Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

[THAM KHẢO] 10 Bài Luận Văn Thạc Sĩ Trải Nghiệm Sáng Tạo Được Chấm Điểm Xuất Sắc

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Cách chọn đề tài luận văn thạc sĩ về trải nghiệm sáng tạo như nào cho thu hút, ấn tượng, viết bài luận như nào cho sâu sắc, thực tế luôn là điều quan tâm của các sinh viên. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ 20 đề tài hay nhất và 10 bài luận văn mẫu chọn lọc cũng như cách viết bố cục hợp lý cho đề tài này. Mời các bạn tham khảo ngay nhé. 

1. Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Tên đề tài: Luận văn thạc sĩ của tác giả Lê Thanh Tú với đề tài "Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chủ đề sự nở vì nhiệt của Vật lý lớp 10".

Tóm tắt nội dung:

- Nền giáo dục phổ thông nước ta đang chuyển bước từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học. Để thực hiện điều đó cần chuyển đối từ lối giáo dục "truyền thụ một chiều" sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực phẩm chất của người học.

- Một trong những cách phát huy được vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo là học qua trải nghiệm. Đây là phương pháp thích hợp với mọi môn học đặc biệt là môn vật lý.

- Tuy nhiên hoạt động trải nghiệm ở nhiều trường vẫn còn mang tính hình thức do chưa năm rõ được quy trình, cách thức. Chính vì vậy tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài này để góp phần cải thiện vấn đề trên.

- Luận văn được trình bày chi tiết qua 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động trải nghiệm sáng tạo
 • Chương 2: Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ đề "Sự nở vì nhiệt"
 • Chương 3: Thực nghiệm sư phạm tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo"

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1b14KgJhsTeFw_f8FF6bX019WWeR681Hg/view?usp=sharing

2. Mẫu luận văn thạc sĩ thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học 

Mẫu luận văn thạc sĩ thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học

Mẫu luận văn thạc sĩ thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học

Tên đề tài: Bài luận văn thạc sĩ với chủ đề "Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong day học văn xuôi hiện thực ở chương trình học ngữ văn lớp 11 - tập 1".

Tóm tắt nội dung:

- Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức dần dần chiếm ưu thế tại các quốc gia trên thế giới, việc hình thành, rèn luyện năng lực học tập bộ môn là yêu cầu tất yếu của mỗi môn học ở cấp phổ thông. 

- Vấn đề học tập qua trải nghiệm sáng tạo tại Việt Nam còn khá mới mẻ, đặc biệt trong môn Ngữ văn. Chính vì vậy tác giả đã viết bài luận văn đánh giá vai trò và ý nghĩa của các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với 4 nhiệm vụ nghiên cứu chính:

 • Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu cơ sở lý luận của việc thiết kế, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học văn xuôi hiện thực lớp 11.
 • Nhiệm vụ 2: Điều tra thực trạng dạy học Ngữ văn nói chung và dạy học văn xuôi hiện thực lớp 11 nói riêng tại trường trung học phổ thông.
 • Nhiệm vụ 3: Đề xuất các hình thức và biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học văn xuôi hiện thực tại lớp 11.
 • Nhiệm vụ 4: Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi, lâu dài.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/17lj2c0ofBterM4OwcMBoarFfgMQZNVGx/view?usp=sharing

3. Luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Tên đề tài: "Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại các trường trung học cơ sở thuộc quận Lê Chân thành phố Hải Phòng" của tác giả Bùi Tố Nhân.

Tóm tắt nội dung:

 • Hiện nay nền giáo dục phổ thông trang bị cho mỗi cá nhân sự đầy đủ và toàn diện kiến thức của nhiều lĩnh vực và các kỹ năng thái độ sống cần có để họ có thể bước vào cuộc sống xã hội sau này. 
 • Theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới, các mục tiêu hoạt động giáo dục nghĩa hẹp sẽ là thực hiện các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
 • Nhưng trên thực tế các giờ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp không thực hiện được đúng mục đích, đôi khi biến thành giờ chơi của học sinh hoặc hoạt động tập thể. 
 • Nhận thức được vấn đề này tác giả đã viết bài luận văn để phân tích thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại các trường trung học cơ sở thuộc quận Lê Chân thành phố Hải Phòng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực cho học sinh.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1LQaBLAjbUBftIUnc1ZmgtOqkr63ukUYx/view?usp=sharing

4. Luận văn thạc sĩ quản lý phát triển chương trình hoạt động trải nghiệm sáng 

Luận văn thạc sĩ quản lý phát triển chương trình hoạt động trải nghiệm sáng

Luận văn thạc sĩ quản lý phát triển chương trình hoạt động trải nghiệm sáng

Tên đề tài: Bài luận văn với chủ đề "Quản lý phát triển chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường tiểu học Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội"

Tóm tắt nội dung:

- Trong quá trình xây dựng và bảo vệ nhà nước hiện nay, Đảng đã xác định "Giáo dục - Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế, xã hội".

- Để thực hiện mục tiêu này ngoài giờ dạy trên lớp, giáo viên còn phải có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tham gia vào các hoạt động trải nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Hiện nay có rất nhiều nguyên nhân xã hội đa dạng từ phía nhà trường và gia đình mà dẫn đến một bộ phận nhỏ các học sinh chỉ biết hưởng thụ, sống ích kỷ, không biết quan tâm tới người thân, xã hội.

- Từ thực tế đó tác giả đã đi sâu nghiên cứu và trình bày bài luận văn qua 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý phát triển chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh  trường tiểu học.
 • Chương 2: Thực trạng quản lý phát triển chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường tiểu học Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 • Chương 3: Các biện pháp quản lý phát triển chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh  trường tiểu học.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1QAG1JTkQdVs3tO8Wjv6RawGf7wFpNUaj/view?usp=sharing

5. Luận văn thạc sĩ xây dựng mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm 

Luận văn thạc sĩ xây dựng mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm 

Luận văn thạc sĩ xây dựng mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm 

Tên đề tài: "Xây dựng mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm tại Đà Nẵng" của tác giả Phạm Thị Quỳnh Lệ.

Tóm tắt nội dung:

- Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch trong và ngoài nước; các điểm đến du lịch tại Đà Nẵng và khu vực lân cận như Huế, Hội An.

- Phạm vi nghiên cứu của bài luận là tổng hợp những mô hình, bài học kinh nghiệm có thể áp dụng phù hợp với thực tiễn điểm đến Đà Nẵng.

- Quá trình thực hiện nghiên cứu định tính được tác giả sử dụng các biện pháp

 • Phương pháp 1: Phương pháp nghiên cứu tài liệu và dữ liệu thứ cấp
 • Phương pháp 2: Phương pháp nghiên cứu định tính

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1N7BUvYPQdpCHVV22059VaThS1tmzhdP5/view?usp=sharing

6. Luận văn thạc sĩ quản lý bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Luận văn thạc sĩ quản lý bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Luận văn thạc sĩ quản lý bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Tên đề tài: Luận văn của tác giả Phạm Văn Thiệu với chủ đề "Quản lý bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho giáo viên trung học cơ sở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên".

Tóm tắt nội dung:

- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo về cơ bản mang tính chất của hoạt động tập thể trên tinh thần tự chủ, với sự nỗ lực giáo dục nhằm phát triển khả năng sáng tạo và cá tính riêng của mỗi cá nhân trong tập thể.

- Tuy nhiên đây là công việc mới mẻ, nhiều khó khăn thách thức và đòi hỏi công tác quản lý của nhà quản lý phải có các biện pháp phù hợp.

- Vì vậy tác giả đã giành nhiều thời gian đi sâu nghiên cứu chủ đề này. Bài luận văn gồm 3 chương chính:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho giáo viên trung học cơ sở.
 • Chương 2: Thực trạng quản lý bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho giáo viên trung học cơ sở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
 • Chương 3: Biện pháp quản lý bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho giáo viên trung học cơ sở.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1gFx00En5dp3AFbEV4qkhACmg6PwNN1t0/view?usp=sharing

7. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo  

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo

Tên đề tài: "Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học cơ sở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình"

Tóm tắt nội dung:

- Hiên nay công tác tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo còn rất mới mẻ đối với các vùng kinh tế phát triển chậm, thuần nông ví dụ như Kiến Xương, Thái Bình. 

- Vì vậy trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng, tác giả đã đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học cơ sở nơi đây.

- Trong bài tác giả chủ yếu sử dụng 3 nhóm phương pháp nghiên cứu chính là:

 • Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
 • Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
 • Nhóm phương pháp nghiên cứu hỗ trợ

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1BCBbG6kwfE1T3pR_dRowH7GlbMzWKZe0/view?usp=sharing

8. Mẫu luận văn thạc sĩ dạy học dựa trên trải nghiệm sáng tạo  

Mẫu luận văn thạc sĩ dạy học dựa trên trải nghiệm sáng tạo  

Mẫu luận văn thạc sĩ dạy học dựa trên trải nghiệm sáng tạo  

Tên đề tài: "Dạy học dựa trên trải nghiệm trọng môn toán ở trường tiểu học Archimedes Đông Anh" của tác giả Dương Văn Hòa.

Tóm tắt nội dung:

- Trong các năm trở lại đây, dưới áp lực của phương pháp thi cử thay đổi liên tục, tình trạng nhồi nhét kiến thức để đạt kết quả cao vẫn còn xảy ra. Thầy trò bị bó buộc trong khuôn khổ lý thuyết, ít được thực hành, trải nghiệm thực tế dẫn đến học sinh chưa phát huy được khả năng sáng tạo của mình.

- Với mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về hoạt động dạy học trải nghiệm cho học sinh và vận dụng hiệu quả vào trong quá trình dạy học, tác giả đã nghiên cứu chọn đề tài này.

- Bài luận văn được trình bày mạch lạc, súc tích qua 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn.
 • Chương 2: Một số hình thức và biện pháp tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn toán.
 • Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/19F-tACJx4buK1U5jpn4hwaAYinLEEkvf/view?usp=sharing

9. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ theo hướng trải nghiệm sáng tạo 

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ theo hướng trải nghiệm sáng tạo

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ theo hướng trải nghiệm sáng tạo

Tên đề tài: "Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THCS huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Tóm tắt nội dung:

 • Trên cơ sở lý luận, khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng việc tổ chức, quản lý các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tác giả đã viết bài luận văn với 3 mục tiêu chính có đóng góp nhất định cho trường học và cơ quan quản lý giáo dục.
 • Luận văn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở theo hướng trải nghiệm sáng tạo.
 • Luận văn giúp cho cơ quan quản lý giáo dục có kế hoạch quản lý các hoạt động này theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1g2n-f91nH_KNgARhu3RLB19eWooJ84Xe/view?usp=sharing

10. Tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo cho học sinh 

Tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo cho học sinh 

Tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo cho học sinh 

Tên đề tài: Tác giả Lê Thị Nga đã viết bài luận văn "Tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học lịch sử địa phương ở trường Trung học phổ thông huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội".

Tóm tắt nội dung:

 • Ngày nay, học qua trải nghiệm đang được tiếp tục triển khai trên phạm vi toàn thế giới và được nhìn nhận như là triển vọng tương lai tươi sáng cho giáo dục toàn cầu trong những thập kỷ tiếp theo.
 • Trong những năm qua bộ môn lịch sử thường được cho là khô khan, nhàm chán, thậm chí là môn phụ, khiến học sinh sợ hãi nhất.
 • Như vậy việc đưa hoạt động giáo dục trải nghiệm vào xây dựng cấu trúc chương trình giáo dục phổ thông mới đã cho thấy tầm quan trọng của hình thức dạy học này trong việc nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử.

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1NI00GWmE6a3-olP4Ouq1lMhLM29K77V-/view?usp=sharing

11. Tổng hợp 20 đề tài trải nghiệm sáng tạo phổ biến nhất hiện nay 

Tổng hợp 20 đề tài trải nghiệm sáng tạo phổ biến nhất hiện nay

Tổng hợp 20 đề tài trải nghiệm sáng tạo phổ biến nhất hiện nay

Dưới đây chúng tối tổng hợp khoảng 20 đề tài luận văn thạc sĩ về chủ đề trải nghiệm sáng tạo phổ biến nhất hiện nay, hy vọng bạn sẽ tìm thấy gợi ý cho đề tài bài luận văn của mình.

 1. "Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chủ đề giáo dục ở trường THPT Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên"
 2. Luận văn thạc sĩ về trải nghiệm sáng tạo với chủ đề "Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường Tiểu học Đoàn Kết - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội"
 3. "Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh ở trường THCS thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh"
 4. Đề tài luận văn thạc sĩ về trải nghiệm sáng tạo "Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh khi dạy chương “Khúc xạ ánh sáng” Vật Lý 11"
 5. "Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS lớp 11 trong dạy học trích đoạn “Vĩnh biệt cửu trùng đài” (hồi V, kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng)"
 6. Luận văn trải nghiệm sáng tạo tiểu học "Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3"
 7. "Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học phần di truyền học (Sinh học 12 - Trung học phổ thông)"
 8. "Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh khi dạy chương “Cân bằng và chuyển động của vật rắn”, sách giáo khoa Vật lí 10"
 9. Luận văn trải nghiệm sáng tạo "Xây dựng chủ đề dạy học “Các định luật chất khí” – Vật lí 10 theo định hướng trải nghiệm sáng tạo"
 10. "Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học địa lí địa phương lớp 12 THPT tỉnh Vĩnh Phúc"
 11. "Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường Tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang"
 12. Đề tài luận văn thạc sĩ về trải nghiệm sáng tạo "
 13. "Quản lí hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh ở các trường THCS huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông"
 14. Luận văn trải nghiệm sáng tạo tiểu học "Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong các Trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng"
 15. "Tranh dân gian Việt Nam trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Mỹ thuật tại trường Tiểu học Brendon quận Thanh Xuân - Hà Nội"
 16. "Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh trường dân tộc nội trú huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay"
 17. Luận văn trải nghiệm sáng tạo "Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trường THPT Hiệp Hòa số 3, tỉnh Bắc Giang"
 18. "Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh ở các trường THCS huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GDPT"
 19. Đề tài luận văn thạc sĩ về trải nghiệm sáng tạo "Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Hình học lớp 12 cho học sinh trung học phổ thông"
 20. Luận văn thạc sĩ về trải nghiệm sáng tạo với đề tài "Quản lý hoạt động dạy học theo hình thức trải nghiệm ở trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Lai Châu theo chương trình giáo dục phổ thông mới"

12. Bố cục làm bài luận văn thạc sĩ trải nghiệm sáng tạo

Bố cục làm bài luận văn thạc sĩ trải nghiệm sáng tạo

Bố cục làm bài luận văn thạc sĩ trải nghiệm sáng tạo

12.1. Chương 1: Giới thiệu

 • Chương đầu tiên sẽ chủ yếu dẫn dắt về bối cảnh, thực tế quanh đề tài từ đó nêu lên tính cấp thiết và lý do tại sao bạn lại lựa chọn nghiên cứu chủ đề này.
 • Phần này không cần viết quá dài nhưng yêu cầu phải ngắn gọn, súc tích và đủ ý.

12.2. Chương 2: Tổng quan tài liệu

 • Khi viết chương thứ hai về tổng quan tài liệu, bạn có thể nêu qua các khái niệm và những vấn đề liên quan đến đề tài. Trong quá trình viết luận văn bạn sẽ sử dụng tài liệu từ rất nhiều nguồn như: sách báo, internet hay các báo cáo, thống kê, công trình nghiên cứu trước đó có liên quan. Bạn cần tổng hợp lại để người đọc có cái nhìn rõ nhất về các nguồn tìm kiếm dữ liệu.
 • Trong khi sử dụng tài liệu bạn cũng cần có sự cân nhắc, chọn lọc, tránh để bị đi sâu quá, lan man vào một khía cạnh nào đó của đề tài, hoặc thậm chí là lạc đề.

12.3. Chương 3: Thực trạng vấn đề

 • Trong chương thứ ba này bạn cần liên hệ thêm về các vấn đề thực tiễn xảy ra liên quan đến đề tài nghiên cứu. Khi trình bày về thực trạng các thông tin số liệu thu thập đều yêu cầu có tính chính xác cao. Trong trường hợp dữ liệu quá nhiều bạn có thể kết hợp với bảng biểu và sơ đồ để trình bày dễ nhìn hơn. 
 • Đặc biệt trong phần này bạn cần nêu rõ những hạn chế, tồn tại của vấn đề đang nghiên cứu cũng như có các ví dụ chứng mình đi kèm.

12.4. Chương 4: Kết luận, đề xuất giải pháp

 • Đây sẽ là chương cuối cùng trong luận văn và được giáo viên cũng như hội đồng quan tâm nhất. Các biện pháp đề xuất của bạn có đưa ra hướng mới không, tính khả thi, thực tế có cao không? đều là những điểm mấu chốt để nâng cao điểm cho bài luận văn.
 • Để viết hay được phần này ngoài việc nắm rõ thực trạng bạn cần có kiến thức vững chắc về cơ sở lý luận, kiến thức chuyên ngành cũng như các kiến thức thực tế về kinh tế, xã hội.
 • Ngoài ra để kết luận, giải pháp có tính thực tế cao hơn bạn cũng cần quan tâm đến hướng đi của ngành trong tương lai kết hợp với các thông tin về vĩ mô và vi mô.

Sau khi đọc đến đây chắc hẳn bạn đã nắm rõ được cách chọn đề tài cũng như cách viết bài luận văn thạc sĩ về trải nghiệm sáng tạo. Chúc các bạn sẽ hoàn thành chương trình học của mình với một bài luận văn xuất sắc và nhiều thành công.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
AI viết tiểu luận
AI viết tiểu luận
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing