Tài liệu

 • Khái niệm và cách phân loại tín dụng ngân hàng

  1. Khái niệm tín dụng ngân hàng – Tín dụng là khái niệm chỉ mối quan hệ giữa người cho vay và người vay. Trong quan hệ này, người cho vay có nhiệm vụ chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hoá cho vay cho người đi vay trong một thời gian nhất định. […]

 • Khái niệm và cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh

  1. Khái niệm Chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuất được định nghĩa theo nhiều phương diện khác nhau: – Chi phí sản xuất là những hao phí về lao động sống và lao động vật hoá được biểu hiện bằng tiền phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh […]

 • 5 mẫu lời mở đầu báo cáo thực tập chuẩn cho sinh viên

  Dưới đây là tổng hợp 5 mẫu lời mở đầu báo cáo thực tập chuẩn chuyên ngành kế toán dành cho sinh viên làm báo cáo thực tập và báo cáo tốt nghiệp. Mẫu 1: Lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán bán hàng LỜI NÓI ĐẦU Thế giới ngày càng hội nhập càng tạo […]

 • Luận án tiến sĩ: “ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA SỬ DỤNG HOÁ CHẤT….”

  Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA SỬ DỤNG HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHOẺ NGƯỜI CHUYÊN CANH CHÈ TẠI THÁI NGUYÊN VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP” Phân loại: luận án tiến sĩ Chuyên ngành: Y học ĐẶT VẤN ĐỀ Việc sử dụng hoá chất bảo vệ […]

 • Luận văn thạc sĩ: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NẤM LECANICILLIUM KÍ SINH CÔN TRÙNG ĐỂ KIỂM SOÁT RỆP HẠI RAU

  Tên đề tài: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NẤM LECANICILLIUM KÍ SINH CÔN TRÙNG ĐỂ KIỂM SOÁT RỆP HẠI RAU Phân loại: Luận văn thạc sĩ sinh học LỜI MỞ ĐẦU Rệp (Aphidoidae) là nhóm côn trùng chích hút nhựa cây phổ biến nhất trên thế giới, kí sinh trên hơn 11000 loài cây thuộc 243 họ […]