dụng những số liệu đã thu thập được để tìm ra các nhân tố, nguyên nhân và đề ra giải pháp cho vấn đề rủi ro tín dụng tại ngân hàng.

Tải tài liệu tại đây

3.3. Mẫu tóm tắt đề tài 3

Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) - thực trạng và giải pháp

Tóm tắt nội dung: Trong luận văn về quản trị rủi ro tín dụng này, tác giả đã tiến hành nghiên cứu từ lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB), tìm hiểu hoạt động tín dụng của tại đây  Chương Dương qua nhiều năm. Nội dung chính gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về tín dụng, rủi ro tín dụng và quanr trị rủi ro tín dụng
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Tải tài liệu tại đây

3.4. Mẫu tóm tắt đề tài 4

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu

Tóm tắt nội dung: 

 • Nội dung chính của luận văn là khảo sát, đánh giá tình hình hiệu quả hoạt động tín dụng. 
 • Thông qua đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp để nâng cao hoạt động tín dụng tại  ngân hàng TMCP Á Châu, góp phần tích cực vào hoạt động phát triển chung của ngân hàng.

Tải tài liệu tại đây

3.5. Mẫu tóm tắt đề tài 5

Đề tài: Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (NAVIBANK)

Tóm tắt nội dung: Tác giả tập trung nghiên cứu các vấn đề:

 • Thực trạng hoạt động tại ngân hàng
 • Kết quả và đánh giá việc thực hiện chính sách tín dụng
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng và đưa ra định hướng chung cho sự phát triển tiếp theo của ngân hàng

Tải tài liệu tại đây

3.6. Mẫu tóm tắt đề tài 6

Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của luận văn này là đề cập đến thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng, tìm ra các yếu tố liên quan và từ đó đề ra giải pháp để tiếp tục phát triển. Nội dung được tác giả nghiên cứu, chọn lọc và trình bày qua ba phần:

 • Chương 1: Rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại
 • Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
 • Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội

Tải tài liệu tại đây

3.7. Mẫu tóm tắt đề tài 7

Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng để mở rộng cho vay các DNNVV tại ngân hàng No & PTNT Việt Nam

Tóm tắt nội dung: 

 • Bài luận văn về hạn chế rủi ro tín dụng tập chung nghiên cứu các hạn chế tại ngân hàng, từ đó vẽ lên bức tranh toàn cảnh về các hoạt động tín dụng tại đây.
 • Từ đó đánh giá và đề ra những giải pháp phù hợp nhằm khắc phục những hạn chế này.

Tải tài liệu tại đây

3.8. Mẫu tóm tắt đề tài 8

Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần

Tóm tắt nội dung: Nội dung của bài tiểu luận gồm 3 chương chính nhằm định hướng người đọc đi từ nguyên nhân rồi tìm ra những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng một cách hợp lí và thuyết phục.

Tải tài liệu tại đây

3.9. Mẫu tóm tắt đề tài 9

Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Tóm tắt nội dung: Đây là bài tiểu luận cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về rủi ro tín dụng, những hạn chế không chỉ xảy ra tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội mà còn ở nhiều ngân hàng khác, rồi từ đây chúng ta sẽ cùng phân tích và tìm ra các giải pháp khắc phục tình trạng này.

Tải tài liệu tại đây

3.10. Mẫu tóm tắt đề tài 10

Đề tài: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Tóm tắt nội dung: Luận văn quản trị rủi ro ngân hàng này chủ yếu đem đến những thông tin về cách thức tìm hiểu hoạt động tín dụng của một ngân hàng, cách đánh giá và đưa ra những nhận xét khái quát nhất về rủi ro tín dụng rồi từ đó phân tích ra các giải pháp cho thực trạng đang tồn tại.

Tải tài liệu tại đây

Nếu bạn gặp khó khăn khi viết tiểu luận chất lượng hãy liên hệ với đội ngũ Tri Thức Cộng Đồng để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ VIẾT HỘ LUẬN VĂN của chúng tôi.

Bài viết này đã đem đến cho các bạn những mẫu luận văn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng đã được chọn lọc, được tóm tắt nội dung để người đọc có thể chọn được bài luận phù hợp với mong muốn của mình.

Hy vọng nó sẽ là nguồn thông tin hữu ích giúp đỡ các bạn trong quá trình hoàn thành luận văn của mình. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này và chúc bạn đạt điểm cao với bài luận của mình.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Tung độ là x hay y?
Tung độ là x hay y?
Tương quan là gì? Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy
Tương quan là gì? Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy