Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Nhận Miễn Phí 13 Mẫu Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Xuất Sắc Nhất Với Từng Chuyên Ngành

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Quản lý nhà nước là hoạt động quản lý của các cá nhân, tập thể, tổ chức nhà nước có thẩm quyền với mục tiêu nhằm ổn định, phát triển nền kinh tế xã hội, chính trị bền vững. Nhờ vậy, các bài luận văn, tiểu luận về đề tài này thường được các trường Đại học, Cao đẳng thường đưa ra cho sinh viên nghiên cứu. Sau đây, Tri thức cộng đồng xin được chia sẻ với bạn mẫu đề tài luận văn quản lý nhà nước hay nhất kèm link tải chi tiết và 50 đề tài hấp dẫn nhất hiện nay.

1. Luận văn quản lý nhà nước về đất đai

Luận văn quản lý nhà nước về đất đai

Luận văn quản lý nhà nước về đất đai

- Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về đất đai tại Hà Tĩnh - thực trạng và giải pháp”

- Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài luận văn hệ thống hoá các vấn đề lý luận gắn với thực tiễn về việc quản lý nhà nước về đất đai.
 • Đề xuất các phương án, giải pháp mang tính khả thi, như một tài liệu tham khảo quan trọng cho cơ quan quản lý đất đai các cấp trong tỉnh.
 • Đề tài góp phần tổng kết thực tiễn thi hành Luật cũng như các chính sách đất đai tại cơ sở.

- Link tải miễn phí: Tại đây

2. Luận văn quản lý nhà nước về quản lý công

Luận văn quản lý nhà nước về quản lý công

Luận văn quản lý nhà nước về quản lý công

- Tên đề tài: “Quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thông tin – truyền thông trên địa bàn Hà Nội”

- Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài luận văn tiến hành đi sâu phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quản lý nhà nước bằng pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 • Đồng thời luận văn xác định một số phương hướng và đưa ra các giải pháp cơ bản với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Link tải miễn phí: Tại đây

3. Luận văn quản lý nhà nước về pháp luật

Luận văn quản lý nhà nước về pháp luật

Luận văn quản lý nhà nước về pháp luật

- Tên đề tài: “Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với trường trung học phổ thông ngoài công lập”

- Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài đi sâu phân tích đặc điểm của QLNN bằng pháp luật đối với trường THPT ngoài công lập, đồng thời phân tích vai trò, nội dung của QLNN bằng pháp luật đối với các trường ngoài công lập.
 • Đồng thời làm rõ những đặc thù và yêu cầu khách quan của việc tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với trường THPT ngoài công lập.
 • Đề tài tiến hành đánh giá các kết quả đạt được và những hạn chế cơ bản trong QLNN bằng pháp luật đối với trường THPT ngoài công lập ở nước ta trong những năm qua.
 • Đồng thời tìm và chỉ ra các nguyên nhân của những hạn chế đó
 • Dựa trên đó đưa ra quan điểm có tính định hướng cùng một số giải pháp nhằm tăng cường QLNN bằng pháp luật đối với trường THPT ngoài công lập ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Link tải miễn phí: Tại đây

4. Luận văn quản lý nhà nước về hành chính công

Luận văn quản lý nhà nước về hành chính công

Luận văn quản lý nhà nước về hành chính công

- Tên đề tài: “Dịch vụ hành chính công từ thực tiễn tại Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang”

- Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài luận văn nghiên cứu phân tích và tổng hợp cơ sở lý luận về dịch vụ hành chính công từ.
 • Bài luận văn làm rõ một số vấn đề liên quan đến chất lượng hoạt động Dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
 • Đồng thời đề tài cũng chỉ ra các ưu điểm, hạn chế còn tồn tại và những vấn đề đang được đặt ra hiện nay về dịch vụ hành chính công đối với UBND tp Rạch Giá.
 • Ngoài ra, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Dịch vụ hành chính công tại UBND tp Rạch Giá.

- Link tải miễn phí: Tại đây

5. Luận văn quản lý nhà nước về kinh tế

Luận văn quản lý nhà nước về kinh tế

Luận văn quản lý nhà nước về kinh tế

- Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về đầu tư hạ tầng giao thông bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Nam”

- Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài trước tiên khái quát chung các cơ sở lý luận liên quan đến đầu tư kết cấu hạ tầng bằng vốn ngân sách nhà nước.
 • Sau đó, tiến hành đánh giá thực trạng về quản lý nhà nước trong việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông bằng vốn ngân sách của Quảng Nam.
 • Dựa vào thực trạng, đề tài dự báo xu hướng phát triển cũng như nhu cầu vốn đầu tư.
 • Đồng thời đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước liên quan  đến đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông bằng vốn ngân sách của tỉnh Quảng Nam.

- Link tải miễn phí: Tại đây

- Xem thêm: Luận văn quản lý nhà nước về kinh tế

6. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đầu tư

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đầu tư

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đầu tư

- Tên đề tài: “Phân tích hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh”

- Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài tiến hành đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến đầu tư trên địa bàn thị xã Đông Triều.
 • Dựa trên đó, thực hiện đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN về đầu tư trên địa bàn Thị xã Đông Triều trong giai đoạn 2021 - 2025.

- Link tải miễn phí: Tại đây

- Đọc ngay: Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công

7. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về thương mại

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về thương mại

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về thương mại

- Tên đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về thương mại tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng”

- Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài luận văn quản lý nhà nước đã thống hóa cơ sở lý luận cũng như nội dung công tác quản lý nhà nước ngành thương mại.
 • Đồng thời thực hiện phân tích, đánh giá thực trạng QLNN ngành thương mại tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

- Link tải miễn phí: Tại đây

8. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn

- Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho các bạn tham khảo”

- Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài luận văn đưa ra hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới.
 • Đồng thời thực hiện đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về việc xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình.
 • Trực tiếp phân tích thành tựu kết quả đạt được và các hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân của các hạn chế trong quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Bố Trạch.
 • Từ đó, đề tài tiến hành đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở Bố Trạch, Quảng Bình trong các năm tới.

- Link tải miễn phí: Tại đây

9. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về môi trường

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về môi trường

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về môi trường

- Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng”

- Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài luận văn thạc sĩ nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quản lý nhà nước liên quan đến môi trường.
 • Đồng thời tìm hiểu thực trạng việc QLNN về môi trường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, và tiến hành đánh giá những thành tựu, hạn chế của việc QLNN.
 • Dựa trên thực trạng QLNN và các hạn chế còn yếu kém, tiến hành đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN liên quan đến môi trường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

- Link tải miễn phí: Tại đây

10. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo

- Tên đề tài: “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc trên địa bàn huyện Võ Nhai”

- Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài trước tiên đi sâu nghiên cứu tình hình công tác QLNN về vấn đề dân tộc trên địa bàn huyện. 
 • Từ đó thực hiện chủ trương nhằm tìm ra các giải pháp tăng cường công tác QLNN về dân tộc huyện Võ Nhai trong thời gian sắp tới.

- Link tải miễn phí: Tại đây

- Đọc thêm: 10 Mẫu Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa Ấn Tượng Nhất

11. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng

- Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”

- Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài khái quát các lý luận liên quan đến việc quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội.
 • Đồng thời phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản lý NN về trật tự, an toàn xã hội ở tỉnh Kiên Giang.
 • Từ đó đề tài đưa ra gợi ý, đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong thời gian sắp tới.

- Link tải miễn phí: Tại đây

12. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về dự án

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về dự án

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về dự án

- Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh”

- Tóm tắt nội dung:

 • Luận văn quản lý nhà nước đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Đồng thời đề xuất các giải pháp có tính khả thi, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Link tải miễn phí: Tại đây

13. Trọn bộ 50 đề tài luận văn quản lý nhà nước mới nhất

Trọn bộ 50 đề tài luận văn quản lý nhà nước mới nhất

Trọn bộ 50 đề tài luận văn quản lý nhà nước mới nhất

Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bạn học viên, sinh viên. Thấu hiểu được nhu cầu cũng như nguyện vọng của các bạn học viên, Tri thức cộng đồng đã tổng hợp và chọn lọc những đề tài luận văn cập nhật, đạt điểm cao nhất. Chúng tôi xin gửi đến bạn 50 đề tài luận văn quản lý nhà nước hay nhất dưới đây:

 • Chính sách quản lý nhà nước về vấn đề dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới các chiến lược phát triển của đất nước.
 • Thực trạng việc quản lý nhà nước về  đất đai  đối với vấn đề dân tộc thiểu số tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
 • Thực hiện thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người thuộc dân tộc thiểu số tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 • Tiến hành xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số vào giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
 • Giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc trên lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay.
 • Quản lý nhà nước về những chính sách phát triển xã hội đối với các dân tộc trên địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
 • Báo cáo các hoạt động thi đua khen thưởng trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về vấn đề dân tộc trên địa bàn TP Hải Phòng.
 • 8. Trình bày về hoạt động QLNN về giáo dục trung học trong việc xây dựng và thực hiện chỉ đạo chiến lược quy hoạch các kế hoạch chính sách phát triển giáo dục của nhà nước.
 • Công tác quản lý nhà nước về vấn đề giáo dục trung học đối với những chính sách phát triển cơ sở vật chất.
 • Thực hiện đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục trung học trong việc thực hiện ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề giáo dục trung học.
 • Đánh giá các hoạt động đổi mới chương trình giảng dạy môn toán lớp 8 bậc trung học cơ sở.
 • Hiệu quả hoạt động QLNN về giáo dục trung học tại các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Thực hiện đánh giá công tác quản lý nhà nước về giáo dục trung học đối với việc thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục cũng như kiểm định chất lượng giáo dục theo từng giai đoạn khác nhau.
 • Nghiên cứu công tác QLNN về giáo dục trung học trong việc đào tạo bồi dưỡng các nhân viên cán bộ công chức ngành giáo dục.
 • Phân tích hoạt động QLNN về giáo dục trung học đối với việc quản lý dạy môn tiếng Anh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 • Thực trạng hoạt động QLNN về giáo dục trung học trong việc quản lý bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức.
 • Thực hiện nâng cao chất lượng kiểm kê đất đai nhằm góp phần thực hiện tốt công tác QLNN về đất đai và đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội.
 • QLNN về đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chính Minh tính đến đến năm 2025.
 • Thực hiện đánh giá hiệu quả việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã phía Nam của Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
 • Thực hiện đánh giá  việc quản lý sử dụng hiệu quả đất đai tại huyện Mộc Châu, thuộc tỉnh Sơn La.
 • Đánh giá những biến động về giá đất tại một số dự án quy hoạch có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 • Tiến hành đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của một số tổ chức kinh tế đã được Nhà nước giao đất, cho thuê trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
 • Thực hiện thẩm định, đánh giá việc thực hiện các chính sách thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước tiến hành thu hồi đất tại một số dự án tại tỉnh Hậu Giang.
 • Đánh giá tình hình QLNN về đất đai tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020-2021.
 • Đánh giá các công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thực hiện thu hồi đất để xây dựng các dự án khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012- 2017.
 • Tìm hiểu chức năng quản lý kinh tế của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
 • Khám phá ai trò và chức năng của nhà nước Việt Nam trong việc quản lý nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
 • Phân tích, so sánh các đặc điểm chủ yếu của QLNN về kinh tế và quản lý kinh doanh của các  doanh nghiệp.
 • Thực tiễn vận dụng các phương pháp quản lý trong việc quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thương mại tại Việt Nam hiện nay.
 • Tìm hiểu công cụ kế hoạch hóa trong QLNN về kinh tế và những vấn đề đặt ra đối với công cụ kế hoạch hoá ở Việt Nam hiện nay.
 • Quản lý Nhà nước về kinh tế vừa là một môn khoa học vừa là nghệ thuật, vừa là một nghề nghiệp.
 • Tìm hiểu vấn đề đổi mới và hoàn thiện QLNN về kinh tế ở Việt Nam.
 • Tìm hiểu nguyên lý vận dụng các phương pháp QLNN về kinh tế trong nền kinh tế thị trường, từ đó liên hệ đến lĩnh vực đầu tư ở Việt Nam hiện nay.
 • Tìm hiểu vai trò và trách nhiệm của quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài chính – tiền tệ ở nước ta.
 • Tìm hiểu vấn đề quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam.
 • Khám phá thực tiễn vận dụng các phương pháp quản lý trong vấn đề QLNN đối với lĩnh vực kinh tế đối ngoại ở Việt nam trong bối cảnh hiện nay.
 • Tìm hiểu, giải quyết những vấn đề được đặt ra về QLNN đối với lĩnh vực thương mại nhằm đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.
 • Tìm hiểu những vấn đề đặt ra đối với vấn đề quản lý nhà nước về kinh tế trong quá trình mở cửa thị trường và việc hội nhập quốc tế của Việt Nam.
 • Tìm hiểu nội dung và điều kiện nhằm thực hiện thành công việc đổi mới và hoàn thiện QLNN về kinh tế ở Việt Nam.
 • Tìm hiểu chức năng quản lý kinh tế của nhà nước, khám phá ưu điểm và nhược điểm trong công tác quản lý kinh tế của các cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước.
 • Tìm hiểu, phân tích một số khía cạnh pháp lý của QLNN đối với các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.
 • Tìm hiểu cách tiếp cận vai trò của QLNN về kinh tế trong nền kinh tế thị trường.
 • Tìm hiểu nội dung và điều kiện nhằm thực hiện thành công việc đổi mới và hoàn thiện QLNN về kinh tế ở Việt Nam.
 • Công cuộc quản lý khách sạn, nhà nghỉ của lực lượng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, công  an thành phố Hà Nội hiện nay.
 • Thực hiện báo công an địa phương về vấn đề tổ chức trang thông tin chuyên đề trật tự, an toàn xã hội.
 • Tiến hành áp dụng pháp luật trong việc điều tra tội phạm xâm phạm trật tự xã hội do người chưa đủ tuổi thành niên thực hiện - qua thực tiễn công an thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tiến hành quản lý trật tự an toàn xã hội của công an huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội hiện nay.
 • Thực hiện nâng cao hiệu quả QLXH về công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
 • Tìm hiểu vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về an ninh trật tự của lực lượng công an ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hiện nay.
 • Tìm hiểu quản lý xã hội đối với công tác cai nghiện ma túy ở tỉnh Kon Tum hiện nay.
 • Tìm hiểu vai trò của quản lý nhà nước đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trên đây là 12 mẫu luận văn quản lý nhà nước có link tải chi tiết kèm 50 đề tài luận văn về quản lý nhà nước hay nhất hiện nay mà Tri thức Cộng đồng gửi đến bạn. Hi vọng những thông tin do chúng tôi cung cấp sẽ giúp các bạn học viên lựa chọn được đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước phù hợp cũng như đạt được kết quả bài làm như mong đợi.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay