Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tuyến tính là gì? Định nghĩa hàm tuyến tính

0/5 (0 đánh giá) 0 bình luận

Trong toán học, đặc biệt là trong đại số tuyến tính, khái niệm tuyến tính đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó là một trong những khái niệm nền tảng để hiểu và giải quyết nhiều vấn đề trong các lĩnh vực khác nhau, từ khoa học máy tính, kỹ thuật, kinh tế đến kinh doanh. Tuy nhiên, đối với nhiều người, thuật ngữ "tuyến tính là gì" có thể nghe khá mơ hồ và khó hiểu. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm vững khái niệm tuyến tính, từ định nghĩa cơ bản đến các tính chất, ứng dụng thực tiễn và ý nghĩa của nó.

Giới thiệu về hàm tuyến tính

Tuyến tính là gì? Định nghĩa hàm tuyến tính

Hàm tuyến tính là một loại hàm đặc biệt, có tính chất mà giá trị của hàm tại tổng của hai điểm bằng tổng của giá trị hàm tại hai điểm đó. Nói cách khác, nếu ta có một hàm f(x) và hai điểm x1x2 trong miền của hàm, thì hàm f(x) là tuyến tính nếu:

f(x1 + x2) = f(x1) + f(x2)

Tuyến tính là gì?

Giới thiệu về hàm tuyến tính

Ví dụ, hàm f(x) = 2x là tuyến tính bởi vì:

f(x1 + x2) = 2(x1 + x2) = 2x1 + 2x2 = f(x1) + f(x2)

Tuy nhiên, hàm f(x) = x^2 không phải là tuyến tính, bởi vì:

f(x1 + x2) = (x1 + x2)^2 = x1^2 + 2*x1*x2 + x2^2 ≠ f(x1) + f(x2)

Công thức tổng quát của hàm tuyến tính

Hàm tuyến tính có thể được biểu diễn dưới dạng công thức tổng quát sau:

f(x) = ax + b

Trong đó:

 • ab là các hằng số.
 • x là biến độc lập.

Hằng số a được gọi là hệ số góc, nó thể hiện độ dốc của đồ thị hàm số. Hằng số b được gọi là hệ số tự do, nó thể hiện điểm mà đồ thị hàm số cắt trục tung.

Ví dụ về hàm tuyến tính

Ví dụ 1: Hàm f(x) = 3x + 2 là một hàm tuyến tính. Hệ số góc là a = 3 và hệ số tự do là b = 2.

Ví dụ 2: Hàm f(x) = -x cũng là một hàm tuyến tính. Hệ số góc là a = -1 và hệ số tự do là b = 0.

Ví dụ 3: Hàm f(x) = 5 là hàm tuyến tính. Hệ số góc là a = 0 và hệ số tự do là b = 5.

Phép tính với hàm tuyến tính

Cộng trừ hàm tuyến tính

Cho hai hàm tuyến tính f(x) = a1x + b1g(x) = a2x + b2. Tổng của hai hàm này là:

f(x) + g(x) = (a1 + a2)x + (b1 + b2)

Hiệu của hai hàm này là:

f(x) - g(x) = (a1 - a2)x + (b1 - b2)

Tuyến tính là gì?

Phép tính với hàm tuyến tính

Ví dụ: Cho hai hàm tuyến tính f(x) = 2x + 3g(x) = -x + 1.

 • Tổng của hai hàm: f(x) + g(x) = (2 - 1)x + (3 + 1) = x + 4
 • Hiệu của hai hàm: f(x) - g(x) = (2 + 1)x + (3 - 1) = 3x + 2

Nhân hàm tuyến tính với hằng số

Để nhân một hàm tuyến tính f(x) = ax + b với một hằng số k, ta nhân hệ số góc và hệ số tự do của hàm f(x) với k:

k*f(x) = k*(ax + b) = (k*a)x + (k*b)

Ví dụ: Cho hàm tuyến tính f(x) = 3x + 2 và hằng số k = 2. Khi đó:

k*f(x) = 2*(3x + 2) = 6x + 4

Nhận dạng hàm tuyến tính

Dựa vào dạng toán học

Một hàm được gọi là hàm tuyến tính nếu nó có dạng f(x) = ax + b, trong đó ab là các hằng số.

Ví dụ: Các hàm sau đây là hàm tuyến tính:

 • f(x) = 2x + 3
 • g(x) = -x
 • h(x) = 5

Ví dụ: Các hàm sau đây không phải là hàm tuyến tính:

 • f(x) = x^2
 • g(x) = 1/x
 • h(x) = sin(x)

Dựa vào biểu đồ thị

Biểu đồ thị của một hàm tuyến tính là một đường thẳng. Đường thẳng này có độ dốc bằng hệ số góc a và cắt trục tung tại điểm có tung độ b.

Cách nhận diện:

 • Đường thẳng: Đồ thị của hàm tuyến tính luôn là một đường thẳng.
 • Độ dốc: Độ dốc của đường thẳng thể hiện hệ số góc a. Nếu độ dốc dương, đường thẳng đi lên từ trái sang phải. Nếu độ dốc âm, đường thẳng đi xuống từ trái sang phải. Nếu độ dốc bằng 0, đường thẳng song song với trục hoành.
 • Điểm cắt trục tung: Điểm mà đường thẳng cắt trục tung có tung độ bằng hệ số tự do b.

Khái niệm tuyến tính đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nhiều lĩnh vực của toán học và khoa học. Hàm tuyến tính là một trường hợp đặc biệt đơn giản nhưng lại rất hữu ích trong việc mô hình hóa và giải quyết nhiều vấn đề thực tế. Hiểu rõ các tính chất và cách biểu diễn của hàm tuyến tính giúp chúng ta dễ dàng nhận dạng, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến tuyến tính. Đặc biệt, nếu bạn theo học chương trình thạc sĩ phương pháp dạy học toán thì càng cần phải nắm vững kiến thức này.

Tuyến tính là gì?

Nhận dạng hàm tuyến tính

Hy vọng những chia sẻ của Tri Thức Cộng Đồng về tuyến tình là gì sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc. Ngoài ra, nếu bạn cần tư vấn về dịch viết thuê luận văn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé!

Thông tin liên hệ:

144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

2 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

9 Đại lộ Temasek, Suntec Tower, Singapore

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Tung độ là x hay y?
Tung độ là x hay y?