Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

TOP 8 Mẫu Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Trung Xuất Sắc Nhất

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Ngôn ngữ Trung Quốc hiện đang là một ngành được nhiều bạn sinh viên theo học và nghiên cứu, sử dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau từ kinh tế, du lịch đến ngoại giao,... Là một ngành học tiềm năng, vì vậy, nhu cầu tìm kiếm tài liệu học thuật của các bạn sinh viên liên quan đến ngành học này cũng ngày càng cao. 

Hiểu rõ được nhu cầu của các bạn sinh viên hiện nay cũng như sự khan hiếm về nguồn tài liệu uy tín cho các bạn tham khảo, trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng đã chọn lọc 8 mẫu bài luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung được đánh giá cao và bộ đề tài gợi ý hay dành cho bạn đọc. Mời bạn cùng theo dõi!

1. Luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung

Luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung

Luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung

Tên đề tài: Khảo sát câu có chủ ngữ hình thức trong tiếng Trung (đối chiếu với tiếng Việt)

Tóm tắt nội dung:

 • Mục đích của đề tài luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung này là khảo sát các câu có chứa chủ ngữ hình thức trong tiếng Trung, từ đó đối chiếu với tiếng Việt để thấy được những điểm tương đồng và khác biệt trong hai ngôn ngữ khi sử dụng loại chủ ngữ này. 
 • Trong bài luận văn, nhóm tác giả đã thực hiện các nhiệm vụ tổng kết, khái quát hóa các khái niệm liên quan đến chủ ngữ và chủ ngữ hình thức trong tiếng Trung và tiếng Việt để khảo sát, thống kê về tình hình sử dụng chủ ngữ hình thức trong tiếng Trung và tiếng Việt.

Link tải miễn phí: tại đây

Đọc thêm: luận văn ngôn ngữ anh

2. Luận văn tốt nghiệp ngôn ngữ trung

Luận văn tốt nghiệp ngôn ngữ trung

Luận văn tốt nghiệp ngôn ngữ trung

Tên đề tài: Khảo sát thành ngữ có con số trong tiếng Hán và cách thức chuyển dịch sang tiếng Việt

Tóm tắt nội dung:

 • Luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung này áp dụng ba phương pháp nghiên cứu chủ yếu là miêu tả, so sánh đối chiếu và đối chiếu dịch thuật nhằm thực hiện 4 nhiệm vụ chính.
 • Nhiệm vụ đầu tiên nhóm tác giả thực hiện là giới thiệu những lý thuyết cơ bản liên quan đến thành ngữ, con số, thành ngữ có con số, sau đó phân tích về kết cấu của thành ngữ có con số và cách sắp xếp của các con số trong thành ngữ tiếng Hán.
 • Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng phân tích cứ liệu chuyển dịch thành ngữ con số trong tiếng Hán sang tiếng Việt, từ đó tìm tìm hiểu các phương pháp và thủ pháp chuyển dịch và những vấn đề liên quan khi chuyển dịch thành ngữ tiếng Hán sang tiếng Việt

Link tải miễn phí: tại đây 

3. Luận văn tiếng trung về từ vựng

Luận văn tiếng trung về từ vựng

Luận văn tiếng trung về từ vựng

Tên đề tài: So sánh các từ đồng nghĩa tiếng Hán và tiếng Việt trong lĩnh vực chính trị, xã hội và ứng dụng trong việc dạy tiếng Việt cho học viên Trung Quốc

Tóm tắt nội dung:

 • Trong bài luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung này, tác giả đã tập trung nghiên cứu, trình bày cơ sở lý luận liên quan đến từ đồng nghĩa, phương pháp giảng dạy từ đồng nghĩa, các khái niệm và phân loại cũng như bàn về các khía cạnh phân tích từ đồng nghĩa.
 • Cụ thể, ở phần nội dung chính, tác giả đã phân tích và so sánh chi tiết 8 dãy từ đồng nghĩa trong cả tiếng Hán lẫn tiếng Việt, trong đó có 4 dãy từ đồng nghĩa tiếng Hán, 4 dãy từ đồng nghĩa tiếng Việt.
 • Ngoài việc phân tích về từ ngữ, tác giả của đề tài luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ này cũng nghiên cứu, chỉ ra nguyên nhân mắc lỗi khi sử dụng từ đồng nghĩa của học viên Trung Quốc, từ đó cung cấp 5 phương pháp dạy từ đồng nghĩa tiếng Việt cho họ.

Link tải miễn phí: tại đây

4. Luận văn tốt nghiệp ngành tiếng trung

Tên đề tài: Khảo sát cách chuyển dịch câu tồn tại của tiếng Hán trong tác phẩm “Tam quốc diễn nghĩa” sang tiếng Việt.

Tóm tắt nội dung:

 • Bài luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung với đề tài độc đáo này đã nghiên cứu một cách khái quát nhất về các khái niệm liên quan như định nghĩa câu tồn tại trong tiếng Trung và tiếng Việt, cách phân loại, mô hình câu tồn tại phổ biến,...
 • Với phương pháp thống kê khoa học, luận văn đã đưa ra được những kết quả khảo sát và thống kê chi tiết về một số kiểu câu tồn tại phổ biến nhất trong hai ngôn ngữ, như câu tồn tại theo mô hình hoàn chỉnh và mô hình không hoàn chỉnh.
 • Qua các ví dụ phân tích, nhóm tác giả của luận văn đã thu được một số kết luận quan trọng, có thể được coi là một số nguyên tắc, kỹ năng khi dịch kiểu câu này trong hai ngôn ngữ.

Link tải miễn phí: tại đây

5. Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Trung về động từ 2 diễn tố

Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Trung về động từ 2 diễn tố

Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Trung về động từ 2 diễn tố

Tên đề tài: Động từ hai diễn tố trong tiếng Việt (có so sánh với tiếng Trung)

Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung này được thực hiện nhằm làm rõ đặc điểm ý nghĩa, thuộc tính ét trị của tiểu loại động từ diễn tố trong tiếng Việt có so sánh với tiếng Trung, góp phần soi sáng thêm một số vấn đề về lý thuyết kết trị và kết trị của động từ.
 • Trong bài luận văn, tác giả đã nghiên cứu về những vấn đề lý luận chung, xác lập nguyên tắc, thủ pháp và quy trình phân tích, miêu tả động từ hai diễn tố theo lý thuyết kết trị và phân loại, miêu tả một số nhóm động từ hai diễn tố trong tiếng Việt.

Link tải miễn phí: tại đây

Đọc thêm: luận văn thạc sĩ ngôn ngữ anh

6. Luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung về tác phẩm văn học

Tên đề tài: Hiện tượng lặp từ trong Tây Du Ký bản Tiếng Trung (so sánh với tiếng Việt)

Tóm tắt nội dung:

 • Thông qua nghiên cứu, khảo sát hiện tượng lặp từ trong luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung này, nhóm tác giả đã nghiên cứu hiện tượng lặp từ về mặt ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng... và những hệ quả ngôn ngữ khác do lặp từ mang lại trong tiếng Trung và tiếng Việt.
 • Từ mục đích ban đầu đề ra, luận văn này tập trung vào một số nhiệm vụ chính như thống kê các hiện tượng lặp từ trong Tây du ký bản tiếng Trung và tiếng Việt; miêu tả, phân loại các hiện tượng lặp này và chỉ ra các đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng của nó.
 • Không chỉ cung cấp thêm thông tin về hiện tượng lặp trong tiếng Hán và tiếng Việt, bài luận văn tốt nghiệp ngành tiếng trung này còn giúp cho những người học ngoại ngữ hiểu sâu sắc hơn về hiện tượng lặp từ trong tiếng Hán và tiếng Việt để có thể học ngoại ngữ tốt hơn.

Link tải miễn phí: tại đây

7. Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Trung về đối chiếu uyển ngữ

Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Trung về đối chiếu uyển ngữ

Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Trung về đối chiếu uyển ngữ

Tên đề tài: Đối chiếu uyển ngữ tiếng Việt - tiếng Trung (các nhóm uyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp - địa vị và kiêng kị)

Tóm tắt nội dung:

 • Đề tài luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung này tập trung đi sâu vào nghiên cứu, phân tích đặc điểm của uyển ngữ trong tiếng Việt, tiếng Hán nói chung và đặc điểm của uyển ngữ thuộc nhóm địa vị, nghề nghiệp và nhóm kiêng kỵ nói riêng.
 • Thông qua những phân tích, đối chiếu có được, nhóm tác giả đã khái quát những tri thức cần thiết về uyển ngữ nhằm giúp tránh được những sai sót trong quá trình giao tiếp, tránh hiểu sai và nhầm lẫn về nghĩa trong quá trình dạy và học ngôn ngữ.

Link tải miễn phí: tại đây

8. Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Trung về liên từ gốc Hán trong tác phẩm văn học

Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Trung về liên từ gốc Hán trong tác phẩm văn học

Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Trung về liên từ gốc Hán trong tác phẩm văn học

Tên đề tài: Khảo sát hoạt động của một số liên từ gốc hán trong các tác phẩm văn chính luận của Hồ Chí Minh

Tóm tắt nội dung:

 • Bài luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung này được thực hiện nhằm nghiên cứu, khảo sát các hoạt động chức năng của một số liên từ có nguồn gốc tiếng Hán thường dùng trong tiếng Việt  trong các tác phẩm văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.
 • Thông qua ba chương, bài luận văn tốt nghiệp ngành tiếng trung này đã thực hiện các nhiệm vụ như nêu lên những cơ sở lý thuyết có liên quan đến đề tài, khảo sát sự hiện diện và hoạt động của các liên từ gốc Hán trong các tác phẩm văn chính luận của Hồ Chí Minh.
 • Thông qua đó, nhóm tác giả đã rút ra được những nhận xét bước đầu về hoạt động các liên từ gốc Hán trong tiếng Việt hiện đại, đồng thời đưa ra ý kiến đề xuất cho việc học tập và nghiên cứu các liên từ gốc Hán trong tiếng Việt.

Link tải miễn phí: tại đây

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp tiếng anh là gì

9. 10 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung độc đáo nhất

Bên cạnh 8 đề tài và mẫu luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung xuất sắc và được đánh giá cao kể trên, Tri Thức Cộng Đồng cũng đã tổng hợp thêm nhiều mẫu đề tài luận văn tốt nghiệp ngôn ngữ trung hay và độc đáo khác để bạn đọc có nhiều lựa chọn tham khảo.

Dưới đây là 10 mẫu đề tài luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung hay đã qua chọn lọc:

 1. Luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung đề tài So sánh câu phức Định ngữ trong tiếng Việt và hiện tượng tương ứng trong ngôn ngữ Trung Quốc
 2. Khảo sát lỗi Ngữ pháp thường gặp trong việc sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc ứng dụng vào thực tiễn của sinh viên
 3. Tính hiện đại trong thơ ca ngôn ngữ Việt Nam và ngôn ngữ Trung Quốc trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX
 4. Luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung: Nghiên cứu thực tiễn về sự phổ biến của việc sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc trên các địa phương tại Việt Nam
 5. Kinh nghiệm ứng dụng ngôn ngữ Trung Quốc ở một số quốc gia trên thế giới hiện nay và bài học ứng dụng tại Việt Nam
 6. Bài luận văn bằng tiếng Trung: Ngôn ngữ Trung Quốc và sự đổi mới của văn học Trung Quốc đầu thế kỷ XX
 7. Một số lỗi phát âm trong quá trình học và ứng dụng ngôn ngữ Trung Quốc vào thực tế của sinh viên Việt Nam
 8. Nghiên cứu Góc độ đặc trưng của việc sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc hiện nay
 9. Luận văn tiếng trung: Khảo ѕát cấu trúc 比起 …, 与 … 相比 ᴠà 相比之下 … trong tiếng hán hiện đại
 10. Nghiên cứu cách ngôn ngữ biểu hiện hành ᴠi từ chối lời cầu khiến trong tiếng hán hiện đại (liên hệ ᴠới tiếng ᴠiệt)

Xem thêm: 

- Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh Hay Theo Chủ Đề Cụ Thể, Chi Tiết
- Cách trình bày phụ lục luận văn tiếng Anh - Thesis and Dissertation Appendices

Với những mẫu luận văn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ trung và các đề tài luận văn bằng tiếng việt, luận văn bằng tiếng trung được chọn lọc trên đây, hy vọng rằng bạn đọc đã có được những ý tưởng về đề tài cũng như hình dung tổng quan về cách viết bài luận văn tốt nghiệp ngành tiếng trung của mình.

Chúc bạn có thể tìm được các đề tài thật hay và làm bài thật tốt!

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Tung độ là x hay y?
Tung độ là x hay y?