Tài liệu

 • Lý luận chung về tội phạm tham nhũng trong bộ luật hình sự Việt Nam

  Tội phạm tham nhũng hiện nay đang là những loại tội phạm phổ biến, tính chất và mức độ nguy hiểm ngày càng cao, hậu quả của các tội phạm này nghiêm trọng và khó khắc phục. 1. Khái niệm và đặc điểm của các tội phạm tham nhũng 1.1. Khái niệm các tội phạm tham […]

 • Lý luận về giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài

  Ly hôn có yếu tố nước ngoài là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng giữa vợ và chồng mà ít nhất một trong hai bên là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; hoặc giữa công dân Việt Nam với nhau mà căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm […]

 • Quản lý nhà nước hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam hiện nay

  Bảo hiểm là một lĩnh vực rất quan trọng đối với các quốc gia nói chung và với Việt Nam nói riêng. Quản lý Nhà nước là hết sức quan trọng và không thể thiếu được ở bất kì xã hội nào. Quản lý Nhà nước giúp cho bộ máy của các doanh nghiệp tham […]

 • Lý luận về tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

  Hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, mặc dù có mối liên hệ về mặt khách quan với tội phạm do người khác thực hiện, nhưng không phải là nguyên nhân gây ra hậu quả của tội phạm đó 1. Khái niệm tội chứa chấp hoặc tiêu […]

 • Cở sở khoa học quản lý nhà nước về chất lượng giáo dục đại học

  Trước thực trạng về chất lượng giáo dục đại học và công tác quản lý nhà nước về chất lượng giáo dục đại học, để tìm ra các giải pháp đổi mới quản lý nhà nước về chất lượng giáo dục đại học, bài viết xin chia sẻ nội dung Quản lý nhà nước về […]