Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

[DOWNLOAD FREE] 10 mẫu luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước tặng kèm 40 đề tài

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Quản lý nhà nước là vai trò quan trọng nhất của bộ máy nhà nước, giúp mọi hoạt động của xã hội vận động theo một đường lối nhất định do Nhà nước định ra. Chình vì vậy luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước luôn được nhiều người quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các luận văn mẫu đạt điểm cao cùng 40 đề tài mới nhất của ngành. Các bạn cùng tham khảo nhé.

1. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước: Giải pháp quản lý nguồn vốn đầu tư

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước: Giải pháp quản lý nguồn vốn đầu tư

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước: Giải pháp quản lý nguồn vốn đầu tư

Tên đề tài: "Giải pháp tăng cường công tác quản lý nguồn vốn đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La''

Tóm tắt nội dung:

 • Đầu tư là việc sử dụng vốn vào một hoạt động nhất định nhằm thu lợi nhuận và/hoặc lợi ích kinh tế xã hội.
 • Mục tiêu của mọi công cuộc đầu tư là đạt được kết quả lớn hơn so với những hi sinh về nguồn lực mà người đầu tư phải gánh chịu khi tiến hành đầu tư. Các nguồn lực phải hi sinh đó có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động trí tuệ.
 • Tác giả đã giành nhiều thời gian nghiên cứu thực tiễn để đưa ra các giải pháp quản lý nguồn vốn đầu tư và trình bày trong luận văn. Bồ cục luận văn gồm 3 chương chính:
  • Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư công bằng ngân sách nhà nước
  • Chương 2: Thực trạng quản lý vốn đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tại ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
  • Chương 3: Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nguồn vốn đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1N5w0WfOQwDiDZ8CkvhU8WELYa6FyCQVT/view?usp=share_link

2. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về đầu tư phát triển

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về đầu tư phát triển

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về đầu tư phát triển

Tên đề tài: ''Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt Nam'' 

Tóm tắt nội dung:

 • Phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm nhu cầu thiết yếu của người dân.
 • Mặc dù đã có một số nghiên cứu trong và ngoài nước về phát triển nhà ở nói chung, chính sách phát triển nhà ở nói riêng, tuy nhiên các nghiên cứu này hầu như chưa gắn với việc quản lý nhà nước trong đầu tư phát triển dự án nhà ở khu đô thị.
 • Chính vì vậy, tác giả Nguyễn Hồng Phú đã giành nhiều thời gian đi sâu tìm hiểu đề tài này nhằm trả lời các câu hỏi:
  • Phạm trù quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị đƣợc hiểu như thế nào giữa nhận thức và thực tế ở Việt Nam?
  • Thực trạng trong quản lý đầu tư phát triển nhà ở đô thị ở Việt Nam trong giai đoạn 2003-2016 như thế nào?
  • Đâu là thành công cũng như những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở đô thị ở Việt Nam trong giai đoạn 2003-2016
  • Làm rõ nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị tại Việt nam thời gian qua?
  • Cần thực thi những giải pháp nào nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở đô thị ở Việt Nam?

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1hH2UFHOv08sHt05Ug8GaSgGLwinapqaK/view?usp=share_link

Xem ngay: Tải ngay 20 mẫu luận văn thạc sĩ về giảm nghèo bền vững mới nhất

3. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng

Tên đề tài: "Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn''

Tóm tắt nội dung:

 • Trong bài luận này tác giả Hà Minh Cương xác định đối tượng nghiên cứu là hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn.
 • Phạm vi nghiên cứu gồm:
  • Về nội dung: Nghiên cứu các nội dung quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình trong danh mục đầu tư công trung hạn sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh Bắc Kạn
  • Về không gian: trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  • Về thời gian: từ 2016 đến 2020, định hướng đến năm 2025.
 • Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn gồm:
  • Phương pháp luận: Luận văn sử dụng phương pháp logic học và chủ nghĩa duy vật biện chứng.
  • Phương pháp nghiên cứu: Phân tích, tổng hợp, thống kê....

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1CPb7K5FBRbIrS3uOceMK1UI4CEzf5yTz/view?usp=share_link

4. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về dân số - sức khỏe sinh sản

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về dân số - sức khỏe sinh sản

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về dân số - sức khỏe sinh sản

Tên đề tài: "Quản lý nhà nước về dân số – sức khỏe sinh sản trên địa bàn Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế''

Tóm tắt nội dung:

 • Quản lý nhà nước về dân số - sức khỏe sinh sản là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, một trong những vấn đề kinh tế xã hội hàng đầu của quốc gia. 
 • Hoạt động quản lý nhà nước về dân số - sức khỏe sinh sản ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao, đặc biệt trong tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách dân số - sức khỏe sinh sản, việc thực hiện chương trình dự án, đề án về dân số chưa đạt được hiệu quả cao.
 • Luân văn này tác giả đã phân tích thực tiễn và đưa ra các biện pháp cải thiện tình hình. Bài luận văn được trình bày chi tiết qua 3 chương chính:
  • Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về dân số - sức khỏe sinh sản
  • Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về dân số - sức khỏe sinh sản trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về dân số - sức khỏe sinh sản trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1_OwaoYioKUp-vZ8weICzi_Nvxe4Vb6kS/view?usp=share_link

5. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về du lịch

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về du lịch

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về du lịch

Tên đề tài: "Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam''

Tóm tắt nội dung:

 • Du lịch Quảng Nam không chỉ thu hút được lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước, đồng thời cũng mang lại một nguồn thu tương đối lớn vào ngân sách của tỉnh và Nhà nước.
 • Tác giả viết bài luận văn này nhằm đóng góp những giải pháp để hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời giúp cho ngành du lịch tỉnh ngày càng phát triển góp phần đưa tỉnh Quảng Nam là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
 • Bài luận văn nhằm thực hiện các mục tiêu:
  • Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động du lịch và quản lý nhà nước về du lịch.
  • Nghiên cứu những kinh nghiệm quản lý nhà nước về du lịch của các tỉnh thành khác trong cả nước, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý nhà nước về du lịch tỉnh Quảng Nam.
  • Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh Quảng Nam; đề xuất các giải pháp để góp phần hoàn thiện công

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1ztT5Op9K6SxC9tnIK8BfwXlyGaGTCG11/view?usp=share_link

6. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về đô thị

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về đô thị

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về đô thị

Tên đề tài: "Quản lý nhà nước về đô thị tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi''

Tóm tắt nội dung: 

 • Trong bài luận văn này tác giả tập trung nghiên cứu đối tượng là quản lý nhà nước đối với thành phố Quảng Ngãi và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với thành phố Quảng Ngãi.
 • Phạm vi nghiên cứu gồm:
  • Về mặt thời gian: Nghiên cứu thực trạng giai đoạn 2010-2016 và tương lai đến 2020.
  • Về mặt không gian: Thành phố Quảng Ngãi và đặt nó trong mối quan hệ với tỉnh Quảng Ngãi.
  • Về mặt nội dung: Luận văn nghiên cứu cả lý thuyết và thực tiễn, nghiên cứu cả thực trạng và tương lai. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với đô thị thành phố Quảng Ngãi của tỉnh Quảng Ngãi.
 • Phương pháp tiếp cận nghiên cứu gồm: tiếp cận hệ thống, tiếp cận từ lý thuyết đến thực tiễn, tiếp cận từ kinh tế vĩ mô đến kinh tế vi mô, tiếp cận liên ngành, tiếp cận theo nguyên lý nhân – quả, 
 • Phương pháp nghiên cứu gồm: phương pháp khảo sát thực tế, phương pháp phân tích thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp chuyên gia, phương pháp phân tích chính sách.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1trRtceJIv4zPgkwbEzYOFD9kv1BC2KsR/view?usp=share_link

7. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về trường đại học công lập

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về trường đại học công lập

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về trường đại học công lập

Tên đề tài: "Thể chế quản lý nhà nước đối với trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội''

Tóm tắt nội dung:

 • Giáo dục là một vấn đề hết sức quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Có thể nói, giáo dục đã trở thành một yếu tố cơ bản thúc đẩy sự phát triển thông qua việc thực hiện các chức năng xã hội của nó.
 • Mặc dù vậy, thực trạng thể chế quản lý nhà nước đối với các trường đại học công lập hiện
 • nay còn nhiều hạn chế. Điều này thể hiện tập trung rõ nét đối với các trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Những hạn chế trên là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự yếu kém trong chất lượng giáo dục hiện nay. Hạn chế này trước hết chính do bất cập của thể chế quản lý nhà nước đối với trường đại học công lập hiện nay.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1gywXS0atQCXN2S4PmecWJeJ6V_Hq9KO7/view?usp=share_link

8. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về giáo dục

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về giáo dục

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về giáo dục

Tên đề tài: "Quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh''

Tóm tắt nội dung:

 • Luận văn có mục đích nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông; trên cơ sở đó vận dụng vào nghiên cứu quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 
 • Từ cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng, tác giả phân tích phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố.
 • Bài luận văn được chia thành 4 chương chính:
  • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án
  • Chương 2: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục
  • Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
  • Chương 4: Định hướng và giải pháp quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/136hqV_DYhvhwk4s2ikeoFyeV23pjPo0V/view?usp=share_link

Xem thêm: luận văn thạc sĩ quản lý công

9. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước bằng pháp luật

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước bằng pháp luật

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước bằng pháp luật

Tên đề tài: "Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở thành phố Đà Nẵng hiện nay''

Tóm tắt nội dung:

 • Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch.
 • Phạm vi nghiên cứu: về không gian là địa bàn thành phố Đà Nẵng, về thời gian là từ 2010 đến nay.
 • Luận văn dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin (Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử), tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về du lịch và quản lý nhà nước về du lịch.
 • Phương pháp nghiên cứu cụ thể: phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp thống kê, so sánh, diễn dịch, quy nạp.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1nRGwnwdG3xjeOUatfTXC6dGA9vr94PZc/view?usp=share_link

>> Tham khảo: luận văn thạc sĩ chính sách công

10. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Tên đề tài: "Thể chế quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn Quảng Trị''

Tóm tắt nội dung:

 • Thể chế quản lý nhà nước và thể chế quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội là vấn đề được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, nhiều nhà quản lý.
 • Trong quá trình nghiên cứu, tác giả thấy đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến các khía cạnh khác nhau về quản lý nhà nước và thể chế quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. 
 • Tuy nhiên, tại địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa có đề tài nào nghiên cứu thể chế Quản lý nhà nước về Bảo hiểm xã hội. Vì vậy, tác giả đã phân tích đề xuất những giải pháp để hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội - từ thực tiễn tỉnh Quảng Trị.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1e-X-haOf2bg45IRoTphfs0Ve7rjT3rf1/view?usp=share_link

11. Trọn bộ 40 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước mới nhất

Trọn bộ 40 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước mới nhất

Trọn bộ 40 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước mới nhất

 1. Đề tài thạc sĩ quản lý nhà nước mới: "Quản lý nhà nước đối với đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk''
 2. Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
 3. Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
 4. Quản lý Nhà nước về đầu tư công tại địa bàn Thành phố Hà Nội
 5. Đề tài thạc sĩ quản lý nhà nước pháp quyền: "Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng''
 6. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 7. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước: "Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lưu trữ tại tỉnh Thái Nguyên''
 8. Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 9. Quản lý nhà nước đối với đầu tư từ ngân sách cho vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
 10. Đề tài thạc sĩ quản lý nhà nước hiện hành: "Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ''
 11. Quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 12. Quản lý nhà nước về việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
 13. Quản lý Nhà nước về thi đua khen thưởng ở một số Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội
 14. Quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 15. Đề tài thạc sĩ quản lý nhà nước mới: "Quản lý nhà nước về dịch vụ du lịch trên địa bàn Hà Nội''
 16. Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận Nam Từ Liêm
 17. Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
 18. Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
 19. Phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
 20. Đề tài thạc sĩ quản lý nhà nước hiện hành: "Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại UBND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình''
 21. Quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
 22. Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
 23. Quản lý nhà nước về đô thị tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 24. Đề tài thạc sĩ quản lý nhà nước mới nhất: "Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình''
 25. Quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
 26. Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
 27. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước: "Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh''
 28. Quản lý nhà nước đối với ngân sách Nhà nước tại tỉnh Thái Nguyên
 29. Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình
 30. Đề tài thạc sĩ quản lý nhà nước: "Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng''
 31. Quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 32. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình
 33. Quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk
 34. Đề tài thạc sĩ quản lý nhà nước mới nhất: "Quản lý nhà nước về giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai''
 35. Quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã -từ thực tiễn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
 36. Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Luang Pra Bang nước cộng hòa nhân dân Lào
 37. Đề tài thạc sĩ quản lý nhà nước pháp quyền: " Quản lý nhà nước về hoạt động cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội''
 38. Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
 39. Quản lý nhà nước về xây dựng nhà ở từ thực tiễn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
 40. Đề tài thạc sĩ quản lý nhà nước: "Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình''

12. BÍ QUYẾT chọn được đề tài ưng ý cho bản thân

BÍ QUYẾT chọn được đề tài ưng ý cho bản thân

BÍ QUYẾT chọn được đề tài ưng ý cho bản thân

12.1. Bạn đã có nguồn dữ liệu thống kê về đối tượng nghiên cứu

Bí quyết đầu tiên giúp bạn chọn được đề tài ưng ý là bạn đã có nguồn dữ liệu thống kê về đối tượng nghiên cứu. Những dữ liệu này sẽ giúp quá trình làm luận văn của bạn trở nên dễ dàng, tốn ít thời gian hơn. Và tất nhiên bài luận văn của bạn cũng sẽ có tính thực tế, cụ thể hơn.

12.2. Sự am hiểu về lĩnh vực trong đề tài

Bí quyết thứ hai là sự am hiểu về lĩnh vực trong đề tài của bạn. Khi bạn có sự hiểu biết sâu rộng về đề tài, bạn sẽ nghĩ ra nhiều phương hướng để viết cũng như phân tích rõ được thực tiễn đang xảy ra. Mang lại cho người đọc các kiến thức chuyên môn ít người biết đến.

12.3. Tính thực tiễn của đề tài

Bí quyết thứ ba là tính thực tiễn của đề tài. Một đề tài có tính thực tiễn cao sẽ hấp dẫn sự chú ý của người đọc. Các ý kiến hay phương hướng giải quyết vấn đề của bạn đưa ra sẽ được áp dụng vào thực tế ngay lập tức.

12.4. Nguồn tài liệu tham khảo uy tín

Bí quyết thứ tư chính là chọn nguồn tài liệu tham khảo uy tín. Với tài liệu tham khảo uy tín, trong thời gian đầu sẽ giúp bạn có cơ sở để chọn được đề tài ưng ý. Việc nghiên cứu tài liệu một cách khoa học, bài bản ngoài giúp bạn tìm được đề tài còn giúp bạn xác định rõ ràng mục tiêu nghiên cứu cũng như xây dựng giải thuyết nghiên cứu cho đề tài của mình.

Qua 10 bài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước tiêu biểu và hơn 40 đề tài phong phú trên, hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm ý tưởng hay hướng phát triển mới cho bài luận văn của mình. Chúc các bạn hoàn thành tốt bài tốt nghiệp cuối khóa của bản thân.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Đáp án tự luận module 8 tiểu học