Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Chia sẻ 11 mẫu tiểu luận luật kinh tế có ĐIỂM CAO NHẤT

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Luật kinh tế đang là chủ đề vô cùng quan trọng đối với nhiều bạn sinh viên, nhất là các ngành xã hội. Khi theo học ngành học này, chắc chắn bạn sẽ cần làm bài tiểu luận để đánh giá chất lượng, rèn luyện để hoàn thành môn học. Nhưng bạn đã lựa chọn được đề tài tiểu luận về luật kinh tế chưa? Nếu chưa hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây nhé.

Tiểu luận luật kinh tế
Tiểu luận luật kinh tế

1. Tiểu luận ảnh hưởng luật đầu tư đến đầu tư trong nước và nước ngoài

Tiểu luận ảnh hưởng luật đầu tư đến đầu tư trong nước và nước ngoài

Tiểu luận ảnh hưởng luật đầu tư đến đầu tư trong nước và nước ngoài

Đề tài tiểu luận về luật kinh tế: Ảnh hưởng của luật đầu tư 2005 đối với đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (trong phần này có nêu kinh nghiệm thực hiện luật đầu tư tại một số nước) 

Người thực hiện tiểu luận đã nghiên cứu chủ đề với hai phần chính: 

 • Phần 1 hệ thống hóa cơ sở lý luận về khu công nghiệp, khu chế xuất qua khái niệm, so sánh đặc điểm giống và khác nhau của hai định nghĩa này. 
 • Phần 2 là những ảnh hưởng của luật đầu tư năm 2005 đối với đầu tư trong và ngoài nước và đầu tư nước ngoài tại các công nghiệp. Bằng những dẫn chứng cụ thể, tiểu luận về luật kinh tế đã đi sâu phân tích những đóng góp to lớn của luật đầu tư, hạn chế của luật đầu tư nói chung và đặc biệt là hạn chế của luật đầu tư 2005. 

Link tải tài liệu miễn phí: 1-Tiểu luận ảnh hưởng luật đầu tư đến đầu tư trong nước và nước ngoài

Xem chi tiết: Tiểu luận pháp luật

2. Tiểu luận thực trạng áp dụng luật đầu tư tại Việt Nam

Tiểu luận thực trạng áp dụng luật đầu tư tại Việt Nam

Tiểu luận thực trạng áp dụng luật đầu tư tại Việt Nam

Giống như bài tiểu luận bên trên, tiểu luận về luật kinh tế này cũng lấy dấu mốc của luận kinh tế 2005 để bàn luận. Phần đầu tiên, bài luận nói đến khái niệm về khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam. 

Phần lớn bài tiểu luận nói đến ảnh hưởng của luật đầu tư năm 2005 đối với đầu tư trong và ngoài nước. Các tác động qua những vấn đề: Chính sách cơ bản về đầu tư, bảo đảm đầu tư, giải quyết tranh chấp và áp dụng luật pháp nước ngoài, các ưu đãi và thủ tục đầu tư… cũng đều được phân tích cụ thể. Từ đó những ưu điểm và hạn chế được đưa ra ở phần cuối. 

Link tải tài liệu miễn phí: 2-Tiểu luận thực trạng áp dụng luật đầu tư tại Việt Nam

3. Tiểu luận về luật kinh tế trong đăng ký kinh doanh

Tiểu luận về luật kinh tế trong đăng ký kinh doanh

Tiểu luận về luật kinh tế trong đăng ký kinh doanh

Đề tài: Luật kinh tế trong đăng ký kinh doanh 

Tiểu luận về luật kinh tế trong việc đăng ký kinh doanh được nhóm sinh viên nghiên cứu với 3 phần chính: 

 • Phần 1: Trình tự và thủ tục đăng ký kinh doanh đúng theo quy định 
 • Phần 2: Tình hình sản xuất kinh doanh của nhà máy ở các công ty nói chung 
 • Phần 3: Cơ cấu tổ chức của nhà máy từ trên xuống thấp đồng thời là nhiệm vụ mà từng khối, phòng ban cần thực hiện. 

Link tải tài liệu miễn phí: 3-Tiểu luận về luật kinh tế trong đăng ký kinh doanh

>> Bài tiểu luận môn luật sở hữu trí tuệ

4. Tiểu luận luật kinh tế về luật doanh nghiệp

Tiểu luận luật kinh tế về luật doanh nghiệp

Tiểu luận luật kinh tế về luật doanh nghiệp

Tên đề tài tiểu luận luật kinh tế về luật doanh nghiệp: Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về doanh nghiệp tư nhân tại công ty TNHH MTV Eurotech Lai Châu

Đề tài được nhóm thực hiện nghiên cứu thông qua 2 chương: 

 • Chương 1 đưa ra cơ sở lý luận về doanh nghiệp tư nhân gồm: Khái niệm, địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, ưu và nhược điểm của loại hình này. Cùng với đó, cuối chương bài tiểu luận về luật kinh tế đã giúp người đọc nhận ra những đặc điểm so sánh giữa doanh nghiệp tư nhân và hộ gia đình. 
 • Chương 2: Pháp luật đối với doanh nghiệp tư nhân, tiêu biểu là Công ty TNHH MTV Eurotech Lai Châu. Cụ thể từng quy định trong luật doanh nghiệp được nói đến: Đối tượng thành lập doanh nghiệp, trình tự và hồ sơ đăng ký kinh doanh, tên, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, trường hợp phá sản và giải thể của doanh nghiệp đều được nói đến trong bài tiểu luận về luật kinh tế này.

Link tải tài liệu: 4. Tiểu luận luật kinh tế về luật doanh nghiệp

>> Tham khảo bài viết: tiểu luận về luật đất đai

5. Tiểu luận luật kinh tế về tranh chấp kinh doanh

Tiểu luận luật kinh tế về tranh chấp kinh doanh

Tiểu luận luật kinh tế về tranh chấp kinh doanh

Đề tài: Luật kinh tế về tranh chấp kinh doanh

Tiểu luận về luận kinh tế được người thực hiện khai thác với hai chương chính bao quát hết được nội dung:

 • Chương 1 là những lý luận cơ bản về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án. Cùng với đó là khái quát về các tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, các chủ thể trong tố tụng kinh doanh thương mại, các nguyên tắc cơ bản trong giải quyết tranh chấp kinh doanh và những thủ tục giải quyết trong luật kinh tế. 
 • Chương 2 bài tiểu luận về luật kinh tế đã đưa ra hàng loạt những ví dụ tiêu biểu nói lên thực tiễn về giải quyết tranh chấp: Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng Sài Gòn thương tín với công ty TNHH cơ khí Trường Giang; Vấn đề tranh chấp kinh doanh thương mại liên quan tới thẩm quyền của công ty TNHH Thái Bình; Tranh chấp hợp đồng dịch vụ bác sĩ Pháp kiện bệnh viện Việt - Pháp; Bồi thường 1.6 tỷ đồng do chết 700kg rùa.

Link tải tài liệu miễn phí: tieu_luan_luat_kte_8562

6. Tiểu luận luật kinh tế về logistics

Tiểu luận luật kinh tế về logistics

Tiểu luận luật kinh tế về logistics

Bài tiểu luận: Logistics - có hay không những thách thức và rào cản 

Khác với những quy mô của tiểu luận trên, bài tiểu luận về logistics, ngay từ đầu người viết đã lấy ví dụ cụ thể về nhân vật muốn thành lập công ty. Trong cuộc thảo luận giữa nhân vật và luật sư đã nêu: 

 • Điều kiện cần có để kinh doanh dịch vụ 
 • Quyền và nghĩa vụ khi thương nhân tham gia vào logistics 
 • Trách nhiệm của thương nhân khi xuất hiện những tổn thất trong quá trình tổ chức vận tải
 • Cuối tiểu luận về luật kinh tế, tác giả đã khái quát được khó khăn và hạn chế trong luật pháp Việt Nam và nhận xét chung đối với ngành logistics. 

Link tải tài liệu miễn phí: 6-Tiểu luận luật kinh tế về logistics

>> Đọc thêm: Bài tiểu luận về luật hôn nhân và gia đình

7. Tiểu luận luật kinh tế về công ty cổ phần

Tiểu luận luật kinh tế về công ty cổ phần

Tiểu luận luật kinh tế về công ty cổ phần

Tiểu luận: Công ty cổ phần và quá trình cổ phần hóa ở Việt Nam. 

Tiểu luận về luật kinh tế trong công ty cổ phần được nhóm sinh viên nghiên cứu theo 3 chương: 

 • Chương 1 của bài tiểu luận luật kinh tế về công ty cổ phần là những vấn đề cơ bản về công ty cổ phần: lịch sử hình thành, khái niệm và tính tất yếu khách quan hình thành vai trò quan trong phát triển kinh tế thế giới. 
 • Chương 2: Thực trạng của các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hóa ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Những ưu điểm và hạn chế trong quá trình cổ phần hóa cũng được nêu ra. 
 • Chương 3: Phương hướng và những giải pháp cơ bản nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển các công ty cổ phần trong nền kinh tế hiện nay. 

Link tải tài liệu miễn phí: 7. Tiểu luận luật kinh tế về công ty cổ phần.pdf

8. Tham khảo ngay bộ 35 đề tài tiểu luận về luật kinh tế

Tham khảo ngay bộ 35 đề tài tiểu luận về luật kinh tế

Tham khảo ngay bộ 35 đề tài tiểu luận về luật kinh tế

Các đề tài tiểu luận về luận kinh tế tiêu biểu sẽ được bật mí ngay dưới đây: 

 1. Đề tài địa vị pháp lý của Hợp tác xã 
 2. Tiểu luận về luật kinh tế: Luật kinh tế POT 
 3. Chủ đề: Thực trạng hoạt động đầu tư trực tiếp và Việt Nam - vướng mắc pháp lý và thủ tục. 
 4. Mâu thuẫn giữa Tổng giám đốc và HĐQT HĐTV. Nguyên nhân và giải pháp 
 5. Phân tích mối quan hệ giữa hợp đồng lao động và thỏa ước lao động 
 6. Tiểu luận luật kinh tế về công ty cổ phần: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về cơ cấu tổ chức và hoạt động của tập đoàn Vingroup - CTCP 
 7. Pháp luật kinh doanh quốc tế về hợp đồng theo luật Anh 
 8. Tiểu luận về luật kinh tế: Tổng quan về đặc điểm kinh tế kỹ thuật và hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần bưu chính Viettel
 9. Đề tài các quy định pháp luật hiện hành về xử lý tài chính và xác định giá trị tài sản doanh nghiệp cổ phần hóa 
 10. Pháp luật liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 11. Tiểu luận phân tích tác động đến ngành nông nghiệp sau thời gian dài gia nhập WTO 
 12. Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa 
 13. Đề tài nói đến: Thực tiễn áp dụng luật đấu thầu tư vấn của công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Hồng Điệp. 
 14. Rào cản trong việc đặt tên doanh nghiệp 
 15. Tiểu luận về luật kinh tế: Tìm hiểu chính quyền địa phương theo quy định tại Hiến pháp 2013 và luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
 16. Phân tích số liệu về các loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh và quy mô của các doanh nghiệp được thành lập ở TPHCM giai đoạn 2015 - 2020 
 17. Đề tài các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án Việt Nam 
 18. Vấn đề bất cập trong việc đặt tên doanh nghiệp theo quy định pháp luật 
 19. Tiểu luận phân tích quy trình thành lập công ty mới theo quy định của pháp luật 
 20. Vấn đề pháp lý và thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 21. Tiểu luận luật kinh tế về luật doanh nghiệp: Vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình công ty hợp doanh theo luật doanh nghiệp năm 2014 
 22. Chủ đề luật kinh tế: Mối quan hệ hiệu lực giữa hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản
 23. Vấn đề lý luận và thực tiễn chuyển nhượng vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn
 24. Tiểu luận về luật kinh tế: Các vấn đề pháp lý về việc kiểm soát tư lợi trong công ty cổ phần. 
 25. Vấn đề bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam
 26. Thực trạng và hướng hoàn thiện pháp luật về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 
 27.  Tiểu luận bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động trong thủ tục phá sản theo luật phá sản 2014. 
 28. Pháp luật Việt Nam với bộ máy quản lý của các ngân hàng thương mại. 
 29. Hoàn thiện quy định của pháp luật về thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội. 
 30. Tiểu luận về kinh tế: Giải quyết hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam 
 31. Pháp luật Việt Nam về dịch vụ môi giới bất động sản 
 32. Vấn đề pháp lý liên quan đến giải quyết vấn đề tranh chấp giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh và người kinh doanh. 
 33. Vấn đề lý luận và thực tiễn trong giải quyết tranh chấp bằng tòa án 
 34. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về kinh doanh dịch vụ triển lãm, hội chợ 
 35. Đề tài tiểu luận: Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. 

9. Tham khảo mẫu đề cương 1 bài tiểu luật luật kinh tế

9.1. Đề cương Tiểu luận luật kinh tế: Luật đầu tư chương 1 – 4

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU 

NỘI DUNG 

 1. TỔNG QUAN VỀ LUẬT ĐẦU TƯ 2005 
 2. Sơ lược quá trình xây dựng và phát triển của Luật Đầu Tư 2005 
 3. Vai trò của Luật Đầu Tư 2005 
 4. NỘI DUNG LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2005 (CHƯƠNG I – IV) 
 5. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư 
 6. Bảo đảm đầu tư
 7. Quyền và nghĩa vụ 

3.1. Quyền của nhà đầu tư

3.2. Nghĩa vụ của nhà đầu tư 

 1. Các hình thức đầu tư 

4.1. Các hình thức đầu tư trực tiếp

4.2. Đầu tư gián tiếp

III. MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

 1. Ưu điểm 
 2. Hạn chế 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mẫu đề cương bài tiểu luận luật kinh tế
Mẫu đề cương bài tiểu luận luật kinh tế

9.2. Tiểu luận pháp luật kinh doanh quốc tế

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG ƯỚC VIÊN 1980

 1. Giới thiệu về Công Ước Viên 1980
 2. Sơ lược về lịch sử Công ước Viên 1980
 3. Những nội dung cơ bản của Công ước Viên 1980
 4. Thành công của Công ước Viên 1980 

CHƯƠNG II: ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 ĐẾN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 1. So sánh Công ước Viên và hệ thống Pháp luật ở Việt Nam
 2. Luật áp dụng cho hợp đồng
 3. Hiệu lực của hợp đồng
 4. Giao kết hợp đồng
 5. Đề nghị giao kết hợp đồng
 6. Chấp Nhận giao kết hợp đồng
 7. Hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng 
 8. Hình thức của hợp đồng
 9. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng 18 
 10. Lợi ích và khó khăn đối với Việt Nam khi tham gia làm thành viên Công ước Viên 1980
 11. Lợi ích của Việt Nam khi gia nhập Công ước Viên 1980
 12. Khó khăn mà doanh nghiệp Việt Nam gặp phải do Việt Nam chưa phải là thành viên của Công ước Viên 1980
 13. Những bất cập gặp phải khi Việt Nam trở thành thành viên của Công ước Viên 1980

CHƯƠNG 3: MỘT VÀI ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP 

 1. Việt Nam nên tham gia công ước viên 1980
 2. Việt Nam cần tìm hiểu kỹ nội dung Công ước Viên 1980 trước khi xin gia nhập

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

10. Chia sẻ 3 bí kíp giúp làm bài tiểu luận tốt hơn

Chia sẻ 3 bí kíp giúp làm bài tiểu luận tốt hơn

Chia sẻ 3 bí kíp giúp làm bài tiểu luận tốt hơn

10.1. Kinh nghiệm chọn đề tài

Trước khi bắt đầu làm tiểu luận về luật kinh tế nói chung hay bất cứ ngành nào bạn cũng cần thực hiện công đoạn tìm kiếm và lựa chọn đề tài. Việc chọn đề tài phải phù hợp với lĩnh vực có trong chương trình học, liên quan trực tiếp tới ngành có trong thực tiễn. 

Vì đang làm bài tiểu luận nên hạn chế dài dòng nên bạn cần chọn đề tài không cần quá rộng, quá khó. Đề tài cần có nội dung và định hướng cụ thể để áp dụng đầy đủ những kiến thức đã học: phạm vi nghiên cứu, mức độ nghiên cứu, lý do chọn đề tài, phương pháp nghiên cứu,... Đặc biệt tên đề tài cần có tính thiết thực, có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hoạt động.

10.2. Khả năng tổng hợp tài liệu

Tất nhiên để có bài tiểu luận về luật kinh tế, sinh viên cần có sự linh hoạt trong việc tìm kiếm và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Các bạn sinh viên có thể xin ý kiến từ thầy cô và các anh chị khóa trước - những người có kinh nghiệm để có thêm đóng góp, tài liệu bổ ích. 

Đặc biệt, sinh viên cần tìm kiếm các nguồn tài liệu: sách, báo, tạp chí, kỷ yếu khoa học,... qua thư viện trường học. Đây sẽ là nơi lưu trữ tài liệu chính xác, đa dạng với những nguồn sách đặc thù theo từng chuyên ngành. 

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm thông tin, tài liệu trên mạng, các kết quả thực nghiệm, trải nghiệm thực tế để có thêm số liệu, dẫn chứng cụ thể nhất. Với những thông tin trên Internet, bạn cần có sự chọn lọc, xem xét cẩn thận để lấy được kết quả chính xác. Kết quả tổng hợp sẽ là danh mục tài liệu tham khảo được xếp dưới cùng bài tiểu luận. 

10.3. Trình bày đúng quy chuẩn

Hình thức của một bài tiểu luận đóng vai trò vô cùng quan trọng để gây ấn tượng với giáo viên đánh giá. Chính vì thế, bài tiểu luận cần được trình bày chỉn chu và cẩn thận theo thể thức khoa học, form chữ chuẩn, đồng đều, hạn chế tối đa lỗi chính tả xuất hiện trong bài. Với hạn chế của tiểu luận, bạn nên trình bày ngắn gọn, súc tích tránh lan man. 

Đặc biệt, bài tiểu luận đóng thành tập cần có phụ lục, hình ảnh đi kèm rõ nét nhưng cần hài hòa và cân đối với nội dung của bài.

Bạn có thể thấy mỗi bài tiểu luận luật kinh tế được đầu tư công sức và thời gian một cách cẩn thận, chu đáo. Nhưng nếu bạn không thể đáp ứng điều đó thì cũng đừng lo, đã có dịch vụ viết tiểu luận của Tri Thức Cộng Đồng.

Bài viết trên đây đã giới thiệu 11 mẫu tiểu luận về luật kinh tế nổi bật đạt được điểm cao một cách đầy đủ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về việc trình bày tiểu luận cũng như lựa chọn đề tài luật kinh tế sao cho hấp dẫn. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn sinh viên có thể hoàn thành tốt bài tiểu luận của mình và đạt được số điểm cao nhất. Chúc các bạn thành công.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
AI viết tiểu luận
AI viết tiểu luận
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing