Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Cách Trình Bày Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học Chi Tiết Nhất

Việc thể hiện thật tốt trong bài luận văn tốt nghiệp đại học là rất quan trọng để có thể ghi điểm trong mắt hội đồng chấm thi và đạt được kết quả cao nhất. Tuy nhiên hiện nay rất nhiều bạn vẫn còn khá lúng túng trong việc trình bày luận văn sao cho đúng, đủ và ấn tượng. 

Nắm được cách trình bày luận văn tốt nghiệp đại học sẽ giúp bạn dễ dàng đạt được số điểm mong muốn. Trong bài viết dưới đây, Tri Thức Cộng Đồng sẽ hướng dẫn bạn cách trình bày luận văn tốt nghiệp đại học một cách chi tiết nhất, đầy đủ nhất. 

1. Cách làm luận văn tốt nghiệp đại học về nội dung

Nội dung của một bài luận văn tốt nghiệp được trình bày thành ba phần chính: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. 

Độ dài của một bài luận văn tốt nghiệp đại học thường rơi vào khoảng từ 60 đến 80 trang giấy A4. 

Trước khi bắt tay vào trình bày bài luận văn tốt nghiệp bạn cũng lên tham khảo kinh nghiệm viết luận văn tốt nghiệp của người đi trước để có tránh mắc sai lầm làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện của bài luận văn.

1.1.  Phần mở đầu của luận văn 

Phần mở đầu của một bài luận văn tốt nghiệp là phần văn bản cung cấp cho người đọc những thông tin chung và khái quát nhất bao gồm: vấn đề nghiên cứu, lý do chọn đề tài, đối tượng – phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của đề tài… 

Để viết một phần mở đầu sao cho đúng và đủ, bạn cần phải trả lời được những câu hỏi sau: 

 • Lý do chọn đề tài là gì?
 • Tại sao đề tài này lại hữu ích?
 • Lịch sử nghiên cứu của đề tài?
 • Phương pháp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của những nghiên cứu trước đó là gì? 
 • Giới hạn của đề tài?
 • Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận văn? 
Cách làm luận văn tốt nghiệp đại học về nội dung

Cách làm luận văn tốt nghiệp đại học về nội dung

1.2. Phần nội dung của luận văn

Phần nội dung sẽ được chia thành ba chương chính. 

 • Chương 1: Tổng quan tài liệu

Trong phần tổng quan tài liệu, bạn cần phải đưa ra được những công trình nghiên cứu đã được thực hiện liên quan đến đề tài luận văn của bạn đã được công bố trước đó. 

Từ đây, bạn phải tìm hiểu, đánh giá và phân tích những thiếu sót và tồn tại để phát triển những yếu tố đó trong bài luận của mình. 

Nói cách khác, bạn cần phải đưa ra được phương pháp giải quyết cho những vấn đề còn tồn đọng trước đó. 

 • Chương 2: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Trong chương 2 này, bạn cần phải trình bày khung lý thuyết nghiên cứu, tức là hệ thống hóa những cơ sở lý thuyết phục vụ cho việc phân tích thực tiễn. 

Bên cạnh đó là phương pháp nghiên cứu đề tài. 

Nhìn chung, có hai phương pháp cần thiết cho việc nghiên cứu của bạn: 

 • Phương pháp thu thập số liệu: trình bày chi tiết và cụ thể số liệu được sử dụng trong bài luận.
 • Phương pháp phân tích số liệu: thảo luận và đánh giá những vấn đề còn tồn đọng từ đó xây dựng mô hình nghiên cứu cho bài luận của mình. 
 • Chương 3: Kết quả và thảo luận

Chương này trình bày kết quả nghiên cứu thu được sau khi đã thực hiện các phương pháp nghiên cứu. 

Bạn có thể thể hiện các kết quả thu được bằng số liệu, hình ảnh, bảng biểu,… miễn là làm nổi bật được kết quả của nghiên cứu. 

Sau khi đã trình bày kết quả là đến phần nội dung thảo luận. 

Phần thảo luận cần phải nêu bật được mối quan hệ giữa các kết quả với nhau. 

Bên cạnh đó, bạn cũng cần lồng ghép các phương pháp giải thích, chứng minh để biện minh cho kết quả mà mình thu được. 

Phần này cần phải tạo được sự liên kết với mục đích nghiên cứu và vấn đề nghiên cứu mà bạn đã đặt ra ở đề bài để hội đồng chấm thi có thể đánh giá được chất lượng nghiên cứu của bạn. 

1.3. Phần kết luận của luận văn

Phần kết luận là phần củng cố lại toàn bộ những nội dung chính và kết quả thu được xuyên suốt bài luận văn. 

Ở phần này, bạn không cần phải đưa ra thêm bất cứ lập luận hay giải thích nào. 

Phần kết luận cần phải xâu chuỗi lại được toàn bộ kiến thức có của luận văn. 

Bên cạnh đó, trong phần kết luận, nếu bạn đưa ra được những kiến nghị và đề xuất phương pháp giải quyết cho vấn đề được nêu ra ở đề tài thì sẽ được đánh giá rất cao. 

Tóm lại, phần kết luận của một bài luận văn cần bao gồm đủ các phần sau: 

 • Hệ thống lại nội dung, kết quả nghiên cứu và liên hệ với đề tài
 • Đề xuất, kiến nghị giải pháp
 • Danh sách tài liệu tham khảo
 • Phụ lục (cung cấp thêm thông tin như bảng biểu, ảnh minh họa,…) 

Bên cạnh nội dung làm luận văn thì lời cảm ơn cũng là phần quan trọng giúp bài luận văn hoàn thiện hơn, bạn có thể xem thêm bài viết: Cách viết Lời cảm ơn trong luận văn tốt nghiệp hay

2. Hướng dẫn trình bày luận văn tốt nghiệp về mặt hình thức

Bên cạnh việc trình bày nội dung sao cho đúng và đủ thì cách trình bày luận văn tốt nghiệp đại học về mặt hình thức sao cho trau chuốt và chỉn chu cũng cần phải được chú ý. 

Chi tiết như sau:

2.1. Cách soạn thảo văn bản

Sử dụng chữ Times New Roman, mã Unicode, cỡ chữ 13 của hệ soạn thảo Winword

Dãn dòng là 1.5, không được nén hay dãn khoảng cách giữa các chữ. 

Văn bản luận văn cần được căn lề trên 3.5 cm, lề dưới 3cm, lề trái 3.5 cm, lề phải 2 cm. 

Số trang trong luận văn được đánh ở giữa đầu trang giấy. 

Luận văn được in một mặt trên khổ giấy A4. 

2.2. Phần tiểu mục

Tiểu mục của một bài luận văn phải được đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất là 4 chữ số. 

Tại mỗi nhóm tiểu mục cần phải có ít nhất hai tiểu mục, không thể có một nhóm tiểu mục mà chỉ có một tiểu mục. 

Ví dụ tiểu mục 3.1.1 phải có thêm tiểu mục 3.1.2. 

2.3. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

Khi đánh số cho bảng biểu, hình vẽ hoặc phương trình phải đánh số theo số chương tương ứng. 

Ví dụ, hình 2.3 có nghĩa là hình thứ 3 trong chương thứ 2. 

Tất cả các bảng biểu, hình vẽ, phương trình có trong bài luận văn tốt nghiệp đều phải được trích nguồn chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo ở phần kết luận. 

Khi nhắc đến bảng biểu, hình vẽ trong bài luận phải nêu rõ số kèm theo tên bảng biểu, hình vẽ đó chứ không đề cập duy nhất tên của hình vẽ, bảng biểu. 

Đối với các ký hiệu của phương trình xuất hiện lần đầu tiên thì bạn cần phải có giải thích đi kèm ngay dưới phương trình đó. 

Các phương trình cũng cần được đánh số và đặt trong ngoặc đơn, vị trí bên lề phải. Nếu có nhóm phương trình thì bạn có thể đặt số phương trình theo nhóm, ví dụ (5.1), (5.2),… 

Cách Trình Bày Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học Chi Tiết Nhất style="text-align: center;">Cách Trình Bày Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học Chi Tiết Nhất

2.4. Viết tắt

Trong bài luận văn bạn nên hạn chế việc viết tắt, chỉ nên viết tắt những cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần và quan trọng trong bài luận. 

Khi viết tắt một cụm từ hay thuật ngữ thì chỉ được viết tắt sau lần xuất hiện thứ nhất của cụm từ đó và kèm theo phần viết tắt trong ngoặc đơn. 

2.5. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn

Tài liệu tham khảo là phần không thể thiếu trong bất cứ hướng dẫn cách trình bày luận văn tốt nghiệp đại học nào.

Tất cả những khái niệm, những nhận định không phải của người viết đều phải được trích dẫn đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo. 

Việc trích dẫn tài liệu tham khảo đều phải được đánh số và đặt trong ngoặc vuông, ví dụ [16, tr 405-406], tức là tài liệu tham khảo số 16, trang 405 – 406. 

2.6. Phụ lục của luận văn

Phụ lục của luận văn bao gồm những nội dung nhằm minh họa và bổ sung cho bài luận văn. 

Phụ lục có thể được thể hiện dưới dạng số liệu, bảng biểu, hình ảnh. 

Lưu ý phụ lục không được dày hơn phần nội dung chính của luận văn tốt nghiệp đại học. 

Tóm lại, cách trình bày luận văn tốt nghiệp đại học đúng chuẩn là phải đảm bảo đúng, đủ cả về mặt hình thức và nội dung bài luận. Sự chỉn chu, trau chuốt khi trình bày luận văn sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt hội đồng chấm thi và giành được số điểm cao nhất. 

Nếu bạn còn đang chưa biết lên đề cương cho bài luận văn như thế nào thì có thể tham khảo bài viết: Cách viết đề cương luận văn tốt nghiệp chi tiết của Tri thức Cộng đồng ngay nhé!

Trong trường hợp bạn vẫn còn bất cứ băn khoăn hay khó khăn cần được giúp đỡ khi làm luận văn tốt nghiệp đại học, hãy liên hệ ngay với Tri Thức Cộng Đồng thông qua SĐT: 0946 88 33 50 hoặc Email: ttcd.group@gmail.com để được giải đáp và hỗ trợ sớm nhất.

Bình luận

Đánh giá của bạn

(0 đánh giá)

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Địa chỉ Email là bắt buộc !
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Giải đáp thắc mắc về làm luận văn tại Tri thức Cộng đồng
Giải đáp thắc mắc về làm luận văn tại Tri thức Cộng đồng
Chia sẻ danh sách đề tài tiểu luận pháp luật đại cương hay
Chia sẻ danh sách đề tài tiểu luận pháp luật đại cương hay
Kho 50 đề tài luận văn hòa giải tranh chấp đất đai
Kho 50 đề tài luận văn hòa giải tranh chấp đất đai
Kho các dạng đề tài tiểu luận Marketing mới nhất và có chọn lọc
Kho các dạng đề tài tiểu luận Marketing mới nhất và có chọn lọc
Khái niệm và yêu cầu tiểu luận lãnh đạo quản lý cấp phòng
Khái niệm và yêu cầu tiểu luận lãnh đạo quản lý cấp phòng