Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

DOWNLOAD TRỌN BỘ 8 Mẫu Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Công Chứng Ấn Tượng Nhất

4/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Trong xã hội ngày nay, hoạt động quản lý nhà nước về công chứng đang ngày càng được chú trọng và quan tâm hơn bao giờ hết. Hiện nay cũng có rất nhiều các bạn học viên lựa chọn nghiên cứu về chủ đề này. 

Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, phần đông học viên chưa biết cách lựa chọn chủ đề phù hợp. Nhằm giải quyết những khó khăn của học viên, chúng tôi đã tổng hợp những Đề Tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Công Chứng hay nhất. Xin mời các bạn đọc và tham khảo các mẫu luận văn dưới đây!

1. Luận văn quản lý nhà nước về công chứng từ thực tiễn

Luận văn quản lý nhà nước về công chứng từ thực tiễn

Luận văn quản lý nhà nước về công chứng từ thực tiễn

- Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về công chứng từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi, cho các bạn làm luận văn tham khảo”

- Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài đi sâu tìm hiểu tình hình quản lý nhà nước về công chứng, và đánh giá kết quả quản lý nhà nước.
 • Đồng thời tiến hành phân tích những yêu cầu khách quan trong việc quản lý nhà nước về công chứng ở Việt Nam và tỉnh Quảng Ngãi.
 • Đề tài cũng khai thác những hạn chế còn tồn tại trong công cuộc quản lý nhà nước về công chứng ở đất nước.
 • Từ đó, đưa ra kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả QLNN về công chứng ở nước ta.

- Link tải miễn phí: Tại đây

- Đọc thêm: Tải miễn phí 8 mẫu luận văn quản lý hành chính nhà nước cùng bộ 32 đề tài gợi ý

2. Luận văn quản lý nhà nước về công chứng lĩnh vực chuyển nhượng tài sản

Luận văn quản lý nhà nước về công chứng lĩnh vực chuyển nhượng tài sản

Luận văn quản lý nhà nước về công chứng lĩnh vực chuyển nhượng tài sản

- Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về công chứng lĩnh vực chuyển nhượng tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh”

- Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài thực hiện đánh giá kết quả quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về công chứng ở TP Hồ Chí Minh từ khi có Luật Công chứng năm 2014 đến nay.
 • Dựa vào đó để đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng trong lĩnh vực chuyển nhượng tài sản ở TP Hồ Chí Minh cũng như trên cả nước.

- Link tải miễn phí: Tại đây

3. Luận văn quản lý nhà nước về chứng thực của ủy ban nhân dân phường

Luận văn quản lý nhà nước về chứng thực của ủy ban nhân dân phường

Luận văn quản lý nhà nước về chứng thực của ủy ban nhân dân phường

- Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ quản lý nhà nước về chứng thực của ủy ban nhân dân phường – từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội”

- Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài làm rõ cơ sở lý luận và đi sâu vào phân tích đánh giá thực trạng QLNN về chứng thực của UBND phường từ thực tiễn quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
 • Đồng thời chỉ ra ưu điểm, nhược điểm của việc quản lý nhà nước về chứng thực trên địa bàn quận Thanh Xuân.
 • Dựa trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả QLNN về chứng thực của UBND phường từ thực tiễn quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Link tải miễn phí: Tại đây

- Tham khảo: Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa.

4. Luận văn hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chứng thực ở cấp xã

Luận văn hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chứng thực ở cấp xã

Luận văn hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chứng thực ở cấp xã

- Tên đề tài: “Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chứng thực ở cấp xã – Từ thực tiễn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk”

- Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài luận văn quản lý nhà nước về công chứng đưa ra cơ sở lý luận về hệ thống văn bản QLNN về chứng thực cấp xã
 • Đề tài cũng làm rõ thực trạng hệ thống văn bản QLNN về chứng thực cấp xã trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.
 • Dựa trên lý lẽ, cơ sở lý luận cũng như thực trạng hệ thống văn bản quản lý nhà nước , đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của văn bản QLNN về chứng thực cấp xã.

- Link tải miễn phí: Tại đây

5. Luận văn quản lý nhà nước đối với chứng thực trên địa bàn thành phố

Luận văn quản lý nhà nước đối với chứng thực trên địa bàn thành phố

Luận văn quản lý nhà nước đối với chứng thực trên địa bàn thành phố

- Tên đề tài: “Quản lý nhà nước đối với chứng thực trên địa bàn Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh”

- Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài đưa ra cơ sở lý luận và pháp lý về QLNN đối với chứng thực trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh.
 • Bài luận văn quản lý nhà nước về công chứng cũng phân tích thực trạng QLNN đối với chứng thực của Uỷ ban nhân dân quận 12.
 • Dựa trên thực trạng tại tp Hồ Chí Minh, đề tài đưa ra một số giải pháp, chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả QLNN đối với chứng thực của Uỷ ban nhân dân quận 12, tp Hồ Chí Minh.

- Link tải miễn phí: Tại đây

6. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

- Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng”

- Tóm tắt nội dung:

 • Bài luận văn quản lý nhà nước về chứng thực cung cấp lý lẽ, QLNN về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
 • Đề tài đi sâu phân tích thực trạng QLNN về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Cục quản lý hoạt động xây dựng, bộ xây dựng.
 • Đặc biệt, luận văn đưa ra các phương hướng, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả QLNN về việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng tại cục QL hoạt động xây dựng, bộ xây dựng.

- Link tải miễn phí: Tại đây

7. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau”

- Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài luận văn quản lý nhà nước về chứng thực tiến hành đưa ra cơ sở lý lẽ QLNN việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Cà Mau.
 • Đồng thời đi sâu tìm hiểu thực trạng công tác QLNN về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Cà Mau.
 • Dựa trên các lý lẽ và thực trạng tình hình QLNN về chứng thực tại tỉnh Cà mau, đưa ra phương hướng giải pháp nhằm tăng cường việc quản lý.

- Link tải miễn phí: Tại đây

8. Luận văn đánh giá công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

Luận văn đánh giá công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

Luận văn đánh giá công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

- Tên đề tài: “Đánh giá công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế”

- Tóm tắt nội dung:

 • Bài luận văn quản lý nhà nước về công chứng trực tiếp đánh giá công tác giao đất cũng như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
 • Dựa trên đó, thực hiện đưa ra các biện pháp cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng quỹ đất lâm nghiệp tại thị xã Hương Thủy, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Link tải miễn phí: Tại đây

9. Tuyển tập 40 đề tài luận văn quản lý nhà nước về công chứng

Tuyển tập 40 đề tài luận văn quản lý nhà nước về công chứng

Tuyển tập 40 đề tài luận văn quản lý nhà nước về công chứng

Để bài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về công chứng đạt điểm cao, nó không những yêu cầu học viên có năng cực, mà còn đòi hỏi lựa chọn đề tài luận văn phù hợp. Dưới đây là một số đề tài luận văn quản lý nhà nước về công chứng hay được chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín khác nhau.

 • Tìm hiểu một số mặt hạn chế trong những quy định QLNN về công chứng nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Thực hiện đánh giá công tác quản lý nhà nước về công trường đối với việc phát triển những tổ chức hành nghề không chịu trên địa bàn TP Hà Nội.
 • Hiệu quả trong hoạt động thực hiện những quy định quản lý nhà nước về công chứng.
 • Tiến hành nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về công chứng đối với các hoạt động không chứng viên.
 • Tìm hiểu hoạt động QLNN về công chứng đối với việc công chứng các giấy tờ liên quan đến hộ tịch cho người dân dựa trên thực tiễn từ địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Tìm hiểu các công chứng nhằm ổn định nền kinh tế quốc dân trong các lý luận thực tiễn liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về công chứng.
 • Một số giải pháp nhằm khắc phục và nâng cao chất lượng hoạt động QLNN về công chứng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 • Tìm hiểu một số quy định thực hiện hạn chế trong các lý luận thực tiễn về công chứng trong công tác QLNN về công chứng.
 • Thực hiện nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về công chứng đối với công cuộc xây dựng các hệ thống Văn bản pháp luật.
 • Tìm hiểu các công chứng chủ động, linh hoạt về lý luận thực tiễn – nghiên cứu từ thực tiễn của thành phố Đà Nẵng.
 • Tìm hiểu quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo trong công tác QLNN về công chứng ở nước ta hiện nay.
 • Thực hiện các quy định, quy tắc quản lý nhà nước về công chứng nhằm tăng trưởng bền vững.
 • Tìm hiểu vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước với việc công chứng ở nước ta hiện nay.
 • Tiến hành phân tích các quy định quản lý nhà nước về công chứng đối với các loại giấy tờ hộ tịch cho người dân trên địa bàn cả nước.
 • Thực hiện việc quản lý nhà nước về công chứng theo quy định của pháp luật đối với các loại giấy tờ hộ tịch cho người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng.
 • Trình bày hoạt động QLNN về công chứng trong việc ban hành các tiêu chí nhằm xét duyệt hồ sơ để đề nghị thành lập văn phòng công chứng.
 • Tìm hiểu cách xử lý theo quy định của pháp luật đối với văn phòng công chứng trong công tác quản lý nhà nước.
 • Thực hiện nghiên cứu về việc ban hành giá mức trần của việc thù lao công chứng tại địa phương trong công tác QLNN về công chứng.
 • Trình bày hệ thống các quy định QLNN về công chứng ở Việt Nam trên thực tiễn từ tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Khám phá một số hạn chế cần phải khắc phục trong công tác QLNN về công chứng nghiên cứu dựa trên thực tiễn các văn phòng công chứng.
 • Quản lý chỉnh sửa các quy định QLNN sao cho phù hợp với công chứng quản lý nhà nước.
 • Tìm hiểu các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công chứng ở Việt Nam trong công tác QLNN về công chứng.
 • Trình bày, phân tích các quy định QLNN về công chứng hiện nay ở Việt Nam, dựa trên nghiên cứu từ thực tiễn của thành phố Hải Phòng.
 • Tìm hiểu hoạt động quản lý nhà nước về công chứng trong việc các thanh tra tiến hành xử lý vi phạm trong công tác kiểm tra về công chứng.
 • Thực hiện trình bày, phân tích các quy định quản lý nhà nước về Công chứng có ảnh hưởng đến nền kinh tế.
 • Thực hiện đánh giá công tác quản lý nhà nước về công chứng đối với việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của luật công chứng.
 • Thực hiện phân tích các quy định QLNN về công chứng trong việc đào tạo, bồi dưỡng các công chứng viên có trình độ chuyên môn cao.
 • Khai thác, tiến hành tìm hiểu thực trạng việc quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn TP Đà Nẵng thực trạng, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp.
 • Tìm hiểu các quy định trong quy định liên quan đến tiền tệ đối với lý luận thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về công chứng của nước ta.
 • Tìm hiểu biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác QLNN về công chứng sao cho phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
 • Tiến hành quản lý nhà nước về công chứng trong việc thi hành các chính sách phát triển hành nghề công chứng.
 • Khám phá hệ thống văn bản QLNN về công chứng ở cấp xã dựa trên thực tiễn từ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
 • Tìm hiểu các quy định của pháp luật trong việc thực hiện biện pháp phát triển ngành nghề cũng như tổ chức ngành nghề công chứng trong công tác QLNN về công chứng.
 • Tìm hiểu vai trò và cách quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
 • Thực trạng của hoạt động quản lý nhà nước về công chứng tại các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
 • Tìm hiểu và phân tích hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công chứng ở mức độ cấp xã – dựa trên thực tiễn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
 • Trình bày, phân tích các hoạt động quản lý nhà nước về công chứng đối với công việc kiểm tra, thanh tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực công chứng.
 • Tìm hiểu thực trạng cũng như giải pháp liên quan đến hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 • Tiến hành đánh giá hoạt động QLNN về công chứng trong việc giải quyết các đơn khiếu nại tố cáo liên quan đến hoạt động công chứng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
 • Tiến hành nghiên cứu các hoạt động quản lý nhà nước về công chứng trong công việc hỗ trợ các nhánh quyền sau: hành pháp ,luật pháp và tư pháp của nhà nước.

>> Đề tài luận văn quản lý nhà nước

10. 3 bí kíp giúp bạn chọn được đề tài ưng ý

3 bí kíp giúp bạn chọn được đề tài ưng ý

3 bí kíp giúp bạn chọn được đề tài ưng ý

Trong quá trình nghiên cứu khoa học, chọn đề tài nghiên cứu chính là bước là nền móng cho cả quá trình nghiên cứu. Do vậy, việc chọn một đề tài phù hợp là điều vô cùng cần thiết. Dưới đây là một số mẹo giúp học viện lựa chọn chọn được một đề tài “tốt”, đặc biệt là đề tài luận văn quản lý nhà nước về công chứng.

10.1.Chọn đề tài có tính khoa học

Tính khoa học của một đề tài nghiên cứu khoa học thể hiện ở việc nó phải gắn với một khuôn khổ lý thuyết cũng như cơ sở lý luận rõ ràng. Bởi chính những lí thuyết là cơ sở cho các chương tiếp theo trong một đề tài nghiên cứu khoa học. Do vậy, nếu đề tài không đảm bảo được tính khoa học thì học viên rất khó để có thể tiếp tục xây dựng và hoàn thiện luận văn.

10.2. Chọn đề tài mới, độc đáo

Nhìn chung tính mới và độc đáo của một đề tài nghiên cứu khoa học được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, cụ thể như sau:

 • Đề tài luận văn hoàn toàn mới: là những đề tài chưa hoặc được rất ít học viên nghiên cứu. Những đề tài này thông thường được đánh giá cao bởi kết quả của đề tài mang lại giá trị cao hơn rất nhiều so với một đề tài nghiên cứu cũ.
 • Đề tài luận văn sử dụng cách tiếp cận mới: là loại đề tài đã được nghiên cứu từ trước tuy nhiên nay được nghiên cứu lại với phương pháp và cách tiếp cận mới. Nó có thể là cơ sở lí thuyết, phương pháp hoặc sử dụng công cụ, các kĩ thuật nghiên cứu mới.
 • Đề tài luận văn sử dụng số liệu mới: Việc sử dụng các số liệu mới sẽ giúp kết quả của bài luận văn có tính cập nhật cũng như khả năng áp dụng vào thực tiễn cao hơn.
 • Đề tài khám phá ra điều mới: sau khi thực hiện quá trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu có thể phát hiện  ra điều mà chưa bài nghiên cứu nào trước đây khám phá ra. Như vậy bài luận văn có thể đưa ra hướng đi mới mà các đề tài tương tự trước đó chưa thể thực hiện được.

10.3. Chọn đề tài có tính khả thi

Tính khả thi của đề tài cũng là một trong những tiêu chí quan trọng khi thực hiện nghiên cứu khoa học. Một bài luận văn được coi là có tính khả thi khi nhóm nghiên cứu có thể tiếp cận được nguồn cơ sở lí luận cũng như các số liệu liên quan khác. Bên cạnh đó, những yếu tố như kinh phí, người hướng dẫn cũng có thể ảnh hưởng đến tính khả thi của một đề tài.

Nếu những lời khuyên trên vẫn không giúp được bạn trong quá trình làm bài luận văn của mình, hãy liên hệ đến Tri thức cộng đồng để được tư vấn và hỗ trợ nhận làm thuê luận văn để tiết kiệm được tối đa hoá thời gian cũng như đạt được điểm số mong muốn. 

Những mẫu luận văn quản lý nhà nước về công chứng kèm link tải chi tiết cùng 40 đề tài luận văn hay, cập nhật nhất 2022 đã được Tri thức cộng đồng tổng hợp và gửi đến bạn. Hi vọng những thông tin chúng tôi cung cấp về quản lý nhà nước trên đây sẽ giúp các bạn học viên lựa chọn được một đề tài phù hợp cũng như đạt thành tích thật cao trong bài luận văn sắp tới.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Đáp án tự luận module 8 tiểu học