Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tham Khảo 10 Mẫu Luận Văn Quản Lý Thu Chi Ngân Sách Nhà Nước

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước từ lâu đã là một đề tài hay, hấp dẫn được rất nhiều học viên yêu thích và lựa chọn khi làm luận văn tốt nghiệp. Bởi lẽ đề tài này không chỉ có tính thực tiễn cao mà còn mang nhiều giá trị sâu sắc khác. Nhằm giúp học viên dễ dàng lựa chọn đề tài luận văn hay, ý nghĩa, chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc 10 mẫu luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước hay, cập nhật nhất 2022. Xin mời các bạn học viên đọc và tham khảo trong bài viết dưới đây!

1. Luận văn quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Quảng Ninh

Luận văn quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Quảng Ninh

Luận văn quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Quảng Ninh

- Đề tài: “Quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình”

- Nội dung đề tài:

 • Đề tài hệ thống hoá những vấn đề lý luận, thực tiễn về quản lý thu ngân sách nhà nước.
 • Đồng thời thực hiện phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Quảng Ninh giai đoạn 2014 đến 2016.
 • Từ đó đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Quảng Ninh đến năm 2020.

- Link tải miễn phí: Tại đây

- Xem thêm: Tham Khảo Trọn Bộ 50 Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về Nông Nghiệp Mới Nhất Có Kèm Mẫu

2. Luận văn quản lý ngân sách nhà nước tại Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang

Luận văn quản lý ngân sách nhà nước tại Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang

Luận văn quản lý ngân sách nhà nước tại Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang

- Đề tài: “Quản lý ngân sách nhà nước Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang”

- Nội dung đề tài:

 • Đề tài luận văn tổng hợp, hệ thống hóa cơ sở lý luận về thu chi ngân sách nhà nước cũng như tình hình thu chi ngân sách nhà nước của Huyện Gò Công Tây từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2018.
 • Dựa vào đó để phân tích thực trạng quản lý thu, chi NSNN tại Huyện Gò Công Tây, đặc biệt nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý NSNN của Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang những năm tiếp theo.

- Link tải miễn phí: Tại đây

- Tham khảo: Luận văn quản lý nhà nước về y tế

3. Luận văn tăng cường quản lý ngân sách nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Luận văn tăng cường quản lý ngân sách nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Luận văn tăng cường quản lý ngân sách nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

- Đề tài: Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung đề tài:

 • Bài luận văn xây dựng khung lý thuyết bằng việc hệ thống hóa cơ sở lý luận về ngân sách nhà nước quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện. 
 • Dựa vào đó tiến hành đánh giá, phân tích thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. 
 • Đồng thời đề tài làm rõ, đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý NSNN trên địa bàn huyện Bình Liêu, để góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Link tải miễn phí: Tại đây

- Gợi ý về đề tài quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

4. Luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

- Đề tài: Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

- Nội dung đề tài:

 • Bài luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận cũng như thực tiễn về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn cấp huyện. 
 • Ngoài ra đi sâu phân tích thực trạng quản lý thu, chi NSNN trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019. 
 • Dựa trên thực trạng tình trạng thu chi NSNN, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu, chi NSNN trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu trong thời gian tới.

- Link tải miễn phí: Tại đây

5. Luận văn biện pháp hoàn thiện quản lý thu – chi ngân sách nhà nước

Luận văn biện pháp hoàn thiện quản lý thu – chi ngân sách nhà nước

Luận văn biện pháp hoàn thiện quản lý thu – chi ngân sách nhà nước

- Đề tài: “Một số biện pháp hoàn thiện quản lý thu – chi Ngân sách Nhà nước tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng”

- Nội dung đề tài:

 • Đề tài tìm hiểu, nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý thu – chi Ngân sách Nhà nước ở cấp xã, cấp phường. 
 • Ngoài ta, bài luận văn đi sâu phân tích thực trạng quản lý thu – chi Ngân sách Nhà nước tại phường Hạ Lý, Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 
 • Dựa trên những đánh giá kĩ càng để đề tài đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện quản lý thu – chi NSNN tại Phường Hạ Lý, Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Link tải miễn phí: Tại đây

6. Luận văn quản lý ngân sách nhà nước các xã biên giới

Luận văn quản lý ngân sách nhà nước các xã biên giới

Luận văn quản lý ngân sách nhà nước các xã biên giới

- Đề tài: “Quản lý ngân sách NHà nước các xã biên giới của huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh”

- Nội dung đề tài:

 • Đề tài luận văn tập trung nghiên cứu lý thuyết về quản lý ngân sách nhà nước.
 • Dựa trên cơ sở đó đánh giá thực trạng quản lý ngân sách trên địa bàn các xã biên giới của huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Ngoài ra, bài luận văn cũng đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản lý ngân sách của các xã biên giới tại huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh.

- Link tải miễn phí: Tại đây

7. Luận văn kiểm soát chi ngân sách nhà nước

Luận văn kiểm soát chi ngân sách nhà nước

Luận văn kiểm soát chi ngân sách nhà nước

- Đề tài: “Tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện tại tỉnh Thái Nguyên”

- Nội dung đề tài:

 • Bài luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận cũng như thực tiễn về công tác KSC Ngân sách nhà nước thông qua kho bạc Nhà nước cấp huyện.
 • Đề tài đi sâu phân tích thực trạng hoạt động KSC tại các Kho bạc nhà nước cấp huyện trực thuộc KBNN tỉnh Thái Nguyên.
 • Từ đó tiến hành xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động KSC NSNN tại các Kho bạc nhà nước cấp huyện thuộc địa bản tỉnh Thái Nguyên.
 • Đồng thời, đề tài cũng đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KSC tại Kho bạc nhà nước cấp huyện tỉnh Thái Nguyên.

- Link tải miễn phí: Tại đây

8. Luận văn tăng cường công tác thanh tra thu chi ngân sách nhà nước

Luận văn tăng cường công tác thanh tra thu chi ngân sách nhà nước

Luận văn tăng cường công tác thanh tra thu chi ngân sách nhà nước

- Đề tài: “Tăng cường công tác thanh tra thu chi ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai”

- Tóm tắt nội dung: 

 • Đề tài trước tiên hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về công tác thanh tra ngân sách nhà nước đồng thời phân tích thực trạng về công tác thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Đồng Nai trong những năm vừa qua.
 • Dựa trên kết quả thanh tra, tiến hành phân tích những yêu cầu tăng cường công tác thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước.
 • Từ đó, đề tài đề xuất các giải pháp khả thi nhằm kiến nghị nhà nước thực hiện tăng cường công tác thanh tra thu, chi ngân sách, để công tác thanh tra có hiệu quả hơn.
 • Điều này đảm bảo góp phần nâng cao pháp chế xã hội chủ nghĩa cũng như thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng và tình trạng thất thoát.

- Link tải miễn phí: Tại đây

9. Luận văn hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước

- Đề tài:Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên”

- Nội dung đề tài:

 • Dựa trên những lý luận cơ bản, Bài luận văn đánh giá thực trạng công tác quản lý thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.
 • Từ đó tiến hành đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động thu chi NSNN trên địa bàn huyện.

- Link tải miễn phí: Tại đây

10. Luận văn phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Luận văn phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Luận văn phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

- Đề tài: “Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh”

- Nội dung đề tài:

 • Đề tài đi sâu tìm hiểu cơ sở khoa học về phân cấp quản lý NSNN cấp tỉnh
 • Từ đó đánh giá thực trạng và nghiên cứu giải pháp đề xuất hoàn thiện phân cấp quản lý NSNN tại tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. 

- Link tải miễn phí: Tại đây

11. 20 đề tài quản lý thu chi ngân sách nhà nước

Sau đây là danh sách 20 đề tài quản lý thu chi ngân sách nhà nước hay nhất, ấn tượng nhất được Tri Thức Cộng Đồng chọn lọc:

 1. Đề tài quản lý chi ngân sách nhà nước - Phân tích thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại tỉnh X
 2. Đề tài quản lý thu chi ngân sách nhà nước - Làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý thu chi ngân sách nhà nước
 3. Đề tài quản lý thu chi ngân sách xã - Phân tích thực trạng thanh tra hoạt động quản lý thu chi ngân sách xã trên địa bàn Thành phố Y
 4. Đề tài quản lý chi ngân sách nhà nước - Phân tích thực trạng kiểm soát hoạt động quản lý ngân sách nhà nước của nước ta giai đoạn 2015 -2020
 5. Đề tài quản lý thu chi ngân sách nhà nước - Những cơ hội và thách thức trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới
 6. Đề tài quản lý thu chi ngân sách xã - Làm rõ thực trạng và một số phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động thu chi ngân sách xã trong thời gian tới
 7. Đề tài quản lý thu chi ngân sách nhà nước - Phân tích sự ảnh hưởng của các quy định pháp luật đến hoạt động thu chi ngân sách nhà nước 
 8. Đề tài quản lý thu chi ngân sách nhà nước - Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước trong thời gian tới
 9. Đề tài quản lý chi ngân sách nhà nước - Thực trạng hoạt động chi ngân sách nhà nước tại các huyện miền núi của tỉnh Z 
 10. Đề tài quản lý chi ngân sách nhà nước - Một số tồn tại trong hoạt động quản lý chi ngân sách nhà nước và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước 
 11. Đề tài quản lý thu chi ngân sách nhà nước - Phân tích sự tác động của công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước đến sự phát triển kinh tế đất nước
 12. Đề tài quản lý thu chi ngân sách xã - Làm rõ sự tác động của hoạt động thu chi ngân sách nhà nước cấp trên đến công tác thu chi ngân sách xã
 13. Đề tài quản lý thu chi ngân sách xã - Phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động quản lý thu chi ngân sách xã
 14. Đề tài quản lý chi ngân sách nhà nước - Thực trạng và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2020-2025
 15. Đề tài quản lý chi ngân sách nhà nước - Làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động quản lý chi ngân sách nhà nước 
 16. Đề tài quản lý thu chi ngân sách nhà nước - Thực trạng hoạt động quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại các địa phương thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 
 17. Đề tài quản lý thu chi ngân sách nhà nước - Một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại các địa phương thuộc vùng kinh tế khó khăn 
 18. Đề tài quản lý thu chi ngân sách nhà nước - Đẩy mạnh hoạt động thanh tra thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh X giai đoạn 2020-2025
 19. Đề tài quản lý chi ngân sách nhà nước - Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong thời gian tới

12. Kinh nghiệm làm bài luận văn thạc sĩ về giảm nghèo bền vững

Là một trong những đề tài hay thuộc đề tài luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước, luận văn thạc sĩ về giảm nghèo bền vững đang là đề tài hot được rất nhiều học viên quan tâm. 

Vậy làm sao để bài luận văn này đạt điểm cao cũng như nhận được phản hồi tích cực từ hội đồng chấm thi? Dưới đây là một số kinh nghiệm mà Tri thức cộng đồng đã tổng hợp và muốn chia sẻ với bạn.

12.1. Chọn đề tài luận văn phù hợp với bản thân

Một đề tài luận văn mới mẻ, chưa có nhiều tác giả nghiên cứu sẽ là một đề tài được hội đồng chấm thi cũng như giáo viên hướng dẫn đánh giá cao. Bởi người chấm điểm luôn muốn học viên của mình sáng tạo và mang đến những kiến thức thú vị mới. Do vậy, học viên cố gắng tìm một chủ đề mà trước đó chưa được nghiên cứu kỹ càng.

Ngoài ra cần ưu tiên lựa chọn đề tài cá nhân bạn cảm thấy hứng thú và có đủ tự tin để đưa ra dẫn chứng biện luận về đó. Khi đã lựa chọn được chủ đề, học viên hãy nhanh chóng bắt tay càng sớm càng tốt. Nhanh chóng vạch ra các ý tưởng và những  hướng chính mà học viên muốn dẫn dắt chủ đề.

12.2. Dành thời gian tìm hiểu nghiên cứu đề tài

Sau khi học viên đã định hình được hướng đi cho chủ đề nghiên cứu của mình, hãy cố gắng dành thời gian để tìm kiếm sách, bài báo và các tài liệu khác có thể hỗ trợ cho những lập luận, ý tưởng trong bài luận văn của học viên. 

Bởi mặc dù bài luận văn của bạn cần là nguyên bản, song việc đề cập, tóm tắt một số nghiên cứu trước đó trong bài làm của học viên thường được đánh giá rất cao.

12.3. Lập luận và phương pháp nghiên cứu đề tài

Đối với một đề tài lớn và đòi hỏi nhiều tài liệu liên quan như luận văn thạc sĩ thì việc sắp xếp các ý tưởng và lập luận trong bài là điều vô cùng cần thiết. Những lập luận của bạn đưa ra cần được bố trí, sắp xếp  một cách logic, đảm bảo người xem dễ dàng đọc và hiểu.

Ngoài ra, các nguồn thông tin đưa vào bài luận văn cũng cần được sử dụng hợp lý. Bạn nên thông báo mục đích của những tài liệu xuất hiện trong nghiên cứu của mình với giáo viên hướng dẫn ngay từ ban đầu. 

Một điều khác cũng khiến bạn ghi điểm với giáo viên hướng dẫn là đưa ra những ý tưởng, luận luận của bản thân thay vì chỉ ngồi nhận xét, đánh giá các tài liệu nghiên cứu sẵn có.

12.4. Tài liệu tham khảo

Đầu tư vào tài liệu tham khảo cũng là cách giúp bài luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước đạt điểm cao hơn. Trong quá trình nghiên cứu, nếu học viên sử dụng bất kỳ tài liệu nào, hãy ghi chú lại nguồn tài liệu tham khảo đó ở phần cuối bài luận văn. Đặc biệt để tránh sự nhầm lẫn cũng như thiếu sót, hãy cố gắng ghi chú ngay sau khi bạn sử dụng tài liệu đó trong bài luận văn.

Một ghi chú đầy đủ cần đảm bảo có các thông tin sau: tên tác giả, tên bài viết, nhà xuất bản, ngày xuất bản và trang tham khảo. Việc ghi chép này không chỉ giúp học viên dễ dàng tìm lại những thông tin mà còn thể hiện việc tôn trọng bản quyền của mình với những nguồn thông tin đó. 

12.5. Trình bày bố cục bài luận văn khoa học

Đối với người chấm điểm, format cũng như sự trình bày bài luận văn đều được đánh giá và xem xét một cách kĩ càng. Do vậy, học viên cần để ý đến việc căn lề, chính tả, cách dòng, font, đầu bài và cách trình diễn bảng biểu, đồ thị.

Trong quá trình hoàn thiện luận văn, bạn sẽ phải xử lý và sử dụng rất nhiều thông tin khác nhau. Do đó, nếu bài luận văn chưa có sự thống nhất về format, cỡ chữ thì hoàn toàn là điều dễ hiểu. Lúc này, bạn chỉ cần chuyển font, căn lề.

Đến với Tri Thức Cộng Đồng cùng dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, quý độc giả sẽ có một bài luận được hoàn thành với thời gian nhanh chóng cùng sự đảm bảo tuyệt đối về nội dung, số liệu.

Trên đây là tất cả thông tin mà Tri thức cộng đồng muốn chia sẻ với bạn về mẫu luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước. Hi vọng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được đề tài luận văn phù hợp cũng như đạt điểm cao trong kỳ tốt nghiệp thạc sĩ sắp tới. 

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Tung độ là x hay y?
Tung độ là x hay y?