Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tổng hợp 10 mẫu luận văn nghiên cứu khoa học có dữ liệu chính xác

5/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Việc tìm kiếm mẫu tài liệu chính xác là một trong những bước quan trọng quyết định trực tiếp đến chất lượng của một bài nghiên cứu khoa học. Vậy có những mẫu luận văn nghiên cứu khoa học nào thú vị, có dữ liệu chính xác không. Hãy đọc ngay bài viết dưới đây để tìm được câu trả lời, cùng với đó xây dựng luận văn của bạn thật thành công nhé.

1. Luận văn phương pháp nghiên cứu khoa học

Luận văn phương pháp nghiên cứu khoa học

Luận văn phương pháp nghiên cứu khoa học

Đề tài: Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

 • Chương 1: Tác giả đã nêu ra khái niệm, đặc điểm của phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Tiếp theo đó cũng là phân loại phương pháp nghiên cứu thành phương pháp thực nghiệm và phương pháp lý thuyết vô cùng chi tiết và dễ hiểu cho độc giả khi tìm đọc. 
 • Chương 2 bài viết đã đưa ra một số ví dụ thông qua từng phương pháp khoa học cụ thể bao gồm: phương pháp phân tích và tổng hợp, quy nạp và diễn giải, lịch sử và logic. Mỗi phương pháp đã nói đến chi tiết yêu cầu người nghiên cứu cần thực hiện. Có thể nói đây là luận văn nghiên cứu khoa học xứng đáng để bạn tìm hiểu. 

Link tải tài liệu miễn phí: 1. Luận văn phương pháp nghiên cứu khoa học.pdf

2. Luận văn nghiên cứu khoa học về môi trường

Luận văn nghiên cứu khoa học về môi trường

Luận văn nghiên cứu khoa học về môi trường

Đề tài: Luận văn nghiên cứu khoa học nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng tại làng nghề chè xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 

Bài luận văn về môi trường được chia thành 3 chương riêng biệt với những nội dung cụ thể như sau: 

 • Chương 1: Tác giả tổng quan về tài liệu với cơ sở lý luận về quản lý môi trường cũng như khái niệm, các nguyên tắc, vai trò của người dân, thực trạng quản lý môi trường dựa vào cộng đồng ở Việt Nam nói chung. Đặc biệt là những thuận lợi, khó khăn, thành tựu và tồn đọng trong việc quản lý môi trường tại Việt Nam. 
 • Chương 2: Tập trung đến việc giới thiệu nội dung và phương pháp nghiên cứu. Trong đó phương pháp thu thập dữ liệu rất đáng chú ý cho việc trình bày luận văn nghiên cứu khoa học có dữ liệu, con số thống kê chính xác cao. 
 • Chương cuối cùng, tác giả đánh giá thực trạng môi trường, các hoạt động sản xuất, chế biến chè có tác động đến môi trường và xây dựng mô hình quản lý mô hình dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường tại các làng nghề chè tại xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 

Link tải tài liệu miễn phí: 2. Luận văn nghiên cứu khoa học về môi trường.pdf

3. Luận văn nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

Luận văn nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

Luận văn nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

Đề tài: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non 

Với luận văn nghiên cứu khoa học về giáo dục mầm non, tác giả nghiên cứu đã giúp cho người đọc thấy được vai trò, sự cần thiết phải nghiên cứu trẻ em trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ em. Từ đó trang bị cho người học các quan điểm tiếp cận trong nghiên cứu trẻ em, cung cấp những phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non một cách hiệu quả nhất. 

Luận văn nghiên cứu khoa học giáo dục cũng đã đưa ra các phần giới thiệu tổng quan, mục tiêu và nội dung cụ thể. Mỗi mục tác giả đều giải thích một cách ngắn gọn chi tiết. Riêng phần nội dung còn chứa cả câu hỏi khảo sát trong việc giáo dục trẻ em mầm non và có những câu trả lời hoàn toàn thuyết phục. Vì lý do đó, bài nghiên cứu luôn được tin tưởng và giành được những lời khen ngợi khi có những số liệu hoàn toàn chân thực, chính xác. 

Link tải xuống: 3. Luận văn nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non.pdf

4. Luận văn nghiên cứu khoa học giáo dục đại học

Luận văn nghiên cứu khoa học giáo dục đại học

Luận văn nghiên cứu khoa học giáo dục đại học

Đề tài luận văn nghiên cứu khoa học: Xây dựng mô hình quỹ đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đối với trường hợp tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Luận văn được tác giả nghiên cứu chi tiết qua 3 chương cụ thể: 

 • Chương 1: Xây dựng hệ thống cơ sở lý thuyết của nghiên cứu khoa học sinh viên học viên và quỹ đầu tư cho hoạt động nghiên cứu như khái niệm nghiên cứu khoa học, khái niệm quỹ đầu tư cũng như vai trò của chúng. 
 • Chương 2: Phân tích thực trạng nguồn tài chính chủ yếu phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên bằng những bằng chứng xác thực qua khảo sát, số liệu thống kê cụ thể qua các năm gần đây và đưa ra những thành tích và hạn chế trong việc xây dựng nguồn vốn.  
 • Chương 3: Tác giả đề xuất xây dựng mô hình Quỹ đầu tư cho hoạt động nghiên cứu của sinh viên, học viên tại Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN nhằm tìm kiếm và thúc đẩy khả năng sáng tạo của người học. 

Link tải tài liệu miễn phí: 4. Luận văn nghiên cứu khoa học giáo dục đại học.pdf

5. Luận văn ứng dụng nghiên cứu khoa học

Luận văn ứng dụng nghiên cứu khoa học

Luận văn ứng dụng nghiên cứu khoa học

Đề tài: Đổi mới quy trình xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học theo định hướng nhu cầu nhằm nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn ở tỉnh Bạc Liêu 

 • Chương 1 của luận văn nghiên cứu khoa học về tính ứng dụng đã đưa ra cơ sở lý luận, phương pháp luận về quy trình xét chọn đề tài, xét chọn đề tài định hướng nhu cầu, mối quan hệ giữa xét chọn đề tài với áp dụng kết quả vào thực tiễn. 
 • Chương 2 đã đánh giá thực trạng áp dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài dự án trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu từ năm 2006 - 2010 trong mối quan hệ với quy trình xét chọn hiện hành. 
 • Chương cuối đề xuất giải pháp đổi mới quy trình xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học theo định hướng nhu cầu, cách thức tổ chức hội đồng khoa học và công nghệ; khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động; tổ chức nghiên cứu khoa học theo định hướng nhu cầu xã hội tại tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới. 

Link tải tài liệu miễn phí: 5. Luận văn ứng dụng nghiên cứu khoa học.pdf

6. Luận văn đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên

Luận văn đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên

Luận văn đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên

Đề tài: Xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường (Nghiên cứu trường hợp tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội). 

Luận văn nghiên cứu khoa học về đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên đã xây xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia đề tài nghiên cứu cấp trường với trường hợp của Đại học Công Công nghiệp Hà Nội. Với những con số thống kê chính xác, khảo sát chặt chẽ khiến cho bài luận văn hoàn thiện, gây được thiện cảm cho độc giả. 

Link tải tài liệu miễn phí: 6. Luận văn đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên.pdf

7. Luận văn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên

Luận văn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên

Luận văn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên

Đề tài luận văn nghiên cứu khoa học: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên ở trường Trung cấp nghề giao thông Công Chính Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

Luận văn nghiên cứu khoa học của Thạc sĩ: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên ở Trường Trung cấp nghề giao thông Công Chính Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục được nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên ở trường trung cấp nghề, đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên ở trường trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội. 

Link tải miễn phí: 7. Luận văn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên.pdf

8. Luận văn hoàn thiện tiêu chí đánh giá nghiên cứu khoa học

Luận văn hoàn thiện tiêu chí đánh giá nghiên cứu khoa học

Luận văn hoàn thiện tiêu chí đánh giá nghiên cứu khoa học

Đề tài: Hoàn thiện tiêu chí đánh giá nghiên cứu khoa học dựa trên đặc điểm và logic của nghiên cứu khoa học

Luận văn nghiên cứu khoa học này đã viết theo đúng đề tài đã đặt ra, xây dựng các chương phù hợp với mục tiêu hướng tới ban đầu với 3 chương cụ thể: 

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về tiêu chí đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học 
 • Chương 2 luận văn nghiên cứu khoa học đã nêu lên thực trạng tiêu chí đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học tại Học viện Tài Chính theo khái quát hoạt động, nguồn lực đầu tư, tình hình triển khai đề tài, quy trình đánh giá,... 
 • Chương 3 là những giải pháp hoàn thiện tiêu chí đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học đối với Học viện Tài chính. 

Link tải miễn phí: 8. Luận văn hoàn thiện tiêu chí đánh giá nghiên cứu khoa học.pdf

9. Luận văn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Luận văn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Luận văn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Đề tài luận văn nghiên cứu khoa học: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên tại khoa các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội

Cũng giống như với đề tài trên, luận văn nghiên cứu khoa học này cũng đưa ra được các chương như: cơ sở lý luận về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên hiện nay với những thuận lợi và khó khăn, những thành tựu đã đạt được và tập trung vào những tồn đọng sẽ khắc phục trong tương lai. Với những bằng chứng cụ thể, thống kê con số qua thời gian gần nhất, chắc chắn sẽ mang lại giá trị to lớn trong việc phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học. 

Từ thực trạng trên, bài luận văn nghiên cứu khoa học đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên các chương trình đào tạo thạc sĩ, nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo của Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc Gia Hà Nội. 

Link tải tài liệu miễn phí: 9. Luận văn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.pdf

10. Luận văn nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên

Luận văn nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên

Luận văn nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên

Đề tài: Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên Đại học Sư phạm

Luận văn nghiên cứu khoa học cuối cùng trong bài được dựng lên với mục tiêu cụ thể:

Trước những yêu cầu về phát triển văn hóa xã hội và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX đã giao cho ngành giáo dục nhiệm vụ: “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên đề cao năng lực tự học tự hoàn thiện”.

Link tải miễn phí: 10. Luận văn nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên.pdf

11. Top 50 đề tài luận văn nghiên cứu khoa học đáng xem nhất

Bên cạnh việc tham khảo các bài mẫu luận văn nghiên cứu khoa học, người làm nghiên cứu còn phải thực hiện lựa chọn đề tài nghiên cứu sao cho phù hợp nhất. Một đề tài nghiên cứu khoa học được đánh giá “tốt”, cần đáp ứng 4 tiêu chí sau:

 • Tính khoa học: Đề tài cần thể hiện tính khoa học, logic liên quan đến những khuôn khổ lý thuyết và thực tế.
 • Tính mới và độc đáo: Là một đề tài hoàn toàn mới, đề tài sử dụng cách tiếp cận mới, đề tài sử dụng số liệu mới hoặc khám phá ra điều mới. 
 • Tính khả thi: Đề tài có thể thực hiện được, tiếp cận các cơ sở lý luận cần thiết cũng như nguồn số liệu liên quan, đồng thời hợp lý về một số yếu tố khác như kinh phí, thời gian…
 • Tính áp dụng: Đề tài nếu có khả năng áp dụng và triển khai thực thi trong thực tế thì sẽ được đánh giá cao hơn.

Sau đây là 50 đề tài luận văn nghiên cứu khoa học đáp ứng đủ 4 tiêu chí trên, mời bạn tham khảo.

11.1. Top 15 đề tài luận văn nghiên cứu khoa học xã hội

 1. Nghiên cứu sự tác động của Mạng xã hội video Tiktok đến sinh viên tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM hiện nay.
 2. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tự chăm sóc sức khỏe của phụ nữ tuổi trung niên.
 3. Đề tài nghiên cứu về vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa lễ hội dân tộc Tà Ôi trong giai đoạn hiện nay. Thực tế nghiên cứu tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 4. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp của hệ thống  nhà vệ sinh công cộng. Trường hợp nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 5. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập ở địa bàn xã vùng nông thôn và miền núi Tây Bắc
 6. Vấn đề sinh kế bền vững cho các hộ nghèo ở xã Kỳ Sơn huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng: Đánh giá nguồn lực và đề xuất giải pháp
 7. Đánh giá thực trạng và xác định cơ cấu kinh tế ở Thành phố Nam Định giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030
 8. Đề tài nghiên cứu khoa học về thái độ của sinh viên hiện nay đối với vấn đề hôn nhân đồng giới.
 9. Nghiên cứu về nhu cầu nhân lực khối ngành khoa học xã hội cấp chính quyền địa phương - Thực tiễn tại địa bàn quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
 10. Vai trò và vị trí của người phụ nữ trong các gia đình nông thôn hiện nay - Nghiên cứu trường hợp xã Cư Suê, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.
 11. Thái độ của cộng đồng LGBT( Đồng giới, song tính, chuyển giới…) tại thành phố Hồ Chí Minh về dự luật hôn nhân đồng giới.
 12. Các yếu tố tác động đến việc sử dụng bảo hiểm y tế của người dân xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đầu xây dựng nông thôn mới.
 13. Bữa cơm gia đình trong bối cảnh xã hội độ thi biến đổi nhanh- Nghiên cứu trường hợp xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.
 14. Thái độ của các bậc phụ huynh trong việc giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên hiện nay.
 15. Tiếp cận các mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại thành phố Hải Phòng hiện nay.
Top 50 đề tài luận văn nghiên cứu khoa học phổ biến

Top 50 đề tài luận văn nghiên cứu khoa học phổ biến

11.2. Top 20 đề tài luận văn nghiên cứu khoa học kinh tế

 1. Đầu tư vào nguồn nhân lực và năng suất lao động ở vùng kinh tế chính phía Nam Việt Nam - Trường hợp khảo sát các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh Long An
 2. Lãnh đạo trong việc giải quyết các tình huống khó xử xã hội: Một thử nghiệm thực địa ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam 
 3. Nghiên cứu sự sẵn sàng chi trả cho các chính sách giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Việt Nam 
 4. Ước tính tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đối với sản xuất cây trồng ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
 5. Nghiên cứu sự tác động qua lại giữa thông tin, tổ chức và đánh giá rủi ro trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
 6. Nghiên cứu những tác động của chỉ số năng lực Logistics đến lượng phát thải khí CO2 và nhóm các khí thải còn lại tại khu vực Châu Á
 7. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các biện pháp phi thuế quan đến hoạt động xuất khẩu nông sản Việt Nam sang các nước EU trong bối cảnh hiệp định EVFTA có hiệu lực
 8. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhân tố thể chế đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI
 9. Điều tra thương mại nội ngành nông nghiệp - Một nghiên cứu điển hình toàn diện ở Việt Nam
 10. Nghiên cứu thách thức và khả năng sinh lời từ thị trường bảo hiểm lũ lụt ở Việt Nam
 11. Nghiên cứu & đánh giá tiềm năng của các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu đến lợi ích kép về môi trường ở Việt Nam
 12. Đề tài nghiên cứu khoa học về kinh tế: Nghiên cứu khung phân tích chọn lọc đối với các chủ đề thách thức trong tái cấu trúc mô hình tăng trưởng ở Việt Nam
 13. Đánh giá những tác động của chính sách tiền tệ đối với hành vi của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam áp dụng kỹ thuật Local GMM
 14. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố công nghệ, bất bình đẳng và độc quyền mới
 15. Phân tích nhu cầu của nông dân trồng lúa đối với bảo hiểm cây trồng theo diện tích ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam
 16. Tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Khả năng thích ứng cho các hộ nông dân
 17. Thích ứng của hộ gia đình với biến đổi khí hậu: Vai trò của bảo hiểm lũ lụt và tự bảo vệ bản thân ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
 18. Kế hoạch kinh doanh đầu tư vào quản lý bền vững nghề cá ven bờ ở Việt Nam
 19. Thái độ đối với sự không chắc chắn và phòng chống thiên tai lũ lụt ở Đông Nam Á: từ Phòng thí nghiệm đến Hiện trường
 20. Ảnh hưởng của các khoản tín dụng thương mại đến giá trị doanh nghiệp.

10.3. Top 15 đề tài luận văn nghiên cứu khoa học chính trị

 1. Khắc phục ảnh hư­ởng của lối sống thực dụng đối với học viên đào tạo sĩ quan ở Học viện Phòng không- Không quân hiện nay
 2. Lực lượng vũ trang Quân khu 1 với việc thực  hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay
 3. Nghiên cứu vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam.
 4. Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt nam hiện nay.
 5. Lực lượng vũ trang Quân khu VII với việc thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay
 6. Môi trường dân chủ ở đơn vị cơ sở Quân khu II hiện nay
 7. Nâng cao giác ngộ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ chí Minh của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin hiện nay
 8. Nâng cao giác ngộ lý tưởng chiến đấu của  học viên sĩ quan chỉ huy binh chủng hợp thành hiện nay
 9. Nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ cấp trung đoàn QĐND Lào hiện nay
 10. Nâng cao giác ngộ lý tưởng xã hội chủ nghĩa của học viên đào tạo sĩ quan Biên phòng hiện nay
 11. Nâng cao sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh A
 12. Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị: Nâng cao tính chính trị – thực tiễn trong giáo dục và đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Học viện Chính trị - quân sự
 13. Nâng cao tính tích cực chính trị -xã hội của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Lục quân II hiện nay
 14. Nâng cao trình độ dân chủ chính trị của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Lục quân I hiện nay
 15. Nâng cao YTDC XHCN của hạ sĩ quan chiến sĩ ở Binh chủng Pháo binh hiện nay

Những đề tài luận văn nghiên cứu khoa học mà chúng tôi chia sẻ trên đây là những đề tài ở đủ mọi góc độ, mọi khía cạnh, phù hợp với nhiều mức độ, khả năng và sở thích khác nhau của người viết. Rất mong đây sẽ là nguồn tham khảo quý giá cho bạn.

Nếu đang gặp khó khăn trong quá trình làm luận văn, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn thạc sĩ của Tri Thức Cộng Đồng. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm thuê luận văn, Tri Thức Cộng Đồng cam kết mang đến cho khách hàng những luận văn cực kỳ chất lượng với mức giá vô cùng phải chăng.

Tri Thức Cộng Đồng sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy với bạn trong quá trình thực hiện luận văn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua SĐT: 0946 88 33 50 hoặc email: ttcd.group@gmail.com để được hỗ trợ kịp thời!

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận