Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Kho 20 Mẫu Lời Nhận Xét Thực Tập Hay Nhất - Update 2024

5/5 (12 đánh giá) 2 bình luận

Phiếu nhận xét, đánh giá về sinh viên sau quá trình thực tập là tài liệu bắt buộc sinh viên phải hoàn thiện sau mỗi đợt thực tập. Trong bài viết dưới đây, Tri Thức Cộng Đồng xin gửi đến bạn cách làm cùng 20 mẫu lời nhận xét thực tập hay có thể áp dụng cho nhiều chuyên ngành như Marketing, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật,...

1. Lời nhận xét thực tập sư phạm hay nhất

Trong phần này, Tri Thức Cộng đồng xin gửi đến bạn một số mẫu lời nhận xét thực tập hay ngành Sư Phạm.

Kho 20 Mẫu Nhận Xét Của Đơn Vị Thực Tập Hay Nhất

Kho 20 Mẫu Nhận Xét Của Đơn Vị Thực Tập Hay Nhất

1.1. Bản mẫu lời nhận xét

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT THỰC TẬP

Trường:............................................................................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................................

Họ và tên người nhận xét:...................................................................................................................

Chức vụ:...........................................................................................................................................

Họ tên sinh viên:...............................................................................................................................

Mã số sinh viên………………………….............................................................

Lớp:................................................................................................................................................

Khóa:..............................................................................................................................................

Thời gian thực tập từ ……………………..đến ngày…………………………………………………

Nội dung công việc được phân công:

 • …………………………………………………………………………………………………………………

Xếp loại chung: …….

NHẬN XÉT VỀ Ý THỨC KỶ LUẬT, TINH THẦN, THÁI ĐỘ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

Việc chấp hành nội quy của trường:

 • ……………………………………………………………………………………………………………………

Thái độ của sinh viên: 

 • ……………………………………………………………………………………………………………………

NHẬN XÉT CHUNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẾN THỰC TẬP 

Ưu điểm nổi bật: …………………………………………………………………………………………………

Khuyết điểm: ………………………………………………………………………………………………………

Các đề nghị: ………………………………………………………………………………………………………

Người phụ trách hướng dẫn                                                                                …..., ngày …..  tháng ……. năm 202... 

       (Ký tên)                                                                                                       Xác nhận của đơn vị thực tập

                                                                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

                                                                                                                                (Ký tên)    

1.2. Link tải 5 mẫu nhận xét ngành sư phạm thực tế

Dưới đây là tổng hợp 5 mẫu lời nhận xét thực tập hay chọn lọc ngành sư phạm thực tế chuẩn, với file Word được dựng sẵn để bạn dễ dàng chỉnh sửa thông tin cá nhân và đề tài phù hợp với chuyên ngành bạn đang thực hiện.

Link tải 5 mẫu nhận xét ngành sư phạm thực tế TẠI ĐÂY

2. Mẫu lời nhận xét thực tập kế toán

Để hoàn thành một bản nhận xét của đơn vị thực tập hay, sinh viên cần phải chú trọng cả về mặt hình thức và nội dung. Có thể tham khảo bản mẫu dưới đây để biết cách làm nhận xét thực tập cho thực tập sinh kế toán.

2.1. Bản mẫu lời nhận xét

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Người hướng dẫn thực tập:…………………………………………………………….

Đơn vị thực tập:………………………………………………………………………….

Phòng ban:……………………………………………………………………………………….

Họ tên sinh viên thực tập:………………………………………...…………………....

MSSV:…………….. Lớp:........................................................................................

Khoa:............................. Niên khóa:......................................................................

Trực thuộc Trường:……………………………………………………………………..

Thời gian thực tập: Từ ngày………………………………… Đến ngày…………….

Tại:.........................................................................................................................

Địa chỉ……………………………………………………………………………………

Sau quá trình thực tập tại Công ty………… của sinh viên………. , chúng tôi đã đưa ra một số nhận xét và đánh giá như sau:

Về hình thức tổ chức kỷ luật: .........................................................................................

Về chuyên môn: ...........................................................................................................

Nhận xét chung: ...........................................................................................................

Người phụ trách hướng dẫn                                                                                …..., ngày …..  tháng ……. năm 202... 

       (Ký tên)                                                                                                        Xác nhận của đơn vị thực tập

                                                                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)

                                                                                                                                        (Ký tên)    

2.2. Link tải 5 mẫu nhận xét ngành kế toán

Tham khảo thêm các mẫu nhận xét khác được đánh giá cao dành cho thực tập sinh kế toán.

Link tải 5 mẫu nhận xét ngành kế toán TẠI ĐÂY

3. Link tải 10 mẫu nhận xét của đơn vị thực tập file doc khác

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP

Công ty:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………..………………………

Họ và tên người nhận xét: ……………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………..…………………….

Họ tên sinh viên:………………………………………………………………………………

Mã số sinh viên…………………….Lớp:…………..……….Khóa:………..………………..

thuộc khoa Kinh tế trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM.

Thời gian thực tập từ ……………..……………… đến ngày ……………………………………..

VỀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

 1. Nội dung công việc được phân công: …………………………………………………..
 2. Xếp loại chung: ¨ Tốt      ¨  Khá        ¨ Trung Bình            ¨ Kém

VỀ Ý THỨC KỶ LUẬT, TINH THẦN, THÁI ĐỘ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

 1. Việc chấp hành nội quy của công ty: …………………………………………………..
 2. Tinh thần làm việc của sinh viên: ………………………………………………………
 3. Thái độ của sinh viên: …………………………………………………………………..

NHẬN XÉT CHUNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẾN THỰC TẬP

 1. Ưu điểm nổi bật: …………………………………………………………………………
 2. Khuyết điểm: …………………………………………………………………………….
 3. Các đề nghị: ………………………………………………………………………………

……………………., ngày … tháng… năm 20…

Người phụ trách hướng dẫn                                                               Đại diện công ty

(Ký tên, đóng dấu)

Link download bản nhận xét của đơn vị thực tập TẠI ĐÂY

Mẫu nhận xét thực tập tốt nghiệp hay nhất

Mẫu nhận xét thực tập tốt nghiệp hay nhất

Với các mẫu nhận xét trên, bạn hoàn toàn có thể thay đổi thông tin cá nhân cũng như chuyên ngành đang theo học để phù hợp hơn với đơn vị thực tập. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo nhiều form mẫu đa dạng hơn

Download mẫu

4. Cách viết nhận xét thực tập

Cách viết nhận xét thực tập

Cách viết nhận xét thực tập

Nhận xét của đơn vị thực tập là căn cứ để sinh viên chứng minh đã thực hiện quá trình thực tập tại doanh nghiệp, tổ chức, công ty,... có liên quan đến ngành học của bạn.

Bản nhận xét sẽ được thực hiện ngay sau khi sinh viên kết thúc quá trình thực tập tại đơn vị, với nội dung chủ yếu là đưa ra những nhận xét và đánh giá về chuyên môn, kỹ năng, thái độ làm việc,.. của sinh viên trong quá trình thực tập và làm báo cáo. Kết quả trên sẽ là tiêu chí để giáo viên đánh giá quá trình thực tập cũng như bài báo cáo của sinh viên.

Một bản nhận xét đầy đủ sẽ bao gồm những nội dung cơ bản sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Thông tin cá nhân của sinh viên (bao gồm họ tên, lớp, chuyên ngành, khoa, khóa, trường)
 • Vị trí và nội dung thực tập.
 • Những nhận xét của đơn vị thực tập về ý thức, tác phong và năng lực làm việc của sinh viên.
 • Xác nhận có kèm theo dấu mộc và chữ ký của đơn vị thực tập.

5. Mẫu lời nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn là văn bản đưa ra những nhận xét khách quan nhất của giáo viên khi theo dõi quá trình thực tập, bao gồm những nhận xét về nội dung, thái độ và ý thức làm việc.

Mẫu nhận xét của giáo viên ít nhất phải có những thông tin sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Thông tin về trường, khoa.
 • Thông tin cá nhân của sinh viên tham gia thực tập.
 • Đánh giá năng lực của sinh viên qua các tiêu chí như tiến độ công việc, mức độ hoàn thành, chất lượng báo cáo,...; về ý thức cũng như tác phong trong quá trình thực tập.
 • Kết luận và nhận xét.
 • Cho điểm, kèm theo chữ ký của giáo viên.

Tải mẫu nhận xét của giáo viên đúng chuẩn được Tri Thức Cộng Đồng tổng hợp TẠI ĐÂY

Trên đây là toàn bộ những thông tin sinh viên cần biết về cách viết lời nhận xét thực tập hay kèm 20 mẫu lời nhận xét cho bạn tham khảo. Quá trình thực tập là khoảng thời gian ôn lại toàn bộ kiến thức đã học, đồng thời vận dụng nó vào thực tế công việc tại doanh nghiệp. Quãng thời gian này chính là bước đệm cho quá trình theo đuổi nghề của bạn trong tương lai, do đó nhận xét thực tập vô cùng quan trọng. Mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp giúp bạn hoàn thành bộ hồ sơ tốt nghiệp một cách tốt nhất.

Tham khảo thêm các tài liệu về báo cáo thực tập liên quan khác, có thể rất hữu ích cho bạn như: 

Bình luận

2 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

K
Đăng Khôi

Mình đang cần mẫu nhận xét báo cáo liên quan đến quản trị kinh doanh, các ban có thi gửi cho mình với nhé.cảm ơn!

reply Trả lời
K
Đăng Khôi

Mình đang cần mẫu nhận xét báo cáo liên quan đến quản trị kinh doanh, các ban có thi gửi cho mình với nhé.cảm ơn!

reply Trả lời
V
Nguyễn Văn Vinh

Mình chuẩn bị làm báo cáo thực tập, nhưng chưa biết làm sao hết. Anh chị có nhân xét báo cáo mẫu về ngành quản trị kinh doanh thi share cho mình với. Thanks nhìu nhìu.

reply Trả lời
V
Nguyễn Văn Vinh

Mình chuẩn bị làm báo cáo thực tập, nhưng chưa biết làm sao hết. Anh chị có nhân xét báo cáo mẫu về ngành quản trị kinh doanh thi share cho mình với. Thanks nhìu nhìu.

reply Trả lời
Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Tung độ là x hay y?
Tung độ là x hay y?