Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?

0/5 (0 đánh giá) 0 bình luận

Trong toán học, hàm số đóng một vai trò quan trọng trong việc mô tả các mối quan hệ giữa các biến. Một trong những đặc điểm quan trọng của hàm số là tính đồng biến, cho biết chiều tăng hoặc giảm của giá trị hàm số khi biến độc lập tăng lên. Cùng Tri Thức Cộng Đồng tìm hiểu hàm số nào đồng biến trên R qua bài viết dưới đây nhé!

Các dạng hàm số luôn đồng biến trên R

Hàm số bậc nhất y = ax + b (a > 0)

Hàm số bậc nhất có dạng y = ax + b, trong đó a và b là các hằng số có a khác 0. Đạo hàm của hàm số này là f'(x) = a. Do a > 0, nên f'(x) > 0 với mọi x thuộc R. Theo định nghĩa hàm số đồng biến, nếu f'(x) > 0 với mọi x thuộc R thì hàm số y = ax + b đồng biến trên R.

Hàm số lũy thừa y = x^n (n lẻ, n > 0)

Hàm số lũy thừa có dạng y = x^n, trong đó n là một số lẻ dương. Đạo hàm của hàm số này là f'(x) = nx^(n-1). Do n lẻ và n > 0, nên f'(x) > 0 với mọi x > 0. Theo định nghĩa hàm số đồng biến, nếu f'(x) > 0 với mọi x > 0 thì hàm số y = x^n đồng biến trên R.

Hàm số mũ y = e^x

Hàm số mũ có dạng y = e^x, trong đó e là số vô tỉ xấp xỉ 2,71828. Đạo hàm của hàm số này là f'(x) = e^x. Do e^x luôn dương với mọi x thuộc R, nên f'(x) > 0 với mọi x thuộc R. Theo định nghĩa hàm số đồng biến, nếu f'(x) > 0 với mọi x thuộc R thì hàm số y = e^x đồng biến trên R.

Hàm số logarit y = log_a x (a > 0, a ≠ 1)

Hàm số logarit có dạng y = log_a x, trong đó a là một số dương khác 1. Đạo hàm của hàm số này là f'(x) = 1/(xln a). Do ln a > 0 (vì a > 1), nên f'(x) > 0 với mọi x > 0. Theo định nghĩa hàm số đồng biến, nếu f'(x) > 0 với mọi x > 0 thì hàm số y = log_a x đồng biến trên R.

Hàm số lượng giác

Một số hàm số lượng giác cũng đồng biến trên R, bao gồm:

  • y = sin x (tăng từ -1 đến 1 trong khoảng [0, π])
  • y = tan x (tăng từ -∞ đến ∞ trong khoảng (-π/2, π/2))

Như vậy, việc hiểu và áp dụng kiến thức về hàm số đồng biến trên tập số thực (R) là rất quan trọng trong việc giải các bài toán liên quan đến tính toán và tối ưu hoá. Chắc chắn rằng khi bạn nắm vững các khái niệm, công thức và cách giải, bạn sẽ có thể tự tin xác định được hàm số đồng biến trên mọi khoảng giá trị của biến. Nếu bạn cần sự hỗ trợ hoặc muốn tham khảo thêm bài tập, đừng ngần ngại liên hệ Tri Thức Cộng Đồng để nhận được sự giúp đỡ. 

Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên R?

Hàm số bậc nhất y = ax + b, a > 0

Hàm số bậc nhất có dạng y = ax + b, trong đó a và b là các hằng số có a khác 0. Đạo hàm của hàm số này là f'(x) = a. Do a > 0, nên f'(x) > 0 với mọi x thuộc R. Theo định nghĩa hàm số đồng biến, nếu f'(x) > 0 với mọi x thuộc R thì hàm số y = ax + b đồng biến trên R.

Hàm số lũy thừa y = x^n (n lẻ, n > 0)

Hàm số lũy thừa có dạng y = x^n, trong đó n là một số lẻ dương. Đạo hàm của hàm số này là f'(x) = nx^(n-1). Do n lẻ và n > 0, nên f'(x) > 0 với mọi x > 0. Theo định nghĩa hàm số đồng biến, nếu f'(x) > 0 với mọi x > 0 thì hàm số y = x^n đồng biến trên R.

Hàm số mũ y = e^x

Hàm số mũ có dạng y = e^x, trong đó e là số vô tỉ xấp xỉ 2,71828. Đạo hàm của hàm số này là f'(x) = e^x. Do e^x luôn dương với mọi x thuộc R, nên f'(x) > 0 với mọi x thuộc R. Theo định nghĩa hàm số đồng biến, nếu f'(x) > 0 với mọi x thuộc R thì hàm số y = e^x đồng biến trên R.

Hàm số logarit y = log a x (a > 0, a ≠ 1)

Hàm số lôgarit có dạng y = log a x, trong đó a là một số dương khác 1. Đạo hàm của hàm số này là f'(x) = 1/(xln a). Do ln a > 0 (vì a > 1), nên f'(x) > 0 với mọi x > 0. Theo định nghĩa hàm số đồng biến, nếu f'(x) > 0 với mọi x > 0 thì hàm số y = log a x đồng biến trên R.

Hàm số lượng giác

Một số hàm số lượng giác cũng đồng biến trên R, bao gồm:

  • y = sin x (tăng từ -1 đến 1 trong khoảng [0, π])
  • y = tan x (tăng từ -∞ đến ∞ trong khoảng (-π/2, π/2))

Các dạng bài tập về hàm số luôn đồng biến trên R

Bài tập miệng:

  • Xác định hàm số nào đồng biến trên R.
  • Cho các biểu đồ đồ thị, xác định tính đồng biến của hàm số trên các khoảng giá trị xác định.

Bài tập thực hành:

  • Tìm các điểm cực trị của hàm số đồng biến trên R.
  • Áp dụng kiến thức về đạo hàm để giải các bài toán tối ưu có liên quan đến hàm số đồng biến.

Bài tập nâng cao:

  • Xác định biểu diễn hàm số có dạng nào sẽ luôn đồng biến trên R.
  • Tính tích phân của hàm số đồng biến trên một khoảng xác định.

Việc thực hành các bài tập này không chỉ giúp bạn nắm vững kiến thức về hàm số đồng biến trên R mà còn rèn luyện kỹ năng giải quyết bài toán tính toán một cách chính xác và logic. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm kiến thức về cách chạy SPSS.

Hy vọng những chia sẻ của Tri Thức Cộng Đồng về hàm số nào sau đây đồng biến trên R. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc hiểu và áp dụng kiến thức về hàm số đồng biến trên R trong việc giải bài tập, đừng ngần ngại nhờ sự hỗ trợ từ Tri Thức Cộng Đồng, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết về dịch vụ hỗ trợ SPSS.

Nhấc máy gọi ngay đến Tri Thức Cộng Đồng để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc về bảng giá chạy SPSS nhé!

Thông tin liên hệ:

144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

2 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

9 Đại lộ Temasek, Suntec Tower, Singapore

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận