Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tải miễn phí 8 mẫu luận văn quản lý hành chính nhà nước cùng bộ 32 đề tài gợi ý

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Luận văn quản lý hành chính nhà nước là một chủ đề nghiên cứu thú vị bởi tính ứng dụng cao và có khá nhiều đề tài để các bạn sinh viên cùng nghiên cứu. Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng sẽ mang đến cho các bạn tổng hợp 8 bài mẫu luận văn quản lý hành chính nhà nước cũng bộ đề tài gợi ý, hy vọng sẽ mang đến cho bạn nguồn tham khảo hữu ích. Khám phá ngay!

1. Luận văn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

Luận văn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

Luận văn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

Tên đề tài:

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước.

Tóm tắt nội dung:

 • Trình bày các cơ sở lý luận về quản lý hành chính nhà nước, việc ứng dụng công nghệ thông tin và kinh nghiệm của một số nước trong việc quản lý hành chính nhà nước.
 • Hoạt động sử dụng công nghệ thông tin để quản lý hành chính nhà nước.
 • Đề xuất một số biện pháp để tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hành chính nhà nước.

Link tải miễn phí tại đây.

Tham khảo thêm mẫu luận văn quản lý nhà nước.

2. Luận văn định hướng phát triển nội dung lý luận về quản lý nhà nước

Luận văn định hướng phát triển nội dung lý luận về quản lý nhà nước

Luận văn định hướng phát triển nội dung lý luận về quản lý nhà nước

Tên đề tài:

 • Định hướng phát triển nội dung lý luận về quản lý nhà nước ở nước ta.

Tóm tắt nội dung:

 • Trình bày các vấn đề lý luận về cải cách hành chính quốc gia.
 • Làm rõ những quy định của pháp luật về cải cách hành chính quốc gia.
 • Các nội dung chủ yếu của pháp luật về cải cách hành chính, nêu lên những chủ trương và biện pháp chủ yếu để thực hiện cải cách hành chính nhà nước tại nước ta.

Link tải miễn phí tại đây.

3. Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng công chức các cơ quan hành chính nhà nước

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng công chức các cơ quan hành chính nhà nước

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng công chức các cơ quan hành chính nhà nước

Tên đề tài:

 • Nâng cao chất lượng công chức các cơ quan hành chính nhà nước tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Tóm tắt nội dung:

 • Trình bày các cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng công chức các cơ quan hành chính nhà nước.
 • Làm rõ những phương pháp nghiên cứu có sử dụng trong bài.
 • Phân tích thực trạng chất lượng công chức các cơ quan hành chính nhà nước tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 • Đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước tại địa bàn thành phố.

Link tải miễn phí tại đây.

4. Luận văn thạc sĩ về chức năng quản lý hành chính nhà nước

Luận văn thạc sĩ về chức năng quản lý hành chính nhà nước

Luận văn thạc sĩ về chức năng quản lý hành chính nhà nước

Tên đề tài:

 • Tách bạch chức năng quản lý hành chính nhà nước với chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tóm tắt nội dung:

 •  Trình bày các cơ sở lý luận về thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DNNN.
 • Phân tích thực trạng cơ chế đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam.
 • Một số đề xuất về mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp để phù hợp với những điều kiện cụ thể ở Việt Nam.

Link tải miễn phí tại đây.

5. Luận văn thạc sĩ ban hành văn bản hành chính tại UBND

Luận văn thạc sĩ ban hành văn bản hành chính tại UBND

Luận văn thạc sĩ ban hành văn bản hành chính tại UBND

Tên đề tài:

 • Hoạt động ban hành văn bản hành chính tại UBND quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tóm tắt nội dung:

 • Trình bày những cơ sở lý luận về hoạt động ban hành văn bản hành chính ủy ban nhân dân cấp quận.
 • Làm rõ hoạt động ban hành văn bản hành chính tại UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Đưa ra những phương hướng và giải pháp để nâng cao hoạt động ban hành văn bản hành chính tại UBND quận Nam Từ Liêm.

Link tải miễn phí tại đây.

>> Mẫu luận văn mới nhất: luận văn quản lý nhà nước về di sản văn hóa

6. Luận văn thạc sĩ phân cấp quản lý công chức hành chính nhà nước

Luận văn thạc sĩ phân cấp quản lý công chức hành chính nhà nước

Luận văn thạc sĩ phân cấp quản lý công chức hành chính nhà nước

Tên đề tài:

 • Phân cấp quản công chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tóm tắt nội dung:

 •  Trình bày các cơ sở khoa học về phân cấp quản lý công chức hành chính nhà nước.
 • Đánh giá thực trạng phân cấp quản lý công chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
 • Đưa ra các giải pháp đẩy mạnh phân cấp quản lý công chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Link tải miễn phí tại đây.

7. Luận văn thạc sĩ quản lý ngân sách của các cơ quan hành chính nhà nước

Luận văn thạc sĩ quản lý ngân sách của các cơ quan hành chính nhà nước

Luận văn thạc sĩ quản lý ngân sách của các cơ quan hành chính nhà nước

Tên đề tài:

 • Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính - sự nghiệp thuộc bộ Tài Chính.

Tóm tắt nội dung:

 •  Đưa ra những vấn đề cơ bản về ngân sách nhà nước và công tác quản lý, sử dụng các kinh phí ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính - sự nghiệp.
 • Phân tích thực trạng hoạt động quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính - sự nghiệp thuộc bộ Tài Chính.
 • Trình bày các quan điểm định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính - sự nghiệp.

Link tải miễn phí tại đây.

Đọc thêm: luận văn quản lý nhà nước về kinh tế

8. Luận văn thạc sĩ ứng dụng hành chính điện tử vào quản lý nhà nước

Luận văn thạc sĩ ứng dụng hành chính điện tử vào quản lý nhà nước

Luận văn thạc sĩ ứng dụng hành chính điện tử vào quản lý nhà nước

Tên đề tài:

 • Giải pháp ứng dụng hành chính điện tử vào hoạt động quản lý nhà nước ở thành phố Hạ Long.

Tóm tắt nội dung:

 • Trình bày các cơ sở lý thuyết về quản lý hành chính nhà nước và hành chính điện tử.
 • Đánh giá thực trạng về hoạt động cải cách hành chính ở thành phố Hạ Long.
 • Đưa ra các giải pháp ứng dụng chính phủ điện tử tại thành phố này.

Link tải miễn phí tại đây.

9. Tham khảo bộ 32 đề tài quản lý hành chính nhà nước

Tham khảo bộ 32 đề tài quản lý hành chính nhà nước

Tham khảo bộ 32 đề tài quản lý hành chính nhà nước

Dưới đây là bộ 32 đề tài quản lý hành chính nhà nước, cùng tham khảo để có thêm gợi ý cho bài luận văn của bạn.

 1. Luận văn quản lý hành chính nhà nước về tổ chức thực hiện dân chủ trong khu dân cư.
 2. Đề tài quản lý hành chính nhà nước: Nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền trong quản lý hành chính nhà nước.
 3. Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước tại bệnh viện đa khoa Bạch Mai.
 4. Đề tài quản lý hành chính nhà nước mới: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp trong Vấn đề đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục.
 5. Đề tài quản lý hành chính nhà nước mới nhất: Các vấn đề tăng cường pháp chế ở các đơn vị y tế địa phương.
 6. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa cho nhân dân trên địa bàn…
 7. Đề tài luận văn quản lý hành chính nhà nước: Nâng cao vai trò của ban lãnh đạo tại đơn vị.
 8. Đánh giá về thực trạng và các giải pháp giải quyết khiếu nại tại cơ quan địa phương.
 9. Luận văn quản lý hành chính nhà nước:Vấn đề giải quyết khiếu nại hành chính trong việc cải cách hành chính tại địa bàn…
 10. Luận văn quản lý hành chính nhà nước: Nâng cao hiệu quả xử lý khiếu nại tố cáo cho người dân trên địa bàn huyện…
 11. Vai trò nhiệm vụ của thanh tra các cấp trong việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng từ thực tiễn tỉnh…
 12. Quản lý hành chính nhà nước về giải quyết các vấn đề liên quan đến sử dụng đất đai trên địa bàn xã…
 13. Quản lý hành chính nhà nước đảm bảo quyền con người trong pháp luật khiếu nại hành chính của người Việt Nam.
 14. Giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước có quyết định thu hồi đất của người dân.
 15. Đề tài quản lý hành chính nhà nước mới nhất: Quản lý hành chính nhà nước về quản lý nguồn nhân lực trên địa bàn…
 16. Quản lý hành chính nhà nước về nguồn lực giáo viên tiểu học trên địa bàn xã…
 17. Đề tài quản lý hành chính nhà nước mới nhất: Quản lý hành chính nhà nước về phát triển nguồn nhân lực cán bộ y tế trên địa bàn huyện…
 18. Quản lý hành chính nhà nước về phát triển nguồn nhân lực đoàn viên thanh niên trên địa bàn…
 19. Đề tài luận văn quản lý hành chính nhà nước: Quản lý hành chính nhà nước về phát triển cán bộ nữ trên địa bàn…
 20. Đề tài quản lý hành chính nhà nước mới: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với cán bộ nữ trên địa bàn huyện…
 21. Đề tài luận văn quản lý hành chính nhà nước: Thực trạng và giải pháp về quản lý giáo dục cấp tiểu học trên địa bàn xã…
 22. Đề tài luận văn quản lý hành chính nhà nước: Giải pháp nâng cao vai trò của ban quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn…
 23. Nghiên cứu điều kiện để tiến hành các hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại địa bàn…
 24. Đánh giá khó khăn và các giải pháp trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn huyện…
 25. Phân tích năng lực lãnh đạo và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh…
 26. Đánh giá lại chính sách tiền lương, những bất cập và kiến nghị để tăng cường đãi ngộ cho cán bộ, công chức tại địa bàn…
 27. Quản lý hành chính nhà nước về hoạt động khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện…
 28. Quản lý hành chính nhà nước về giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bằng công nghệ thông tin trong bộ máy quản lý.
 29. Đề tài luận văn quản lý hành chính nhà nước: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hành chính nhân sự trên địa bàn xã…
 30. Quản lý hành chính nhà nước trong ứng dụng công nghệ khoa học để đánh giá và theo dõi chất lượng môi trường nước trên địa bàn xã…
 31. Luận văn quản lý hành chính nhà nước: Đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kho dữ liệu trên địa bàn huyện…
 32. Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện…

10. 4 lưu ý khi làm bài luận văn hành chính nhà nước

4 lưu ý khi làm bài luận văn hành chính nhà nước

4 lưu ý khi làm bài luận văn hành chính nhà nước

Khi làm bài luận văn quản lý hành chính nhà nước bạn cần có những lưu ý gì để bài nghiên cứu hấp dẫn được đánh giá cao, tìm hiểu ngay 4 lưu ý dưới đây.

10.1. Nhận biết vấn đề của đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là cái mà bạn đang tập trung để nhận xét đánh giá, phân tích và sau cùng là đưa ra những giải pháp. Vì thế, việc nắm rõ được vấn đề của đối tượng là điều mấu chốt để tiến hành các bước trên. Nếu không thể nhận biết được vấn đề, bạn sẽ khó đi sâu vào nghiên cứu đối tượng và khó để đưa ra những kết luận mang tính thực tế cao.

10.2. Phân tích giải thích nguyên nhân dẫn đến vấn đề

Thông thường, trong bài luận văn luôn có một phần để đánh giá thực trạng cũng như nguyên nhân của vấn đề. Điều này giúp người đọc hiểu rõ hơn về đối tượng nghiên cứu của bạn. Không những vậy, việc phân tích nguyên nhân dẫn đến vấn đề cũng có ích cho bài nghiên cứu luận văn quản lý hành chính nhà nước được thuận lợi và suôn sẻ hơn.

10.3. Giải pháp phải có tính khả thi, thiết thực

Bất cứ một bài luận văn nào cũng cần lưu ý về tính khả thi và thiết thực của chủ đề nghiên cứu. Bài luận văn quản lý hành chính nhà nước của bạn sẽ được đánh giá cao hơn khi đối chiếu vào điều kiện thực tế, khả năng áp dụng và hiệu quả mà nó mang lại trong thực tiễn.

10.4. Một lời mở đầu ấn tượng

Phần mở đầu chính là thứ giữ chân người đọc trong những giây đầu tiên khi xem bài luận văn của bạn. Vì thế, một lời mở đầu ấn tượng sẽ thôi thúc và gây sự tò mò cho người đọc. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý viết đúng sự thật và đảm bảo chất lượng nội dung toàn bài là như nhau, nếu không chỉ phần mở đầu ấn tượng thôi cũng không thể làm bài luận của bạn đạt điểm cao.

Nếu độc giả có nhu cầu làm thuê luận văn tốt nghiệp hãy liên hệ ngay với Tri Thức Cộng Đồng để được tư vấn báo giá sớm nhất.

Trên đây là tổng hợp các bài mẫu luận văn quản lý hành chính nhà nước và hơn 30 đề tài quản lý hành chính. Hy vọng thông qua các nội dung trên, Tri Thức Cộng Đồng đã mang đến cho bạn nguồn tài liệu có giá trị, hỗ trợ tốt cho bạn để có được một bài luận văn đạt điểm cao.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Cách làm tiểu luận tư duy phản biện
Cách làm tiểu luận tư duy phản biện
Cách làm tiểu luận không bị đạo văn
Cách làm tiểu luận không bị đạo văn
Cách viết tiểu luận Kinh tế Chính trị
Cách viết tiểu luận Kinh tế Chính trị
Cách làm tiểu luận pháp luật đại cương
Cách làm tiểu luận pháp luật đại cương
Cách viết bài học kinh nghiệm trong tiểu luận
Cách viết bài học kinh nghiệm trong tiểu luận