Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

10+ mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công kèm 20 đề tài "HAY NHẤT"

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp một số thông tin về ngành chính sách công cùng các mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công và các đề tài phổ biến hiện nay. Hy vọng bài viết sẽ trở thành nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho những bạn chuyên ngành chính sách công muốn học lên thạc sĩ. Cùng tìm hiểu ngay!

1. Thông tin cơ bản về chuyên ngành chính sách công

Thông tin cơ bản về chuyên ngành chính sách công

Thông tin cơ bản về chuyên ngành chính sách công

Chuyên ngành chính sách công thuộc nhóm ngành khoa học xã hội, dựa trên các nguyên tắc về kinh tế học, xã hội học hay các nội dung về luật. 

Nội dung của chuyên ngành này hướng đến các hoạt động nghiên cứu chính sách công, nhận định cũng như đề ra những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Mục tiêu của chuyên ngành chính sách công là đào tạo nên những cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững kiến thức chuyên môn về các hoạt động hoạch định, phân tích, thẩm định các chính sách của cơ quan, nhà nước để phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc trong các cơ quan, tổ chức của các cấp, hoặc tại  các đơn vị của các doanh nghiệp. Một số vị trí việc làm của ngành chính sách công:

 • Cán bộ tham mưu, tư vấn tại các cơ quan nhà nước
 • Vị trí nghiên cứu trong các viên nghiên cứu.
 • Giảng viên bộ môn chính sách công tại các trường đại học
 • Làm việc tại các doanh nghiệp
 • Làm báo chí, truyền thông

 

2. Download miễn phí 10 mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công có đánh giá tốt nhất

Cùng Tri Thức Cộng Đồng tham khảo một số mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công mới nhất dưới đây

2.1. Chủ đề phát triển công chức

Tên đề tài

 • Thực hiện chính sách phát triển công chức cấp huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tóm tắt nội dung đề tài:

 • Bài nghiên cứu nêu lên những cơ sở lý luận về công chức cấp huyện và những chính sách phát triển công chức tại cấp huyện. 
 • Nó bao gồm một số khái niệm cơ bản về công chức cấp huyện và các chính sách phát triển, mục tiêu, quy trình và các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách công chức cấp huyện. 
 • Thông qua các lý luận trên, tác giả đi sâu vào phân tích và đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện chính sách phát triển công chức cấp huyện ở Đà Nẵng. 
 • Sau cùng, tác giả đưa ra quan điểm cá nhân và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách phát triển công chức cấp huyện ở Đà Nẵng.
Chủ đề phát triển công chức

Chủ đề phát triển công chức

Xem và tải toàn bộ tài liệu Tại đây 

Đọc thêm bài viết: TOP 25 mẫu luận văn thạc sĩ quản lý công mới nhất 2022

2.2. Chủ đề về bảo hiểm y tế

Tên đề tài

 • Xã hội hóa y tế tại bệnh viện Bạch Mai

Tóm tắt nội dung đề tài: 

 • Cơ sở nghiên cứu của bài luận văn thạc sĩ chính sách công trên chủ yếu dựa trên những vấn đề lý luận và chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách xã hội hóa nói chung và thực hiện chính sách xã hội hóa y tế tại Bệnh viện Bạch Mai nói riêng. 
 • Nhiệm vụ của bài nghiên cứu này bao gồm làm rõ của nội dung của các phương xã hội hóa y tế hiện nay cùng với việc phân tích thực trạng thực hiện chính sách xã hội hóa y tế tại Bệnh viện Bạch Mai. 
 • Từ đó, tác giả đã đưa ra những đánh giá về những thành tựu, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong thực hiện những chính sách trên. Dựa vào tình hình đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới việc thực hiện chính sách này và đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại Bệnh viện Bạch Mai.
Chủ đề về bảo hiểm y tế

Chủ đề về bảo hiểm y tế

Xem và tải toàn bộ tài liệu Tại đây 

2.3. Chủ đề về pháp luật

Tên đề tài: 

 • Thực hiện chính sách pháp luật hôn nhân và gia đình tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 

Tóm tắt nội dung đề tài

 • Thông qua các nhiệm vụ rà soát, công tác đánh giá cùng các phương pháp nghiên cứu khác nhau, tác giả đã nêu lên thực trạng chính sách, pháp luật thực hiện trên địa bàn huyện Ba Tơ về lĩnh vực hôn nhân và gia đình. 
 • Từ đó, bài luận văn thạc sĩ chính sách công cũng đã nêu ra những yếu tố tác động đến việc thực hiện các chính sách trên cùng một số giải pháp và những đổi mới cần thiết để thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật chung và pháp luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn huyện Ba Tơ. 
 • Bài nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao trong việc góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chính sách pháp luật trên.
Chủ đề về pháp luật

Chủ đề về pháp luật

Xem và tải toàn bộ tài liệu Tại đây

2.4. Chủ đề về quản lý trật tự xây dựng

Tên đề tài:

 • Thực thi chính sách chống buôn lậu trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Tóm tắt nội dung đề tài: 

 • Bài nghiên cứu đặt ra hai nhiệm vụ chính, bao gồm hệ thống hóa cơ sở khoa học về thực thi chính sách chống buôn lậu và đánh giá tình trạng thực thi chính sách này trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 
 • Từ đó, tác giả đã chỉ ra những ưu điểm và phân tích rõ những hạn chế đó để đưa ra phương hướng và một số giải pháp cải thiện thực trạng trên. 
 • Bài luận văn thạc sĩ chính sách công đã góp phần bổ sung cơ sở khoa học về thực thi chính sách chống buôn lậu gắn với tình hình thực tiễn trên địa bàn thành phố Móng Cái từ thời điểm hiện tại đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Chủ đề về quản lý trật tự xây dựng

Chủ đề về quản lý trật tự xây dựng

Xem và tải toàn bộ tài liệu Tại đây

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ hành chính công

2.5. Chủ đề về chính sách hỗ trợ

Tên đề tài: 

 • Thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam hiện nay

Tóm tắt nội dung đề tài:

 • Bài luận văn dựa trên cơ sở đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (DNKNST) của Việt Nam và phân tích tác động của những chính sách hiện có đối với sự phát triển của DNKNST.
 • Từ đó, tác giả của bài luận văn thạc sĩ chính sách công này đã đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện các chính sách giúp phát triển hơn nữa các DNKNST ở nước ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và làn sóng cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. 
 • Đây được coi là một đề tài nghiên cứu mới tại Việt Nam, góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về DNKNST và thực hiện chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong tình hiền mới hiện nay.
Chủ đề về chính sách hỗ trợ

Chủ đề về chính sách hỗ trợ

Xem và tải toàn bộ tài liệu Tại đây

2.6. Chủ đề về chính sách ưu đãi

Tên đề tài: 

 • Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Tóm tắt nội dung đề tài

 • Bài nghiên cứu đã nêu lên những cơ sở lý luận về chính sách ưu đãi đối với người có công. Nhiệm vụ nghiên cứu bao gồm phân tích thực trạng chính sách ưu đãi trong thời điểm hiện nay như các hoạt động ưu đãi, các yếu tố tác động như gia đình, cộng đồng, xã hội,... 
 • Từ đó, tác giả đã đưa ra một số đề xuất cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả của việc thi hành các chính sách ưu đãi với người có công - một chính sách được xem là giàu tính nhân văn, thể hiện tinh thần truyền thống của Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Chủ đề về chính sách ưu đãi

Chủ đề về chính sách ưu đãi

Xem và tải toàn bộ tài liệu Tại đây

2.7. Chủ đề về chính sách tổ chức

Tên đề tài: 

 • Thực thi chính sách tinh giản biên chế tại cơ quan bộ Y tế

Tóm tắt nội dung đề tài

 • Trong bài luận văn thạc sĩ chính sách công này, tác giả đã đưa ra các hệ thống và vấn đề lý luận về chính sách và thực thi chính sách tinh giản biên chế. 
 • Qua sự phân tích, đánh giá thực trạng thi hành các chính sách trên tại các cơ quan bộ Y tế, tác giả đã chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân của những nhược điểm và hạn chế này. 
 • Cuối cùng, tác giả đã đưa ra những đề xuất nhằm đảm bảo thực thi chính sách tinh giản biên chế, góp phần nâng cao công tác quản lý tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ, công viên chức tại cơ quan bộ Y tế.
Chủ đề về chính sách tổ chức

Chủ đề về chính sách tổ chức

Xem và tải toàn bộ tài liệu Tại đây

2.8. Chủ đề về chính sách xây dựng

Tên đề tài: 

 • Chính sách xây dựng đô thị thông minh từ thực tiễn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng

Tóm tắt nội dung đề tài: 

 • Hiện nay, việc xây dựng các đô thị thông minh đang là xu hướng trên toàn thế giới. Bài luận văn thạc sĩ chính sách công trên đã làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn chính sách để đánh giá về tính khả thi đối với việc xây dựng đô thị thông minh tại quận Thanh Khê. 
 • Nội dung bài nghiên cứu đã mang đến cái nhìn tổng quan những vấn đề lý luận về chính sách xây dựng đô thị thông minh và nêu lên tình hình hiện tại ở quận Thanh Khê. 
 • Sau cùng, tác giả đã nêu lên một số phương hướng và đề xuất nhằm hoàn thiện các chính sách xây dựng đô thị thông minh từ thực tiễn của quận Thanh Khê.,
Chủ đề về chính sách xây dựng

Chủ đề về chính sách xây dựng

Xem và tải toàn bộ tài liệu Tại đây

Xem thêm mẫu luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới

2.9. Chủ đề về chính sách bồi thường

Tên đề tài: 

 • Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tóm tắt nội dung đề tài

 • Các bài nghiên cứu về chính sách đất đai không còn là hiếm. Bài luận văn thạc sĩ chính sách công này đã phân tích và làm rõ tình hình việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Bình Sơn dựa trên cơ sở về mặt lý luận và thực tiễn tại địa phương. 
 • Dựa vào những nhận định trên, tác giả đã đưa ra những định hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách. 
 • Bài luận đã có ý nghĩa trong việc làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện và bổ sung các nội dung chính sách phù hợp với điều kiện và yêu cầu trong điều kiện hiện nay.
Chủ đề về chính sách bồi thường

Chủ đề về chính sách bồi thường

Xem và tải toàn bộ tài liệu Tại đây

2.10. Chủ đề về chính sách bảo tồn

Tên đề tài

 • Bảo tồn di sản văn hóa đối với tài liệu, hiện vật ở Bảo tàng Hồ Chí Minh

Tóm tắt nội dung đề tài

 • Tên cơ sở phân tích việc thực hiện các chính sách bảo tồn bảo tồn di sản văn hóa đối với công tác bảo quản tài liệu, hiện vật ở Bảo tàng Hồ Chí Minh, bài luận văn thạc sĩ chính sách công trên đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo quản tài liệu, hiện vật ở Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
 • Qua đó, tác giả đã khẳng định sự cần thiết và khả thi của việc thực hiện các chính sách bảo tồn di sản văn hóa đối với công tác bảo quản tài liệu hiện vật. 
 • Bên cạnh đó, bài nghiên cứu còn có giá trị tham khảo cho những nhà nghiên cứu hoặc các nhà lãnh đạo, quản lý trong việc nâng cao chất lượng bảo quản di sản văn hóa.
Chủ đề về chính sách bảo tồn

Chủ đề về chính sách bảo tồn

Xem và tải toàn bộ tài liệu Tại đây

3. Khám phá 20 đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công được tinh lọc kỹ càng

Các vấn đề vẫn đang còn tồn tại trong thực tiễn đòi hỏi những người làm chính sách đưa ra những biện pháp mới để giải quyết các vấn đề đó. Vì thế, kho luận văn thạc sĩ chính sách công hiện nay được đánh giá là có số lượng khá đa dạng và phong phú. Cùng Tri Thức Cộng Đồng khám phá ngay 20 đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công mới nhất.

20 đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công

20 đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công

 • Luận văn thạc sĩ chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển giáo dục tại cơ sở.
 • Thực thi chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng tại địa phương.
 • Đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công: Thực hiện chính sách bảo trợ trẻ em đối tại các địa bàn dân tộc thiểu số.
 • Luận văn chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức tại cơ quan Nhà nước.
 • Đề tài thạc sĩ chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh thiếu niên tại địa phương.
 • Thực thi chính sách tiết kiệm các loại tài nguyên trên địa bàn dân cư.
 • Đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công: Thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng tại địa phương.
 • Thực hiện chính sách ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, tổ chức làm việc.
 • Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn nông thôn.
 • Luận văn thạc sĩ chính sách công: Thực hiện chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới, doanh nghiệp khởi nghiệp.
 • Thực hiện chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp, người vô gia cư, người có công với cách mạng.
 • Thực hiện chính sách xây dựng đô thị thông minh, khu đô thị phát triển hiện đại tại một số thành phố lớn.
 • Đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển du lịch bền vững tại các thành phố du lịch.
 • Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước.
 • Đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công: Thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại các cơ quan làm việc, các cơ sở giáo dục.
 • Thực hiện chính sách tự chủ tài chính tại các đơn vị như trường học, bệnh viện,...
 • Luận văn thạc sĩ chính sách công:Thực hiện chính sách giáo dục pháp luật cho nhân dân, người trẻ, thanh thiếu niên trên các địa bàn.
 • Đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công: Thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người có công, người cao tuổi.
 • Đề tài  luận văn thạc sĩ chính sách công:Thực hiện chính sách giải quyết khiếu nại trong địa bàn dân cư.
 • Kho luận văn thạc sĩ chính sách công: Thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
 • Thực hiện chính sách bảo tồn các di sản văn hóa, lịch sử có giá trị.

Xem thêm các bài viết liên quan để có thêm tư liệu cũng như góc nhìn khác về mối quan hệ giữa chính sách công và công tác xã hội 

- Luận văn thạc sĩ công tác xã hội

- Trọn Bộ Kho 60 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Xã Hội Học Có Mẫu Tải Miễn Phí

4. Thành công ngay từ bước đầu với 3 tips chọn đề tài

Để có một bài luận văn thạc sĩ chính sách công đạt điểm cao, giai đoạn tìm hiểu và chọn đề tài là vô cùng quan trọng. Cùng tìm hiểu ngay 3 tips chọn đề tài sau để có một bài nghiên cứu thành công

4.1. Chọn đề tài có tính thực tiễn

Chọn đề tài có tính thực tiễn

Chọn đề tài có tính thực tiễn

Như đã nói, mục đích của chuyên ngành chính sách công là đào tạo những cá nhân có khả năng thực hiện những chính sách nhằm phục vụ cho nhân dân, cho đất nước. Vì thế, các vấn đề nghiên cứu của chuyên ngành này cũng phải hướng đến tính thực tiễn của nó.

Tính thực tiễn của đề tài thể hiện ở tình hình thực trạng, những vấn đề vẫn đang tồn tại của đối tượng nghiên cứu. Bên cạnh đó, mục đích và kết quả của công trình nghiên cứu có thể áp dụng vào thực tiễn, đáp ứng những mong muốn, nhu cầu của các đối tượng.

4.2. Chọn những đề tài có nhiều nguồn tài liệu

Chọn những đề tài có nhiều nguồn tài liệu

Chọn những đề tài có nhiều nguồn tài liệu

Một đề tài nghiên cứu phải là sự tổng hợp từ nhiều phương diện khác nhau, trong đó bao gồm các tài liệu liên quan. Đặc biệt là với chuyên ngành chính sách công mang tính đặc thù riêng, có liên quan đến thực tiễn. 

Vì thế, với một đề tài có ít nguồn tài liệu, sẽ rất khó để đưa ra những bằng chứng xác thực và đủ tính thuyết phục người khác.

Các nguồn tài liệu hiện nay rất đa dạng và phong phù. Bạn có thể tìm thấy các thông tin cần thiết tại các nguồn tài liệu mở như Internet hoặc nhờ hỗ trợ tài liệu tại các đơn vị, cơ quan liên quan. Các nguồn tài liệu này sẽ mang lại hiệu quả thuyết phục cao, tuy nhiên, bạn cần lưu ý về quy trình và cách thức để tìm hiểu chúng.

XEM THÊM: TẢI NGAY 10 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Tâm Lý Học Có Gợi Ý Đề Tài

4.3. Phù hợp với thế mạnh của bản thân

Phù hợp với thế mạnh của bản thân

Phù hợp với thế mạnh của bản thân

Hãy đảm bảo đề tài nghiên cứu mà bạn chọn phù hợp với thế mạnh của bạn hoặc với điều kiện thực tế của bản thân. 

Trước hết là mức độ quan tâm của bạn đối với vấn đề đó. Nếu như điều này không đủ lớn, bạn sẽ rất nhanh nản hoặc nghiên cứu một cách hời hợt, loa qua.

Thứ hai, xem xét về các điều kiện để nghiên cứu, ví dụ như vị trí, phạm vi, đối tượng nghiên cứu. Việc đảm bảo các yếu tố trên sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong việc nghiên cứu và thể hiện được quan điểm và thế mạnh của bản thân.

Nếu những chia sẻ trên của Tri Thức Cộng Đồng vẫn giúp bạn lựa chọn được đề tài ưng ý thì hãy đến với DỊCH VỤ LÀM LUẬN VĂN THẠC SĨ của chúng tôi. Các bạn sẽ được tư vấn, lựa chọn ra đề tài phù hợp nhất. Đồng thời, Trung tâm cũng sẽ giúp bạn hoàn thành bài luận văn thạc sĩ một cách nhanh chóng, đảm bảo chất lượng.

Trên đây là các mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công cùng những đề tài luận văn mà Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp được. Một lưu ý nhỏ là các bước và nội dung nghiên cứu của một bài luận văn thạc sĩ chính sách công bằng tiếng Anh đều khá giống với tiếng Việt, nên bạn đều có thể tham khảo nội dung trên. 

Hy vọng các thông tin trong bài viết sẽ mang đến cho bạn nguồn tài liệu tham khảo có giá trị với bài nghiên cứu của bạn.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Significant là gì? Cách sử dụng "Significant" hiệu quả
Significant là gì? Cách sử dụng "Significant" hiệu quả
Thành phần biệt lập là gì? Các loại thành phần biệt lập thường gặp
Thành phần biệt lập là gì? Các loại thành phần biệt lập thường gặp
Tuyến tính là gì? Định nghĩa hàm tuyến tính
Tuyến tính là gì? Định nghĩa hàm tuyến tính
Định tính là gì? Ưu & nhược điểm
Định tính là gì? Ưu & nhược điểm
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS