Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tổng hợp 8 mẫu luận văn quản lý nhà nước về kinh tế HOT nhất + 40 đề tài

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Quản lý nhà nước là hoạt động nhằm ổn định, phát triển nền kinh tế của một đất nước. Khi viết bài luận văn quản lý nhà nước về kinh tế chắc chắn bạn cần tìm hiểu nhiều về lý thuyết cũng như phân tích thực tế. Nếu bạn đang gặp khó khăn, bài viết sau đây sẽ cung cấp các bài luận văn mẫu cùng đề tài hot để giúp bạn có thêm ý tưởng, hãy cùng đọc nhé.

1. Luận văn quản lý nhà nước về kinh tế thương mại

Luận văn quản lý nhà nước về kinh tế thương mại

Luận văn quản lý nhà nước về kinh tế thương mại

Tên đề tài: "Đổi mới quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Bó Kẹo, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào''

Tóm tắt nội dung:

 • Bó Kẹo là tỉnh miền núi nhưng có cả đồng bằng và đô thị, hoạt động thương mại có sự đan xen, hỗ trợ lẫn nhau.
 • Tuy nhiên, quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu và giải quyết trong thực tiễn.
 • Vì vậy tác giả đã tìm hiểu và trình bày luận văn này qua 3 chương:
  • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại trong nền kinh tế thị trường
  • Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Bó Kẹo, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
  • Chương 3: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đổi mới quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại tại địa phương

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1VOXuv6hdDHRLgy2JmaYcAOzxTQAUerJG/view?usp=share_link 

2. Luận văn quản lý nhà nước về kinh tế đối với doanh nghiệp

Luận văn quản lý nhà nước về kinh tế đối với doanh nghiệp

Luận văn quản lý nhà nước về kinh tế đối với doanh nghiệp

 • Tên đề tài: "Quản lý nhà nước về hạn ngạch và nghĩa vụ của các doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch''
 • Tóm tắt nội dung:
  • Trong nền kinh tế thị trường ngày nay có rất nhiều biến động, nhất là trong các hoạt động diễn ra trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
  • Vì thế việc đặt kế hoạch hàng năm cho hoạt động xuất nhập khẩu ở nước ta được Bộ Thương mại trực tiếp quản lý và điều chỉnh cho phù hợp.
  • Để quản lý được hoạt động xuất nhập khẩu tốt Nhà nước có rất nhiều các công cụ để điều chỉnh như thuế, hạn ngạch, các hàng rào thương mại phi thuế quan khác. 
  • Một trong những công cụ mà Nhà nước dùng để điều chỉnh các hoạt động xuất nhập khẩu đó là hạn ngạch.
 • Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1MPfuYkMRlu_wt-wfrcQnW3cYCFWJzhBL/view?usp=share_link

3. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kinh tế du lịch

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kinh tế du lịch

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kinh tế du lịch

Tên đề tài: "Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh''

Tóm tắt nội dung:

 • Quảng Ninh là tỉnh có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn.
 • Tuy nhiên, tỉnh vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng và lợi thế của mình, ngành du lịch vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định.
 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là đưa ra định hướng, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trên cơ sợ đánh giá, nghiên cứu thực trạng và bối cảnh hiện nay.
 • Tác giả chủ yếu tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ nghiên cứu chính là:
  • Khái quát các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước về du lịch
  • Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  • Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/162xEmqXcdN8Gph2_2bif7-5RXdsoY3t2/view?usp=share_link 

4. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

 • Tên đề tài: "Quản lý nhà nước về thu hút vốn đầu tư ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai''
 • Tóm tắt nội dung:
  • Gia Lai là tỉnh khu vực Tây Nguyên, có vị trí địa lý tương đối thuận lợi, hệ thống giao thông đường bộ, đường hàng không, nguồn tài nguyên phong phú, dồi dào.
  • Trong bài luận văn tác giả tập trung vào đối tượng là công tác quản lý nhà nước đối với thu hút vốn đầu tư ngoài nhà nước trong thời gian tới.
  • Nội dung nghiên cứu tập trung vào quá trình quản lý nhà nước về thu hút vốn đầu tư ngoài nhà nước: quá trình ban hành, phổ biến các chính sách, quá trình lập kế hoạch và thực thi kế hoạch, quá trình kiểm tra giám sát, quá trình xử lý sai phạm.
  • Không gian nghiên cứu: tại địa bàn tỉnh Gia Lai
  • Thời gian nghiên cứu: giai đoạn 2014 - 2018
 • Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1MPfuYkMRlu_wt-wfrcQnW3cYCFWJzhBL/view?usp=share_link 

5. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với dịch vụ trả tiền

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với dịch vụ trả tiền

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với dịch vụ trả tiền

Tên đề tài: "Quản lý nhà nước đối với dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam''

Tóm tắt nội dung:

 • Thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam hiện nay vẫn đang ở giai đoạn đầu và mang trong mình rất nhiều tiềm năng, theo dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ.
 • Những năm gần đây, công tác quản lý nhà nước đối với các dịch vụ truyền hình trả tiền đã cho thấy hiệu quả của mình. Tuy vậy, lĩnh vực này vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá. 
 • Tác giả đã nghiên cứu và thể hiện bài luận văn qua 3 chương chính:
  • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với các dịch vụ truyền hình trả tiền
  • Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đối với các dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam
  • Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với các dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/18_Fp8V7g7FfvysD7dVWZeN1le1zGTCx2/view?usp=share_link

6. Luận văn thạc sĩ phân tích hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư

Luận văn thạc sĩ phân tích hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư

Luận văn thạc sĩ phân tích hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư

 • Tên đề tài: "Phân tích hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh''
 • Tóm tắt nội dung:
  • Qua những cơ sở lý thuyết đó áp dụng để nghiên cứu thực trạng công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư trên địa bàn thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh. 
  • Thị xã Đông Triều với những đặc điểm tự nhiên – kinh tế xã hội đặc thù cùng những mục tiêu quy hoạch cụ thể thực sự là điểm hấp dẫn các dự án đầu tư phát triển kinh tế, công nghiệp, dịch vụ và đô thị. 
  • Thực tế tình hình quản lý nhà nước về hoạt động của UBND thị xã Đông Triều thời gian qua đã đạt được những thành tựu nhất định, tuy nhiên cũng gặp không ít khó khăn tồn tại.
  • Từ đó tác giả đã chỉ ra được những ưu điểm cũng như những tồn tại hạn chế và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.
 • Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1ckehIIucltQycLL09DYbPyoFeqrgpLty/view?usp=share_link
 • Đọc thêm: TOP 8 Mẫu Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Đầu Tư Công Đạt Điểm Tuyệt Đối

7. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kinh tế đầu tư

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kinh tế đầu tư

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kinh tế đầu tư

 • Tên đề tài: "Quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh''
 • Tóm tắt nội dung:
  • Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng kết hợp các phương pháp phân  tích,  phương  pháp  hệ  thống  hóa,  phương  pháp  tổng  hợp,  phương  pháp thống kê, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn để tìm hiểu vấn đề nghiên cứu. 
  • Phương pháp hệ thống hóa, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh được sử dụng trong Chương 1 khi nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quản lý nhà nước về đầu tư công. 
  • Phương  pháp  tổng  hợp,  phương  pháp  phân  tích,  phương pháp so  sánh được sử dụng trong Chương 2 khi nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Trong giai đoạn 2016 –2020. 
  • Phương  pháp  phân  tích,  phương  pháp  diễn  giải  được  sử  dụng  trong Chương 3 khi nghiên cứu để lập luận cho các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 • Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1LYw3ZqLOuA6JQfTcM5KRTC5fFYYT4nHN/view?usp=sharing

Đầu tư công là một trong những chủ đề thường được nhắc đến khi viết luận văn chuyên ngành quản lý nhà nước về kinh tế. Vì vậy bạn có thể tham khảo thêm các luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công để có thêm ý tưởng, đề tài mới.

8. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kinh tế đối với thu chi ngân sách

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kinh tế đối với thu chi ngân sách

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kinh tế đối với thu chi ngân sách

Tên đề tài: "Quản lý thu ngân sách nhà nước tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội''

Tóm tắt nội dung:

 • Quản lý thu ngân sách Nhà nước là một bộ phận rất quan trọng của chính sách tài chính  quốc gia.
 • Trong những năm qua, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình phát triển ổn định, đối tượng nộp ngân sách tăng nhanh về lượng và rất đa dạng, phức tạp.
 • Tuy nhiên, bên cạnh  những  kết  quả đạt được, quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa  bàn  quận Ba Đình còn những hạn chế nhất định.
 • Vì vậy tác giả đã viết bài luận văn này để phân tích và đưa ra các giải pháp giúp hoàn thiện công tác tốt hơn. Bài luận văn gồm 3 chương:
  • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý thu ngân sách nhà nước cấp quận
  • Chương 2: Thực trạng quản lý thu ngân sách nhà nước tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
  • Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1da6vVuM_MBQnXF0lzoHVnAwYDAi_ATGh/view?usp=sharing

Đi cùng với quản lý nhà nước về kinh tế thì các luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước cũng hay được hội đồng quan tâm. Vì đây luôn là vấn đề cốt lõi, nóng bỏng của mỗi quốc gia, đặc biệt là đất nước đang phát triển như Việt Nam.

9. 40 đề tài luận văn quản lý nhà nước về kinh tế

Đề tài luận văn quản lý nhà nước về kinh tế

Đề tài luận văn quản lý nhà nước về kinh tế

 1. Đề tài quản lý nhà nước về kinh tế biển: "Tăng cường năng lực cho hệ thống quản lý nhà nước về biển''
 2. Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tại Bộ Thương mại
 4. Luận văn quản lý nhà nước về kinh tế: "Một số vấn đề quản lý nhà nước về đất đô thị"
 5. Hoàn thiện quy định pháp luật, đẩy mạnh hoạt động thu ngân sách nhà nước
 6. Đề tài quản lý nhà nước về kinh tế mới: "Xử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội''
 7. Quản lý nhà nước về thu chi phí, lệ phí tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
 8. Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
 9. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
 10. Luận văn quản lý nhà nước về kinh tế: "Quản lý Nhà nước về kinh tế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ''
 11. Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
 12. Quản lý nhà nước về hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 13. Đề tài quản lý nhà nước về kinh tế: "Hoàn thiện công tác cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Bình''
 14. Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Sekong - Lào
 15. Quản lý nhà nước về hoạt động y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 16. Đề tài quản lý nhà nước về kinh tế mới: "Vai trò quản lý của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay''
 17. Vai trò và chức năng của nhà nước Việt Nam trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hội nhập quốc tế
 18. Quản lý nhà nước về giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
 19. Thực tiễn vận dụng các phương pháp quản lý trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thương mại ở Việt Nam hiện nay
 20. Đề tài quản lý nhà nước về kinh tế biển: "Quản lý nhà nước về thu phí và lệ phí hàng hải tại các cảng biển Việt Nam''
 21. Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
 22. Những vấn đề đặt ra về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thương mại đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
 23. Cách tiếp cận vai trò của quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường
 24. Quản lý nhà nước về thu phí và lệ phí hàng hải tại các cảng biển Việt Nam
 25. Đề tài quản lý nhà nước về kinh tế mới: "Quản lý nhà nước đối với ngân sách Nhà nước tại tỉnh Thái Nguyên''
 26. Quản lý thu Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tam Dương, Vĩnh Phúc
 27. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
 28. Luận văn quản lý nhà nước về kinh tế: "Lý luận và thực tiễn các phương pháp và công cụ quản lý nhà nước về kinh tế''
 29. Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
 30. Đề tài quản lý nhà nước về kinh tế: "Phân tích cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa''
 31. Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho ngư dân ven biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 32. Quản lý nhà nước về thu hút vốn đầu tư ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
 33. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước bằng dự toán qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc
 34. Đề tài quản lý nhà nước về kinh tế biển: "Quản lý nhà nước về kinh tế biển của tỉnh Thanh Hoá''
 35. Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
 36. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình
 37. Đề tài quản lý nhà nước về kinh tế mới: "Quản lý Nhà nước về đầu tư công trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum''
 38. Quản lý nhà nước về hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
 39. Quản lý nhà nước về phát triển kinh tế biển các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam
 40. Đề tài quản lý nhà nước về kinh tế: "Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị''

10. Chia sẻ kinh nghiệm khi làm bài luận văn quản lý nhà nước về kinh tế

Chia sẻ kinh nghiệm khi làm bài luận văn quản lý nhà nước về kinh tế

Chia sẻ kinh nghiệm khi làm bài luận văn quản lý nhà nước về kinh tế

10.1. Chọn đề tài

Chọn đề tài là vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất mà bạn cần quan tâm đến khi viết bài luận văn. Một đề tài phù hợp với hiểu biết của bản thân, chuyên ngành đang theo học sẽ giúp bạn khai thác được sâu rộng các kiến thức vốn có và vận dụng được kiến thức chuyên ngành.

10.2. Đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu

Kinh nghiệm thứ hai khi viết bài bạn cần chú ý là xác định rõ đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Việc xác định rõ đối tượng sẽ giúp bạn tránh lạc đề và tập trung nghiên cứu chính xác nhất. Các phương pháp nghiên cứu sẽ giúp bài luận văn của bạn trở nên có tính cụ thể, xác thực cao hơn.

10.3. Làm đề cương sơ bộ

Kinh nghiệm thứ ba chính là làm tốt đề cương sơ bộ. Đề cương sẽ là sườn bài viết để bạn dựa vào. Lập ra đề cương sơ bộ sẽ giúp bạn tránh bỏ sót ý và có cái nhìn tổng quát nhất về bài luận văn của mình.

10.4. Tài liệu tham khảo

Kinh nghiệp tiếp theo khi làm bài luận văn là sử dụng tốt tài liệu tham khảo. Ngoại trừ các kiến thức chuyên ngành bạn có thể tham khảo thêm tài liệu để có thêm các ví dụ hoặc đưa ra được so sánh với các đề tài đã nghiên cứu trước đó với bài luận văn của mình.

10.5. Trình bày theo tiêu chuẩn

Kinh nghiệm cuối cùng bạn nên lưu ý là trình bày theo tiêu chuẩn. Trình bày đúng từ định dạng lề, phông chữ, bảng biểu, đồ thị theo quy định sẽ giúp bài luận văn của bạn trông chuyên nghiệp hơn và tránh mất điểm bởi những điều nhỏ không đáng có.

Bài viết trên đã tổng hợp 8 mẫu luận văn quản lý nhà nước về kinh tế hot nhất hiện nay cùng hơn 40 đề tài phổ biến. Chúc các bạn sẽ vận dụng linh hoạt các kiến thức này để hoàn thành tốt bài luận văn của mình.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận