Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

10 Mẫu Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa Ấn Tượng Nhất

3/5 (5 đánh giá) 0 bình luận

Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa là một trong những chủ đề rộng và gây khó khăn cho nhiều bạn học khi viết bài luận. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu 10 bài luận văn mẫu và 40 chủ đề đa dạng về lĩnh vực này để các bạn tham khảo. Hãy đọc ngay nhé.

1. Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa cấp xã

Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa cấp xã

Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa cấp xã

Tên đề tài: ''Quản lý nhà nước về văn hóa ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ''

Tóm tắt nội dung:

Hiện nay, vấn đề quản lý nhà nước về văn hóa đang được sự quan tâm của giới nghiên cứu cũng như các nhà lãnh đạo, quản lý văn hóa. 

Có thể khái quát các công trình nghiên cứu về phương diện lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài như sau:

 • Nhóm thứ nhất: Những công trình bước đầu xây dựng hệ thống lý luận về quản lý văn hóa:
 • Nhóm thứ hai: Một số luận án, luận văn, đề tài khoa học liên quan đến vấn đề quản lý văn hóa, quản lý các hoạt động văn hóa cơ sở.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1VscGz3MX6W_bT0Q5JDJPZyDbTraXTTDz/view?usp=sharing

2. Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện

Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện

Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện

Tên đề tài: ''Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ''

Tóm tắt nội dung:

 • Công tác quản lý nhà nước về văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hoạt động quản lý hành chính nhà nước, được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo.
 • Công tác quản lý văn hóa cơ sở, đặc biệt là quản lý văn hóa cấp huyện đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu cả về phương diện lý luận và thực tiễn.
 • Những năm gần đây, hoạt động quản lý văn hóa trên địa bàn huyện Tam Nông đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và bộc lộ những tồn tại, hạn chế.
 • Tác giả hy vọng bài luận văn của mình sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn hóa, giúp huyện Tam Nông đạt được mục tiêu tăng trưởng toàn diện, mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1g70e7ztk020o_8wAeC08_Hlhb2kqH27F/view?usp=sharing

3. Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc

Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc

Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc

Tên đề tài: ''Quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội''

Tóm tắt nội dung:

Trong số các quận, huyện, thị xã của Hà Nội, Ba Vì – một huyện nằm ở tận cùng phía Tây Bắc của Hà Nội, là nơi có nhiều người dân tộc thiểu số nhất với hơn 22 nghìn người sinh sống ở 7 xã miền núi.

Hiện nay, sự quản lý của nhà nước, chính sách của các cấp chính quyền đối với lĩnh vực văn hóa các dân tộc thiểu số còn rất hạn chế.

Chính vì vậy tác giả đã giành thời gian nghiên cứu và lựa chọn đề tài này. Kết cấu của bài luận văn gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số ở cấp huyện
 • Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ba Vì
 • Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ba Vì trong thời gian tới.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1EKInTcTPiW6nGhhKcNFueAx2VskbMVri/view?usp=sharing

4. Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin

Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin

Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin

Tên đề tài: ''Quản lý nhà nước về Văn hóa - thông tin tại huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội''

Tóm tắt nội dung:

Tác giả viết bài luận văn với mong muốn làm rõ thực trạng công tác quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin ở huyện Ba vì, đồng thời đưa ra một số giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Bài luận văn được nghiên cứu nhằm thực hiện 3 nhiệm vụ:

 • Hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn quản lý nhà nước về văn hóa thông tin trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
 • Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước về Văn hóa – Thông tin tại huyện Ba Vì.
 • Đề xuất một số định hướng và giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về Văn hóa – Thông tin tại huyện Ba Vì.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1SgMlZ6ujkg6HTdP7OmhbeHjcf8cDGQub/view?usp=sharing

5. Luận văn quản lý nhà nước về di sản văn hóa

Luận văn quản lý nhà nước về di sản văn hóa

Luận văn quản lý nhà nước về di sản văn hóa

Tên đề tài: ''Quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận trên địa bàn tỉnh Phú Thọ''

Tóm tắt nội dung:

 • Việt Nam hiện đang sở hữu hai mươi ba di sản được UNESCO vinh danh. Bao gồm di sản thiên nhiên, di sản vật thể, di sản phi vật thể, di sản tư liệu và di sản hỗn hợp.
 • Trong bài luận văn tác giả đã sử dụng phương pháp luận khoa học (chủ nghĩa duy vật biện chứng, khoa học quản lý...) 
 • Các phương pháp nghiên cứu gồm: 
  • Phương pháp phỏng vấn cá nhân (phỏng vấn định tính)
  • Phương pháp quan sát, tham dự
  • Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu thứ cấp
  • Phương pháp điều tra xã hội học.
  • Phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh để xử lý tư liệu thu thập được từ thực tiễn và các bản ghi chép của các cá nhân tại địa phương nhằm làm sáng tỏ nội dung cần nghiên cứu.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1osJfJuEj6s2CJ5iK2LmvThoVx2X7meuv/view?usp=sharing

6. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa

Tên đề tài: ''Quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa trên địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội''

Tóm tắt nội dung:

Trong công tác quản lý hoạt động văn hóa ở cơ sở hiện nay cấp xã, phường, thị trấn đang còn nhiều bất cập.

Cùng với sự đổi thay hàng ngày của phường Mai Dịch, các hoạt động văn hóa trên địa bàn cũng ngày một phát triển và mở rộng, đòi hỏi cần phải có sự quản lý, định hướng, chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn và sự quan tâm của các cấp chính quyền.

Bài luận văn của tác giả thể hiện cụ thể trong 3 chương:

 • Chương 1: Khái quát chung quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa và địa bàn nghiên cứu
 • Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa trên địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 • Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa trên địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1-FBC_a-zeqyl5zi-9j_WKKXrgXn-R_-G/view?usp=sharing

7. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa

Tên đề tài: ''Quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội''

Tóm tắt nội dung:

 • Trong những năm gần đây, các đề tài nghiên cứu về di tích lịch sử văn hóa đình, đền đã được rất nhiều tác giả, nhà nghiên cứu quan tâm, giới thiệu. 
 • Nhưng cụ thể tại di tích lịch sử đình Phùng Khoang thì chưa có công trình nghiên cứu một cách toàn diện về công tác quản lý di tích lịch sử đình Phùng Khoang,
 • Công trình nghiên cứu của tác giả dựa trên các nguồn tài liệu tham khảo, các công trình nghiên cứu của các tác giả đi trước cùng với các tư liệu lịch sử còn lưu lại để thực hiện luận văn này.

Link tải miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1qQA1k83V_gP6VWQ2rHLDrW2nQVlUxwa8/view?usp=sharing

8. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa

Tên đề tài: ''Quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước'' 

Tóm tắt nội dung:

Tác giả Trương Thị Mỹ Huệ viết bài luận văn này với mục đích đề xuất các giải pháp thiết thực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa nói riêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Đồng thời thực hiện 3 nhiệm vụ chủ yếu:

 • Tổng quan cơ sở lý luận về dịch vụ văn hóa và quản lý nhà nuớc về dịch vụ văn hóa
 • Phân tích đánh giá thực trạng dịch vụ văn hóa và quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa ở tỉnh Bình Phước trong thời gian qua
 • Đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa của tỉnh Bình Phước thời gian tới.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1e8057PQl1lKjii7Usiu3fzhEK4mSPZmL/view?usp=sharing

>> Đọc thêm: Luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước

9. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về doanh nghiệp văn hóa

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về doanh nghiệp văn hóa

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về doanh nghiệp văn hóa

Tên đề tài: ''Quản lý nhà nước về doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội''

Tóm tắt nội dung:

Trong bài luận văn này tác giả tập trung nghiên cứu quản lý nhà nước về doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa.

Tác giả nghiên cứu trong các phạm vi sau:

 • Phạm vi về nội dung nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu nội dung toàn diện của quản lý nhà nước cấp thành phố về doanh nghiệp văn hóa.
 • Phạm vi về không gian nghiên cứu: Trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Phạm vi về thời gian nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu quản lý nhà nước về doanh nghiệp văn hóa trong khoảng thời gian từ năm 2006- 2016, định hướng đến năm 2020.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1fDuIpQuqEaT2-0U7CzuPvHne2Yu7BDEG/view?usp=sharing

10. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Tên đề tài: "Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên"

Tóm tắt nội dung:

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, là cơ sở góp phần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các DTTS có ý nghĩa sống còn đối với mỗi dân tộc, đặc biệt trong xu hướng hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện nay thì vấn đề này càng được chú trọng hơn.

Tác giả Nguyễn Ngọc Tiến đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và tìm hiểu để viết bài luận văn gồm 3 chương chính:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nƣớc về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số.
 • Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
 • Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên thời gian tới.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1LWOzAgZDCE3pSy8r-5Lr2C0XNPUhmO76/view?usp=sharing

>> Đọc ngay: Tổng hợp 8 mẫu luận văn quản lý nhà nước về kinh tế HOT nhất + 40 đề tài

11. Gợi ý bộ 40 đề tài luận văn quản lý nhà nước về văn hóa

Gợi ý bộ 40 đề tài luận văn quản lý nhà nước về văn hóa

Gợi ý bộ 40 đề tài luận văn quản lý nhà nước về văn hóa

 1. Quản lý văn hóa trên địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
 2. Quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
 3. Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa ''Quản lý nhà nước về gia đình ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng''
 4. Quản lý hoạt động nghệ thuật ở huyện Cư kuin, tỉnh Đắk Lắk'
 5. Quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 6. Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
 7. Quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc Thái trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 8. 'Quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa trên địa bàn phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
 9. Luận văn quản lý nhà nước về di sản văn hóa ''Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk''
 10. Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 11. Quản lý nhà nước về xã hội hóa thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 12. Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 13. Quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
 14. Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa ''Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình''
 15. Tìm hiểu về vai trò của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay
 16. Quản lý nhà nước về các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Tĩnh Gia
 17. Quản lý di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Xương Giang, thành phố Bắc Giang
 18. Luận văn quản lý nhà nước về di sản văn hóa ''Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk''
 19. Quản lý nhà nước đối với đầu tư từ ngân sách cho vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
 20. Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 21. Quản lý nhà nước về Di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 22. Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
 23. Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc Êđê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 24. Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa ''Quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long''
 25. Quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 26. Quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình
 27. Quản lý nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh
 28. Luận văn quản lý nhà nước về di sản văn hóa ''Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk''
 29. Quản lý nhà nước về di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 30. Quản lý nhà nước về lễ hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 31. Quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
 32. Quản lý nhà nước về văn hóa tại huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
 33. Luận văn quản lý nhà nước về di sản văn hóa ''Quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk''
 34. Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực Văn hóa-Xã hội ở thành phố Hải Phòng hiện nay
 35. Quản lý nhà nước về bảo tồn di sản văn hóa thế giới từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam
 36. Pháp luật về thanh tra chuyên ngành Văn hóa và Thể thao từ thực tiễn tại thành phố Hải Phòng
 37. Pháp luật về di sản văn hóa ở Việt Nam hiện nay
 38. Hoạt động quản lý nhà nước về kế thừa giá trị di sản văn hóa phi vật thể – Đờn ca tài tử Nam bộ
 39. Hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc bảo tồn giá trị di sản văn hóa Thánh địa Mỹ Sơn ở Việt Nam
 40. Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa ''Hoạt động kế thừa phát triển các giá trị văn hóa của dân ca quan họ Bắc Ninh trong bối cảnh ảnh hưởng bới nền âm nhạc thế giới''

Tham khao thêm về đề tài luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công.

Nếu trong quá trình bạn làm bất kỳ bài luận văn, khóa luận mà gặp khó khăn thì hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp để được giúp đỡ. Với hơn 15 năm, Tri Thức Cộng Đồng cam kết mang đến bài luận văn chất lượng nhất. Liên hệ qua gmail ttcd.group@gmail.com hoặc Hotline 0946 88 33 50 để được tư vấn và báo giá trực tiếp.

Qua bài viết trên chắc rằng bạn đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích cũng như ý tưởng mới cho bài luận văn quản lý nhà nước về văn hóa của bản thân. Chúc bạn có kết quả học tập tốt nhé.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Đáp án tự luận module 8 tiểu học