Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tải Miễn Phí 10 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng Nông Thôn Mới

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới là nội dung mới thường được đưa vào nghiên cứu trong thời gian gần đây. Công tác xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương luôn có nhiều điểm khác biệt, việc này đã tạo nên nhiều khó khăn cho các nhà nghiên cứu. 

Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp 10 mẫu luận văn quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới được đánh giá cao để mọi người cùng tham khảo. Cùng tìm hiểu ngay!

1. Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế trong xây dựng nông thôn mới

Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế trong xây dựng nông thôn mới

Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế trong xây dựng nông thôn mới

Đề tài: 

 • Quản lý kinh tế trong chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính quyền xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí

Tóm tắt nội dung:

 • Trình bày các cơ sở lý luận về quản lý kinh tế trong công tác xây dựng nông thôn mới.
 • Nếu lên các thực trạng về quản lý kinh tế trong công tác xây dựng nông thôn mới ở địa bàn xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí.
 • Đưa ra các phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý kinh tế trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa bàn này.

Link tải miễn phí tại đây

2. Luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng nông thôn mới

Luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng nông thôn mới

Luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng nông thôn mới

Đề tài: 

 • Quản lý xây dựng nông thôn mới ở xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tóm tắt nội dung:

 • Nêu các cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới.
 • Trình bày tình hình quản lý nhà nước trong công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Long Thành Nam, Hòa Thành, Tây Ninh.
 • Đề xuất một số phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại địa phương này.

Link tải miễn phí tại đây

Tham khảo ngay: Đề cương luận văn thạc sĩ quản lý đất đai

3. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới

Đề tài: 

 • Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

 Tóm tắt nội dung:

 • Giải thích rõ cơ sở khoa học của quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới.
 • Thực trạng quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.
 • Trình bày một số định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Link tải miễn phí tại đây

4. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk

Đề tài: 

 • Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

 Tóm tắt nội dung:

 • Trình bày các cơ sở khoa học quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới.
 • Thực trạng về quản lý nhà nước trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa bàn huyện Cư Kuin, Đắk Lawsk.
 • Trình bày các quan điểm cá nhân của tác giả, đồng thời đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Link tải miễn phí tại đây

5. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giảm nghèo

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giảm nghèo

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giảm nghèo

Đề tài: 

 • Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giảm nghèo từ thực tiễn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

 Tóm tắt nội dung:

 • Nêu lên các vấn đề lý luận của hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo tại nông thôn.
 • Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại địa bàn , tỉnh Quảng Nam.
 • Đưa ra các phương hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giảm nghèo trên địa bàn này.

Link tải miễn phí tại đây

6. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình

Đề tài: 

 • Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

 Tóm tắt nội dung:

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới.
 • Thực trạng quản lý nhà nước trong công tác xây dựng nông thôn mới ở địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 • Đề xuất các phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại địa phương này.

Link tải miễn phí tại đây

7. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

Đề tài: 

 • Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

 Tóm tắt nội dung:

 • Cơ sở khoa học về quản lý nhà nước trong công tác xây dựng nông thôn mới.
 • Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
 • Các phương hướng và giải pháp quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại địa phương này.

Link tải miễn phí tại đây

8. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực xã hội

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực xã hội

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực xã hội

Đề tài: 

 • Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực xã hội tự thực tiễn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

 Tóm tắt nội dung:

Nội dung bài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới:

 • Các vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với xây dwungj nông thôn mới trong lĩnh vực xã hội của UBND cấp huyện.
 • Phân tích thực trạng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xã hội về công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam.
 • Các quan điểm riêng của tác giả và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác xây dựng nông thôn mới lĩnh vực xã hội tại đại bàn huyện Quế Sơn.

Link tải miễn phí tại đây

9. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Đề tài: 

 • Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông từ thực tiễn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Tóm tắt nội dung:

Nội dung bài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới:

 • Trình bày các nội dung về lý luận trong công tác xây dựng nông thôn mới lĩnh vực thông tin và truyền thông.
 • Các thực trạng đang tồn tại trong việc quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
 • Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Link tải miễn phí tại đây 

10. Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới

Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới

Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới

Đề tài: 

 • Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

 Tóm tắt nội dung:

Nội dung bài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới:

 • Các vấn đề về lý luận và thực tiễn trong công tác thực hiện các chính sách xây dựng nông thôn mới.
 • Đánh giá tình hình thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
 • Những định hướng và giải pháp được đưa ra để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới tại địa phương này.

Link tải miễn phí tại đây

>> Đọc thêm: CHỌN LỌC 10 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai Xuất Sắc Nhất Có Kèm Theo Đề Tài

11. Gợi ý 50 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới

Gợi ý 50 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới

Gợi ý 50 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới

Dưới đây là 50 gợi ý về đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

 1. Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
 2. Nghiên cứu các phương án đổi mới hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện đối với các địa bàn tỉnh Tiền Giang.
 3. Luận văn quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới: Quản lý nhà nước về công tác thanh tra thuế trong công tác xây dựng nông thôn mới.
 4. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng ban hành các văn bản tại địa bàn huyện …
 5. Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới: Quản lý nhà nước về tư pháp trong công tác xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
 6. Nghiên cứu phương pháp hỗ trợ người dân phát triển nông nghiệp bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới tại địa bàn…
 7. Giải pháp phát triển kinh tế cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo để thoát nghèo, hướng tới xây dựng nông thôn mới.
 8. Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới: Tăng cường nâng cao vai trò, ý thức của thanh thiếu niên trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa bàn…
 9. Nghiên cứu công tác quản lý dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy của trường tiểu học … tại địa phương nhằm hướng đến xây dựng nông thôn mới.
 10. Nghiên cứu nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ công nhân viên chức tại địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới.
 11. Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới: Nghiên cứu hệ thống xử lý rác thải tại địa phương trong công tác xây dựng nông thôn mới bền vững.
 12. Nghiên cứu giải pháp tổ chức quy hoạch lại đất nông nghiệp tại địa bàn huyện…, hướng tới xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 13. Nghiên cứu giải pháp tổ chức quy hoạch lại hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng tại địa bàn xã…, nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới.
 14. Luận văn quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới: Các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng nông thôn mới hiệu quả.
 15.  Phổ biến và thi hành chính sách an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn …
 16. Quản lý về các hoạt động tôn giáo, truyền bá tín ngưỡng, để xây dựng một cộng đồng văn minh hiện đại tại địa bàn …
 17. Công tác xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân tại địa bàn…
 18. Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới: Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn…
 19. Quản lý nhà nước xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn …
 20. Giải pháp nâng cao năng lực thi hành công vụ của công nhân viên chức trong công tác xây dựng nông thôn mới.
 21. Giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của bộ phận tiếp dân tại địa bàn xã…
 22. Hoạt động đầu tư xây dựng các công trình công cộng trong công tác xây dựng nông thôn mới tại xã…
 23. Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới: Giải pháp xử lý nguồn nước thải trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã…
 24. Giải pháp bảo tồn và quy hoạch các làng nghề truyền thống trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện…
 25. Luận văn quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới: Quản lý nhà nước về chăm sóc cho người có công với cách mạng tại địa bàn huyện…
 26. Chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
 27. Nâng cao năng lực quản lý của các trưởng bộ phận trong công tác xây dựng nông thôn mới.
 28. Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới: Giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa bàn vùng sâu vùng xa.
 29. Nâng cao ý thức của người dân về vai trò của giáo dục cho trẻ em trong công tác xây dựng nông thôn mới.
 30. Quản lý nhà nước về xây dựng các trung tâm văn hóa dân tộc trong công tác xây dựng nông thôn mới.
 31. Quản lý nhà nước về quản lý tài chính trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa bàn huyện…
 32. Nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ cho người khuyết tật tại địa bàn … trong công tác xây dựng nông thôn mới.
 33. Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.
 34. Tăng cường giáo dục pháp luật cho người dân trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn …
 35. Giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn …
 36. Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới tại địa bàn…
 37. Giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn…
 38. Giải pháp phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn … trong công tác xây dựng nông thôn mới bền vững.
 39. Giải pháp nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn trong công tác xây dựng nông thôn mới.
 40. Giải pháp bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng xây dựng và phát triển du lịch nông thôn.
 41. Giải pháp xây dựng cảnh quan nông thôn theo tiêu chí của đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn…
 42. Giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đối số trong công tác xây dựng nông thôn mới thông minh, hiện đại.
 43. Giải pháp đảm bảo sự bình đẳng giới và phòng chống bạo lực tại địa phương trong công tác xây dựng nông thôn mới.
 44. Nâng cao nhận thức bảo vệ an ninh trật tự xã hội nông thôn trong công tác xây dựng nông thôn mới.
 45. Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới: Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới .
 46. Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới của cán bộ địa phương.
 47. Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới: Phát triển phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại địa bàn…
 48. Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa bàn…
 49. Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn tại địa phương…
 50. Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới: Chính sách phát triển nghề nghiệp cho lao động nông thôn.

Tham khảo thêm bộ đề tài thạc sĩ quản lý nhà nước mới nhất của chúng tôi.

12. Bí quyết để chọn được đề tài ưng ý

Dưới đây là một số bí quyết cho bạn để chọn được một đề tài cho bài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới đạt điểm cao.

12.1. Tính khoa học

Bài nghiên cứu của bạn sẽ được đánh giá cao khi thuyết phục được người chấm dựa trên những bằng chứng xác thựcđảm bảo về tính khoa học.Do đó, khi chọn nội dung cho bài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới, bạn nên xem xét kỹ về tính khoa học và tính hợp lý của đề tài đó. Việc này cũng giúp bạn triển khai các bước nghiên cứu hợp lý hơn.

12.2. Tính mới, độc đáo

Tính mới và độc đáo của đề tài nghiên cứu sẽ thu hút và hấp dẫn được người đọc bài. Một đề tài mới lạ cùng những phát hiện mới và thú vị sẽ giúp bài nghiên cứu của bạn gây ấn tượng với người chấm bài.

12.3. Tính khả thi

Bạn không thể chọn bừa một đề tài nghiên cứu mà không xem xét đến tính khả thi, khả năng thực hiện của công trình đó. Nếu không nghiên cứu kỹ, bạn sẽ bị mắc kẹt trong một mớ hỗn loạn do chính bạn tạo nên.

12.4. Tính áp dụng

Đối với đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới, tính áp dụng được đánh giá cao trong bài nghiên cứu. Mục đích cuối cùng của các bài nghiên cứu này là để áp dụng vào thực tiễn, nếu chỉ là một bài nghiên cứu phi thực tiễn, mọi công sức nghiên cứu của bạn sẽ chỉ là trên giấy.

Trên đây là tổng hợp các bài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới đạt điểm cao tại các trường đại học cùng với các gợi ý chọn đề tài cho nội dung nghiên cứu này. Hy vọng các nội dung trên sẽ mang đến nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận