Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tổng hợp 15 Mẫu Luận Văn Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân

3/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Trong bài viết này chúng tôi gửi tới các bạn các 15 bài mẫu luận văn cho vay khách hàng cá nhân đạt điểm cao, được chọn lựa kỹ lưỡng. Các chủ đề đa dạng từ hiệu quả, chất lượng cho đến mảng quản trị rủi ro, phát triển.

Mục lục

1. 3 mẫu luận văn cho vay khách hàng cá nhân về hiệu quả

1.1 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về hiệu quả

- Giới thiệu tên đề tài 

 • Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân với đề tài “Đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - Chi nhanh Huế của tác giả Nguyễn Vũ Bảo”. 

- Trích dẫn phần mô tả tình huống 

 • Thị trường cho vay tiêu dùng với khách hàng cá nhân ở Việt Nam hiện nay đang có những bước đầu phát triển tích cực và được các chuyên gia đánh giá là vô cùng tiềm năng. 
 • Nhận thấy việc tìm hiểu, phân tích hoạt động tín dụng trong lĩnh vực này là rất cần thiết nên tác giả Nguyễn Vũ Bảo đã viết bài luận văn nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề này.
Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về hiệu quả

Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về hiệu quả

>> Đọc thêm bài viết về phân loại cho vay tiêu dùng

1.2 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân với đề tài về hiệu quả

- Giới thiệu tên đề tài: 

 • Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân của tác giả Nguyễn Thị Kim Sang với chủ đề “Hiệu quả cho vay nhóm khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Huế”.

- Trích dẫn phần mô tả tình huống

 • Trong bài luận văn này tác giả đã tiến hành phân tích, đánh giá hiệu quả và các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. 
 • Đồng thời đưa ra các tiêu chí định lượng như: dư nợ cho vay, doanh số huy động, nợ xấu, hệ số thu nợ, vòng quay vốn… Và sử dụng phương pháp xử lý số liệu sơ cấp kết hợp nghiên cứu thu thập để tổng hợp, rút ra nhận xét về hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Huế.
Luận văn cho vay khách hàng cá nhân với đề tài về hiệu quả

Luận văn cho vay khách hàng cá nhân với đề tài về hiệu quả

>> Xem thêm: luận văn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng

1.3 Luận văn về cho vay khách hàng cá nhân với chủ đề hiệu quả

- Giới thiệu tên đề tài: 

 • Tác giả Nguyễn Thị Hoài  đã viết bài luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân với đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh thành phố Vinh”.

- Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoài đã dành nhiều thời gian phân tích thực tế và đưa ra một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay cá nhân và trình bày chi tiết trong 2 phần:
  • Phần 1: Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh thành phố Vinh
  • Phần 2: Thực trạng và giải pháp cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh thành phố Vinh
Luận văn về cho vay khách hàng cá nhân với chủ đề hiệu quả

Luận văn về cho vay khách hàng cá nhân với chủ đề hiệu quả

 - Link tải bao gồm 3 mẫu: https://drive.google.com/drive/folders/1WWvfh79HiQM2aLH1_m1teuF0Dw235GmZ?usp=sharing

2. 3 mẫu luận văn cho vay khách hàng cá nhân về chất lượng

2.1 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về đề tài chất lượng

- Giới thiệu tên đề tài: 

 • Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân của tác giả Lê Thanh Hồng với chủ đề “Chất lượng tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Xuyên, Vĩnh Phúc”.

- Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Trong bài luận văn để nghiên cứu chi tiết và làm rõ các vấn đề tác giả đã kết hợp 3 phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp thống kê mô tả và phương pháp thống kê so sánh. 
 • Các số liệu về tình hình thực tế được thu thập, phân tích từ năm 2015 đến nay và từ đó đưa ra các giải pháp ứng dụng đề xuất đến năm 2025 và các năm tiếp theo.
Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về đề tài chất lượng

Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về đề tài chất lượng

2.2 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về chất lượng

- Giới thiệu tên đề tài: 

 • Tác giả Nguyễn Thạc Hùng đã viết bài luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân với đề tài “Chất lượng cho vay mua nhà ở đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội”.

- Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Nhà ở là tài sản lớn của một gia đình, góp phần biểu hiện sự an toàn, ổn định cho các thành viên. Hiện này hầu hết các khoản cho vay nhà ở của chi nhánh đều cần có tài sản bảo đảm, điều này gây nhiều khó khăn cho phát triển hoạt động tại chi nhánh. 
 • Chi nhánh luôn có mức trích dự phòng thực tế cao hơn so với quy định, thiếu sự linh hoạt trong quay vòng vốn. Vì vậy đã thúc đẩy tác giải viết bài luận văn về việc nâng cao chất lượng cho vay mua nhà ở đối với khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Tây Hà Nội.
Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về chất lượng

Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về chất lượng

2.3 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân với chủ đề chất lượng

- Giới thiệu tên đề tài:

 • Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân với đề tài “Chất lượng tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây của tác giả Nguyễn Duy Hiển.

- Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Bài luận văn nghiên cứu và làm rõ các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng trong thời gian qua và đưa ra định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025, thể hiện qua 3 chương:
  • Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại
  • Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng trong cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây
  • Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây
Luận văn cho vay khách hàng cá nhân với chủ đề chất lượng

Luận văn cho vay khách hàng cá nhân với chủ đề chất lượng

 - Link tải bao gồm 3 mẫu: https://drive.google.com/drive/folders/1Mh-9IHMSA9RmlCCW3O6TprUkLhSv2jam?usp=sharing

3. 4 mẫu luận văn cho vay khách hàng cá nhân về quản trị rủi ro

3.1 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về quản trị rủi ro

- Giới thiệu tên đề tài: 

 • Tác giả Đoàn Ngân Bình đã viết bài luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân với chủ đề “Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Tiên Phong”.

- Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Tác giả tập trung phân tích, nghiên cứu 3 nội dung chủ yếu:
  • Chương 1: Cơ sở lý luận về rủi ro, rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
  • Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
  • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về quản trị rủi ro

Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về quản trị rủi ro

3.2 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân liên quan đến quản trị rủi ro

- Giới thiệu tên đề tài: 

 • Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân với đề tài “Quản lý rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân tại các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ” của tác giả Tạ Thu Hường.

- Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Trong những năm gần đây, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của toàn ngành liên tục bị giảm sút, giảm sâu nhất tới gần 6%. Hầu hết các ngân hàng đều có số dư cho vay ra giảm hoặc tăng không đáng kể so với đầu năm. 
 • Tỷ lệ nợ xấu tăng cao. Vì vậy công tác quản lý rủi ro đối với trường hợp cho vay khách hàng cá nhân luôn được quan tâm đặc biệt. Từ thực tế đó, thạc sĩ Thu Hường đã viết bài luận văn này với mong muốn đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để khắc phục tình trạng trên.
Luận văn cho vay khách hàng cá nhân liên quan đến quản trị rủi ro

Luận văn cho vay khách hàng cá nhân liên quan đến quản trị rủi ro

3.3 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân có chủ đề quản trị rủi ro

- Giới thiệu tên đề tài: 

 • Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân của tác giả Bùi Minh Khuê với chủ đề “Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam”.

- Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Rủi ro tín dụng là một thực trạng tất yếu, là vấn đề tồn tại cần quan tâm tại bất cứ ngân hàng nào. 
 • Tác giả viết bài luận văn này với mong muốn giúp ngân hàng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, và đưa ra các giải pháp để phát triển hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân, tạo dựng hệ thống khách hàng ổn định tại ngân hàng trong thời gian tới.
Luận văn cho vay khách hàng cá nhân có chủ đề quản trị rủi ro

Luận văn cho vay khách hàng cá nhân có chủ đề quản trị rủi ro

3.4 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân với đề tài về quản trị rủi ro

- Giới thiệu tên đề tài: 

 • Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm đã viết bài Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân với chủ đề “Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ”.

- Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm viết bài luận tập trung nghiên cứu về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ. 
 • Đưa ra các giải pháp, phương hướng nhằm tăng cường, nâng cao quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân.
Luận văn cho vay khách hàng cá nhân với đề tài về quản trị rủi ro

Luận văn cho vay khách hàng cá nhân với đề tài về quản trị rủi ro

- Link tải bao gồm 4 mẫu: https://drive.google.com/drive/folders/1SdHxyQ0JWprmzEw6aQPmhc5yXJTyoTqg?usp=sharing

Thời đại công nghệ 4.0 nổ ra , mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và các nước trên toàn thế giới. Vì vậy chuyên ngành tài chính quốc tế ngày càng thu hút nhiều bạn học sinh và học sinh.Tham khảo ngay luận văn tài chính quốc tế để giúp bài luận văn có cái nhìn tổng quan về hệ thống các mối quan hệ kinh tế cùng với các dòng lưu chuyển tiền vốn và hàng hoá và đạt điểm tuyệt đối nhé

4. 5 luận văn cho vay khách hàng cá nhân về phát triển

4.1 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về phát triển

- Giới thiệu tên đề tài: 

 • Bài Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân của tác giả Hà Thái Sơn với đề tài “Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội”

- Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Luận văn dựa trên hệ thống lý luận về phát triển cho vay khách hàng cá nhân để phân tích thực trạng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và thực hiện 3 nhiệm vụ chính:
 • Hệ thống hóa có chọn lọc những vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng và chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại
 • Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng và chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng để thấy được những thành công đồng thời phát hiện những nguyên nhân tồn tại, vướng mắc
 • Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về phát triển

Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về phát triển

4.2 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về đề tài phát triển

- Giới thiệu tên đề tài: 

 • Bài Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân với chủ đề “Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhanh Quang Trung” của tác giả Đỗ Minh Hằng.

- Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Tác giả thu thập số liệu, thông tin nghiên cứu đề tài tại Ngân hàng từ 2016 - 2018 và định hướng đến năm 2025. 
 • Trên cơ sở đánh giá, phân tích thực trạng hoạt động cho vay với đối tượng là khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhanh Quang Trung, tác giả đã chỉ ra những tồn tại và hạn chế tại chi nhánh. 
 • Từ đó, để hoàn thành mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đứng đầu, ngân hàng cần đặc biệt chú trọng phát triển hoạt động cho vay nhóm khách hàng cá nhân.
Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về đề tài phát triển

Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về đề tài phát triển

4.3 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân có chủ đề phát triển

- Giới thiệu tên đề tài: 

 • Tác giả Nguyễn Anh Đức, trường Đại học Thăng Long đã viết Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân với chủ đề “Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam”.

- Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Khách hàng cá nhân là nhóm khách hàng tiềm  năng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các Ngân hàng thương mại. Dịch vụ khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam liên tục thay đổi, phát triển về quy mô và chất lượng. 
 • Tuy vậy vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Quy mô và tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân còn nhỏ, chưa đạt được kỳ vọng của lãnh đạo và chất lượng, hiệu quả cho vay còn thấp. Nắm bắt thực tế đó tác giả đã viết bài luận văn này nhằm phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện tình hình.
Luận văn cho vay khách hàng cá nhân có chủ đề phát triển

Luận văn cho vay khách hàng cá nhân có chủ đề phát triển

4.4 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân liên quan đến phát triển

- Giới thiệu tên đề tài: 

 • Bài Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân với chủ đề “Phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương” của tác giả Nguyễn Quý Thắng.

- Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Đi từ hướng phân tích tổng hợp kết hợp với việc sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu, tác giả đã tổng hợp, hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh Hải Dương. 
 • Phản ánh tình hình thực tế của hoạt động phát triển thị trường cho vay với khách hàng cá nhân tại chi nhánh. Đưa ra các giải pháp phù hợp, tận dụng tiềm lực của chi nhánh cũng như khai thác tối ưu tiềm năng của thị trường trong khu vực.
Luận văn cho vay khách hàng cá nhân liên quan đến phát triển

Luận văn cho vay khách hàng cá nhân liên quan đến phát triển

4.5 Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về nội dung phát triển

- Giới thiệu tên đề tài: 

 • Tác giả Bùi Đức Mạnh đã viết Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân với chủ đề “Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long”.

- Trích dẫn phần mô tả tình huống: 

 • Sau thời gian nghiên cứu chuyên sâu và tham khảo các tài liệu liên quan tác giả đã viết bài luận văn với 3 chương chính như sau:
  • Chương 1: Các lý luận cơ bản về phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại
  • Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long
  • Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhanh Thăng Long
Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về nội dung phát triển

Luận văn cho vay khách hàng cá nhân về nội dung phát triển

- Link tải bao gồm 5 mẫu: https://drive.google.com/drive/folders/1kfW2J3PX1c9HzoPc1rqpZpVZuU5JVuJq?usp=sharing

Xem ngay 5 mẫu luận văn tài chính doanh nghiệp và 20+ đề tài hay nhất để có tham khảo thêm các thông tin liên quan đến việc cho vay khách hàng cá nhân, giúp cho bài luận văn thêm góc nhìn đa chiều và đạt được kết quả cao nhé!

5. Cách trình bày luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân

Luận văn chính là thành quả cuối cùng của quá trình làm bài luận văn tốt nghiệp. Đây là cơ sở để các giáo viên, hồi đồng giám khảo đánh giá và chấm điểm. Dưới đây là cách trình bày luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân tối ưu, giúp bạn được nhiều điểm cộng.

Cách trình bày luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân

Cách trình bày luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân

5.1. Trình bày đúng định dạng

Luận văn cần được trình bày mạch lạc, rõ ràng, đúng định dạng. Trong bài luận văn cho vay khách hàng cá nhân sẽ thường dùng:

 • Font chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 13 -14
 • Số trang thường được đánh ở giữa và trên đầu mỗi trang
 • Luận văn thường có độ dài từ 60 đến 80 trang và trong đó 50% là trình bày kết quả nghiên cứu, biện luận của sinh viên.

5.2. Nội dung rõ ràng

Khi viết bài luận văn phần chính sẽ gồm cơ sở lý luận và nội dung. Cơ sở lý luận để trình bày, giải thích các lý thuyết, kết quả thực nghiệm liên quan đến đề tài nghiên cứu của luận văn.

Về phần nội dung chính tùy vào đề tài sinh viên có thể kiểm định lại giả thuyết hoặc mô tả định lượng đúc rút ra kết luận hay xây dựng mô hình mới. Nếu là trường hợp kiểm định thì cần nêu rõ là sử dụng mô hình gì để kiểm định, giải thích rõ ý nghĩa các biến trong mô hình.

5.3. Bố cục gọn gàng đúng tiêu chuẩn

Thông thường với luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân bố cục gọn gàng đúng tiêu chuẩn sẽ gồm 8 phần như sau:

 • Mở đầu
 • Tổng quan
 • Các nghiên cứu, thực nghiệm hoặc lý thuyết
 • Trình bày, đánh giá và bàn luận kết quả
 • Kết luận
 • Đưa ra kiến nghị cho nghiên cứu tiếp theo
 • Danh mục trích dẫn, tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

5.4. Tuân thủ cách viết tài liệu chuẩn APA

Hiện nay có 5 cách trích dẫn tài liệu được sử dụng nhiều nhất là: kiểu IEEE, kiểu APA, kiểu MLA, kiểu Chicago và kiểu Harvard. Chúng ta cùng đi sâu tìm hiểu phương pháp APA. APA là từ viết tắt của The American Psychological Association, do Hiệp hội tâm lý Hoa Kỳ cung cấp. APA đòi hỏi hai yếu tố là: trích dẫn văn bảnliệt kê danh sách tài liệu tham khảo

Nếu bạn có trích dẫn hay diễn giải ý tưởng, tác phẩm của người khác, bạn cần phải thừa nhận tác giả và nguồn. Nếu không, bạn có thể sẽ bị buộc tội đạo văn, điểm trừ rất lớn trong luận văn của bạn.

Hiện nay, ngày càng có nhiều sinh viên đã lựa chọn cho vay khách hàng cá nhân làm đề tài cho luận văn của mình. Luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân đòi hỏi người viết phải có hiểu biết rõ về thực tế tại ngân hàng thực tập kết hợp với các kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu và vận dụng các phương pháp luận linh hoạt.

Để giải quyết những khó khăn cho các bạn sinh viên khi chọn chủ đề cho vay khách hàng cá nhân. Hãy tham khảo ngay dịch vụ HỖ TRỢ LUẬN VĂN của Tri Thức Cộng Đồng

Trên đây Tri Thức Cộng Đồng gửi tới bạn đọc 15 bài luận văn mẫu với các chủ đề mới nhất hiện hành và link tải miễn phí. Hy vọng các bạn sẽ tìm thấy nhiều điều bổ ích tại đây.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
AI viết tiểu luận
AI viết tiểu luận
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing