Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tương quan là gì? Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy

0/5 (0 đánh giá) 0 bình luận

Trong lĩnh vực thống kê và phân tích dữ liệu, việc phát hiện và hiểu mối quan hệ giữa các biến là vô cùng quan trọng. Hai khái niệm chính đóng vai trò quan trọng trong việc này là tương quan (Correlation) và hồi quy (Regression). Mặc dù chúng có liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng chúng lại có những điểm khác biệt đáng chú ý. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa của tương quan là gì? Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy nhé.

Hồi quy là gì?

Hồi quy là một kỹ thuật thống kê được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc (biến được dự đoán) và một hoặc nhiều biến độc lập (biến dự đoán). Mục tiêu chính của hồi quy là tìm ra một phương trình toán học có thể dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên giá trị của biến độc lập.

Các loại hồi quy

Có nhiều loại hồi quy khác nhau, mỗi loại phù hợp với các tình huống dữ liệu khác nhau:

Tương quan là gì? Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy

Các loại hồi quy

 • Hồi quy tuyến tính đơn giản: Mô hình này sử dụng một biến độc lập để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc. Phương trình hồi quy sẽ là một đường thẳng.
 • Hồi quy tuyến tính đa biến: Mô hình này sử dụng nhiều biến độc lập để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc. Phương trình hồi quy sẽ là một siêu phẳng.
 • Hồi quy phi tuyến tính: Mô hình này sử dụng một phương trình phi tuyến tính để mô tả mối quan hệ giữa các biến.

Ứng dụng của hồi quy

Hồi quy được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như:

 • Dự báo: Dự báo doanh thu, giá cả, nhu cầu...
 • Mô hình hóa: Xây dựng mô hình để mô tả mối quan hệ giữa các biến.
 • Phân tích nguyên nhân: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến một biến phụ thuộc.

Các bước thực hiện hồi quy

 • Chuẩn bị dữ liệu: Làm sạch và chuẩn bị dữ liệu để đảm bảo tính chính xác.
 • Ước lượng tham số: Xác định các tham số của phương trình hồi quy.
 • Kiểm tra mô hình: Kiểm tra xem mô hình đã được ước lượng tốt chưa.

Ví dụ về hồi quy

Giả sử bạn muốn dự đoán điểm số của một học sinh dựa trên số giờ học. Bạn có thể thu thập dữ liệu về điểm số và số giờ học của một nhóm học sinh. Sử dụng kỹ thuật hồi quy tuyến tính đơn giản, bạn có thể tìm ra một phương trình hồi quy để dự đoán điểm số dựa trên số giờ học.

Tương quan là gì? Sự khác biệt giữa tương quan (Correlation) và hồi quy

Tương quan, hay còn gọi là sự tương quan, là một khái niệm đo lường mức độ liên kết giữa hai biến. Nó cho biết liệu hai biến có thay đổi cùng chiều hay ngược chiều hay không, và mức độ mạnh mẽ của mối liên hệ đó.

Định nghĩa tương quan

Tương quan được biểu diễn bằng một hệ số tương quan, thường được ký hiệu là "r." Hệ số này có thể nhận giá trị từ -1 đến +1:

Tương quan là gì? Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy

Định nghĩa tương quan

 • r = +1: Hai biến có mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo và cùng chiều.
 • r = -1: Hai biến có mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo và ngược chiều.
 • r = 0: Hai biến không có mối quan hệ tuyến tính.

Sự khác biệt giữa tương quan và hồi quy

Mặc dù tương quan và hồi quy đều liên quan đến việc nghiên cứu mối quan hệ giữa các biến, nhưng chúng có những điểm khác biệt quan trọng:

Điểm khác biệt

Tương quan

Hồi quy

Mục tiêu

Đo lường mức độ liên hệ giữa hai biến

Dự đoán giá trị của một biến dựa trên giá trị của biến khác

Loại mối quan hệ

Chỉ đo lường mối quan hệ tuyến tính

Có thể đo lường cả mối quan hệ tuyến tính và phi tuyến tính

Kết quả

Hệ số tương quan (r)

Phương trình hồi quy

Biến độc lập và phụ thuộc

Không có phân biệt giữa biến độc lập và phụ thuộc

Phân biệt rõ ràng biến độc lập và phụ thuộc

Dự đoán

Không dự đoán giá trị của biến

Dự đoán giá trị của biến phụ thuộc

Các loại tương quan

 • Tương quan dương: Khi giá trị của một biến tăng, giá trị của biến kia cũng tăng.
 • Tương quan âm: Khi giá trị của một biến tăng, giá trị của biến kia giảm.
 • Tương quan zero: Không có mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.

Ví dụ về tương quan

 • Tương quan dương: Giữa số giờ học và điểm số. Khi số giờ học tăng, điểm số có xu hướng tăng.
 • Tương quan âm: Giữa số lần hút thuốc và tuổi thọ. Khi số lần hút thuốc tăng, tuổi thọ có xu hướng giảm.

Mối quan hệ của tương quan và hồi quy trong phân tích dữ liệu

Tương quan và hồi quy có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tương quan thường được sử dụng như một bước đầu tiên để xác định xem có mối quan hệ tuyến tính giữa các biến hay không. Nếu có mối quan hệ tuyến tính, hồi quy có thể được sử dụng để xây dựng một mô hình dự đoán.

Ứng dụng trong phân tích dữ liệu

 • Xác định mối quan hệ tuyến tính: Sử dụng tương quan để xác định xem hai biến có liên quan tuyến tính hay không.
 • Xây dựng mô hình hồi quy: Sử dụng hồi quy để xây dựng một mô hình dự đoán dựa trên mối quan hệ tuyến tính giữa các biến.
 • Phân tích dữ liệu thời gian: Tương quan và hồi quy có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu thời gian và dự đoán xu hướng trong tương lai.

Ví dụ về ứng dụng

Phát hiện mối quan hệ giữa GDP và tỷ lệ thất nghiệp:

Tương quan là gì? Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy

Ví dụ về ứng dụng

 • Sử dụng tương quan để xác định xem có mối quan hệ tuyến tính giữa GDP và tỷ lệ thất nghiệp hay không.
 • Nếu có mối quan hệ tuyến tính, sử dụng hồi quy để xây dựng một mô hình dự đoán tỷ lệ thất nghiệp dựa trên GDP.

Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ đến doanh thu:

 • Sử dụng tương quan để xác định xem có mối quan hệ tuyến tính giữa nhiệt độ và doanh thu hay không.
 • Nếu có mối quan hệ tuyến tính, sử dụng hồi quy để xây dựng một mô hình dự đoán doanh thu dựa trên nhiệt độ.

Tương quan và hồi quy là hai kỹ thuật thống kê quan trọng được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa các biến. Mặc dù có những điểm khác biệt quan trọng, chúng bổ sung cho nhau và hỗ trợ việc phân tích dữ liệu hiệu quả. Hiểu rõ ý nghĩa của tương quan là gì? Sự khác biệt giữa tương quan (Correlation) và hồi quy, cũng như mối quan hệ của chúng sẽ giúp bạn phân tích dữ liệu một cách chính xác và đưa ra những quyết định sáng suốt.

Nếu bạn cần Tri Thức Cộng Đồng hỗ trợ về phân tích dữ liệu, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn dịch vụ chạy SPSS thuê nhé!

Thông tin liên hệ:

144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

2 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

9 Đại lộ Temasek, Suntec Tower, Singapore

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Tung độ là x hay y?
Tung độ là x hay y?