Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tham Khảo Trọn Bộ 50 Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về Nông Nghiệp Mới Nhất Có Kèm Mẫu

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Nông nghiệp là ngành nghề truyền thống ở Việt Nam tạo ra nguồn lương thực cho con người. Chính vì thế, đây là lĩnh vực cần có sự hiểu biết sâu rộng, sự đầu tư lớn, nghiên cứu kỹ càng mới có thể tạo ra đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp hoàn chỉnh. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra những đề tài tiêu biểu nhất trong lĩnh vực quản lý nông nghiệp, cùng theo dõi nhé.

1. 10 đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp cấp xã

 1. Đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 
 2. Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 
 3. Đề tài Vai trò và hiệu quả sản xuất kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp: nghiên cứu trường hợp ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
 4. Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Hồng Lộc - huyện Lộc Hà - tỉnh Hà Tĩnh 
 5. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
 6. Đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên theo hướng nông nghiệp đô thị đạt kết quả cao. 
 7. Luận văn nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 
 8. Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng phần đất nông nghiệp tại xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 
 9. Đề tài nghiên cứu giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững ở các xã nghèo của huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 
 10. Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp tại xã Trực Thái- Trực Ninh - Nam Định. 

Đọc thêm: Tổng Hợp 60 Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về Y Tế Kèm Mẫu Luận Văn Tải Miễn Phí

2. 10 đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp cấp huyện

 1. Đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp tại huyện sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 
 2. Các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp ở huyện núi Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
 3. Quản lý nhà nước trong vấn đề xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Càn Long, tỉnh Trà Vinh. 
 4. Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp sạch trên địa bàn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
 5. Quản lý nhà nước về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của hộ nông dân ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 
 6. Đề tài: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tại phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn ở huyện Long Mỹ.
 7. Quản lý nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay. 
 8. Đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
 9. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 
 10. Luận văn nêu ra thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 

3. 10 đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp cấp tỉnh

Luận văn công tác quản lý nông nghiệp cấp tỉnh xuất sắc 

 1. Luận văn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh Tuyên Quang 
 2. Đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp của tỉnh Oudomxay, nước CHDCND Lào 
 3. Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình 
 4. Luận văn quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng công trình chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại tỉnh Ninh Bình
 5. Quản lý nhà nước về nông nghiệp ở một số địa phương Việt Nam và bài học kinh nghiệm đối với tỉnh Hà Nam 
 6. Phân tích thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ứng dụng thông tin trong các doanh nghiệp nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 7. Đề tài phát triển tín dụng nông nghiệp và nông thôn tại ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn ở chi nhánh tỉnh Bắc Giang 
 8. Đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh 
 9. Thực trạng quản lý nhà nước trong vấn đề quảng cáo thuốc trừ sâu trên thành phố Hải Dương
 10. Nghiên cứu phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Cần Thơ. 

4. 10 đề tài quản lý nhà nước về đất nông nghiệp

 1. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
 2. Đề tài nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội
 3. Sinh kế trong vấn đề nông nghiệp của hộ nông dân sau khi thu hồi đất để xây dựng nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, tỉnh Quảng Bình
 4. Đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở huyện Lộc Hà, tình Hà Tĩnh
 5. Luận văn đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đất phát triển mạng lưới điểm dân cư trên huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
 6. Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất nông nghiệp tại tỉnh Hưng Yên trong điều kiện đô thị hóa, công nghiệp hóa
 7. Quản lý nhà nước về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Thanh Hoá 
 8. Đề tài tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Trực, Nam Định
 9. Xây dựng và hoàn thiện công tác quản lý sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Vinh - Nghệ An
 10. Luận văn quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân xã về đất nông nghiệp - thực tiễn từ tỉnh Trà Vinh 

5. 10 đề tài quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp

 1. Đề tài nông dân với các chủ trương, chính sách đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp hiện nay
 2. Tăng cường quản lý mua sắm tài sản của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 
 3. Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp sạch: quy hoạch tổng thể phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hòa Bình (đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020)
 4. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
 5. Đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp: Giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
 6. Những tác động của hoạt động tín dụng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên 
 7. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên theo hướng nông nghiệp đô thị 
 8. Luận văn phát triển kinh tế hộ và tác động đến môi trường nông nghiệp khu vực nông thôn ở huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên
 9. Đề tài phân tích tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long 
 10. Đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa 

6. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp cấp xã

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp cấp xã

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp cấp xã

Đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Đây là luận văn quản lý nông nghiệp cấp xã, tác giả của luận văn đã nghiên cứu thông qua ba chương: 

 • Chương 1 đã nêu ra cơ sở lý luận, hệ thống hóa các tiền đề khoa học và thực tiễn liên quan đến công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp.như: khái niệm, đặc điểm, nội dung, các nhân tố ảnh hưởng, kinh nghiệm từ thực tiễn. 
 • Chương 2 tác giả phân tích và làm rõ thực trạng công tác quản lý nông nghiệp bằng thống kê cụ thể, từ đó làm nổi bật thành công, tồn đọng và những nguyên nhân còn tồn đọng đó. 
 • Chương cuối của đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp tạo được ấn tượng khi xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nông nghiệp ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới. 

Link tải tài liệu miễn phí: 

https://drive.google.com/file/d/1G9AtcIdXWE7KSgg35jRJr1wBbw4W-d3K/view?usp=sharing

7. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp cấp huyện

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp cấp huyện

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp cấp huyện

Tên đề tài: Quản lý nhà nước về nông nghiệp tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 

Nội dung của đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp cấp huyện cũng được tác giả làm rõ với 3 phần chính 

 • Phần đầu (chương I) góp phần đưa ra cơ sở lý luận, hệ thống hóa về vấn đề quản lý nông nghiệp, bổ sung nhân tố ảnh hưởng đối với công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp cấp huyện. 
 • Chương 2 khảo sát thực trạng gồm các điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế xã hội của huyện Nông Sơn, quá trình thực hiện công tác quản lý nông nghiệp. Bằng những số liệu thực tế đã đánh giá được những ưu, nhược điểm trong thời gian qua. 
 • Từ cơ sở khảo sát, luận văn đưa ra những giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp: sử dụng đất, vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật,... trên địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam phát triển bền vững. 

Link tải tài liệu miễn phí: 

https://docs.google.com/document/d/1dYeijpbcJwo9ns2a6FcgxdDIQQ0Hz78boRIwy30eElg/edit

8. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp cấp tỉnh

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp cấp tỉnh

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp cấp tỉnh

Đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Đây là một trong những luận văn được đánh giá cao liên quan đến công tác quản lý nông nghiệp với những hệ thống 3 chương: 

 • Ngay phần mở đầu tác giả đã hệ thống cơ sở lý luận của công tác quản lý nhà nước thông qua những đặc điểm, nhân tố ảnh hưởng và có lấy những kinh nghiệm từ địa phương khác liên quan đến quản lý nông nghiệp. 
 • Chương 2 với những khảo sát, phân tích mang tính chất cụ thể thông qua bảng số liệu vô cùng chi tiết và đưa ra thực trạng quản lý nhà nước về nông nghiệp giai đoạn 2013 - 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đi kèm đó là những thành công, hạn chế trong quá trình hoạt động quản lý nông nghiệp. 
 • Chương cuối của đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp xây dựng, đề xuất những giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về nông nghiệp tại tỉnh Kon Tum trong tương lai gần đối với trung ương, lãnh đạo tỉnh. 

Link tải tài liệu miễn phí: 

https://docs.google.com/document/d/1XvMpwWXhKUo9ULz7ZKC2x5Z-ZSRL6tfWiljMx7VjSZk/edit?usp=sharing

9. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp

Đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình 

Đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp liên quan đến đất đai này, tác giả đã nghiên cứu và thể hiện nội dung qua ba chương: 

 • Chương 1 chương 2 tập trung đưa ra cơ sở khoa học của đề tài khi đưa ra cơ sở lý luận về đất nông nghiệp, vai trò, các hình thức sử dụng đất đai ở một số xã đại diện cho 3 tiểu vùng thuộc huyện Nho Quan. Đồng thời hệ thống hóa vấn đề hiệu quả sử dụng đất góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Với những số liệu cụ thể, khảo sát thực tế, tác giả đã đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại các xã điểm này. 
 • Với những đánh giá trên, đề tài quản lý nhà nước nông nghiệp về vấn đề sử dụng đất đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nhằm tái cơ cấu ngành của huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030. 

Link tải tài liệu miễn phí: 

https://docs.google.com/document/d/1H6Nyg7j3HHuvcQP7gmMq3tJlUfWSZTPYzIZ33wUp68Y/edit

10. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp

Luận văn đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp mới: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Tác giả của luận văn thạc sĩ kinh tế đã nghiên cứu sâu vào 4 chương cụ thể: 

 • Chương 1 hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết liên quan đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đồng thời là những kinh nghiệm và bài học rút ra cho huyện Đại Từ 
 • Chương 2 của đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp phân tích thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên thông qua các chỉ tiêu nghiên cứu và các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại đây. Phần cuối của chương nêu ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân tồn đọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh nông nghiệp. 
 • Chương cuối của đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp đề xuất các nhóm giải pháp tiến đến các mục tiêu. Trong đó tập trung kiến nghị cho lãnh đạo huyện, các sở, ban ngành nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại Đại Từ - Thái Nguyên. 

Link tải tài liệu miễn phí: 

https://docs.google.com/document/d/1axmIPBDIgloP3-xKQQvUa2kNt6ngXhjM2IT6myLMtr0/edit

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn những đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp xuất sắc nhất. Hy vọng sẽ giúp bạn có thật nhiều thông tin bổ ích để áp dụng vào luận văn của mình một cách tốt nhất. Chúc bạn sẽ có ý tưởng để xây dựng đề tài luận văn thật chỉn chu và đạt được kết quả cao nhất. 

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Đáp án tự luận module 8 tiểu học