Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Nhận Ngay 8 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Hành Chính Công Mới Nhất Kèm Bộ 45 Đề Tài

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Mẫu luận văn thạc sĩ hành chính công hay để tham khảo là nhu cầu tìm kiếm của rất nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh sắp bước vào mùa tốt nghiệp. Cùng Tri Thức Cộng Đồng tham khảo 8 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Hành Chính Công Mới Nhất Kèm Bộ 45 Đề Tài hay nhất nhé.

1. Mẫu luận văn thạc sĩ hành chính công về quản lý công

Mẫu luận văn thạc sĩ hành chính công về quản lý công

Mẫu luận văn thạc sĩ hành chính công về quản lý công

- Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tóm tắt nội dung: 

 • Vấn đề: Thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tiêu biểu là tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều hạn chế.
 • Phương pháp nghiên cứu: Điều tra, khảo sát thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nói chung và tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng để làm rõ ưu, nhược điểm và nguyên nhân của nó.
 • Kết luận và đưa ra các giải pháp hoàn thiện thủ tục hành chính trong cấp giấy phép kinh doanh.

- Link tải miễn phí: 1. Mẫu luận văn thạc sĩ hành chính công về quản lý công.pdf

2. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công

- Tên đề tài: Luận văn Tiến sĩ Quản lý hành chính công: Thẩm quyền thanh tra trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

- Tóm tắt nội dung: 

 • Vấn đề: Hoạt động thanh tra trong quản lý hành chính nhà nước đã tạo ra những thành công nhất định trong thời kỳ xây dựng đất nước. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập, hoạt động quản lý thanh tra cần thay đổi linh hoạt để thích ứng với thời đại mới.
 • Phương pháp nghiên cứu: Từ cơ sở lý luận, phân tích bức tranh toàn cảnh về hoạt động thanh tra trong quản lý hành chính nhà nước hiện nay.
 • Kết luận: Đưa ra giải pháp, quan điểm về việc đổi mới thẩm quyền thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thanh tra trong quản lý nhà nước.

- Link tải miễn phí: 2. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công.pdf

3. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công về chính sách

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công về chính sách

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công về chính sách

- Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách xử phạt vi phạm hành chính tại tỉnh An Giang.

- Tóm tắt nội dung:

 • Vấn đề: Nhằm mục đích duy trì kỷ cương, trật tự trong quản lý hành chính nhà nước. Luận văn chủ yếu nghiên cứu về chính sách xử phạt các vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.
 • Phương pháp nghiên cứu: Cơ sở lý luận và thực tiễn trong xử phạt các vi phạm hành chính tại tỉnh An Giang.
 • Kết luận: Rút ra các phương pháp để giải quyết các vấn đề tồn đọng trong xử lý vi phạm hành chính tại An Giang.

- Link tải miễn phí: 3. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công về chính sách.pdf

Xem thêm: Tải Miễn Phí 10 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng Nông Thôn Mới

4. Mẫu luận văn thạc sĩ hành chính công về quản lý thủ tục

Mẫu luận văn thạc sĩ hành chính công về quản lý thủ tục

Mẫu luận văn thạc sĩ hành chính công về quản lý thủ tục

- Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Tóm tắt nội dung:

 • Vấn đề: Cải cách hành chính là nội dung mang tầm chiến lược trong phát triển đất nước. Bài luận văn tập trung nghiên cứu phương hướng cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại Đồng Hới, Quảng Bình.
 • Phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận về cải cách hành chính theo mô hình một cửa, áp dụng vào thực tiễn của ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.
 • Kết luận: Đề xuất phương hướng và giải pháp đẩy mạnh mô hình một cửa liên thông về thủ tục hành chính ở Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Link tải miễn phí: 4. Mẫu luận văn thạc sĩ hành chính công về quản lý thủ tục.pdf

Tham khảo: Phân tích, hướng dẫn chi tiết làm đề cương luận văn thạc sĩ quản lý đất đai

5. Luận văn thạc sĩ hành chính công khoa học

Luận văn thạc sĩ hành chính công khoa học

Luận văn thạc sĩ hành chính công khoa học

- Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Thực hành chính sách công nghệ để phát triển bền vững hệ thống sản xuất gốm sứ trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Tóm tắt nội dung: 

 • Vấn đề: Phát triển bền vững là nhân tố quan trọng nhất cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Nghề gốm sứ hiện nay còn tồn tại rất nhiều thách thức để có thể phát triển bền vững. 
 • Phương pháp nghiên cứu: Cơ sở lý luận về chính sách công nghệ và thực trạng áp dụng chính sách công nghệ trong hệ thống sản xuất gốm sứ tại Đông Triều, Quảng Ninh.
 • Kết luận: Định hướng và đưa ra các phương án nhằm nâng cao, phát triển chính sách công nghệ để phát triển bền vững hệ thống gốm sứ Đông Triều, Quảng Ninh.

- Link tải miễn phí: 5. Luận văn thạc sĩ hành chính công khoa học.pdf

6. Luận văn thạc sĩ hành chính công về cải cách

Luận văn thạc sĩ hành chính công về cải cách

Luận văn thạc sĩ hành chính công về cải cách

- Tên đề tài: Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Tóm tắt nội dung: 

 • Vấn đề: Trong bộ máy nhà nước thì nền hành chính là bộ phận cực kỳ quan trọng. Trong thời kỳ xây dựng đất nước, nền hành chính nhà nước ta đã đạt được vô vàn thành tựu, tuy nhiên vẫn cần những sự cải cách để phù hợp với thời kỳ hội nhập hóa, toàn cầu hóa hiện nay.
 • Phương pháp nghiên cứu: Từ cơ sở khoa học về hành chính nhà nước và thực trạng hiện nay tại quận Đống Đa, thủ đô Hà Nội.
 • Kết luận: Định hướng và phương pháp cải cách hành chính ở địa bàn quận Đống Đa.

- Link tải miễn phí: 6. Luận văn thạc sĩ hành chính công về cải cách.pdf

7. Luận văn thạc sĩ hành chính công về dịch vụ

Luận văn thạc sĩ hành chính công về dịch vụ

Luận văn thạc sĩ hành chính công về dịch vụ

- Tên đề tài: Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Dịch vụ hành chính công từ thực tiễn tại Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Tóm tắt nội dung:

 • Vấn đề: Quá trình hội nhập đòi hỏi nước ta phải có quá trình cải cách và đổi mới trong dịch vụ hành chính công.
 • Phương pháp nghiên cứu: Cơ sở khoa học về dịch vụ hành chính công và thực trạng dịch vụ hành chính công ở Rạch Giá, Kiên Giang.
 • Kết luận: Giải pháp và phương hướng để nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ hành chính công tại địa bàn ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. 

- Link tải miễn phí: 7. Luận văn thạc sĩ hành chính công về dịch vụ.pdf

8. Luận văn thạc sĩ hành chính công về thể chế

Luận văn thạc sĩ hành chính công về thể chế

Luận văn thạc sĩ hành chính công về thể chế

- Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Thể chế hành chính nhà nước về xử lý tham nhũng trong lĩnh vực đất đai – Từ thực tiễn ở Thành phố Hà Nội.

- Tóm tắt nội dung:

 • Vấn đề: Là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả nước, vấn đề tham nhũng đất đai của Hà Nội lại càng “nóng” hơn. Do vậy cần có những giải pháp để nâng cao, hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước về tham nhũng đất đai ở Hà Nội.
 • Phương pháp nghiên cứu: Cơ sở lý luận về thể chế hành chính nhà nước trong lĩnh vực xử lý tham nhũng đất đai và thực tiễn thực hiện tại thủ đô Hà Nội.
 • Kết luận: Định hướng phương pháp để hoàn thiện về thể chế hành chính nhà nước trong xử lý tham nhũng đất đai ở Hà Nội.

- Link tải miễn phí: 8. Luận văn thạc sĩ hành chính công về thể chế.pdf

9. Tổng hợp 45 đề tài luận văn thạc sĩ hành chính công mới nhất

Tổng hợp 45 đề tài luận văn thạc sĩ hành chính công mới nhất

Tổng hợp 45 đề tài luận văn thạc sĩ hành chính công mới nhất

Bên cạnh 8 mẫu luận văn thạc sĩ quản lý công hay nhất, Tri Thức Cộng Đồng cũng muốn gửi đến các bạn 45 mẫu đề tài luận văn thạc sĩ hành chính công hay nhất. Các đề tài sẽ được chia làm 4 phương diện: hành chính công chủ đề kinh tế, hành chính công chủ đề quản trị kinh doanh, hành chính công chủ đề quản trị kinh doanh và  hành chính công chủ đề quản lý.

9.1. 10 đề tài luận văn thạc sĩ hành chính công chủ đề kinh tế

10 đề tài luận văn thạc sĩ hành chính công chủ đề kinh tế hay nhất:

 1. Luận văn về giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN cho ngành giáo dục qua KBNN tỉnh ABC huyện XYZ.
 2. Luận văn về giải pháp kiểm soát ngân sách chi tiêu cho ngành giáo dục từ kho bạc nhà nước tỉnh ABC huyện XYZ.
 3. Luận văn về phương pháp và kỹ thuật thanh tra trong quản lý chi tiêu công
 4. Luận văn quản lý nhà nước về chi ngân sách trong công tác giải phóng mặt bằng xây đường trên địa bàn tỉnh ABC huyện XYZ.
 5. Nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn NSNN cho chương trình 30A: Nghiên cứu thực trạng tại Huyện ABC tỉnh XYZ
 6. Quản lý nhà nước nhằm phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long.
 7. Phân cấp quản lý thu ngân sách nhà nước ở địa bàn tỉnh A.
 8. Quản lý nhà nước về chi phí thuế xuất nhập khẩu hàng hóa qua thực tế cửa khẩu ABC.
 9. Quản lý nhà nước về thuế đối với A qua thực tế.
 10. Quản lý nhà nước về thuế đối với doanh nghiệp dân doanh và hộ kinh doanh tại địa bàn tỉnh A.

9.2. 10 đề tài luận văn thạc sĩ hành chính công chủ đề quản trị kinh doanh

Tham khảo 10 đề tài thạc sĩ luận văn hành chính công chủ đề quản trị kinh doanh:

 1. Quản lý nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Cục thuế ABC.
 2. Quản lý nhà nước về thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế quận A, tỉnh B.
 3. Khai thác, quản lý nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản tại xã ABC huyện XYZ từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt.
 4. Quản lý nhà nước về thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế quận A, tỉnh B.
 5. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách cấp huyện tại huyện ABC.
 6. Chính sách tài chính công trong mối quan hệ với chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh ABC.
 7. Quản lý nhà nước về vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh ABC.
 8. Phương pháp cải thiện và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân
 9. Khai thác, quản lý nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã, thị trấn tỉnh ABC.
 10. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục huyện ABC.

Tham khảo thêm về đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai.

9.3. 10 đề tài luận văn thạc sĩ hành chính công chủ đề quản lý

Tham khảo 10 đề tài luận văn thạc sĩ hành chính công về chủ đề quản lý dưới đây:

 1. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện và phát triển công tác quản lý ngân sách xã, phường trên địa bàn thị xã ABC tỉnh XYZ
 2. Luận văn và quản lý tài chính trong trường đại học ABC.
 3. Luận văn quản lý vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước huyện ABC.
 4. Quản lý tài chính hoạt động có thu tại đại học tự chủ ABC.
 5. Nâng cấp và hoàn thiện phương pháp và kỹ thuật thanh tra trong quản lý chi tiêu công.
 6. Luận Văn quản lý nhà nước về biển và hải đảo ở biển Đông Việt Nam
 7. Tăng cường quản lý nhà nước đối với xã hội hóa đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh A. 
 8. Đánh giá công chức hành chính – Thực trạng và giải pháp tại địa bàn tỉnh B.
 9. Tăng cường quản lý nhà nước về thi đua – khen thưởng trong giai đoạn mới (2015 – 2022) tại tỉnh Y.
 10. Hoàn thiện chính sách giải phóng mặt bằng ở nước ta hiện nay (từ thực tiễn quận/huyện A - tỉnh B).

9.4. 15 đề tài luận văn thạc sĩ hành chính công chủ đề quản lý công

15 đề tài luận văn thạc sĩ hành chính công chủ đề quản lý công hay nhất để tham khảo:

 1. Quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện ABC.
 2. Hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước tại tỉnh ABC.
 3. Hoàn thiện công tác lập dự toán ngân sách xã ABC.
 4. Nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức được cử đi học nước ngoài bằng ngân sách nhà nước đến năm 2030.
 5. Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 2001-2008 tại Sở A tỉnh B.
 6. Quản lý nhà nước về xã hội hóa thể dục thể thao tại tỉnh ABC.
 7. Hoàn thiện Quản lý nhà nước về thương mại điện tử trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 8. QLNN đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh ABC.
 9. Quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh ABC.
 10. Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện tỉnh ABC.
 11. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá các cơ quan hành chính (qua thực tiễn cục ABC)
 12. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý sinh viên đại học hành chính tại đại học ABC.
 13. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp xã – từ thực tiễn tỉnh ABC.
 14. Tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành nội vụ từ thực tiễn các tỉnh, thành phố ABC.
 15. Hiến pháp 2013 – cơ sở pháp lý tham chiếu trong hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay.

10. Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ hành chính công

Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ hành chính công

Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ hành chính công

- Bìa luận văn: ghi rõ tên đề tài, tên người bảo vệ luận văn, hội đồng trực thuộc, địa điểm, tháng năm.

- Mục lục luận văn: ghi chi tiết từng chương, từng mục trong chương và tiêu đề.

- Nội dung trình bày theo thứ tự:

+ Phần mở đầu: giới thiệu tên, mục đích nghiên cứu của luận văn, phương pháp nghiên cứu, lý do chọn đề tài, tính cấp thiết của đề tài, tóm tắt cô đọng các luận điểm cơ bản của luận văn và đóng góp mới của tác giả với đề tài.

+ Phần tổng quan: nêu vấn đề nghiên cứu từ cơ sở đến phân tích.

+ Kết luận: kết luận mới, đóng góp mới và kiến nghị của tác giả về sử dụng kết quả nghiên cứu của luận văn, các phương pháp giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).

+ Danh mục luận văn: tài liệu tham khảo (có hướng dẫn riêng kèm theo), danh mục hình ảnh, danh mục giải thích các từ viết tắt...

- Yêu cầu về trình bày: trình bày theo font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14 và căn đều 2 bên. Trình bày trên khổ giấy A4, nên để dãn dòng Single và Before 6 After 6. Các luận điểm cần trình bày thành các đoạn rõ ràng, có tính logic. Với những bảng biểu, đồ thị được trình bày theo chiều ngang của khổ giấy thì cần đóng quay đầu vào gáy.

- Yêu cầu về độ dài: luận văn thông thường nên dài từ 80 đến 120 trang giấy A4, đánh máy. Lưu ý: không tính các tài liệu tham khảo và bảng biểu.

Trên đây là 8 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Hành Chính Công Mới Nhất Kèm Bộ 45 Đề Tài mà Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích được cho các nghiên cứu sinh, sinh viên tìm được đề tài thích hợp và có một mùa bảo vệ luận án thành công.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Đáp án tự luận module 8 tiểu học