Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tải Trọn Bộ 10 Mẫu Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Có Điểm Cao Nhất

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Nếu bạn đang gặp khó khăn chưa biết bắt đầu ở đâu hay chưa có ý tưởng nào cho bài luận văn quản lý nhà nước về đất đai của mình hãy tham khảo bài viết này ngay nhé. Bài viết dưới đây cung cấp ngay 10 bài luận văn có điểm số cao nhất được tổng hợp từ các trường đại học trên cả nước cùng 40 đề tài đa dạng, phong phú về lĩnh vực này.

1. Luận văn quản lý nhà nước về đất đai cấp huyện

Luận văn quản lý nhà nước về đất đai cấp huyện

Luận văn quản lý nhà nước về đất đai cấp huyện

Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum”

Tóm tắt nội dung:

 • Kon Rẫy còn là nơi diễn ra các hoạt ñộng văn hóa mang lại đời sống tinh thần cho nhân dân. Chính vì vậy, vấn đề quản lý, sử dụng đất hiệu quả ở huyện Kon Rẫy không chỉ có ý nghĩa về mặt phát triển kinh tế mà còn là mục tiêu xây dựng huyện phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, xã hội, đô thị.
 • Đối với vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị và quyền sở hữu nhà ở việc
 • triển khai còn chưa đồng bộ, dẫn đến tranh chấp còn đang diễn ra ở nhiều nơi.
 • Vì vậy tác giả đã viết bài luận văn để đánh giá một cách chi tiết công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1010-T5iPWaWn21ddBVSFiwu5BUvVR0vr/view?usp=sharing

2. Luận văn quản lý nhà nước về đất đai cấp tỉnh

Luận văn quản lý nhà nước về đất đai cấp tỉnh

Luận văn quản lý nhà nước về đất đai cấp tỉnh

Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về đất đai tại Hà Tĩnh - thực trạng và giải pháp’’

Tóm tắt nội dung:

 • Trong bài luận văn này tác giả chủ yếu nghiên cứu các nội dung và công cụ sử dụng trong quản lý nhà nước về đất đai (theo quy định của Luật Đất đai năm 2003). Ngoài ra có đánh giá tình hình sử dụng một số loại đất để làm rõ hơn về nhiệm vụ quản lý và một số nội dung khác ảnh hưởng đến công tác quản lý.
 • Về phạm vi tác giả chỉ nghiên cứu trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, thời gian kể từ khi thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi) năm 1993 đến nay.  Trong đó tập trung vào thời kỳ 2003 - 2007; một số số liệu minh hoạ, đánh giá, so sánh có thể lấy ở phạm vi vùng hoặc toàn quốc, trong hoặc ngoài các mốc thời gian trên.

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1k_NDIfMk80ZxOENz8WdTuDHuO42955Lu/view?usp=sharing

3. Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai

Tên đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai ở thành phố Đà Nẵng’’

Tóm tắt nội dung:

Thành phố Đà Nẵng, đã có những chính sách và biện pháp trong quản lý đất đai xây dựng như xây dựng quy hoạch sử dụng đất, quản lý kinh doanh đất, chính sách tái định cư dân…

Tuy nhiên việc quản lý còn nhiều vấn đề như; chưa đồng bộ trong quy hoạch, hiệu quả sử dụng đất chưa cao, đội ngũ quản lý còn mỏng, có dấu hiệu lãng phí….

Vì vậy tác giả đã viết bài luận văn với bố cục chính gồm 3 chương:

 • Chương 1: Đất đai và quản lý đất đai trong nền kinh tế
 • Chương 2: Thực trạng quản lý đất đai tại thành phố Đà Nẵng
 • Chương 3:  Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đất đai ở thành phố Đà Nẵng

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1fGj43KfyigO7kmU-zO8h2zoLEDQZw5eY/view?usp=sharing

>> Đọc ngay: luận văn quản lý hành chính nhà nước

4. Luận văn hoàn thiện công tác quản lý đất phi nông nghiệp

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý đất phi nông nghiệp

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý đất phi nông nghiệp

Tên đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý đất phi nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình”

Tóm tắt nội dung:

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống…

Tác giả Võ Phi Hùng đã nghiên cứu lý thuyết và kết hợp tìm hiểu thực tế để viết bài luận văn này với các mục đích chính: 

 • Hệ thống hóa lý luận quản lý nhà nước về đất đai vận dụng vào điều kiện cụ thể của một địa phương.
 • Làm rõ thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 • Đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến công tác quản lý đất nông nghiệp tại địa phương trong tương lai.

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1EPL0K0CcWp-ixL1kIH_YtKnTK9_MO9N1/view?usp=sharing

5. Luận văn quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố

Luận văn quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố

Luận văn quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố

Tên đề tài: “Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Tóm tắt nội dung:

 • Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đặt ra những yêu cầu to lớn đối với công tác quản lý Nhà nước về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.
 • Các quan hệ đất đai chuyển từ chỗ là quan hệ khai thác chinh phục tự nhiên chuyển thành các quan hệ kinh tế xã hội về sở hữu và sử dụng một loại tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng.
 • Để có thể đạt được mục tiêu về quản lý đất đai thành phố Hà Nội đề ra cần phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các bộ ngành có liên quan.
 • Chính vì vậy tác giả đã lựa chọn đề tài này để nghiên cứu, viết luận văn.

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1zaMeWLyjziXmVi_kELJq4ZoybiilDYUg/view?usp=sharing

6. Luận văn quản lý nhà nước về đất đai tại các lâm trường quốc doanh

Luận văn quản lý nhà nước về đất đai tại các lâm trường quốc doanh

Luận văn quản lý nhà nước về đất đai tại các lâm trường quốc doanh

Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về đất đai tại các lâm trường quốc doanh trên địa 3 bàn tỉnh Đắk Lắk’’

Tóm tắt nội dung:

Trong bài luận văn này tác giả Lê Minh Đức đã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và lịch sử của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước làm cơ sở phương pháp luận nghiên cứu đề tài.

Bên cạnh đó tác giả cũng sử dụng rất nhiều phương pháp nghiên cứu cụ thể như:

 • Phương pháp điều tra, thu thập số liệu
 • Phương pháp khảo sát thực địa
 • Phương pháp xử lý số liệu
 • Phương pháp so sánh

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1_flMYOkFaXT7n3sl5DBH8kEA-_0ih5kK/view?usp=sharing

7. Luận văn tăng cường quản lý nhà nước về đất đai

Luận văn tăng cường quản lý nhà nước về đất đai

Luận văn tăng cường quản lý nhà nước về đất đai

Tên đề tài: “Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu’’

Tóm tắt nội dung:

Đất đai là sản phẩm của tự nhiên nhưng nó chứa đựng những yếu tố lao động sống hoặc lao động văn hoá của con người.

Đất đai là địa điểm để đặt máy móc, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng, tạo chỗ đứng cho công nhân trong sản xuất công nghiệp, là địa bàn phân bố dân cư.

Vì thế việc quản lý và sử dụng đất đai một cách hợp lý và có hiệu quả, tiết kiệm là mục tiêu cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

Vì vậy tác giả đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và thể hiện nội dung bài luận văn qua 3 chương:

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò quản lý của nhà nước đối với đất đai.
 • Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đối với đất đai của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ trước tới nay.
 • Chương 3: Đề xuất một số giải pháp cơ bản tăng cường quản lý của nhà nước đối với đất đai ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian tới.

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1tHEfKW0JRF2sEY0qbjhO5KcacFBxfe5o/view?usp=sharing

8. Mẫu luận văn giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai 

Mẫu luận văn giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai

Mẫu luận văn giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai

Tên đề tài: “Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội đến năm 2020’’

Tóm tắt nội dung:

 • Tác giả Nguyễn Thị Phương Tri nghiên cứu đối tượng của đề tài là hoạt động quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Chương Mỹ.
 • Về phạm vi nghiên cứu gồm phạm vi về mặt thời gian và không gian.
 • Phạm vi về mặt không gian và nội dung: Luận văn tập chung nghiên cứu chủ yếu về hoạt động quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Chương mỹ.
 • Phạm vi về mặt thời gian: Luận văn sẽ tập chung nghiên cứu, thu thập và phân tích các số liệu thực trạng liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Chương Mỹ giai đoạn 2014 – 2017 và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Chương Mỹ - thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1Kz7jJWFayeMeKl5Z1vIQKSm0080e3neA/view?usp=sharing

9. Mẫu luận văn đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai

Mẫu luận văn đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai

Mẫu luận văn đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai

Tên đề tài: “Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh”

Tóm tắt nội dung:

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý đất đai trên địa bàn huyện Đông Triều, tác giả đã tiến hành đánh giá kết quả và hạn chế để tìm ra nguyên nhân.

Đồng thời đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Đông Triều nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung trong thời gian tới.

Bài luận văn được tác giả thể hiện qua 3 chương: 

 • Chương 1: Tổng quan tài liệu 
 • Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu
 • Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1wDTEgDv29eGepHf7xh_-A_F66c5RbQa_/view?usp=sharing

10. Mẫu luận văn về giải pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp

Mẫu luận văn về giải pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp

Mẫu luận văn về giải pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp

Tên đề tài: “Giải pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện đô thị hóa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên’’

Tóm tắt nội dung:

 • Quỹ đất nông nghiệp tiếp tục suy giảm do công nghiệp hóa và đô thị hóa.
 • Trong những năm gần đây, đã có nhiều nghiên cứu có liên quan đến công nghiệp hóa, đô thị hóa phục vụ cho phát triển bền vững của vùng. Tuy nhiên, các nghiên cứu này hầu hết tập trung vào vấn đề về bảo vệ môi trường nói chung cho các khu công nghiệp, đô thị.
 • Hiện tại đô thị hóa cùng với Công nghiệp hóa là làm cho diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm, có những tác động tới phương thức sản xuất mà người nông dân áp dụng, và nhiều tác động tích cực, tiêu cực khác.
 • Để bảo vệ và sử dụng có hiệu quả đất nông nghiệp, tạo sự phát triển nông nghiệp, nông thôn nhanh, ổn định đặc biệt là sự phát triển bền vững đối với huyện Đồng Hỷ, góp phần tích cực cho sự phát triển toàn diện của tỉnh Thái Nguyên, tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài này.

Link tải: https://drive.google.com/file/d/19oUuJg-KRQuvMitosUNFH3W50a8zIRaG/view?usp=sharing

>> Tài liệu miễn phí: Tham khảo ngay 10 mẫu luận văn quản lý nhà nước về du lịch có link tải miễn phí

11. Tham khảo 40 đề tài luận văn quản lý nhà nước về đất đai

Tham khảo 40 đề tài luận văn quản lý nhà nước về đất đai

Tham khảo 40 đề tài luận văn quản lý nhà nước về đất đai

 1. Đề tài quản lý nhà nước về đất đai mẫu “Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2017”
 2. Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
 3. Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
 4. Luận văn quản lý nhà nước về đất đai “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc”
 5. Đánh giá hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 – 2018
 6. Đánh giá công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn một số xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
 7. Đề tài quản lý nhà nước về đất đai xã “Đánh giá công tác quản lý và sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2018”
 8. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2017
 9. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
 10. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
 11. Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2023
 12. Quản lý nhà nước về đất đai – từ thực tiễn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
 13. Đề tài quản lý nhà nước về đất đai mẫu “Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam”
 14. Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014 - 2018
 15. Đánh giá thực trạng giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2017
 16. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất từ năm 2016 đến năm 2018 và định hướng sử dụng đất năm 2019, 2020 của thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 17. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
 18. Quản lý Nhà nước về đất đai từ thực tiễn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
 19. Đề tài quản lý nhà nước về đất đai xã “Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình”
 20. Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2017
 21. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
 22. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại và tố cáo về đất đai tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014 - 2018
 23. Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại địa bàn thành phố Huế
 24. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2017
 25. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đến năm 2018 và định hướng kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
 26. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2017
 27. Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
 28. Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái giai đoạn năm 2014-2018
 29. Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
 30. Đề tài quản lý nhà nước về đất đai mẫu “Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội”
 31. Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
 32. Quản lý nhà nước đối với đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 33. Đề tài quản lý nhà nước về đất đai xã “Nghiên cứu tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”
 34. Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păk
 35. Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hưng Yên
 36. Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai
 37. Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về đất đai tại Thái Bình trong tình hình hiện nay
 38. Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
 39. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Trung Thành thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
 40. Luận văn quản lý nhà nước về đất đai: Quản lý nhà nước về đất đai của UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An

>> Bài viết: đề tài luận văn quản lý nhà nước về công chứng

12. Tránh bị mất điểm bài luận với 4 lưu ý sau

Tránh bị mất điểm bài luận với 4 lưu ý sau

Tránh bị mất điểm bài luận với 4 lưu ý sau

12.1. Lý do chọn đề tài thuyết phục

Đề tài là phần mở đầu bài luận văn, sẽ đưa ra vấn đề bạn muốn viết đến cho người đọc. Nên cần viết ngắn gọn, súc tích, thuyết phục và đủ ý. Khi lựa chọn đề tài ngoài việc liên quan đến ngành học hiện tại bạn cần lưu ý viết lý do chọn đề tài thuyết phục, hợp lý. Ví dụ bạn có thể đưa ra các dẫn chứng hoặc dẫn dắt thực tế liên quan đến lý do chọn đề tài.

12.2. Cơ sở lý thuyết liên quan trực tiếp đến chủ đề

Khi triển khai viết bài, lưu ý thứ hai bạn cần chú ý là cơ sở lý thuyết liên quan trực tiếp đến chủ đề. Tránh việc viết dài, lan man, những kiến thức ít liên quan khiến bạn dễ bị lạc đề. Bạn hãy khoanh vùng và đi thẳng trực tiếp vào các kiến thức, lý thuyết liên quan đến chủ đề. Triển khai chúng một cách mạch lạc, rõ ràng.

12.3. Tóm tắt nội dung cốt lõi trong phần kết luận

Phần kết luận sẽ tóm tắt lại một lần nữa vấn đề bạn đưa ra ban đầu và các luận điểm chính đã trình bày trong bài. Vì vậy lúc này bạn cần tóm tắt nội dung cốt lõi trong phần kết luận, để nhấn mạnh lại lần nữa cho người đọc. Hãy viết ngắn gọn, cô đọng và sáng tạo. Phần này sẽ giúp  người đọc có cái nhìn tổng quát về toàn bộ bài luận văn của bạn.

12.4. Chú ý quy định trình bày của trường

Điều lưu ý thứ tư chính là chú ý quy định trình bày của trường. Mỗi trường sẽ có một vài quy định cụ thể khác nhau khi làm bài luận văn, bạn hãy chú ý để tránh bị sai sót nhé. Từ cách viết trang bìa, cách trình bày lời cảm ơn hay bố cục của bài luận văn đều sẽ được quy định cụ thể. Nếu chưa rõ ràng bạn có thể hỏi thêm cố vấn học tập của mình.

Nếu như bạn muốn tiết kiệm được tối đa thời gian khi làm luận văn, hãy tìm đến Tri Thức Cộng Đồng - Trung tâm đã có hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên hỗ trợ làm luận văn cho các bạn sinh viên, thạc sĩ, cao học với chuyên môn học vấn đều từ thạc sĩ, cao học trở lên.

Ngoài 10 bài luận văn cao điểm nhất và link tải miễn phí, trên đây chúng tôi còn tổng hợp thêm những lưu ý để tránh mất điểm khi viết bài luận văn quản lý nhà nước về đất đai. Hy vọng những kiến thức bổ ích này sẽ giúp đỡ nhiều cho các bạn.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
AI viết tiểu luận
AI viết tiểu luận
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing