Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

[HOT] 10 mẫu luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ đạt điểm tuyệt đối

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Người đọc muốn tham khảo các mẫu luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ cho bài làm của mình, đồng thời tìm kiếm những gợi ý về đề tài để lựa chọn được chủ đề phù hợp. Cùng đọc ngay bài viết dưới đây để tìm cho mình những ý tưởng hay phát triển bài làm của mình nhé.

1. Mẫu luận văn kiểm soát nội bộ tại công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng năng lượng xanh

Mẫu luận văn kiểm soát nội bộ tại công ty

Mẫu luận văn kiểm soát nội bộ tại công ty

Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty cổ phần tư vấn và xây dựng năng lượng xanh 

Tóm tắt nội dung:

 • Tác giả đã nghiên cứu trong luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ với những lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát gồm: lịch sử hình thành và phát triển, các bộ phận cấu thành nên hệ thống ở chương 1. 
 • Tiếp đó, tác giả phân tích thực trạng, thuận lợi và khó khăn của công ty cổ phần tư vấn và xây dựng năng lượng xanh. 
 • Chương sau là những nhận xét khách quan trong việc thiết lập và vận hành hệ thống. Nghiên cứu và đề ra các phương hướng, giải pháp thiết thực để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty này.

Link tải tài liệu: Mẫu 1.pdf

2. Mẫu luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn hóa chất Việt Nam

Mẫu luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ

Mẫu luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ

Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tập đoàn hóa chất Việt Nam 

Tóm tắt nội dung:

 • Luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ này được nghiên cứu nhằm phát triển lý luận về HTKS của Tập đoàn kinh tế. 
 • Chương 1 là các lý luận, đặc điểm ảnh hưởng đến việc thiết kế và vận hành tại tập đoàn bao gồm: phân biệt hệ thống, kinh nghiệm HTKS của một số nước trên thế giới. 
 • Chương 2chương 3 cũng sẽ giống những luận văn khác khi nêu ra thực trạng có ưu và nhược điểm của hệ thống kiểm soát nội bộ tại đây. 
 • Từ đó đề xuất phương hướng hoàn thiện hệ thống, đề xuất với cấp trên những vấn đề khó khăn sắp tới ở tập đoàn hóa chất. 

Link tải tài liệu: Mẫu 2.pdf

3. Mẫu luận văn kiểm soát nội bộ hoạt động thu, chi tại bệnh viện

Mẫu luận văn kiểm soát nội bộ hoạt động thu, chi tại bệnh viện

Mẫu luận văn kiểm soát nội bộ hoạt động thu, chi tại bệnh viện

Đề tài: Kiểm soát nội bộ hoạt động thu, chi tại Bệnh viện nhi Trung ương

Tóm tắt nội dung 

 • Tác giả khi viết luận văn về hệ thống kiểm soát nội bộ đã chau chuốt hoàn thiện nó với rất nhiều mục tiêu khác nhau. 
 • Chương đầu tiên tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ tại bệnh viện công. Luận văn nêu rõ bản chất, mục tiêu, vai trò thực hiện kiểm soát nội bộ. 
 • Chương 1 là cơ sở để việc phân tích thực trạng chương 2 trong bệnh viện nhi Trung ương. 
 • Tác giả đã khái quát lịch sử hình thành và phát triển của bệnh viện, phân tích đặc điểm kiểm soát nội bộ qua yếu tố: môi trường, đánh giá rủi ro, hoạt động, thông tin và giám sát. 
 • Có rất nhiều bảng khảo sát chi tiết được đưa vào để nói lên những bất cập tại đây. 
 • Chương cuối của luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ là những giải pháp thực tiễn về việc kiểm soát nội bộ tại Bệnh viện nhi Trung ương trong thời gian tới. 

Link tải tài liệu: Mẫu 3.pdf

4. Mẫu luận văn thạc sĩ hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Toàn

Mẫu luận văn thạc sĩ hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền

Mẫu luận văn thạc sĩ hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền

Đề tài: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Toàn

Tóm tắt nội dung:

 • Luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ gồm 3 chương: chương 1 là những cơ sở lý luận về KSNB chu trình bán hàng và thu tiền trong các doanh nghiệp. 
 • Tiếp đến là thực trạng nội bộ kiểm soát chu trình bán hàng tại Công ty Minh Toàn. 
 • Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu các khoản trong môi trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt như hiện tại. 
 • Đây là luận văn đáng để lưu tâm khi tham khảo về quy trình kiểm soát nội bộ. 

Link tải tài liệu: Mẫu 4.pdf

5. Luận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng phát triển Việt Nam

Luận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng

Luận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng

Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam 

Tóm tắt nội dung:

 • Luận văn thạc sĩ kế toán này thực hiện với 3 chương: chương 1 hệ thống hóa lý luận cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng phát triển Việt Nam. 
 • Chương 2 tác giả đi sâu vào đánh giá  thực trạng, chỉ ra tồn tại hạn chế và nguyên nhân xảy ra bất cập tại ngân hàng: vai trò, nội, dung, nguyên tắc về hệ thống KSNB. 
 • Chương bổ sung thêm về việc hoàn thiện hệ thống là rất cần thiết nhưng cần sự cố gắng nỗ lực của ngân hàng.

Link tải tài liệu: Mẫu 5.pdf

6. Luận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp trong tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị

Luận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp

Luận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp

Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị

Tóm tắt nội dung:

 • Luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ đã hệ thống hóa và bổ sung các vấn đề mang tính chất lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. 
 • Chương 2 đã tổng kết và đánh giá khách quan những ưu điểm và hạn chế, nguyên nhân của những bất cập trong việc thiết lập và vận hành hệ thống KSNB tại các doanh nghiệp thuộc tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.
 • Cuối cùng của luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ là đề xuất các nghiên cứu về phương pháp hoàn thiện hệ thống nội bộ tại doanh nghiệp.
 • Từ đó nhằm hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng liên quan đến mục tiêu hệ thống. 

Link tải tài liệu: Mẫu 6.pdf

7. Luận văn đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính

Luận văn đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính

Luận văn đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính

Đề tài: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại chi nhánh Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn (AFC)

Tóm tắt nội dung:

 • Vẫn giống như những luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ, đề tài này cũng xây dựng mục tiêu và bố cục với 3 chương
 • Chương 1 là cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá hệ thống KSNB báo cáo tài chính. 
 • Tiếp theo tác giả đưa ra những đánh giá hệ thống nội bộ tại công ty kiểm toán và tư vấn tài chính tại AFC Sài Gòn. 
 • Chương cuối là nhận xét khách quan và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình hệ thống nội bộ báo cáo tài chính tại chi nhánh AFC Sài gòn. 

Link tải tài liệu: Mẫu 7.pdf

8. Luận văn về nghiên cứu tác động của kiểm soát nội bộ

Luận văn về nghiên cứu tác động của kiểm soát nội bộ

Luận văn về nghiên cứu tác động của kiểm soát nội bộ

Đề tài: Tổng quan các nghiên cứu về tác động của kiểm soát nội bộ tới chất lượng thông tin kế toán

Tóm tắt nội dung:

 • Đây không phải là luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ mà là bài viết giới thiệu những luận văn nghiên cứu tác động của kiểm soát nội bộ.
 • Bài viết gồm 5 phần lần lượt như sau: Đặt vấn đề, các nghiên cứu về kiểm soát nội bộ, các nghiên cứu về chất lượng thông tin kế toán, các nghiên cứu tác động của KSNB tới chất lượng thông tin kế toán và cuối cùng là phần kết luận. 
 • Tuy không thành luận văn nhưng đây là bài bạn có thể tham khảo khi xây dựng bố cục cho những bài viết có liên quan đến tác động kiểm soát nội bộ. 

Link tải tài liệu: Mẫu 8.pdf

9. Mẫu luận văn thạc sĩ đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

Mẫu luận văn thạc sĩ đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

Mẫu luận văn thạc sĩ đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

Đề tài: Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tóm tắt nội dung:

 • Với luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ rất hữu ích này, chương 1 là tổng quan các đề tài nghiên cứu ở trong và ngoài nước. 
 • Chương 2 nói về cơ sở lý luận của hệ thống kiểm soát nội bộ và tính hữu hiệu của nó bao gồm: lịch sử phát triển, vai trò quan trọng, báo cáo COSO 1992 và 2013. 
 • Chương tiếp theo nêu chi tiết về phương pháp nghiên cứu của đề tài.
 • Chương 4 quan trọng nhất với kết quả nghiên cứu: đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý hệ thống KSNB tại các doanh nghiệp du lịch tỉnh Bình Định; đánh giá  tổng quát trung bình các thành phần KSNB. 
 • Chương cuối cùng của luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ là kết luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước và về phía doanh nghiệp du lịch Bình Định.

Link tải tài liệu: Mẫu 9.pdf

10. Mẫu luận văn thạc sĩ tăng cường kiểm soát nội bộ

Mẫu luận văn thạc sĩ tăng cường kiểm soát nội bộ

Mẫu luận văn thạc sĩ tăng cường kiểm soát nội bộ

Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy 

Tóm tắt nội dung:

 • Luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ đã nghiên cứu và tổng hợp những vấn đề lý luận chung về kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền trong doanh nghiệp qua chương đầu tiên. 
 • Tiếp đến, tác giả phân tích làm rõ thực trạng kiểm soát nội bộ tại công ty sữa đậu nành với những ưu điểm và nhược điểm tồn đọng, số liệu khảo sát đưa ra vô cùng chính xác. 
 • Cuối cùng trong luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ là những giải pháp thích hợp để tăng cường kiểm soát nội bộ trong chu trình bán hàng và thu tiền tại đơn vị.

Link tải tài liệu: Mẫu 10.pdf

11. Gợi ý 30 đề tài luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ

Gợi ý 30 đề tài luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ

Gợi ý 30 đề tài luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ

Hãy tham khảo những luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ tiêu biểu sau đây:

 • Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh.
 • Định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp dịch vụ ở Việt Nam
 • Kiểm soát nội bộ hoạt động thu chi tại Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam.
 • Ban kiểm soát trong quản trị nội bộ Công ty cổ phần theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay.
 • Luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ: Ban kiểm soát trong quản trị nội bộ Công ty cổ phần theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay.
 • Luận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng Vietinbank
 • Luận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Trung Quý – Huế
 • Luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần Nhà Việt Nam
 • Luận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên TPHCM
 • Luận văn định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp dịch vụ
 • Luận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
 • Luận văn hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong công tác chi ngân sách Nhà nước
 • Luận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường Đại học Công nghiệp thực phẩm
 • Cơ sở lý thuyết về hệ thống kiểm soát nội bộ, nhận định tầm quan trọng của nó
 • Nâng cao hiệu quả và vai trò của kiểm soát nội bộ trong quy trình, tổ chức hoạt động của doanh nghiệp
 • Luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên những cơ sở quản lý rủi ro
 • Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp kinh doanh
 • Thách thức trong việc nâng cao kiểm soát nội bộ doanh nghiệp
 • Một số vấn đề cần đặt ra trong việc thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong cơ quan, tổ chức
 • Xổ số công tác thực tiễn trong việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Phân tích một số các nguyên tắc cơ bản để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ
 • So sánh hệ thống kiểm soát nội bộ giữa các công ty trong việc hoàn tất hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình
 • Một số công tác hẹn chế trong việc Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty
 • Tìm hiểu về các bộ phận cấu thành nên hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ:Các nguyên tắc cơ bản để thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty
 • Hoàn tất hệ thống kiểm soát nội bộ tại kho bạc nhà nước
 • Kiểm soát nội bộ chu trình tiền lương
 • Kết quả đạt được trong quá trình hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Số công tác trong hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với cơ quan tổ chức nhà nước. 

Xem thêm:

Khái niệm và đặc điểm tài chính công

Cho Vay Tiêu Dùng Là Gì? Đặc Điểm, Phân Loại, Hình Thức, Quy Trình

12. Bí quyết vàng để chọn đề tài luận văn đạt điểm cao

Bí quyết vàng để chọn đề tài luận văn đạt điểm cao

Bí quyết vàng để chọn đề tài luận văn đạt điểm cao

Theo kinh nghiệm đi trước, khi chọn đề tài luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ bạn cần lưu ý những bí kíp dưới đây: 

 • Nên chọn đề tài mà bản thân có biết và hiểu rõ
 • Đề tài mà bạn chọn có dữ liệu được thống kê chính xác và cập nhất những con số mới nhất
 • Bạn nên có nguồn tài liệu dày dặn đối với đề tài đó
 • Điều quan trọng cuối cùng, hãy là người tiên phong để nghiên cứu những đề tài này

Xem thêm: Mục đích của tích lũy tư bản

Tại Tri Thức Cộng Đồng, chúng tôi cung cấp dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp uy tín, chất lượng, đảm bảo thời gian đúng hạn.

Trên đây là thông tin về những luận văn thạc sĩ về kiểm soát nội bộ mà bạn nên tham khảo. Hy vọng bạn có thể tìm kiếm cho mình những đề tài hữu ích qua đề tài này. Chúc bạn sẽ có luận văn xuất sắc cho riêng mình. 

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Significant là gì? Cách sử dụng "Significant" hiệu quả
Significant là gì? Cách sử dụng "Significant" hiệu quả
Thành phần biệt lập là gì? Các loại thành phần biệt lập thường gặp
Thành phần biệt lập là gì? Các loại thành phần biệt lập thường gặp
Tuyến tính là gì? Định nghĩa hàm tuyến tính
Tuyến tính là gì? Định nghĩa hàm tuyến tính
Định tính là gì? Ưu & nhược điểm
Định tính là gì? Ưu & nhược điểm
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS